Bilanțul contabil reprezintă unul dintre instrumentele fundamentale ale contabilității. Potrivit prevederilor legale, orice persoană juridică are obligația de a întocmi acest document oficial în care sunt prezentate toate bunurile și sursele de finanțare ale companiei. Raportul oferă o imagine clară și completă asupra patrimoniului și rezultatelor obținute de societate, însă, mulți antreprenori nu înțeleg pe deplin ce trebuie să conțină acest act informativ sau ce funcții îndeplinește în cadrul organizației. Prin urmare, vom explica mai departe ce este bilanțul contabil și cum poate fi folosit în analiza și modelarea financiară a unei firme.

 

Ce este bilanțul contabil?

Procedeu de bază în contabilitate, bilanțul contabil este un document de sinteză care reflectă în expresie valorică, într-un anumit moment, echilibrul dintre bunurile economice ale unei companii și sursele de finanțare ale acestora. După unele opinii, termenul de „bilanț” provine de la cuvântul italienesc „bilancia” (cântar), care, la rândul său, se trage din latinescul „bilanx”- „cu două talere”. În forma sa cea mai simplă, bilanțul contabil al unei firme se prezintă ca un tabel compus din două părți, respectiv partea stângă denumită activ și partea dreaptă ce poartă denumirea de pasiv. În componența sa intră:

 • Capitalul propriu al firmei (acțiuni comune/rezultat raportat)
 • Activele (circulante/imobilizate)
 • Pasivele (curente/pe termen lung).

 

Relația dintre aceste trei elemente este întotdeauna balansată, întrucât e prezentată aceeași masă de mijloace. Asta înseamnă că valoarea activului este egală cu suma pasivului și capitalului propriu.

Activ = Pasiv (Datorii) + Capitaluri proprii

Când vorbim de bilanțul contabil, definiția cea mai simplă este aceea că documentul arată, de fapt, cum se finanțează o entitate. Rolul său este de a reda o imagine completă, în formă sintetică și valorică, asupra tuturor unităților patrimoniale, situației financiare și rezultatelor obținute de o societate. În funcție de toate aceste date prezentate în bilanț, firmele își pot gestiona resursele și pot face previziuni cu privire la evoluția bugetului. Pe scurt, acest raport te ajută să te orientezi mai bine cum îți poți crește profitul. Iată cum poate arăta un bilanț contabil:

 

Bilanț contabil la data de: ………….
Activ Suma (lei) Pasiv Suma (lei)
Denumirea elementelor patrimoniale de activ

(Ex. Numerar, creanțe, stocuri)

 

…..

 Denumirea elementelor patrimoniale de pasiv

(Ex. Datorii pe termen scurt, datorii pe termen lung, capital propriu)

 

…..

Total activ   Total pasiv  

 

Tipuri de bilanț contabil

Atunci când vor să întocmească un bilanț contabil, firmele trebuie să ia în considerare că există mai multe tipuri de bilanțuri. Acestea pot fi clasificate ținând cont de următoarele criterii:

 1. Statutul juridic al întreprinderii
 • Bilanț contabil inițial – este bilanțul de deschidere, care se întocmește la înființarea societății,
 • Bilanț contabil curent – se realizează pe măsură ce firma își desfășoară activitatea, la termenele stabilite prin lege,
 • Bilanț contabil final – poate fi întocmit în momentul în care compania își încetează sau lichidează activitatea.

 

 1. Perioada de întocmire a documentului
 • Bilanț contabil trimestrial – se întocmește la fiecare 3 luni,
 • Bilanț contabil anual – la finalul anului.

 

 1. Aria de cuprindere
 • Bilanț contabil primar – este realizat la nivelul întreprinderii,
 • Bilanț contabil centralizat – poate fi întocmit pentru a generaliza informațiile despre mai multe firme (părți legate),
 • Bilanț contabil consolidat – se întocmește fie la nivel de ramură, fie la nivelul economiei naționale în ansamblu.

 

Funcțiile bilanțului contabil

Bilanțul contabil are o importanță foarte mare pentru practica din domeniul contabil, de aceea, îi pot fi atribuite mai multe funcții.

 

Funcția de informare

Datele incluse în bilanțul contabil al unei firme oferă o imagine cuprinzătoare asupra statutului financiar al întreprinderii. Informația inclusă în raport poate fi prelucrată și sintetizată cu ușurință, pentru a transforma bilanțul contabil într-un instrument de gestionare eficientă și conducere a firmei.

 

Funcția de analiză

Când întocmesc un bilanț, firmele pot calcula pe baza sa o serie de indicatori care ajută la studierea, în detaliu, a situației economico-financiare a organizației. Această funcție de analiză este strâns legată de cea de informare și contribuie la determinarea beneficiului și a pierderilor societății, putând, totodată, să fie urmărită și comparația modificărilor de bilanț față de cel premergător.

 

Funcția de generalizare

Acest document contabil poate fi întocmit pentru a grupa și sistematiza informațiile despre elementele patrimoniale ale entității, ținând cont de o structură bine determinată, obligatorie pentru toate întreprinderile.

 

Ce trebuie să conțină un bilanț contabil?

Elementele de activ și cele de pasiv se grupează ținând cont de o structură bine determinată a bilanțului. Un astfel de raport contabil trebuie să includă activele circulante, pasivele curente, activele pe termen lung, pasivele pe termen lung și capitalul propriu. Acestea sunt cele cinci capitole ale bilanțului contabil.

 

Componentele de activ se grupează în funcție de perioada de timp în care sunt utilizate, în sensul creșterii termenului de folosire, iar elementele de pasiv luând în considerare dependența de gradul de exigibilitate, în sensul descreșterii acestuia. La rândul său, capitolele unui bilanț contabil firme se divizează în subcapitole: de exemplu, datoriile pe termen scurt se împart în datorii financiare pe termen lung și datorii pe termen lung calculate. Totodată, fiecare subcapitol include anumite posturi: subcapitolul de mijloace bănești conține posturile casă, cont curent în valută națională, cont valutar și alte mijloace bănești. Acest tip de grupare a componentelor de activ și pasiv din bilanțul contabil al unei firme permite calcularea facilă a indicatorilor care oferă informații utile pentru analiza financiară a firmei.

 

Alte aspecte esențiale

 • Elementele de activ și de pasiv din bilanțul contabil al unei firme sunt prezentate doar în expresie bănească;
 • În conformitate cu legislația în vigoare, bilanțul contabil trimestrial poate fi prezentat de la data de 15 până la data de 25 ale lunii următoare, după trimestrul gestionar, iar bilanțul contabil anual trebuie prezentat de la 24 ianuarie până la 31 martie a anului următor, după anul gestionar.
 • În bilanțul contabil al firmelor nu se reflectă modificările pe parcursul perioadei în componența activelor și pasivelor, ci starea acestora în momentul întocmirii documentului.
 • Din actul întocmit pot fi extrase foarte multe date relevante cu privire la puterea de dezvoltare a firmei, valoarea sa ori modalitățile de creștere a profitului.

 

În concluzie, bilanțul contabil arată tot ceea ce deține și ce datorează compania la un moment dat. Valorile din acest document se pot schimba de la o zi la alta, însă condiția principală rămâne egalitatea activului cu pasivul. În scopul unei analize cât mai corecte asupra activității anumitor societăți, poți folosi un instrument de monitorizare prin care să ții evidența datelor financiare. Toate aceste informații te vor ajuta să-ți înțelegi mai bine propria afacere și profilul competitorilor, astfel încât să poți lua decizii de business bazate pe informații clare.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe