Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) pregătește un nou instrument de finanțare pentru IMM-uri și anunță lansarea „Programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii”.

„Antreprenorii au nevoie de noi programe care să le asigure capitalizarea afacerilor pentru a achiziționa tehnologia necesară creșterii competitivității. România se află pe piața unică de 16 ani și trebuie să fim conștienți că, fără politici publice care să diminueze decalajul față de companii cu tradiție pe piața europeană, vom continua să importăm produse cu valoare adăugată mare, exportând doar materiale primă. 

Mă bucur să știu că încă un obiectiv din programul de guvernare este în line dreaptă și că avem definitivată procedura pentru programul de accelerare a dezvoltării IMM-urilor”, a transmis Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului, prin intermediul unui comunicat de presă.

Obiectivul programului

Conform documentului lansat în consultare publică, programul reprezintă o măsură de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în sectoarele prioritare de producție. 

Are ca obiectiv susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare, promovarea producției interne, precum și încurajarea digitalizării proceselor de producție și folosirea tehnologiilor verzi nepoluante.

Programul se implementează în baza unei scheme transparente de ajutor de minimis, schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Durata și bugetul programului

Perioada de implementare a programului este 2023 – 2027 (5 ani), bugetul estimat pentru implementarea măsurii în anul 2023 este de 52.835.000 lei, numărul estimat de  beneficiari este de 500 în anul 2023.

Beneficiari și activități eligibile

Pot beneficia de prevederile Programului societățile (întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data înscrierii în program, următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
 • sunt înființate înainte de 31.12.2020;
 • sunt companii 100% private, active pe piața internă (Întreprinderea activă este entitatea care realizează bunuri sau servicii, înregistrează cheltuieli și întocmește bilanț contabil cu date financiare pozitive si diferite de zero);
 • sunt înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
 • sunt considerate întreprinderi autonome, legate sau partenere;
 • desfășoară o activitate autorizată de producție într-unul din sectoarele eligibile. Codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este autorizat la momentul înscrierii în program. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili în cadrul programului;
 • respectă legislația europeană cu privire la cumulul ajutoarelor de minimis;
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității la momentul înscrierii și nu intră într-una din stările menționate pe toată perioada de implementare a programului;
 • contractează un credit de investiții  la una dintre băncile partenere, în condițiile instituției de credit și a prezentului program. 

Cine primește finanțare

Finanțarea se acordă pe cod CAEN eligibil autorizat de cel puțin 12 luni la momentul înscrierii, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii  care desfășoară următoarele activități:

 • 10 Industria alimentară
 • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
 • 13 Fabricarea produselor textile;
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • 15 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor;
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite;
 • 17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;
 • 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgică;
 • 25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini utilaje și instalații – cu excepția societăților care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului și muniției;
 • 26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.;
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția codului CAEN 3040;
 • 31 Fabricarea de mobilă;
 • 32 Alte activități industriale n.c.a.

Schema de finanțare:

Prin program se finanțează cererile de finanțare în următoarele condiții:

– Credit pentru investiții eligibile acordat prin program de minim 500.000 mii lei, din care maxim 100.000 de lei ajutor nerambursabil primă de capital, pentru diminuarea și reeșalonarea creditului.

Investiții eligibile

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

a) echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

b) echipamente/ tehnologii/ soluții/ sisteme/ specifice economisirii de energie, care utilizează sau generează energie regenerabilă, pentru a desfășura activitatea pentru care solicită finanțare; 

c) tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc.  de colectare, reciclare, reutilizare (achiziționare și instalare)  care vizează productivitatea întreprinderii;

d) echipamente digitale/ tehnologii/ soluții/ sisteme/ aplicații (achiziționare și instalare) cu impact asupra economisirii de resurse/productivității întreprinderii – vizează productivitatea întreprinderii; 

e) pachet digital care să conțină minimum un site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu dețin alt site și care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de decontare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/ magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnătură electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete. Pachetul digital și/ sau cheltuielile specificate la pct. b), c) sau d) reprezintă cheltuieli obligatorii în cadrul programului și sunt eligibile în procent minimum de 25 % din valoarea grantului solicitat. 

Mecanismul de acordare a sprijinului financiar

a) Cererile de creditare și finanțare vor fi depuse de către aplicanți la sediul instituției de credit pentru care optează, într-o perioadă de înscriere de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii pînă la epuizarea bugetului alocat măsurii de sprijin;

b) Banca va emite tuturor aplicanților înscriși un număr de înregistrare al cererii de creditare și finanțare care va conține data și coodonatele depunerii (ora, minutul depunerii) și va afișa la sfârrșitul fiecărei zile de înscriere pe site-ul instituției lista aplicanților în ordinea înscrierii;

c) Instituția de credit va face o analiză a bancabilității aplicantului și va transmite către MAT în termenele specificate în convenția de colaborare, informațiile aplicanților acceptați de principiu la creditare, în vederea verificărilor administrative și de eligibilitate în cadrul programului de către MAT;

d) În funcție de numărul de aplicanți acceptați de principiu la creditare de către bancă și admiși de principiu la finanțare de către MAT, bugetul alocat programului pentru anul 2023 va fi repartizat proporțional fiecărei instituții de credit;

e) În cazul în care, bugetul repartizat fiecărei instituții de credit depășește valoarea solicitată de către aplicanții aferenți băncii, principiul accesului la finanțare va fi primul venit-primul servit; 

f) MAT va transfera sumele aferente granturilor în conturi distincte de tranzit deschise la băncile partenere pe numele ministerului. 

g) Banca va acorda beneficiarului creditul contractat într-un cont al beneficiarului deschis special pentru operațiuni pe program, cont de unde beneficiarul nu poate plăti facturi emise de furnizori, decât după acceptul băncii. 

h) Banca va analiza și va emite bun de plată din contul dedicat programului asigurându-se de plata doar a cheltuielilor eligibile aprobate. 

i) Perioada de creditare va fi stabilită între bancă și beneficiar, însă fără a depăși perioada de implementare a Programului (5 ani). Banca parteneră va acorda creditele din resurse proprii, conform procedurilor și normelor interne proprii, cu o perioadă de grație de 12 luni pentru rambursarea creditului, la solicitarea beneficiarului;

j) După finalizarea investiției eligibile de către beneficieri, MAT va face vizite de certificare la fața locului și/ sau online și va emite acordul de plată final al primei de capital instituțiilor de credit;

k) Modalitatea de diminuare și/sau reeșalonare a creditului investițional acordat va fi stabilită între bancă și beneficiar.

Conform reprezentanților MAT, rezultatele așteptate în cadrul programului sunt:

 • Cel puțin 500 de IMM-uri active în economia națională;
 • Cel puțin 500 companii verzi și/sau digitalizate;
 • Cel puțin 12,5 milioane lei investiții în digitalizarea și/sau transformarea verde a IMM-urilor;
 • Cel puțin 500 de investiții în tehnologii noi în domeniul productiv autohton;
 • Cel puțin 300 miliarde lei investiții în retehnologizarea  întreprinderilor din domeniul producției.  
Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe