Calculator taxă judiciară de timbru

(valabil doar pentru acțiuni și cereri evaluabile în bani)

Introduceți valoarea pretențiilor în RON

Taxele sunt calculate conform OUG nr. 80/2013

Stadiul Procesual Valoare
Primă instanță
Apel
Recurs