PRESTARI SERVICII S.A.
CUI 1590058

Identificare şi activitate firmă

Ai acces timp de 2 zile la instrumente inteligente pentru business

* Ofertă valabilă doar pentru reprezentanţii legali ai firmelor din România.

Date despre această firmă. Profit. Rapoarte. Indicatori financiari. Litigii. Datorii. Cifre de afaceri.

Termene.ro este cea mai mare bază de date din România ce deţine cele mai complexe informaţii financiare şi juridice despre 3 732 242 firme româneşti şi despre 19 271 004 dosare de instanţă.

Informaţiile sunt prelucrate automat pentru a-ţi oferi instant datele specifice care te interesează. Ai acces la o interfaţă prietenoasă pentru a găsi simplu şi rapid tot ceea ce te interesează.

Dorești să actualizezi datele firmei PRESTARI SERVICII S.A.?

Prezentare platforma Termene.ro

Repartizarea dosarelor pe Stadiu Procesual

Repartizarea dosarelor pe ani

Repartizarea dosarelor de instanţă pe judeţe

Firma PRESTARI SERVICII S.A. are un număr de dosare.

În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.

De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.

Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.

Monitorul Oficial - Firma PRESTARI SERVICII S.A.

Fragment din Monitorul nr. 4023 din anul 2011

      Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. PRESTARI SERVICII - S.A., întrunită astăzi, 21.09.2011, ora 11.00, la sediul societății, legal constituită și statutară, formată din acționari deținând 70,6542% din numărul total de drepturi de vot, în temeiul Actului Constitutiv al societății, al Legii 31/1990 republicată cu toate modificările ulterioare, precum și în temeiul Legii 297/2004, a supus dezbaterii și a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarele: 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi vânzarea spațiului din Bd. Timișoara nr. 76 A la prețul minim de 246.000 euro la care se adaugă TVA de 59.040 euro, preț stabilit prin raportul de evaluare întocmit de KPMG. (1)


Fragment din Monitorul nr. 3921 din anul 2011

      Consiliul de administrație al S.C. PRESTARI SERVICII - S.A., reunită la data de 17.10.2011, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ("AGEA") PRESTARI SERVICII - S.A., cu sediul social în București, Str. Berzei nr. 25, sectorul 1, înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J40/482/1991, cod unic de înregistrare 1590058, ("Societatea") la data de 21 noiembrie 2011, ora 10.00, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 9 noiembrie 2011 ("Data de Referință"), cu următoarea ordine de zi: 1) Aprobarea definitivă a operațiunii de fuziune prin absorbție derulată între (i) S.C. Primcom - S.A., cu sediul în București, str. Știrbei Vodă nr. 166, bloc 20C, parter, sectorul 1, înregistrată la Oficiul registrului comerțului sub nr. J40/1070/1991, cod de unic de înregistrare 1584200, în calitate societate absorbantă, pe de-o parte, și (ii) S.C. PRESTARI SERVICII - S.A., cu sediul social în București, Str. Berzei nr. 25, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/482/1991, cod unic de înregistrare 1590058 și (iii) S.C. DELFINCOM - S.A., București, str. Chișinău nr. 1, sectorul 2, înregistrată la Oficiul registrului comerțului sub nr. J40/174/1991, cod de unic de înregistrare 2351539, pe de altă parte, în calitate de societăți absorbite, conform termenilor și condițiilor prevăzute în proiectul de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, din data de 18 octombrie 2011 și, prin urmare, aprobarea Proiectului de Fuziune («Proiectul de Fuziune»), precum și a efectelor acestei operațiuni, incluzând dar fără a se limita la: a) transmiterea cu titlu universal a patrimoniilor S.C. Prestări Servicii - S.A. și S.C. Delfincom - S.A., în calitate de societăți absorbite, către S.C. Primcom - S.A., în calitate de societate absorbantă, ca efect al fuziunii; b) majorarea capitalului social al S.C. Primcom - S.A., ca urmare a transmiterii patrimoniilor S.C. Prestări Servicii - S.A., și S.C. Delfincom - S.A., prin emiterea unui număr de 607.691 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 2,5 RON fiecare și o valoare totală de 1.519.227,5 RON. Ca urmare a majorării capitalului social, S.C. Primcom - S.A. va avea un capital social de 5.173.167,5 RON, împărțit în 2.069.267 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 2,5 RON, repartizate acționarilor conform Proiectului de Fuziune. Majorarea capitalului social va produce efecte la data de 31 decembrie 2011, numai sub condiția finalizării procesului de fuziune; c) data la care fuziunea va produce efecte, respectiv data de 31 decembrie 2011. Președintele Consiliului de Administrație va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.


Fragment din Monitorul nr. 3921 din anul 2011

      Participarea la AGEA Data de referință este 9 noiembrie 2011. Numai acționarii înscriși la această dată în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central vor putea participa și vota în cadrul prezentelor adunări generale.


Fragment din Monitorul nr. 3921 din anul 2011

      Începând cu data de 20 octombrie 2011, formularele de procuri speciale se pot obține de pe website-ul Depozitarului Central în secțiunea dedicată emitenților (http://www.roclear.eu) sau la sediul Societății. Acționarii reprezentați convențional au obligația să dea în cadrul formularului de procură specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îi reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor. După completarea și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale va trebui să parvină Societății până la data de 19 noiembrie 2011, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legii.


Fragment din Monitorul nr. 3921 din anul 2011

      Formularele de vot prin corespondență (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică/al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus până la data de 19 noiembrie 2011, ora 10.00.


Fragment din Monitorul nr. 3921 din anul 2011

      Potrivit art. 134 din Legea Societăților Comerciale, acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect fuziunea sau divizarea societății.


Fragment din Monitorul nr. 3921 din anul 2011

      Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de la data adoptării hotărârii adunării generale. Acționarii vor depune la sediul societății în cauză, alături de declarația scrisă de retragere, acțiunile pe care le posedă sau, după caz, certificatele de acționar emise potrivit art. 97 din Legea Societăților Comerciale. Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui care exercită dreptul de retragere va fi stabilit potrivit legii. În cazul în care pe data de 21 noiembrie 2011 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 22 noiembrie 2011, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași data de referință și cu aceeași ordine de zi.


Fragment din Monitorul nr. 3234 din anul 2011

      Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. PRESTĂRI SERVICII - S.A., întrunită astăzi, 27 iulie 2011, la sediul societății, legal constituită și statutară, formată din acționari, deținând 70,6542% din numărul total de drepturi de vot, în temeiul actului constitutiv al societății, al Legii nr. 31/1990, republicată, cu toate modificările ulterioare, precum și în temeiul Legii nr. 297/2004, a supus dezbaterii și a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarele: 1. Aprobarea în principiu a fuziunii S.C. PRESTARI SERVICII - S.A., în calitate de societate absorbită, și a S.C. DELFINCOM - S.A., o companie înființata și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul în București, str. Chișinău nr. 1, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/174/1991, cod unic de înregistrare 2351539, în calitate de societate absorbită, cu S.C. PRIMCOM - S.A., o companie înființată și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul în București, str. Știrbei Vodă nr. 166, bloc 20C, parter, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1070/1991, cod unic de înregistrare 1584200, în calitate de societate absorbantă ("Fuziunea"). Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în patru exemplare, astăzi, 27 iulie 2011, la sediul societății.


Fragment din Monitorul nr. 3152 din anul 2011

      Dacă la prima convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor nu se va întruni cvorumul necesar, o a doua adunare generală extraordinară a acționarilor se va desfășura în același loc, cu aceeași ordine de zi, la data de 22 septembrie 2011, ora 11.00, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de 31 august 2011 - "Data de Referință". Ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor: 1. Se aprobă vânzarea spațiului din bd. Timișoara nr. 76A, la prețul minim de 246000 euro la care se adaugă TVA de 59040 euro, preț stabilit prin raportul de evaluare întocmit de KPMG.


Fragment din Monitorul nr. 3152 din anul 2011

      Documentele și materialele referitoare la problemele incluse în ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății pentru a fi consultate la sediul Societății, la Secretariat, de luni până vineri între orele 9.00 și 15.00 începând cu data publicării convocării, respectiv data de 18 august 2011 și pe website: www.depozitarulcentral.ro. Formularele procurilor speciale se vor găsi la sediul Societății, la Secretariat, începând cu data publicării convocării, respectiv data de 18 august 2011, de luni până vineri între orele 9.00 și 15.00.


Alte firme din judeţul BUCURESTI

ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA RA - CUI 1589932

   Adresa: B-dul ION IONESCU DE LA BRAD  10  BUCUREŞTI  sect 1

   Numar mediu angajati: 1509

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 829144946

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI RA - CUI 1589886

   Adresa: B-dul DINICU GOLESCU  1  Bucureşti  sect 1

   Numar mediu angajati: 10014

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 770628910

SOCIETATEA NATIONALA A APELOR MINERALE SA - CUI 1590040

   Adresa: Str. SCĂRLĂTESCU  15  Bucureşti  sect 1

   Numar mediu angajati: 135

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 37289846

EDITURA DIDACTICA SI PEDAGOGICA RA - CUI 1589983

   Adresa: Str. SPIRU HARET  12  Bucureşti  sect 1

   Numar mediu angajati: 37

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 3753006

CARPATI PROIECT SRL - CUI 1590031

   Adresa: Str. STIRBEI VODA  43  Bucureşti  sect 1

   Numar mediu angajati: 32

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 2144454

EUROSTART S.R.L. - CUI 1589851

   Adresa: Str. TURDA  122  BUCURESTI  sect 1

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 516711

SOCIETATEA COMERCIALA DE CONSTRUCTII SI REPARATII GRAND SA - CUI 1589916

   Adresa: B-dul DINICU GOLESCU  22  Bucureşti  sect 1

   Numar mediu angajati: 3

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 448234

ROMCONFORT SRL - CUI 1590007

   Adresa: Str. EDGAR QUINET  8  Bucureşti  sect 1

   Numar mediu angajati: 12

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 303364

BIODOVA COMPANY S.R.L. - CUI 1589762

   Adresa: Str. VIRTUTII  3  BUCURESTI  sect 6

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 243110

ORIZONT SA - CUI 1589878

   Adresa: Str. Mântuleasa  14  Bucureşti  sect 3

   Numar mediu angajati: 9

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 233946

RECOROM DOROBANTI SA - CUI 1589991

   Adresa: Str. PIAŢA AMZEI  5  Bucureşti  sect 1

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 40390

HERASTRAU NORD SRL - CUI 1589860

   Adresa: Str. ACADEMIEI  7  Bucureşti  sect 1

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 14756

Page generated in 0.0147631 seconds