1 mai este termenul limită de depunere a situațiilor financiare pentru anul trecut (2022), în cazul companiilor. În cazul ONG-urilor, data fost deja depășită, ultima zi fiind 2 mai. Din acest an se introduce raportarea distinctă a mai multor informații.

Toate datele referitoare la aceste aspecte sunt incluse în Ordinul ANAF nr. 4268/2022 din 15 decembrie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situațiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Acesta poate fi consultat la următoarea adresă: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMF_4268_2022.pdf. 

Conform Ordinului, termenul limita pentru depunerea situațiilor financiare pentru anul 2022 este 30 mai 2023. 

Care sunt noutățile

Față de datele raportate anul trecut, de acestă dată se reglementează în plus raportarea distinctă a următoarelor informații:

  • reprezentanții companiilor trebuie să completeze și codul LEI, dacă dispun de acesta. Codul LEI reprezintă „identificatorul entității juridice” (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare;
  • cheltuielile privind consumul de gaze naturale, în tabelul care include cheltuielile privind utilitățile;
  • cheltuielile cu impozitul pe profit, respectiv veniturile din impozitul pe profit, rezultate din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit.

Care sunt sanțiunile

„Nu doar nedepunerea se sancționează, ci și depunerea cu date incomplete sau erori. Sunt mai multe situații în care greșelile pot conduce chiar la amenzi”, ne-a declarat Adina Popa, expert contabil.

Situațiile în care erorile de completare pot genera probleme, în cazul situațiilor financiare pentru anul 2022, sunt următoarele:

  •  necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Bilanț”, respectiv „Bilanț prescurtat” cu datele prevăzute (datele de identificare – denumirea entității, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerțului, precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale).
  • completarea formularelor cuprinse în situațiile financiare anuale cu date eronate care conduc la imposibilitatea identificării entității.

Ambele situații sunt sancționate potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, respectiv cu amenzi de până la 30.000 de lei.

Cine trebuie să depună situațiile financiare pentru anul 2022

În cazul de față trebuie să întocmească și să depună raportări contabile anuale:

  • persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii; 
  • subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European; 
  • entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în condițiile prevăzute de Legea contabilității; 
  • entitățile care aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016.
Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe