PROJECT 47 S.R.L.
CUI 15590368

Identificare şi activitate firmă

 • Adresă

  Com. SOMOVA, MM 47  -  Somova

 • Nr. de înmatriculare

  J36/299/2003

 • Cod CAEN

  5590

 • Domeniu Activitate Principal

  Alte servicii de cazare

 • Număr mediu angajaţi

  1

 • Judeţ

  TULCEA

 • Date de contact

  Vezi date de contact

 • Date incomplete?

  Actualizează date

Ai acces timp de 2 zile la instrumente inteligente pentru business

* Ofertă valabilă doar pentru reprezentanţii legali ai firmelor din România.

Date despre această firmă. Profit. Rapoarte. Indicatori financiari. Litigii. Datorii. Cifre de afaceri.

Termene.ro este cea mai mare bază de date din România ce deţine cele mai complexe informaţii financiare şi juridice despre 3 732 242 firme româneşti şi despre 19 271 004 dosare de instanţă.

Informaţiile sunt prelucrate automat pentru a-ţi oferi instant datele specifice care te interesează. Ai acces la o interfaţă prietenoasă pentru a găsi simplu şi rapid tot ceea ce te interesează.

Dorești să actualizezi datele firmei PROJECT 47 S.R.L.?

Prezentare platforma Termene.ro

Cifra de afaceri

Firma PROJECT 47 S.R.L. a avut o cifră de afaceri (CA) totală de 1 195 964 RON.

Cifra de afaceri pentru firma PROJECT 47 S.R.L. este descrescătoare.

Cifra de afaceri totală reprezintă suma totală a veniturilor din operaţiunile comerciale efectuate de firmă(facturate) în perioada 2008 - 2016 şi nu include TVA-ul.

Profitul net

Profitul firmei PROJECT 47 S.R.L. este în crestere pentru perioada 2014 - 2016

Pentru a afla datele financiare, informaţii despre datoriile la bugetul de stat, cum este vazută firma de către ANAF (activă/ inactivă), menţiunile în Arhiva Garanţiilor Imobiliare, deschide un cont aici

Profitul net reprezintă venitul unei firme, după adăugarea veniturilor totale şi după ce s-au scăzut cheltuielile şi pierderile.

Repartizarea dosarelor pe Stadiu Procesual

Repartizarea dosarelor pe ani

Repartizarea dosarelor de instanţă pe judeţe

Firma PROJECT 47 S.R.L. are un număr de dosare.

În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.

De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.

Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.

Monitorul Oficial - Firma PROJECT 47 S.R.L.

Fragment din Monitorul nr. 490 din anul 2010

      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale PROJECT 47 - S.R.L., cu sediul în satul Somova, comuna Somova, MM47, județul Tulcea, înregistrată cu nr. J 36/299/2003, cod unic de înregistrare 15590368, care a fost înregistrat cu nr. 798 din 14.01.2010.


Fragment din Monitorul nr. 5721 din anul 2009

      Adunarea generală a asociaților PROJECT 47 - S.R.L., Somova, întrunită în ședință ordinară fiind prezenți asociați reprezentând 87,264 % din capitalul social, respectiv - Gherase Sabin, reprezentând 74,528 % din capitalul social; - Suciu Mircea, reprezentând 6,38 din capitalul social; - Suciu Cezar, reprezentând 6,38 % din capital social; În urma luării în discuție a cererii comune de retragere din societate formulate de asociații Blythe Douglas și Pitt William Michael; În temeiul Legii nr. 31/12990, republicată și a prevederilor actului constitutiv, cu unanimitate de voturi, hotărăște: Art. 1. Se aprobă cererea comună de retragere din societatea PROJECT 47 - S.R.L. a asociaților Blythe Douglas și Pitt William Michael; Art. 2. Având în vedere: - rezultatele financiare nefavorabile pe anii 2007-2008 și în continuare; - obligațiile financiare față de banca finanțatoare (credit de investiție și linie de credit), față de societățile de leasing precum și celelalte datorii către terți; - criza economică mondială în plină desfășurare care se manifestă foarte violent și în domeniul turismului, Suma corespunzătoare participării comune la capitalul social pentru cei doi asociați Blythe Douglas și Pitt William Michael este de 40.000 GBP și 87.000 euro.


