AGROMEC MOCIU S.A.
CUI 7638252

Identificare şi activitate firmă

 • Adresă

  Str. PRINCIPALA  8  MOCIU

 • Nr. de înmatriculare

  J12/1590/1995

 • Cod CAEN

  7490

 • Domeniu Activitate Principal

  Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

 • Număr mediu angajaţi

  1

 • Cifra de afaceri netă

  700 RON

 • Judeţ

  CLUJ

 • Date de contact

  Vezi date de contact

 • Date incomplete?

  Actualizează date

Ai acces timp de 2 zile la instrumente inteligente pentru business

* Ofertă valabilă doar pentru reprezentanţii legali ai firmelor din România.

Date despre această firmă. Profit. Rapoarte. Indicatori financiari. Litigii. Datorii. Cifre de afaceri.

Termene.ro este cea mai mare bază de date din România ce deţine cele mai complexe informaţii financiare şi juridice despre 3 732 242 firme româneşti şi despre 19 271 004 dosare de instanţă.

Informaţiile sunt prelucrate automat pentru a-ţi oferi instant datele specifice care te interesează. Ai acces la o interfaţă prietenoasă pentru a găsi simplu şi rapid tot ceea ce te interesează.

Dorești să actualizezi datele firmei AGROMEC MOCIU S.A.?

Prezentare platforma Termene.ro

Cifra de afaceri

Firma AGROMEC MOCIU S.A. a avut o cifră de afaceri (CA) totală de 23 513 308 RON.

Cifra de afaceri pentru firma AGROMEC MOCIU S.A. este descrescătoare.

Cifra de afaceri totală reprezintă suma totală a veniturilor din operaţiunile comerciale efectuate de firmă(facturate) în perioada 2008 - 2016 şi nu include TVA-ul.

Profitul net

Profitul firmei AGROMEC MOCIU S.A. este în scădere pentru perioada 2015 - 2016

Pentru a afla datele financiare, informaţii despre datoriile la bugetul de stat, cum este vazută firma de către ANAF (activă/ inactivă), menţiunile în Arhiva Garanţiilor Imobiliare, deschide un cont aici

Profitul net reprezintă venitul unei firme, după adăugarea veniturilor totale şi după ce s-au scăzut cheltuielile şi pierderile.

Repartizarea dosarelor pe Stadiu Procesual

Repartizarea dosarelor pe ani

Repartizarea dosarelor de instanţă pe judeţe

Firma AGROMEC MOCIU S.A. are un număr de dosare.

În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.

De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.

Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.

Monitorul Oficial - Firma AGROMEC MOCIU S.A.

Fragment din Monitorul nr. 2287 din anul 2015

      În temeiul prevederilor art. 53 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, art. 113 din Legea nr. 31/1990 și ale art.5.2. din actul constitutiv actualizat al AGROMEC MOCIU - S.A., lichidatorul judiciar provizoriu, INSOLV 2007 SPRL FILIALA CLUJ, desemnat în baza Sentinței civile nr. 1194/28.04.2015, pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr. 547/1285/2015, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AGROMEC MOCIU - S.A., la sediul societății din comuna Mociu, Str. Principală nr. 8, jud. Cluj, în ziua de 08 iunie 2015, ora 11.00, cu următoarea ordine de zi: I. MATERIALE PENTRU APROBARE 1.1. Desemnarea, în condițiile prevăzute de art. 52 și urm. din Legea nr. 85/2014, a administratorului special al societății, ca urmare a deschiderii procedurii insolvenței în forma simplificată. Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea generală extraordinară a acționarilor este 30 mai 2015.


Fragment din Monitorul nr. 2287 din anul 2015

      Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Întrebările se pot depune în scris la sediul societății, pot fi transmise prin servicii de poștă/curierat, cu confirmare de primire, sau prin e-mail la adresa agromec_mociu@yahoo. com. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății (www.agromec-mociu.xhost.ro) - Secțiunea "Documente acționari".


Fragment din Monitorul nr. 2287 din anul 2015

      Potrivit prevederilor art. 125 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială. Formularele de reprezentare (procuri speciale) pot fi solicitate de la sediul societății începând cu data de 12 mai 2015. Acționarii își pot desemna reprezentanții și prin mijloace electronice, cu condiția respectării formularului special de procură și a posibilității de certificare legală a identității acestora. Acționarii au obligația să dea, în cadrul formularului de procură specială, instrucțiuni clare, specifice, de vot pentru persoana care îi reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi. Toate procurile de reprezentare vor fi depuse la sediul societății, în original, cu 48 de ore înainte de data stabilită pentru prima convocare. Procurile speciale înregistrate după această dată nu sunt luate în considerare.


Fragment din Monitorul nr. 473 din anul 2015

      Adunarea generală ordinară a acționarilor societății AGROMEC MOCIU - S.A. (simbol AOOI), așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință din 20.12.2014, ținut de către S.C. Depozitarul Central - S.A. București, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 29 decembrie 2014, cu cvorumul și majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal de ședință, încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor AGROMEC MOCIU - S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de administratorul unic, publicată în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a nr. 7113/25 noiembrie 2014, în ziarul "România Liberă" din data de 25 noiembrie 2014 și pe website-ul societății, la adresa: www.agromecmociu.xhost.ro, și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 63,07% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondență, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 și art. 5.2. din actul constitutiv actualizat al societății, adoptă prezenta hotărâre: 1. aprobarea raportului special al administratorului unic al societății privind activul net al societății, întocmit în conformitate cu prevederile art. 153 24 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, precum și a observațiilor Comisiei de cenzori față de acest raport; 2. aprobarea propunerii de dizolvare a societății în conformitate cu prevederile art. 153 24 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, având în vedere faptul că situațiile financiare ale societății la 31.12.2013 evidențiază faptul că valoarea activului net al societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social și imposibilitatea reducerii sub limita legală a capitalului social; 3. aprobarea numirii, în conformitate cu prevederile art. 264 alin. 1 și 2 din Legea nr. 31/1990, lichidatorului societății, în persoana INSOLV 2007 SPRL - FILIALA CLUJ, cu sediul profesional în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 28 (parter), jud. Cluj, prin reprezentant legal, dl Cosma Sorin-Ioan; 4. aprobarea datei de 20 ianuarie 2015 pentru îndeplinirea prevederilor cuprinse în art. 238 din Legea nr. 297/2004.


Fragment din Monitorul nr. 7113 din anul 2014

      În temeiul prevederilor art. 113, art. 153 24 din Legea nr. 31/1990, ale art. 5.2. din Actul constitutiv actualizat al AGROMEC MOCIU - S.A., precum și în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009, administratorul unic al societății convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AGROMEC MOCIU - S.A., la sediul societății din comuna Mociu, Str. Principală nr. 8, jud. Cluj, în ziua de 29 decembrie 2014, ora 11.00, cu următoarea ordine de zi: I. Materiale pentru aprobare 1.1. Prezentarea de către administratorul unic al societății a raportului special privind activul net al societății, întocmit în conformitate cu prevederile art. 153 24 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, precum și a observațiilor Comisiei de cenzori față de acest raport. Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor este 20 decembrie 2014.


Fragment din Monitorul nr. 7113 din anul 2014

      Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale; acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la pct. i) și ii) numai în scris și în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.


Fragment din Monitorul nr. 7113 din anul 2014

      Fiecare acționar are dreptul, conform art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Întrebările se pot depune în scris la sediul societății, pot fi transmise prin servicii de poștă/curierat, cu confirmare de primire, sau prin e-mail la adresa agromec_mociu@yahoo.com. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății (www.agromec-mociu.xhost.ro) - Secțiunea "Documente acționari".


Fragment din Monitorul nr. 7113 din anul 2014

      Potrivit prevederilor art. 14 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice alta persoană fizică sau juridică, în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării generale. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în adunarea generală de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă.


Fragment din Monitorul nr. 7113 din anul 2014

      Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială. Formularele de reprezentare (procuri speciale) pot fi solicitate de la sediul societății începând cu data de 2 decembrie 2014. Acționarii își pot desemna reprezentanții și prin mijloace electronice, cu condiția respectării formularului special de procură și a posibilității de certificare legală a identității acestora. Acționarii au obligația să dea, în cadrul formularului de procură specială, instrucțiuni clare, specifice, de vot pentru persoana care îi reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi. Procurile speciale acordate în vederea reprezentării vor îndeplini toate condițiile prevăzute de art. 15 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.


Alte firme din judeţul CLUJ

SFARA 1999 SRL - CUI 7507222

   Adresa: Calea TURZII  16  Cluj-Napoca

   Numar mediu angajati: 4

   Judet: CLUJ

   Cifra de afaceri: 7620291

CONFIRM CONSTRUCTII SRL - CUI 7538644

   Adresa: Str. BARTOK BELA  1  Cluj-Napoca

   Numar mediu angajati: 4

   Judet: CLUJ

   Cifra de afaceri: 1867190

OLYMONA IMPEX S.R.L. - CUI 7476894

   Adresa: Str. FINTINELE  53  Cluj-Napoca

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: CLUJ

   Cifra de afaceri: 17580

VASTA M & C PRODCOM IMPEX SRL - CUI 7477156

   Adresa: Str. PRIMAVERII  -  Cluj-Napoca

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: CLUJ

   Cifra de afaceri: 17565

SURCEL CABINET GINECOLOGIC S.R.L. - CUI 7607124

   Adresa: Str. PASTEUR  46  CLUJ-NAPOCA

   Judet: CLUJ

   Cifra de afaceri: 12014

VIEL PRODIMPEX S.R.L. - CUI 7476959

   Adresa: Str. FORTARETEI  3  Cluj-Napoca

   Numar mediu angajati: 0

   Judet: CLUJ

   Cifra de afaceri: 2650

COSTYF PRODCOM SRL - CUI 7443960

   Adresa: Str. PEANA  18  CLUJ-NAPOCA

   Judet: CLUJ

REPROTEHNIC SERVICE S.R.L. - CUI 7484846

   Adresa: Str. JEAN JAURES  12  CLUJ-NAPOCA

   Judet: CLUJ

DOBRI COMIMPEX S.R.L. - CUI 7528705

   Adresa: Aleea TOMIS  6  DEJ

   Judet: CLUJ

MURIDERMA PRODIMPEX S.R.L. - CUI 7560170

   Adresa: B-dul CONSTANTIN BRANCUSI  196  CLUJ-NAPOCA

   Judet: CLUJ

FREON SERV S.R.L. - CUI 7560188

   Adresa: Str. VARGA CATALINA  15  DEJ

   Judet: CLUJ

STUDIOSCALA SRL - CUI 7633875

   Adresa: Str. VRANCEA  9  Cluj-Napoca

   Judet: CLUJ