COMPPIL SA
CUI 1097700

Identificare şi activitate firmă

 • Adresă

  Str. Feldioarei  22  BRASOV

 • Nr. de înmatriculare

  J08/323/1999

 • Cod CAEN

  4624

 • Domeniu Activitate Principal

  Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate

 • Judeţ

  BRASOV

 • Date de contact

  Vezi date de contact

 • Date incomplete?

  Actualizează date

Ai acces timp de 2 zile la instrumente inteligente pentru business

* Ofertă valabilă doar pentru reprezentanţii legali ai firmelor din România.

Date despre această firmă. Profit. Rapoarte. Indicatori financiari. Litigii. Datorii. Cifre de afaceri.

Termene.ro este cea mai mare bază de date din România ce deţine cele mai complexe informaţii financiare şi juridice despre 3 732 242 firme româneşti şi despre 19 271 004 dosare de instanţă.

Informaţiile sunt prelucrate automat pentru a-ţi oferi instant datele specifice care te interesează. Ai acces la o interfaţă prietenoasă pentru a găsi simplu şi rapid tot ceea ce te interesează.

Dorești să actualizezi datele firmei COMPPIL SA?

Prezentare platforma Termene.ro

Repartizarea dosarelor pe Stadiu Procesual

Repartizarea dosarelor pe ani

Repartizarea dosarelor de instanţă pe judeţe

Firma COMPPIL SA are un număr de dosare.

În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.

De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.

Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.

Monitorul Oficial - Firma COMPPIL SA

Fragment din Monitorul nr. 4230 din anul 2017

      Se împuternicește administratorul unic Iosip Florica pentru a face toate demersurile în vederea înregistrării prezentei hotărâri la ORC și Monitorul Oficial, aceasta putând mandata altă persoană în acest scop. Întocmită în 3 exemplare originale.


Fragment din Monitorul nr. 3262 din anul 2017

      Adunarea Generală a Acționarilor S.C.COMPPIL - S.A. Târgoviște, întrunită în data de 17.08.2017, conform legislației în vigoare, prin participarea domnilor: - Spătaru Ion cu un nr. de 62.372 acțiuni; - Spataru Ioan Cristian cu un nr. de 1740 acțiuni, având în vedere: - aspectele de pe Ordinea de zi; - prevederile Actului constitutiv al Societății în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, hotărăște: Art. 1. Alipirea imobilelor cu numerele cadastrale 82499 situat în Târgoviște, str. Calafat, jud. Dâmbovița, UAT Târgoviște având suprafață de 400 mp și cu numărul cadastral 78611, situat în loc. Târgoviște, str. Calafat, jud. Dâmbovița, UAT Târgoviște având suprafață de 475 mp. Pentru ducerea la îndeplinire a formalităților legale privind hotărârea AGA se împuternicește domnul Ioan Cristian Spătaru.


Fragment din Monitorul nr. 2800 din anul 2017

      Administratorul unic al S.C. COMPPIL - S.A. cu sediul social în Baia Mare, bd. București nr. 51, jud. Maramureș, având J24/443/1997 și CUI 9705250, convoacă, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, la sediul social al societății ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ (A.G.O.A.) în data de 14.09.2017, ora 15.00. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege, se fixează a doua adunare generală, în data de 15.09.2017, la aceeași oră și în același loc, cu următoarea ordine de zi: 1. Numirea administratorului unic.


Fragment din Monitorul nr. 2800 din anul 2017

      Calitatea de acționar se va dovedi cu Buletin/Carte de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor se va face și prin alte persoane decât acționari, pe bază de procură. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte adunare. Data de referință pentru acționarii care au dreptul să participe și să voteze în adunarea generală este 01.09.2017.


Fragment din Monitorul nr. 2644 din anul 2017

      În conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, modificată, și a celorlalte reglementări în vigoare, în baza Actului constitutiv al societății, A.G.O.A. a S.C. Comppil - S.A., legal constituită la sediul societății în 12.05.2017, la a două zi de convocare, în urma prezentei, dezbaterii, analizării și votării punctelor de pe ordinea de zi, cu un procent de prezență de 26,09% din capitalul social, hotărăște cu un procent de 100% din cei prezenți: Art. 1. Se aprobă Raportul de gestiune al Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2016 și descărcarea de gestiune a acestuia pentru exercițiul financiar 2016. Se împuternicește administratorul unic Iosip Florica pentru a face toate demersurile în vederea înregistrării prezentei hotărâri la ORC și Monitorul Oficial, aceasta putând mandata altă persoană în acest scop.


Fragment din Monitorul nr. 2328 din anul 2017

      Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC COMPPIL - S.A. întrunită astăzi, data de mai sus, cu o participare a acționarilor de 462.303 acțiuni din totalul pe societate de 483734 acțiuni, ceea ce reprezintă o prezență de 95,56967% din capitalul social, în temeiul Legii 31/1990, modificată, și a Statutului societății, în ședința din 30.05.2017, hotărăște: 1. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2016. Aprobă Contul de Profit și Pierdere pe anul 2016.


Fragment din Monitorul nr. 2328 din anul 2017

      În conformitate cu prevederile Statutului și ale Legii 31/1990, președintele Consiliului de Administrație al S.C. COMPPIL - S.A., cu sediul în Târgoviște, str. Calafat nr. 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J15/33/1997, CUI RO 9119618, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 17 august 2017, ora 10.00, la sediul S.C. COMPPIL - S.A., cu următoarea ordine de zi: 1. Alipirea imobilelor cu numerele cadastrale 82499 situat în Târgoviște, str. Calafat, jud. Dâmbovița, UAT Târgoviște, având suprafața de 400 mp și cu numărul cadastral 78611 situat în loc. Târgoviște, str. Calafat, jud. Dâmbovița, UAT Târgoviște, având suprafața de 475 mp. Pot participa la Adunarea Generală acționarii înscriși în Registrul acționarilor cu data de referință 01.08.2017 și pot fi reprezentați pe bază de procură specială.


Fragment din Monitorul nr. 2065 din anul 2017

      Adunarea generală a acționarilor S.C. COMPPIL - S.A. Târgoviște, întrunită în data de 03.05.2017, conform legislației în vigoare, prin participarea domnilor: - SPĂTARU ION cu un număr de 62.372 acțiuni; - SPĂTARU IOAN CRISTIAN cu un număr de 1.740 acțiuni, având în vedere: - aspectele de pe Ordinea de zi; - prevederile Actului Constitutiv al Societății, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicate, hotărăște: Art. 1. Numirea ca administratori cu un mandat pe 4 ani a domnilor SPĂTARU ION, SPĂTARU IOAN CRISTIAN, SPĂTARU ȘTEFAN LAURENȚIU. Pentru ducerea la îndeplinire a formalităților legale privind hotărârea A.G.A. se împuternicește domnul Ioan Cristian Spătaru.


Fragment din Monitorul nr. 2016 din anul 2017

      Prin puterile ce îmi sunt conferite în această calitate de Legea nr. 31/1990, republicată, convoc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății COMPPIL - S.A., pentru data de 14 iulie 2017, ora 14.30, la adresa sediului social al lichidatorului: Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 115, jud. Cluj, cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea și aprobarea dării de seamă asupra gestiunii a consiliului de administrație și a bilanțului de începere a lichidării; 2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori asupra situațiilor financiare aferente anilor 2011-2016; 3. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anilor 2011-2016; 4. Delegarea lichidatorului în vederea efectuării tuturor formalităților de înregistrare a situațiilor financiare aprobate la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca; 5. Aprobarea vânzării prin licitație publică, în bloc, a activelor aparținând averii debitorului Comppil - S.A., conform strategiei de valorificare propuse de lichidator.


Fragment din Monitorul nr. 2016 din anul 2017

      Lichidatorul desemnat menționează următoarele: • materialele aferente ordinii de zi, inclusiv strategia de valorificare, pot fi consultate de către acționarii societății la sediul practicianului situat în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 115, jud. Cluj, începând cu data de 14.06.2017, ora 10; • lichidatorul desemnat a aprobat darea de seamă a administratorilor asupra gestiunii, în temeiul art. 266 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, gestiunea trecând peste durata unui exercițiu financiar. Dacă la prima convocare Adunarea Generală Extraordinară nu este statutară, se reconvoacă pentru data de 17.07.2017, ora 14.30, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.


Alte firme din judeţul BRASOV

CONSTANTA S.R.L. - CUI 1097476

   Adresa: Str. LĂMÂIŢEI  76  BRAŞOV

   Numar mediu angajati: 6

   Judet: BRASOV

   Cifra de afaceri: 1391972

MEDINVEST S.R.L. - CUI 1097255

   Adresa: B-dul MIHAIL KOGALNICEANU  11  BRAŞOV

   Numar mediu angajati: 3

   Judet: BRASOV

   Cifra de afaceri: 578041

MAAVIS S.R.L. - CUI 1097409

   Adresa: Str. GEN. MOCIULSCHI COLT CU STR.INDEP.  -  Brasov

   Numar mediu angajati: 5

   Judet: BRASOV

   Cifra de afaceri: 505906

BLANARIA LUX ANNIKO S.R.L. - CUI 1097450

   Adresa: Str. GHEORGHE BARITIU  32  Brasov

   Numar mediu angajati: 9

   Judet: BRASOV

   Cifra de afaceri: 461698

TITUS SRL - CUI 1097352

   Adresa: Str. NICOLAE IORGA  8  Braşov

   Numar mediu angajati: 5

   Judet: BRASOV

   Cifra de afaceri: 139773

MIRA S.R.L. - CUI 1097689

   Adresa: Str. BERZEI  26  BRAŞOV

   Judet: BRASOV

   Cifra de afaceri: 22188

PRO-DENTIS S.R.L. - CUI 1097573

   Adresa: Str. DE MIJLOC  153  Brasov

   Numar mediu angajati: 0

   Judet: BRASOV

   Cifra de afaceri: 6000

G.M.B.CODRU S.R.L. - CUI 1097611

   Adresa: -  15  POIANA BRASOV

   Numar mediu angajati: 2

   Judet: BRASOV

   Cifra de afaceri: 364

KRANTZEL SRL - CUI 1097212

   Adresa: Str. Sitarului  28  Braşov

   Numar mediu angajati: 0

   Judet: BRASOV

STANDARD TRAVEL & MANAGEMENT S.R.L. - CUI 1097522

   Adresa: Str. PETRU MAIOR  7  Brasov

   Judet: BRASOV

CORONA SRL - CUI 1097620

   Adresa: Str. SIMION BARNUTIU  25  Braşov

   Judet: BRASOV

HOLLMIK SRL - CUI 1097328

   Adresa: Str. NICOPOLE  67  Braşov

   Judet: BRASOV