Fragment din Monitorul nr. 5721 din anul 2009

      Adunarea generală a asociaților PROJECT 47 - S.R.L., Somova, întrunită la sediul social al societății; Constatându-se că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege și actul constitutiv privind convocarea adunării generale; Fiind îndeplinite condițiile de cvorum, respectiv fiind prezenți asociații reprezentând 87,264 % din capitalul social, adică: - Gherase Sabin, cu participație de 74,528 %; - Suciu Mircea, cu participație de 6,368 %; - Suciu Cezar, cu participație de 6,368 %, adunarea generală a asociaților este legal constituită și poate lua hotărâri valabile. Având în vedere hotărârea nr. 3/24 aprilie 2009, a adunării generale a asociaților, prin care s-a aprobat cererea de retragere din societate a asociaților Blythe Douglas și Pitt Michael William.


Fragment din Monitorul nr. 2346 din anul 2009

      Adunarea generală a asociaților S.C. Project 47 S.R.L. Somova, întrunită în ședința anuală, fiind prezenți asociații reprezentând 87,264% din capitalul social și 75% cu drept de vot. Analizând raportul de gestiune întocmit de administratorul societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi întocmite pe baza balanței de verificare încheiată la 31 Decembrie 2007, și celelalte documente cuprinse în ordinea de zi, În urma dezbaterilor pe marginea documentelor prezentate și a celorlalte probleme aflate pe ordine de zi, În temeiul Legii Nr. 31/1990 republicată și prevederilor actului constitutiv, în unanimitate, HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă raportul administratorului general privind gestiunea societății în anul 2007; Art.2. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierdere încheiat la 31 Decembrie 2007; Art.3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2008; Art.4. Se ratifică activitatea administratorului Sabin Gherase desfășurate în perioada 24 Iunie 2007 - 19 Aprilie 2008; Art.5. Se aprobă eliberarea asociatului Douglas Blythe din funcția de administrator responsabil cu marketing-ul și promovarea hotelului în străinătate, și se numește în locul său, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 19 Aprilie, asociatul Suciu Cezar. Administratorul nou numit va avea același atribuții ca predecesorul, iar pentru prestația sa va primi un comision de 10% din valoarea acțiunilor realizate de el anual. Drepturile sale se determină la sfârșitul anului financiar și se eliberează în baza unui contract de mandat; Art.6. Se aprobă numirea în funcția de administrator general pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 19 Aprilie 2008, a domnului Gherase Sabin. Atribuțiile administratorului sunt cele prevăzute în lege și actul constitutiv al societății. Pentru activitatea prestată, administratorul are următoarele drepturi: 6.1. Drepturi bănești nete de 3.500 €/luna (echivalent în RON). Acest nivel este condiționat de asigurarea unei rate a profitului brut de 20% anual. Drepturile bănești ale administratorului se recalculează la finele anului pe baza datelor din bilanțul contabil. Modul de calcul al drepturilor bănești recalculate este redată în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre; 6.2. Dreptul de folosință fără plată, a unei camere din hotel. Acest drept se suspendă pe perioada în care cererea de cazare din partea clienților este la întreaga capacitate a hotelului.


Fragment din Monitorul nr. 2346 din anul 2009

      Cesionarea se face astăzi și este valabilă până la plata de către fiecare asociat a sumei de 62.500 € dar nu mai târziu de 1 1/2 ani adică până la data de 30 Septembrie 2008. Cesionarul care până la data de 30 Septembrie 2008 nu va achita suma de 62.500 €, va pierde definitiv dreptul de redobândire a părților sociale cesionate, acestea rămânând definitiv în proprietatea asociatului Gherase Sabin care dobândește și dreptul de vot corespunzător lor.


Fragment din Monitorul nr. 2346 din anul 2009

      Dreptul de vot al asociatului Gherase Sabin pentru părțile sociale cesionate de ceilalți asociați nu poate fi exercitat până la data de 30 Septembrie 2008. Asociatul Gherase Sabin are dreptul de vot de 50% până la data de 30 Septembrie 2008, data de la care va avea dreptul de vot pentru toate părțile sociale deținute. Toate articolele din hotărâre au fost aprobate prin vot unanim.


