COMPPIL S.A.
CUI 9467566

Identificare şi activitate firmă

 • Adresă

  Str. DEPOZITELOR  9  Slatina

 • Nr. de înmatriculare

  J28/158/1997

 • Cod CAEN

  4789

 • Domeniu Activitate Principal

  Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

 • Număr mediu angajaţi

  3

 • Cifra de afaceri netă

  336 233 RON

 • Judeţ

  OLT

 • Date de contact

  Vezi date de contact

 • Date incomplete?

  Actualizează date

Ai acces timp de 2 zile la instrumente inteligente pentru business

* Ofertă valabilă doar pentru reprezentanţii legali ai firmelor din România.

Date despre această firmă. Profit. Rapoarte. Indicatori financiari. Litigii. Datorii. Cifre de afaceri.

Termene.ro este cea mai mare bază de date din România ce deţine cele mai complexe informaţii financiare şi juridice despre 3 732 242 firme româneşti şi despre 19 271 004 dosare de instanţă.

Informaţiile sunt prelucrate automat pentru a-ţi oferi instant datele specifice care te interesează. Ai acces la o interfaţă prietenoasă pentru a găsi simplu şi rapid tot ceea ce te interesează.

Dorești să actualizezi datele firmei COMPPIL S.A.?

Prezentare platforma Termene.ro

Cifra de afaceri

Firma COMPPIL S.A. a avut o cifră de afaceri (CA) totală de 336 233 RON.

Cifra de afaceri pentru firma COMPPIL S.A. este constantă.

Cifra de afaceri totală reprezintă suma totală a veniturilor din operaţiunile comerciale efectuate de firmă(facturate) în perioada 2008 - 2008 şi nu include TVA-ul.

Profitul net

Profitul acestei firme este -19394 RON pentru anul 2008

Pentru a afla datele financiare, informaţii despre datoriile la bugetul de stat, cum este vazută firma de către ANAF (activă/ inactivă), menţiunile în Arhiva Garanţiilor Imobiliare, deschide un cont aici

Profitul net reprezintă venitul unei firme, după adăugarea veniturilor totale şi după ce s-au scăzut cheltuielile şi pierderile.

Repartizarea dosarelor pe Stadiu Procesual

Repartizarea dosarelor pe ani

Repartizarea dosarelor de instanţă pe judeţe

Firma COMPPIL S.A. are un număr de dosare.

În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.

De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.

Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.

Monitorul Oficial - Firma COMPPIL S.A.

Fragment din Monitorul nr. 3262 din anul 2017

      Adunarea Generală a Acționarilor S.C.COMPPIL - S.A. Târgoviște, întrunită în data de 17.08.2017, conform legislației în vigoare, prin participarea domnilor: - Spătaru Ion cu un nr. de 62.372 acțiuni; - Spataru Ioan Cristian cu un nr. de 1740 acțiuni, având în vedere: - aspectele de pe Ordinea de zi; - prevederile Actului constitutiv al Societății în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, hotărăște: Art. 1. Alipirea imobilelor cu numerele cadastrale 82499 situat în Târgoviște, str. Calafat, jud. Dâmbovița, UAT Târgoviște având suprafață de 400 mp și cu numărul cadastral 78611, situat în loc. Târgoviște, str. Calafat, jud. Dâmbovița, UAT Târgoviște având suprafață de 475 mp. Pentru ducerea la îndeplinire a formalităților legale privind hotărârea AGA se împuternicește domnul Ioan Cristian Spătaru.


Fragment din Monitorul nr. 2800 din anul 2017

      Administratorul unic al S.C. COMPPIL - S.A. cu sediul social în Baia Mare, bd. București nr. 51, jud. Maramureș, având J24/443/1997 și CUI 9705250, convoacă, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, la sediul social al societății ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ (A.G.O.A.) în data de 14.09.2017, ora 15.00. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege, se fixează a doua adunare generală, în data de 15.09.2017, la aceeași oră și în același loc, cu următoarea ordine de zi: 1. Numirea administratorului unic.


Fragment din Monitorul nr. 2800 din anul 2017

      Calitatea de acționar se va dovedi cu Buletin/Carte de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor se va face și prin alte persoane decât acționari, pe bază de procură. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte adunare. Data de referință pentru acționarii care au dreptul să participe și să voteze în adunarea generală este 01.09.2017.


Fragment din Monitorul nr. 2644 din anul 2017

      În conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, modificată, și a celorlalte reglementări în vigoare, în baza Actului constitutiv al societății, A.G.O.A. a S.C. Comppil - S.A., legal constituită la sediul societății în 12.05.2017, la a două zi de convocare, în urma prezentei, dezbaterii, analizării și votării punctelor de pe ordinea de zi, cu un procent de prezență de 26,09% din capitalul social, hotărăște cu un procent de 100% din cei prezenți: Art. 1. Se aprobă Raportul de gestiune al Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2016 și descărcarea de gestiune a acestuia pentru exercițiul financiar 2016. Se împuternicește administratorul unic Iosip Florica pentru a face toate demersurile în vederea înregistrării prezentei hotărâri la ORC și Monitorul Oficial, aceasta putând mandata altă persoană în acest scop.


Fragment din Monitorul nr. 2328 din anul 2017

      Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC COMPPIL - S.A. întrunită astăzi, data de mai sus, cu o participare a acționarilor de 462.303 acțiuni din totalul pe societate de 483734 acțiuni, ceea ce reprezintă o prezență de 95,56967% din capitalul social, în temeiul Legii 31/1990, modificată, și a Statutului societății, în ședința din 30.05.2017, hotărăște: 1. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2016. Aprobă Contul de Profit și Pierdere pe anul 2016.


Fragment din Monitorul nr. 2328 din anul 2017

      În conformitate cu prevederile Statutului și ale Legii 31/1990, președintele Consiliului de Administrație al S.C. COMPPIL - S.A., cu sediul în Târgoviște, str. Calafat nr. 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J15/33/1997, CUI RO 9119618, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 17 august 2017, ora 10.00, la sediul S.C. COMPPIL - S.A., cu următoarea ordine de zi: 1. Alipirea imobilelor cu numerele cadastrale 82499 situat în Târgoviște, str. Calafat, jud. Dâmbovița, UAT Târgoviște, având suprafața de 400 mp și cu numărul cadastral 78611 situat în loc. Târgoviște, str. Calafat, jud. Dâmbovița, UAT Târgoviște, având suprafața de 475 mp. Pot participa la Adunarea Generală acționarii înscriși în Registrul acționarilor cu data de referință 01.08.2017 și pot fi reprezentați pe bază de procură specială.


Fragment din Monitorul nr. 2065 din anul 2017

      Adunarea generală a acționarilor S.C. COMPPIL - S.A. Târgoviște, întrunită în data de 03.05.2017, conform legislației în vigoare, prin participarea domnilor: - SPĂTARU ION cu un număr de 62.372 acțiuni; - SPĂTARU IOAN CRISTIAN cu un număr de 1.740 acțiuni, având în vedere: - aspectele de pe Ordinea de zi; - prevederile Actului Constitutiv al Societății, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicate, hotărăște: Art. 1. Numirea ca administratori cu un mandat pe 4 ani a domnilor SPĂTARU ION, SPĂTARU IOAN CRISTIAN, SPĂTARU ȘTEFAN LAURENȚIU. Pentru ducerea la îndeplinire a formalităților legale privind hotărârea A.G.A. se împuternicește domnul Ioan Cristian Spătaru.


Fragment din Monitorul nr. 2016 din anul 2017

      Prin puterile ce îmi sunt conferite în această calitate de Legea nr. 31/1990, republicată, convoc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății COMPPIL - S.A., pentru data de 14 iulie 2017, ora 14.30, la adresa sediului social al lichidatorului: Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 115, jud. Cluj, cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea și aprobarea dării de seamă asupra gestiunii a consiliului de administrație și a bilanțului de începere a lichidării; 2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori asupra situațiilor financiare aferente anilor 2011-2016; 3. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anilor 2011-2016; 4. Delegarea lichidatorului în vederea efectuării tuturor formalităților de înregistrare a situațiilor financiare aprobate la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca; 5. Aprobarea vânzării prin licitație publică, în bloc, a activelor aparținând averii debitorului Comppil - S.A., conform strategiei de valorificare propuse de lichidator.


Fragment din Monitorul nr. 2016 din anul 2017

      Lichidatorul desemnat menționează următoarele: • materialele aferente ordinii de zi, inclusiv strategia de valorificare, pot fi consultate de către acționarii societății la sediul practicianului situat în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 115, jud. Cluj, începând cu data de 14.06.2017, ora 10; • lichidatorul desemnat a aprobat darea de seamă a administratorilor asupra gestiunii, în temeiul art. 266 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, gestiunea trecând peste durata unui exercițiu financiar. Dacă la prima convocare Adunarea Generală Extraordinară nu este statutară, se reconvoacă pentru data de 17.07.2017, ora 14.30, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.


Fragment din Monitorul nr. 1968 din anul 2017

      La data de 5.05.2017, la sediul societății din Suceava, Str. Mirautilor 70, a avut loc adunarea generală extraordinară, legal constituită, la care, în prezența unanimă a acționarilor, s-a hotărât: - completarea obiectului secundar de activitate cu 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management; - se renunță la 2051: Fabricarea explozivilor; - se detaliază următoarele obiecte secundare de activitate: 4773: Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate - fără produse de uz veterinar; 5221: Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre - fără transport feroviar; 7810: Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă - fără medierea angajării cetățenilor români în străinătate. Se împuternicește Praznițchi Lucia Mariana pentru semnarea actului constitutiv actualizat.


Alte firme din judeţul OLT

CATRELPROCOM S.R.L. - CUI 9368155

   Adresa: Str. N. BALCESCU  -  BALŞ

   Numar mediu angajati: 55

   Judet: OLT

   Cifra de afaceri: 6288374

MINU COM S.R.L. - CUI 9242520

   Adresa: Str. NICOLAE BALCESCU  7 A  Bals

   Numar mediu angajati: 15

   Judet: OLT

   Cifra de afaceri: 5406481

CARDIO-CONSULT S.R.L. - CUI 9324604

   Adresa: Str. IONASCU  71  Slatina

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: OLT

   Cifra de afaceri: 136450

BIG-STAR COM SRL - CUI 9414359

   Adresa: -  Bobiceşti

   Judet: OLT

   Cifra de afaceri: 131017

ALVAAD S.R.L. - CUI 9368074

   Adresa: Calea BUCURESTI  26  CARACAL

   Judet: OLT

   Cifra de afaceri: 128583

DANCRICOM SRL - CUI 9279511

   Adresa: Str. CIRESULUI  47  Balş

   Judet: OLT

   Cifra de afaceri: 76811

UNIVERSAL 97 S.R.L. - CUI 9414561

   Adresa: Str. PETRE PANDREA  15  Bals

   Judet: OLT

   Cifra de afaceri: 45454

ELI-DAN COM SRL - CUI 9324388

   Adresa: Com. TRAIAN  -  Traian

   Judet: OLT

   Cifra de afaceri: 9722

PRO SOFT SRL - CUI 9279503

   Adresa: Str. N. BALCESCU  28  Balş

   Judet: OLT

RAMI COMPROD SRL - CUI 9442553

   Adresa: SCORNICESTI  -  Mărgineni Slobozia

   Judet: OLT

ROMEDIA SRL - CUI 9467531

   Adresa: Str. PR. TUNARI  -  Slatina

   Judet: OLT

SI & MI COM S.R.L. - CUI 9324647

   Adresa: Str. TEIULUI  -  SLATINA

   Judet: OLT