LUCEAFARUL SA
CUI 952656

Identificare şi activitate firmă

 • Adresă

  Str. NICOLAE BALCESCU  3  Bacău

 • Nr. de înmatriculare

  J04/33/1991

 • Cod CAEN

  4719

 • Domeniu Activitate Principal

  Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

 • Număr mediu angajaţi

  12

 • Cifra de afaceri netă

  409 987 RON

 • Judeţ

  BACAU

 • Date de contact

  Vezi date de contact

 • Date incomplete?

  Actualizează date

Ai acces timp de 2 zile la instrumente inteligente pentru business

* Ofertă valabilă doar pentru reprezentanţii legali ai firmelor din România.

Date despre această firmă. Profit. Rapoarte. Indicatori financiari. Litigii. Datorii. Cifre de afaceri.

Termene.ro este cea mai mare bază de date din România ce deţine cele mai complexe informaţii financiare şi juridice despre 3 732 242 firme româneşti şi despre 19 271 004 dosare de instanţă.

Informaţiile sunt prelucrate automat pentru a-ţi oferi instant datele specifice care te interesează. Ai acces la o interfaţă prietenoasă pentru a găsi simplu şi rapid tot ceea ce te interesează.

Dorești să actualizezi datele firmei LUCEAFARUL SA?

Prezentare platforma Termene.ro

Cifra de afaceri

Firma LUCEAFARUL SA a avut o cifră de afaceri (CA) totală de 24 994 535 RON.

Cifra de afaceri pentru firma LUCEAFARUL SA este descrescătoare.

Cifra de afaceri totală reprezintă suma totală a veniturilor din operaţiunile comerciale efectuate de firmă(facturate) în perioada 2008 - 2016 şi nu include TVA-ul.

Profitul net

Profitul firmei LUCEAFARUL SA este în scădere pentru perioada 2014 - 2016

Pentru a afla datele financiare, informaţii despre datoriile la bugetul de stat, cum este vazută firma de către ANAF (activă/ inactivă), menţiunile în Arhiva Garanţiilor Imobiliare, deschide un cont aici

Profitul net reprezintă venitul unei firme, după adăugarea veniturilor totale şi după ce s-au scăzut cheltuielile şi pierderile.

Repartizarea dosarelor pe Stadiu Procesual

Repartizarea dosarelor pe ani

Repartizarea dosarelor de instanţă pe judeţe

Firma LUCEAFARUL SA are un număr de dosare.

În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.

De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.

Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.

Monitorul Oficial - Firma LUCEAFARUL SA

Fragment din Monitorul nr. 3618 din anul 2017

      În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă adunare generală extraordinară a acționarilor Societății pentru data de 2 noiembrie 2017, la aceeași oră, aceeași locație și cu aceeași ordine de zi. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor va rămâne valabilă.


Fragment din Monitorul nr. 3618 din anul 2017

      Începând cu data publicării convocatorului adunării, materialele informative, formularele de procură specială și de buletin de vot prin corespondență, procedura de vot prin corespondență și proiectul de hotărâre a adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 3, județul Bacău, zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00-16.00. Aceste documente se vor putea consulta și/sau descărca și de pe pagina de internet a Societății: http://www.luceafarul.ro/.


Fragment din Monitorul nr. 3618 din anul 2017

      Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin e-mail la adresa office@luceafarul.ro sau prin curier la adresa sediului Societății din localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 3, județul Bacău. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea ăconform cu originalul" și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și - acolo unde este cazul - calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.


Fragment din Monitorul nr. 3618 din anul 2017

      Conform prevederilor legale în vigoare, numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 20 octombrie 2017 au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării. Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunare personal, prin corespondență sau prin împuternicit.


Fragment din Monitorul nr. 3618 din anul 2017

      Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice fără capacitate de exercițiu, cu dovada calității de reprezentant legal. Acționarii pot participa la adunare și prin împuternicit, pe bază de procură, potrivit reglementărilor aplicabile.


Fragment din Monitorul nr. 3618 din anul 2017

      Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate în trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus sau transmis prin poștă sau curier la sediul Societății din localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 3, județul Bacău, ori transmis electronic la adresa de e-mail office@luceafarul.ro, astfel încât să ajungă la destinație până cel târziu la data de 30 octombrie 2017, ora 13.00, un exemplar va fi înmânat împuternicitului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. În situația în care exemplarul destinat Societății este transmis prin e-mail, procură specială va trebui să aibă atașată o semnătură electronică extinsă. Procurile generale se depun la/transmit Societății în termenul și modalitățile sus-menționate, în copie, cuprinzând mențiunea conform cu originalul și semnătura reprezentantului.


Fragment din Monitorul nr. 3618 din anul 2017

      Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunare; și b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.


Fragment din Monitorul nr. 3618 din anul 2017

      Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea în scris prin servicii de curierat, la adresa sediului Societății din localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 3, județul Bacău, sau electronic la adresa de e-mail office@luceafarul.ro, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării anunțului de convocare în Monitorul Oficial al României și în presă. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea ăconform cu originalul" și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și - acolo unde este cazul - calitatea de reprezentant legal sau, după caz, de împuternicit a semnatarilor. Propunerile proiectelor de hotărâre prezentate de acționari vor fi postate pe website-ul Societății.


Fragment din Monitorul nr. 3618 din anul 2017

      Pentru a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, acționarii vor folosi modalitatea solicitării prevăzute la secțiunea despre punerea la dispoziția acționarilor a materialelor ședinței, până cel târziu la data de 27 octombrie 2017, ora 13.00. Societatea va răspunde întrebărilor acționarilor cel târziu în cadrul ședinței adunării. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat de Societate dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns. Informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea adunării se pot obține la numărul de telefon 0234/511923 sau prin e-mail la adresa office@luceafarul.ro.


Fragment din Monitorul nr. 3012 din anul 2017

      Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății LUCEAFARUL - S.A. ("Societatea"), cu sediul social în localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 3, județul Bacău, înregistrată la Oficiul registrului comerțului sub nr. J04/33/1991, C.U.I. RO 952656, convocată în condițiile legii pentru data de 10 aprilie 2017, ora 13.00, respectiv data de 11 aprilie 2016, ora 13.00, aceeași locație, în situația în care condițiile de cvorum nu ar fi întrunite la data primei adunări, la sediul Societății situat în localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 3, județul Bacău, în prezența a 5 acționari ce dețin un număr de 240.633 acțiuni/voturi, reprezentând 88,7051% din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de ședință, Având în vedere • Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("Adunarea"); • Prevederile Actului Constitutiv al Societății ("Actul Constitutiv"); • Dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare; • Dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, hotărăște: 1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2016. Redactată astăzi, 10.04.2017, în 3 (trei) exemplare originale.


Alte firme din judeţul BACAU

PLAESU S.R.L. - CUI 952478

   Adresa: Str. APRODU PURICE  1  Bacau

   Numar mediu angajati: 2

   Judet: BACAU

   Cifra de afaceri: 788257

FORMULA 1 S.A. - CUI 952257

   Adresa: Str. VADUL BISTRITEI  4  BACAU

   Numar mediu angajati: 2

   Judet: BACAU

   Cifra de afaceri: 653144

SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA ATCOM - CUI 952575

   Adresa: Str. MIHAI VITEAZU  8  BACAU

   Numar mediu angajati: 5

   Judet: BACAU

   Cifra de afaceri: 259000

CRISTAL SRL - CUI 951839

   Adresa: Str. LETEA  2  Bacău

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: BACAU

   Cifra de afaceri: 184348

STADION S.R.L. - CUI 952273

   Adresa: Str. PICTOR AMAN  1  BACAU

   Judet: BACAU

   Cifra de afaceri: 69063

ORIENTEX 04 S.R.L. - CUI 951774

   Adresa: Str. DR. VICTOR BABEŞ  63 Bis  BACĂU

   Judet: BACAU

   Cifra de afaceri: 36162

PERLA S.R.L. - CUI 952222

   Adresa: Str. REPUBLICII  13  Bacau

   Judet: BACAU

   Cifra de afaceri: 20150

DAOMI SRL - CUI 952486

   Adresa: Str. ION LUCA CARAGIALE  20  Bacău

   Judet: BACAU

   Cifra de afaceri: 1580

MINITEHNIC SRL - CUI 952249

   Adresa: Str. MIRON COSTIN  2 bis  Bacău

   Judet: BACAU

MEGA SRL - CUI 952290

   Adresa: Str. NICOLAE BALCESCU  12  Bacău

   Judet: BACAU

ALEX-COM SRL - CUI 952400

   Adresa: Str. IOSIF COCEA  5  Bacău

   Judet: BACAU

DRAGASTAN SNC - CUI 952060

   Adresa: Str. STADIONULUI  29  Bacău

   Judet: BACAU

Page generated in 0.023025 seconds