Fragment din Monitorul nr. 2346 din anul 2009

      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale PROJECT 47 S.R.L., cu sediul în SAT SOMOVA, COMUNA SOMOVA, județ Tulcea, Com. SOMOVA, MM 47, înregistrată sub nr. J36/299/2003, cod unic de înregistrare 15590368, care a fost înregistrat sub nr. 11580 din 06.04.2009.


Fragment din Monitorul nr. 7346 din anul 2008

      Judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea - Bibu Elena Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea - Teodorov Ecaterina Pe rol, soluționarea cererii de înregistrare formulată de petenta S.C. PROJECT 47 - S.R.L., cu sediul ales în satul Somova, MM47, comuna Somova, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv al S.C. PROJECT 47 - S.R.L., cod unic de înregistrare 15590368, număr de ordine în registrul comerțului J 36/299/2003, și înregistrarea datelor din declarația-tip pe proprie răspundere model 2 în registrul comerțului. Procedura legal îndeplinită.


Fragment din Monitorul nr. 7346 din anul 2008

      În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare, pe baza căror judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu dispozițiile art. 331 și următoarelor din Codul de procedură civilă, ale Legii nr. 31/1990, republicată, ale Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, urmează a respinge cererea.


Fragment din Monitorul nr. 7346 din anul 2008

      Judecătorul delegat reține că nu sunt îndeplinire condițiile art. 204 (alin. 4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că ădupă fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul, vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat, cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătorului delegat". Actul constitutiv nu este semnat de toți asociații participanți la adunarea generală astfel că nu sunt îndeplinite condițiile art. 5 alin. 6 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Respinge cererea ca nefondată.


Alte firme din judeţul TULCEA

EXPOCAM SRL - CUI 15470477

   Adresa: Str. FRUMOASĂ  1 , parter  Tulcea

   Numar mediu angajati: 3

   Judet: TULCEA

   Cifra de afaceri: 505080

MEGA GROUP SRL - CUI 15572671

   Adresa: Str. BABADAG  159  Tulcea

   Numar mediu angajati: 10

   Judet: TULCEA

   Cifra de afaceri: 417412

MICARBO SERV SRL - CUI 15508040

   Adresa: Str. TRAIAN  50  Tulcea

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: TULCEA

   Cifra de afaceri: 214508

CABINET MEDICAL DR. LUCA EMILIA S.R.L. - CUI 15547163

   Adresa: Str. PODGORIILOR  -  Tulcea

   Numar mediu angajati: 2

   Judet: TULCEA

   Cifra de afaceri: 152975

DELTA PENSION S.R.L. - CUI 15470469

   Adresa: Com. MURIGHIOL  -  Murighiol

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: TULCEA

   Cifra de afaceri: 138035

RINA-FASHION SRL - CUI 15519244

   Adresa: Str. PĂCII  6  Tulcea

   Numar mediu angajati: 10

   Judet: TULCEA

   Cifra de afaceri: 129121

CABINET MEDICAL DR. DRAGULINESCU S.R.L. - CUI 15582730

   Adresa: Str. POSTEI  26  Jurilovca

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: TULCEA

   Cifra de afaceri: 128820

TIRE CONSULTING BUCURESTI FILIALA MURIGHIOL SRL - CUI 15582748

   Adresa: Str. AGRICULTORILOR  55  Murighiol

   Numar mediu angajati: 3

   Judet: TULCEA

   Cifra de afaceri: 101849

CABINET MEDICAL CARDIOLOGIE DR. STANESCU MIHAI SRL - CUI 15547198

   Adresa: Str. GĂRII  12  Tulcea

   Numar mediu angajati: 3

   Judet: TULCEA

   Cifra de afaceri: 101800

CABINET MEDICAL DR. VALCU DUMITRU SRL - CUI 15565046

   Adresa: Str. ISACCEI  31-33  Tulcea

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: TULCEA

   Cifra de afaceri: 101000

BIODENT SRL - CUI 15539810

   Adresa: Str. MIRCEA VODĂ  15  Tulcea

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: TULCEA

   Cifra de afaceri: 32435

GAB-ROD SRL - CUI 15489534

   Adresa: Com. STEJARU  -  MINA ALTIN TEPE

   Judet: TULCEA