Administrația Națională a Finanțelor Publice a început să publice lista contribuabililor bun-platnici, deja s-a făcut centralizarea pentru primul județ.

Este vorba de lista contribuabilor persoane juridice care au declarat și au achitat la scadență obligațiile fiscale de plată și care, la finele trimestrului I 2023, nu mai înregistrau obligații fiscale restante. Ialomița este primul județ pentru care s-a finalizat centralizarea.

Cine se înscrie pe „Lista albă”

Condițiile legale necesar a fi îndeplinite în acest scop:

  • a) toate declarațiile fiscale sunt depuse, pe perioada de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data întocmirii listei. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal;
  • b) au fost achitate la scadență/termenul de plată prevăzut de lege, obligațiile fiscale principale și accesorii, în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei;
  • c) agenții economici nu înregistrează obligații bugetare restante la data întocmirii listei.

Din categoria celor cuprinși în listă fac parte și contribuabilii care se încadrează în situațiile prevăzute la art. 157 alin. (2) și (3) din Codul de procedură fiscală, inclusiv cei care beneficiază de înlesniri la plată acordate potrivit legii, care se află în derulare.

Situația din Ialomița

Conform datelor prezentate de Gheorghe Dorobăț, șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, la nivelul județului figurează pe această lista de 5.046 agenți economici care au îndeplinit până la data de 31 martie 2023, cumulativ, condițiile care au stat la baza întocmirii acestei liste.

Raportat pe fiecare subunitate teritoriala, situația se prezintă astfel:

  • 72 de contribuabili mijlocii administrați de Biroul de administrare a Contribuabililor Mijlocii Ialomița;
  • 2.928 de contribuabili administrați de Activitatea de colectare persoane juridice și fizice Slobozia;
  • 1.339 de contribuabili administrați de Serviciul Fiscal Municipal Urziceni;
  • 707 de contribuabili administrați de Serviciul Fiscal Municipal Fetești.

Lista contribuabililor bun-platnici poate fi vizualizată accesând următorul link

Lista neagră a contribuabililor

De un mult mai mare interes se bucură lista contribuabililor rău-platnici, a cărei actualizare este așteptată în această perioadă.
Este vorba de obligațiile fiscale restante ale contribuabililor persoane juridice care fac obiectul publicării sunt cele notificate, existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate până la data publicării. Nu fac obiectul publicării obligațiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:

  • a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
  • b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
  • c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori persoane juridice.

Lista neagră poate fi accesată pe https://www.anaf.ro/restante/.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe