Calculator taxă judiciară de timbru

(valabil doar pentru acțiuni și cereri evaluabile în bani)

Introduceți valoarea pretențiilor în RON

Taxa judiciară de timbru

Prima instanță

RON

Taxa judiciară de timbru

Recurs

RON

Taxa judiciară de timbru

Apel

RON

Programul calculează Taxa judiciară de timbru conform OUG nr. 80/2013 art. 3 alin. 1, art. 23 (apel) și art. 24 (recurs)