Loading the Amira Audio Citește articolul...
  • Parlamentul României a aprobat și transformat în lege o ordonanță de urgență a guvernului, prin care se oferă un concediu de 10 zile după naștere și tatălui copilului.

Tatăl copilului nou-născut, care are calitatea de lucrător, are dreptul la un concediu paternal plătit de 10 zile lucrătoare, conform prevederii celei mai importante din Legea 196/2024, aprobată de Parlament și publicată pe 25 iunie în Monitorul Oficial (nr. 588).

Conform prevederilor noii legi, tatăl poate cumula dreptul la concediul paternal plătit cu dreptul la învoire plătită, permisie sau zile de concediu, după caz, pentru nașterea unui copil.

De fapt, Parlamentul României a ratificat Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 117 din 26 august 2022 pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 29 august 2022.

Conform Constituției României, ordonanțele de urgență trebuie aprobate de Parlament pentru a deveni legi.

Categoriile de tați care pot beneficia de concediul paternal plătit

În cuprinsul noii legi, prin termenul „lucrător” se înțelege, în primul rând:

  • persoana care desfășoară activitate în baza unui raport de muncă sau de serviciu, încheiat conform legii.

Apoi, legea prevede că acordarea concediului paternal și a indemnizației aferente se asimilează și lucrătorilor din următoarele categorii de persoane:

  • cele care desfășoară activitate pe baza unor contracte din activitate sportivă încheiate potrivit art. 67^1 alin. (1) lit. a)-e) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
  • cele care desfășoară activitate pe baza unor convenții de muncă individuale încheiate potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare;
  • directorii care desfășoară activitate pe baza contractelor de mandat încheiate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • cele care desfășoară activitate pe baza unor contracte de management încheiate potrivit Legii nr. 66/1993 privind contractul de management;
  • cele care desfășoară activitate pe baza unor contracte de management și de administrare încheiate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • cele care ocupă o funcție de demnitate publică.

Drepturile taților

„Tatăl copilului nou-născut, care are calitatea de lucrător, are dreptul la un concediu paternal plătit de 10 zile lucrătoare”, se precizează în noua lege.

„Lucrătorii și persoanele prevăzute la alin. (1^1) pot cumula dreptul la concediul paternal plătit cu dreptul la învoire plătită, permisie sau zile de concediu, după caz, pentru nașterea unui copil, prevăzut de reglementările legale în vigoare aplicabile categoriei de personal din care fac parte”.

„Indemnizația pentru concediul paternal se plătește din fondul de salarii al angajatorului și este egală cu salariul corespunzător perioadei respective”.

„Perioada concediului paternal constituie vechime în muncă și în serviciu, precum și în specialitate, și se ia în considerare la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare”.

„Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul lucrătorului care se află în concediu paternal”.

„Pe perioada concediului acordat în condițiile alin. (1), tatăl copilului beneficiază de o indemnizație egală cu ajutorul pentru sarcină și lăuzie cuvenit mamei sau de o indemnizație calculată după salariul de bază și vechimea în muncă ale acestuia, în condițiile legii”.

Concediul paternal a fost cerut și de Comisia Europeană

Ordonanța de urgență din 2022, devenită din 25 iunie lege, a fost cerută de la Bruxelles încă din 2019.

Atunci, comisarii europeni au adoptat Directiva (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE. Noua directivă permite părinților și persoanelor cu responsabilități de îngrijire să concilieze viața profesională cu viața de familie. După aprobarea de către Comisia Europeană a Directivei (UE) 2019/1158, România avea obligația de a asigura, la nivel național, intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma actului european, până la data de 2 august 2022.

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe