• Platforma de înscriere a firmelor ce vor oferi consultanță solicitanților de granturi Start-Up Nation 2024 ar putea fi lansată în această lună, a spus Radu Oprea, Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) pentru Termene.ro.

Potrivit ministerului Radu Oprea, în prezent se lucrează la ultimele detalii ale acestei platforme ce este dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Reamintim că, programul Start-Up Nation 2024 va avea două etape. Mai întâi, aplicanții, antreprenori la început de drum, vor urma 40 de ore de pregătire antreprenorială oferite de o firmă specializată, iar mai apoi vor depune proiectele prin intermediul cărora pot obține finanțare.

După cum declara Viorel Rus, secretar de stat în Ministerul Economiei, zilele trecute pentru Termene.ro, în cadrul cursurilor potențialii beneficiari ai Start-up Nation vor învăța inclusiv cum să construiască un plan de afaceri, iar la finalul sesiunii de pregătire ei vor avea sub formă de draft sau chiar finalizat proiectul ce trebuie depus spre finanțare.

Depunerea de proiecte, în septembrie

Ulterior, după ce platforma dedicată firmelor de consultanță va fi lansată, timp de trei-patru luni beneficiarii vor putea alege firmele de consultanță așa încât în septembrie să poată depune proiectele, a detaliat Radu Oprea. ”Contractele de finanțare ar urma să fie semnate până la sfârșitul anului.”

Ca și în ceilalți ani, Ministerul Economiei se va confrunta cu provocarea de a ajunge cu fondurile la categoriile defavorizate cum ar fi tinerii NEET (Nor in Education, Employment or Training) și persoanele din comunitatea romă, a explicat Radu Oprea, menționând că se va încerca promovarea Start-Up Nation inclusiv în comunitățile în care se află aceste persoane.

Stadiul actual al programului

În prezent, programul a primit avizele ministerelor de resort după ce anterior fusese avizat de Comisia Europeană, a mai spus ministrul Radu Oprea. Prin urmare, ne-am putea aștepta ca proiectul legislativ privind aprobarea Start-up Nation să fie avizat chiar în următoarele ședințe de guvern din primele două săptămâni ale lunii iunie.

Detaliile Start-Up Nation 2024

Categorii de beneficiari

Ca și în ceilalți ani, beneficiarii programului pot fi, tineri majori cu vârsta de până la 30 de ani, așa cum sunt aceștia definiți în art. 2 alin.(2) lit.a) din Legea tinerilor nr.350/2006, tineri cu vârsta de între 30 ani și până în 35 de ani, neîmpliniți, indiferent de statutul pe piața muncii,astfel cum sunt aceștia definiți în  art. 2 alin.(2) lit.a) din Legea nr.350/2006, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri sau șomeri de lungă durată, așa cum sunt definiți art. 5, punctul 4, din Legea nr. 76/2002, persoane inactive și persoane din grupurile dezavantajate pe piața muncii, grup în care sunt incluse persoane cu nivel scăzut de instruire, persoane cu dizabilități, persoane din comunitățile supuse riscului de excluziune socială, persoane din zonele rurale, persoane eliberate din detenție, tineri postinstituționalizați, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate.

Tinerii cu vârsta sub 30 de ani din regiunile defavorizate primesc cea mai mare parte din bani

Bugetul din acest an al programului Start-up Nation va fi de 446,185 milioane de euro. Din total,

295,750 milioane de euro vor fi dedicate Pilonului I, Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor, ce are ca grup țință tinerii cu vârsta sub 30 de ani, iar 150,435 milioane de euro vor fi repartizate Pilonului II, Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul persoanelor din grupul țință, ce va avea ca țintă ceilalți beneficiari (șomeri, persoane inactive sau persoane , așa cum sunt menționați mai sus. 90% din totalul banilor alocați pentru Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor, respectiv 266 de milioane de euro, respectiv 57% din bugetul total, va fi suma repartizată tinerilor din  regiunile mai puțin dezvoltate – toate celelalte regiuni în afara București-Ilfov.

Cursuri de formare pentru toate categoriile de beneficiari

Atât tinerii cu vârsta sub 30 de ani, respectiv grupul țintă a Pilonului I, cât și beneficiarii incluși în Pilonul II, respectiv șomerii, persoanele inactive sau persoanele ce fac parte din grupurile dezavantajate pe piața muncii vor participa la cursuri de formare profesională înainte de a își înființa firmele prin care își vor depune proiectul pentru finanțare. Potrivit estimărilor actuale, circa 30.000 de persoane fizice eligibile ar putea participa la cursurile de formare în urma cărora se vor înființa aproape 8.000 de firme.

Astfel, proiectul de ordonanță prevede că:

  • În cadrul pilonului I , Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor, vor participa la cursurile de formate antreprenorială circa 25.000 de beneficiari. Dintre aceștia, minimum 10% trebuie să aparțină minorității rome. În urma acestor cursuri, tinerii își vor înființa firme prin care vor derulare programe finanțabile prin Start-Up Nation – 5.250 de firme, număr estimat.
  • În cadrul pilonului II,  Programul pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii, se estimează că vor participa la cursurile de formare profesională 4.600 de persoane și că în urma cursurilor vor fi create 2.500 de firme ce vor primi finanțare prin program.

Fiecare proiect primește o finanțare de maximum 250.000 de lei

Proiectele depuse de antreprenori vor fi finanțate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

In 2024, sprijinul financiar pentru beneficiarii de ajutor de minimis este de maxim 250.000 de lei, cu 50.000 de lei peste valoarea maximă acordată în ceilalți ani. Finanțarea alocată în cadrul proiectul va acoperi cel mult 90% din valoarea totală eligibilă din formularul de finanțare, beneficiarul având obligația de a asigura o cofinanțare a investiției de minim 10% din total.

Orice informație despre adoptarea cadrului legislativ aferent și deschiderea perioadei de înscriere vor fi comunicate exclusiv de MEAT și vor fi publicate pe site-urile oficiale www.economie.gov.ro și www.imm.gov.ro.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe