• Solicitanții Start-Up Nation 2024 vor participa anul acesta la cursuri antreprenoriale plătite de stat ce se vor finaliza prin concretizarea unui proiect de finanțare. Singura etapă pe care o potențialii beneficiari o vor avea de parcurs pe cont propriu va fi depunerea efectivă a proiectelor ce urmează să fie finanțate.

Lucian Rus, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a precizat pentru Termene.ro că proiectul de aprobare al programului Start-Up Nation 2024 a fost deja avizat de 2-3 ministere, pe lângă Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și urmează ca zilele acestea să primească aprobările finale, după care va putea intra pe ordinea de zi a ședințelor de Guvern.

Spre deosebire de ceilalți ani, în 2024 antreprenorii la început de drum care vor dori să acceseze ajutor de minimis prin Start-up Nation vor beneficia de cursuri de formare antreprenorială plătite de stat, în total 40 de ore de pregătire.

Cursurile de antreprenoriat trebuie să fie acreditate de Ministerul Muncii

„După ce ordonanța de urgență de aprobare a programului va intra în vigoare, vom pregăti platforma de înscriere pentru firmele de consultanță care oferă cursuri antreprenoriale. Înscrierea va fi liberă, dar firmele ca nu pot dovedi că furnizează cursuri acreditate de Ministerul Muncii și că îndeplinesc celelalte criterii minime de eligibilitate vor fi scoase de pe platformă”, a explicat Lucian Rus.

Lucian Rus, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Odată lansat portalul, potențialii beneficiari Start-Up Nation vor putea selecta o firmă pentru a urma cele 40 de ore de pregătire.

Plan de afaceri definitivat în timpul cursurilor

„Planul este ca aceste cursuri să conducă la concretizarea unui plan de afaceri pentru finanțare, în formă deja definitivată sau draft, pe baza căruia beneficiarii să poată primi mai apoi ajutorul de minimis”, a mai spus secretarul de stat.

Singura etapă care va rămâne de parcurs va fi depunerea proiectului. „Încă de acum doi ani, am căutat să simplificăm procesul în această fază. Au fost corelate bazele de date ale Registrului Comerțului și Ministerului de Finanțe așa încât multe date vor fi preluate automat în platforma de înscriere. Cu toate astea, nu excludem ca unii aplicanți să dorească să apeleze la o firmă de consultanță, în această fază”, a mai spus Lucian Rus.

Ca orizont de timp, Ministerul Economiei, plănuiește să lanseze programul în cursul lunii iunie, a menționat acesta.

Detaliile programului Start-Up Nation 2024

Categorii de beneficiari

Ca și în ceilalți ani, beneficiarii programului pot fi, tineri majori cu vârsta de până la 30 de ani, așa cum sunt aceștia definiți în art. 2 alin.(2) lit.a) din Legea tinerilor nr.350/2006, tineri cu vârsta de între 30 ani și până în 35 de ani, neîmpliniți, indiferent de statutul pe piața muncii,astfel cum sunt aceștia definiți în  art. 2 alin.(2) lit.a) din Legea nr.350/2006, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri sau șomeri de lungă durată, așa cum sunt definiți art. 5, punctul 4, din Legea nr. 76/2002, persoane inactive și persoane din grupurile dezavantajate pe piața muncii, grup în care sunt incluse persoane cu nivel scăzut de instruire, persoane cu dizabilități, persoane din comunitățile supuse riscului de excluziune socială, persoane din zonele rurale, persoane eliberate din detenție, tineri postinstituționalizați, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate.

Tinerii cu vârsta sub 30 de ani din regiunile defavorizate primesc cea mai mare parte din bani

Bugetul din acest an al programului Start-up Nation va fi de 446,185 milioane de euro. Din total,

295,750 milioane de euro vor fi dedicate Pilonului I, Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor, ce are ca grup țință tinerii cu vârsta sub 30 de ani, iar 150,435 milioane de euro vor fi repartizate Pilonului II, Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul persoanelor din grupul țință, ce va avea ca țintă ceilalți beneficiari (șomeri, persoane inactive sau persoane , așa cum sunt menționați mai sus. 90% din totalul banilor alocați pentru Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor, respectiv 266 de milioane de euro, respectiv 57% din bugetul total, va fi suma repartizată tinerilor din  regiunile mai puțin dezvoltate – toate celelalte regiuni în afara București-Ilfov.

Cursuri de formare pentru toate categoriile de beneficiari

Atât tinerii cu vârsta sub 30 de ani, respectiv grupul țintă a Pilonului I, cât și beneficarii incluși în Pilonul II, respectiv șomerii, persoanele inactive sau personele ce fac parte din grupurile dezavantajate pe piața muncii vor participa la cursuri de formare profesională înainte de a își înfiina firmele prin care își vor depune proiectul pentru finanțare. Potrivit estimărilor actuale, circa 30.000 de persoane fizice eligibile ar putea participa la cursurile de formare în urma cărora se vor înființa aproape 8.000 de firme.

Astfel, proiectul de ordonanță prevede că:

    • În cadrul pilonului I , Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor, vor participa la cursurile de formate antreprenorială circa 25.000 de beneficiari. Dintre aceștia, minimum 10% trebuie să aparțină minorității rome. În urma acestor cursuri, tinerii își vor înființa firme prin care vor derulare programe finanțabile prin Start – up Nation – 5.250 de firme, număr estimat.
  • În cadrul pilonului II,  Programul pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii, se estimează că vor participa la cursurile de formare profesională 4.600 de persoane și că în urma cursurilor vor fi create 2.500 de firme ce vor primi finanțare prin program.

Fiecare proiect primește o finanțare de maximum 250.000 de lei

Proiectele depuse de antreprenori vor fi finanțate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

In 2024, sprijinul financiar pentru beneficiarii de ajutor de minimis este de maxim 250.000 de lei, cu 50.000 de lei peste valoarea maximă acordată în ceilalți ani. Finanțarea alocată în cadrul proiectul va acoperi cel mult 90% din valoarea totală eligibilă din formularul de finanțare, beneficiarul având obligația de a asigura o cofinanțare a investiției de minim 10% din total.

Orice informație despre adoptarea cadrului legislativ aferent și deschiderea perioadei de înscriere vor fi comunicate exclusiv de MEAT și vor fi publicate pe site-urile oficiale www.economie.gov.ro și www.imm.gov.ro.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe