Două ministere au pregătit Instrucțiunile privind Declarația de nedeductibilitate a T.V.A. aferentă cheltuielilor finanțate prin PNRR și din fonduri publice naționale. Sunt incluse și datele referitoare la corecțiile necesare în cazul neconfirmării datelor declarate pe propria răspundere.

Prevederile sunt cuprinse într-un Ordin Comun al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și cel al Finanțelor. 

Instrucțiunile se aplică beneficiarilor care solicită virarea sumelor reprezentând contravaloarea fondurilor europene acordate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, finanțarea publică națională și TVA nedeductibilă aferentă acestora.

Totul se face în baza contractului de finanțare și a documentației justificative stabilite prin ghiduri specifice pentru demararea și finanțarea activităților proiectului, precum și coordonatorilor de reformă și/ sau investiții, și ordonatorilor principali de credite finanțati integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale cu rol de agenție de implementare.

Cum se depun declarațiile

Conform Ordinului comun al MIPE – MF, beneficiarii de fonduri acordate prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență întocmesc și transmit coordonatorilor de reformă și/ sau investiții/ ordonatorilor principali de credite finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale cu rol de agenție de implementare „Declarația privind nedeductibilitatea T.V.A.” aferentă activităților desfășurate în baza contractelor încheiate cu prestatorii de servicii/ sau alți operatori economici, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte din prezentele instrucțiuni.

Transmiterea către coordonatorii de reformă și/ sau investiții/ ordonatorii principali de credite finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale cu rol de agenție de implementare, a „Declarației privind nedeductibilitatea T.V.A.” se realizează de către beneficiari la termenele și prin modalitățile stabilite în cadrul contractelor/ deciziilor/ ordinelor de finanțare, sau prin ghidurile specifice, după caz.

Transmiterea către coordonatorii de reformă și/sau investiții a „Declarației privind nedeductibilitatea T.V.A.” depusă de beneficiari la ordonatorii principali de credite finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale cu rol de agenție de implementare  se realizează la termenele și prin modalitățile stabilite în cadrul acordurilor/protocoalelor de implementare, sau prin alte categorii de aranjamente juridice încheiate între aceștia.

Coordonatorii de reformă și/sau investiții/ordonatorii principali de credite finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale cu rol de agenție de implementare, după caz, verifică informațiile înscrise în „Declarația privind nedeductibilitatea T.V.A.” pe baza datelor existente în cadrul Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scop de T.V.A., registrul disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, dacă solicitantul nu a avut calitatea de persoană înregistrată în scopuri de T.V.A., pentru întreaga perioadă cuprinsă între data emiterii facturilor înscrise în declarația privind nedeductibilitatea T.V.A. și data la care persoana impozabilă a depus declarația menționată. 

Verificarea declarației 

Ordinul comun al MIPE – MF prevede că o copie a copia „Declarației privind nedeductibilitatea T.V.A.” este transmisă de coordonatorii de reformă și/ sau investiții, trimestrial, organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului.

Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin structurile teritoriale, dispune controale la contribuabilii selectați pe baza analizei de risc în vederea verificării corectitudinii datelor declarate pe propria răspundere de reprezentantul legal al persoanei înregistrate în scopuri de T.V.A. 

În situația neconfirmării datelor declarate pe propria răspundere de reprezentantul legal al persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A., în urma controalelor fiscale efectuate în baza analizei de risc de către organele fiscale, actul de control cu rezultatele verificării va fi transmis coordonatorului de reformă și/sau investiții, în vederea efectuării corecțiilor necesare.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe