Loading the Amira Audio Citește articolul...

Orele suplimentare înseamnă orele lucrate de un angajat în afara programului normal de lucru. Pentru a defini orele suplimentare este necesar să știm ce reprezintă timpul de muncă. Acesta este orice perioadă în care salariatul prestează munca, aflându-se la dispoziția angajatorului și îndeplinind sarcinile și atribuțiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil și/sau ale legislației în vigoare.

 

Cum sunt definite orele suplimentare de muncă?

La întrebarea câte ore ai voie să lucrezi pe zi, răspunsul este acela că depinde de vârstă și sectorul de activitate. În România, pentru salariații angajați cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este, conform legislației în vigoare, de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână.

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână.

Pentru anumite sectoare de activitate, unități sau profesii se poate stabili, prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice, o durată zilnică a timpului de muncă mai mică sau mai mare de 8 ore. Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.

Orele de muncă prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal sunt considerate, din punct de vedere legal, muncă suplimentară. La solicitarea angajatorului, salariații pot efectua muncă suplimentară, dar, pentru aceasta, el are nevoie de acordul acestora, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident.

 

Cum sunt reglementate orele suplimentare?

Codul Muncii reglementează orele suplimentare de muncă în Secţiunea a 2-a intitulată chiar Munca suplimentară, din Capitolul I, Titlul III (articolele 120-124). Tot acolo se găsesc prevederile referitoare și modul în care acestea sunt compensate ori remunerate.

Conform articolului 124, din Codul Muncii, tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară.

De asemenea, în articolul 105 din Codul Muncii este prevăzut că, în cazul contractului individual de muncă cu timp parțial, vor trebui precizate, în mod obligatoriu:

  • durata muncii și repartizarea programului de lucru;
  • condițiile în care se poate modifica programul de lucru;
  • interdicția de a efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora.

Sancțiunea pentru omiterea acestor elemente, inclusiv neincluderea clauzei legate de interdicția de a efectua ore suplimentare de către angajatul cu normă parțială de lucru, constă în faptul că respectivul contract va fi considerat a fi încheiat pentru o normă întreagă, cu toate consecințele fiscale și legale ce decurg din această recalificare.

 

Câte ore suplimentare poți lucra?

Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin urmare, în mod obișnuit, numărul de ore suplimentare ce pot fi prestate într-o săptămână nu poate depăși 8 ore.

Prin excepție, durata timpului de muncă, ce include și orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, dacă media orelor de muncă, pe o perioadă de referință de 4 luni calendaristice, nu depășește 48 de ore pe săptămână.

Pentru anumite activități sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil se pot negocia, prin contractul colectiv de muncă respectiv, perioade de referință mai mari de 4 luni, dar care să nu depășească 6 luni. Sub rezerva respectării reglementărilor privind protecția sănătății și securității în muncă a salariaților, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, toate contractele colective de muncă pot prevedea derogări de la durata perioadei de referință arătată mai sus, dar pentru perioade de referință care în niciun caz să nu depășească 12 luni (la stabilirea perioadelor de referință nu se iau în calcul durata concediului de odihnă anual și situațiile de suspendare a contractului individual de muncă).

 

Cum se plătesc orele suplimentare?

Plata orelor suplimentare variază de la companie la companie, în funcție de specificul orelor suplimentare, cum ar fi numărul de ore suplimentare lucrate. Există, însă, o serie de limitări legale cu privire la acest aspect. Astfel, în conformitate cu articolul 122 din Codul Muncii, orele suplimentare de muncă se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acestora, salariatul beneficiind de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru. De asemenea, în perioadele de reducere a activității, angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate, în următoarele 12 luni.

În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul legal de 60 de zile, în luna următoare celor 60 de zile, salariatul va beneficia de plata orelor suplimentare de muncă prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. Sporul aferent plății orelor suplimentare, conform Codului Muncii, se stabilește prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, și nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.

 

Sancțiuni pentru neplata orelor suplimentare

Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită de Codul Muncii (art. 114 și 115, după caz) este interzisă, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident.

Nerespectarea de către angajator a prevederilor referitoare la munca suplimentară este calificată drept contravenție și este sancționată de autorități, conform Codului Muncii, prin amenzi cuprinse între 1.500 și 3.000 de lei, indiferent de numărul de angajați aflați în această situație.

 

Atenție!

Este considerată muncă suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru și munca prestată în zilele de repaus săptămânal sau de sărbători legale.

 

Încă nu ai cont pe Termene.ro?

Testează gratuit platforma

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe