CEREALCOM S.A.
CUI 9672889

Identificare şi activitate firmă

 • Adresă

  Calea 6 VANATORI  51  ARAD

 • Nr. de înmatriculare

  J02/389/1997

 • Cod CAEN

  5210

 • Domeniu Activitate Principal

  Depozitari

 • Număr mediu angajaţi

  27

 • Cifra de afaceri netă

  3 451 467 RON

 • Judeţ

  ARAD

 • Date de contact

  Vezi date de contact

 • Date incomplete?

  Actualizează date

Ai acces timp de 2 zile la instrumente inteligente pentru business

* Ofertă valabilă doar pentru reprezentanţii legali ai firmelor din România.

Date despre această firmă. Profit. Rapoarte. Indicatori financiari. Litigii. Datorii. Cifre de afaceri.

Termene.ro este cea mai mare bază de date din România ce deţine cele mai complexe informaţii financiare şi juridice despre 3 732 242 firme româneşti şi despre 19 271 004 dosare de instanţă.

Informaţiile sunt prelucrate automat pentru a-ţi oferi instant datele specifice care te interesează. Ai acces la o interfaţă prietenoasă pentru a găsi simplu şi rapid tot ceea ce te interesează.

Dorești să actualizezi datele firmei CEREALCOM S.A.?

Prezentare platforma Termene.ro

Cifra de afaceri

Firma CEREALCOM S.A. a avut o cifră de afaceri (CA) totală de 41 455 586 RON.

Cifra de afaceri pentru firma CEREALCOM S.A. este crescătoare.

Cifra de afaceri totală reprezintă suma totală a veniturilor din operaţiunile comerciale efectuate de firmă(facturate) în perioada 2008 - 2016 şi nu include TVA-ul.

Profitul net

Profitul firmei CEREALCOM S.A. este în scădere pentru perioada 2015 - 2016

Pentru a afla datele financiare, informaţii despre datoriile la bugetul de stat, cum este vazută firma de către ANAF (activă/ inactivă), menţiunile în Arhiva Garanţiilor Imobiliare, deschide un cont aici

Profitul net reprezintă venitul unei firme, după adăugarea veniturilor totale şi după ce s-au scăzut cheltuielile şi pierderile.

Repartizarea dosarelor pe Stadiu Procesual

Repartizarea dosarelor pe ani

Repartizarea dosarelor de instanţă pe judeţe

Firma CEREALCOM S.A. are un număr de dosare.

În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.

De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.

Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.

Monitorul Oficial - Firma CEREALCOM S.A.

Fragment din Monitorul nr. 4511 din anul 2017

      Adunarea generală extraordinară a acționarilor Cerealcom - S.A. Bacău, reprezentând 100% capitalul social al Societății, din care Popasul Trebeș - S.R.L. deținând 3.958.918 acțiuni, reprezentând 99,9630% din capitalul social și doamna Guțu Carmen Antonela deținând 1.466 acțiuni, reprezentând 0,0370% din capitalul social, întrunită în ședința din data de 12.10.2017; În conformitate cu dispozițiile art. 11 din actul constitutiv și potrivit art. 113, din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărăște: Art. 1. Se aprobă contractarea unui credit de investiții la CEC BANK - S.A. Sucursala Bacău în limita unui plafon de 7.000.000 lei pentru achiziția activului ăsiloz cereale", compus din teren și construcții situat în Iași, str. Metalurgiei nr. 5, județul Iași, proprietatea debitoarei în faliment Sacom Agro - S.R.L., cu sediul în București, sectorul I, strada Bârlogeni nr. 38-40, Corp A, parter, înmatriculată în Registrul Comerțului la nr. J40/2863/2014, CUI 2175880.


Fragment din Monitorul nr. 2073 din anul 2017

      Având în vedere articolele 117, 130, 131, 132 din Legea nr. 31/1990, republicată, și în conformitate cu art. 14 din actul constitutiv al S.C. CEREALCOM - S.A., adunarea generală ordinară a S.C. CEREALCOM - S.A. hotărăște: Art. 1 Se aprobă Raportul de gestiune al Administratorului SC CEREALCOM - S.A. pentru activitatea desfășurată în anul fiscal 2016.


Fragment din Monitorul nr. 2035 din anul 2017

      În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al S.C. CEREALCOM - S.A. Teleorman, cu sediul în Municipiul Alexandria, șos. Tr. Măgurele nr. 1, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumită în continuare "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 19.07.2017, ora 11.00, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 05.07.2017, data de referință, cu următoarea ordine de zi: 1. Modificarea componenței Consiliului de Administrație pentru un mandat valabil de la data ținerii adunării generale până la 16.12.2019 și pe cale de consecință înscrierea în evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman; 2. Împuternicirea dlui director general Florea ILIESCU de a semna în numele acționarilor Hotărârea AGOA și de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente Hotărârii AGOA în relația cu autoritățile competente (Oficiul Registrului Comerțului, A.S.F., B.V.B., Depozitarul Central, alte entități publice sau private). Dl Florea ILIESCU poate da mandat altei persoane. Acționarii pot face propuneri pentru funcția de administrator, data-limită până la care pot transmite propunerile pentru funcția de administrator este de 13.07.2017, ora 11.00.


Fragment din Monitorul nr. 2035 din anul 2017

      Acționarii înscriși la data de referință în Registrul Acționarilor pot participa la AGA și pot vota personal-vot direct; prin reprezentant (pot fi reprezentați prin alte persoane decât acționarii), pe bază de împuternicire specială/generală, prin corespondență și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Împuternicirile speciale/generale și votul prin corespondență se vor depune/expedia la sediul societății până la data de 17.07.2017, ora 11.00. Formularele de împuternicire specială se pot obține de la sediul sau de pe site-ul www.cerealcomteleorman.ro.


Fragment din Monitorul nr. 1828 din anul 2017

      În data de 28.04.2017, ora 11.00, la sediul societății s-a desfășurat statutar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, având o prezență de 71,8696% din capitalul social total, respectiv 372.240.100 acțiuni prezente și reprezentate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv, hotărăște: Art. 1. Aprobă, cu un număr de 372.240.100 voturi, reprezentând 100% capitalul prezent și reprezentat, contractarea unei facilități de credit, în sumă maximă de 12.000.000 (douăsprezecemilioane) RON având ca scop re/finanțarea achiziției de cereale și plante oleaginoase și finanțarea activității curente, de la Raiffeisen Bank - S.A. (denumită Banca) după cum urmează: (i) fie sub forma prelungirii până la data de 31.05.2018 a scadenței facilității de credit în sumă de 12.000.000 RON, acordate Societății de către Bancă în baza Contractului de facilitate nr. 071/2016, cu modificările și completările ulterioare (denumit "Contractul de facilitate"), prin semnarea unui act adițional la Contractul de facilitate, (ii) fie sub forma unei/unor majorări a facilității acordate în baza Contractului de facilitate până la suma maximă totală de 12.000.000 RON și a prelungirii scadenței până la data 31.05.2018, prin semnarea unui/unor act/e adițional/e la Contractul de facilitate, (iii) fie sub forma unei facilități noi, în valoare de maximum 12.000.000 RON, prin semnarea cu Banca a unui contract nou de facilitate. În urma evaluării imobilelor Banca împreună cu Consiliul de Administrație al societății vor stabili garanțiile ipotecare imobiliare pentru garantarea facilității de credit.


Fragment din Monitorul nr. 1811 din anul 2017

      Adunarea generală extraordinară a acționarilor CEREALCOM - S.A., reprezentând 100% capitalul social, din care Popasul Trebeș - S.R.L. deținând 2.918.918 acțiuni, reprezentând 99,9630% din capitalul social și doamna Guțu Carmen Antonela deținând 1.082 acțiuni, reprezentând 0,0370% din capitalul social, întrunită în ședința din data de 11.04.2017; În conformitate cu dispozițiile art. 11 din actul constitutiv și art. 113, lit. f), art. 210-220 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; hotărăște: Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social cu 2.600.960,00 lei, de la 7.300.000 lei, la 9.900.960 lei, prin aport în numerar.


Fragment din Monitorul nr. 1811 din anul 2017

      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale CEREALCOM - S.A., cu sediul în municipiul Bacău, Calea Moinești nr. 5, județul Bacău, înregistrată sub nr. J4/744/1997, cod unic de înregistrare 9650015, care a fost înregistrat sub nr. 19087 din 24.04.2017.


Fragment din Monitorul nr. 1797 din anul 2017

      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale CEREALCOM - S.A. cu sediul în municipiul Alexandria, Șos. Tr. Măgurele nr. 1, județul Teleorman, înregistrată sub nr. J34/265/1997, cod unic de înregistrare 9625020, care a fost înregistrat sub nr. 9798 din 18.04.2017.


Fragment din Monitorul nr. 1801 din anul 2017

      În data de 10.04.2017, ora 11, la sediul societății s-a desfășurat statutar, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor având o prezență de 81,8724% din capitalul social total, respectiv 424.048.375 acțiuni prezente și în conformitate ce prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv, hotărăște: Art. 1. Aprobă, cu un număr de 424.048.375 voturi, reprezentând 100% capitalul prezent și reprezentat, Situațiile Financiare pentru anul 2016 pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar; Art. 2. Aprobă, cu un număr de 424.048.375 voturi, reprezentând 100% capitalul prezent și reprezentat, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016; Art. 3. Aprobă, cu un număr de 424.048.375 voturi, reprezentând 100% capitalul prezent și reprezentat, acoperirea pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar 2016 în valoare de 7.632.737 lei din rezultatul reportat, reprezentând profit net obținut în anul 2014 și nerepartizat suma de 241.465 lei și diferența de 7.391.272 lei din profitul exercițiilor financiare viitoare; Art. 4. Aprobă, cu un număr de 424.048.375 voturi, reprezentând 100% capitalul prezent și reprezentat, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 respectiv - venituri totale 32.501.500 lei - cheltuieli totale 32.251.000 lei - Rezultat brut 250.500 lei - Rezultat net 200.500 lei - Investiții 693.000 lei care se vor realiza în funcție de rezultatele financiare și sursele de finanțare, fără a afecta fluxul de lichidități al societății; Art. 5. Aprobă, cu un număr de 424.048.375 voturi, reprezentând 100% capitalul prezent și reprezentat, numirea auditorului extern S.C. CONFIDENT EXPERT CP - S.R.L., cu sediul în str. Țincani nr. 8, bl. Z18, sc. 1, et. 2, ap. 16, sectorul 6, București, având nr. RC J40/2096/1995 și CUI RO7138303 și stabilirea duratei contractului de audit financiar la 2 ani, și se revocă auditorul extern S.C. EFL EXPERT - S.R.L.


Alte firme din judeţul ARAD

ARTEMIS VET SRL - CUI 9556213

   Adresa: NEUDORF  5  Neudorf

   Numar mediu angajati: 3

   Judet: ARAD

   Cifra de afaceri: 332996

ROMAN SERV G.R. S.R.L. - CUI 9493921

   Adresa: Str. NUCET  10  Arad

   Numar mediu angajati: 2

   Judet: ARAD

   Cifra de afaceri: 296667

VALUE MANAGEMENT CONSULT S.R.L. - CUI 9586710

   Adresa: Str. STEFAN CICIO POP  20  Arad

   Judet: ARAD

   Cifra de afaceri: 227002

HEROTEX SRL - CUI 9577593

   Adresa: Calea BODROGULUI  10  Arad

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: ARAD

   Cifra de afaceri: 159897

TECK S.R.L. - CUI 9612062

   Adresa: Str. DR. MIHAIL OBEDENARU  18  ARAD

   Numar mediu angajati: 0

   Judet: ARAD

   Cifra de afaceri: 96000

TOTALBAU S.R.L. - CUI 9630883

   Adresa: Str. LUCIAN BLAGA  19  Arad

   Numar mediu angajati: 2

   Judet: ARAD

   Cifra de afaceri: 91850

ALFASOFT SRL - CUI 9555943

   Adresa: Str. G.COŞBUC  2  Arad

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: ARAD

   Cifra de afaceri: 69397

ARIZO S.R.L. - CUI 9513000

   Adresa: Aleea AGNITA  4  Arad

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: ARAD

   Cifra de afaceri: 15710

SUMM S.R.L. - CUI 9517656

   Adresa: MICALACA  -  Arad

   Judet: ARAD

   Cifra de afaceri: 11400

ESTER SRL - CUI 9586737

   Adresa: Str. VICTORIEI  41  Nădlac

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: ARAD

   Cifra de afaceri: 6106

AS COMPANY IMPEX S.R.L. - CUI 9513026

   Adresa: B-dul REVOLUTIEI  65  Arad

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: ARAD

   Cifra de afaceri: 216

FRUTTERA SRL - CUI 9586648

   Adresa: Calea RADNEI  191  Arad

   Judet: ARAD