DORIPESCO PROD SRL
CUI 7626266

Identificare şi activitate firmă

 • Adresă

  Str. Bisericii  224  Hălchiu

 • Nr. de înmatriculare

  J08/812/1995

 • Cod CAEN

  2363

 • Domeniu Activitate Principal

  Fabricarea betonului

 • Număr mediu angajaţi

  107

 • Cifra de afaceri netă

  19 924 109 RON

 • Judeţ

  BRASOV

 • Date de contact

  Vezi date de contact

 • Date incomplete?

  Actualizează date

Ai acces timp de 2 zile la instrumente inteligente pentru business

* Ofertă valabilă doar pentru reprezentanţii legali ai firmelor din România.

Date despre această firmă. Profit. Rapoarte. Indicatori financiari. Litigii. Datorii. Cifre de afaceri.

Termene.ro este cea mai mare bază de date din România ce deţine cele mai complexe informaţii financiare şi juridice despre 3 732 242 firme româneşti şi despre 19 271 004 dosare de instanţă.

Informaţiile sunt prelucrate automat pentru a-ţi oferi instant datele specifice care te interesează. Ai acces la o interfaţă prietenoasă pentru a găsi simplu şi rapid tot ceea ce te interesează.

Dorești să actualizezi datele firmei DORIPESCO PROD SRL?

Prezentare platforma Termene.ro

Cifra de afaceri

Firma DORIPESCO PROD SRL a avut o cifră de afaceri (CA) totală de 139 165 530 RON.

Cifra de afaceri pentru firma DORIPESCO PROD SRL este crescătoare.

Cifra de afaceri totală reprezintă suma totală a veniturilor din operaţiunile comerciale efectuate de firmă(facturate) în perioada 2008 - 2016 şi nu include TVA-ul.

Profitul net

Profitul firmei DORIPESCO PROD SRL este în crestere pentru perioada 2014 - 2016

Pentru a afla datele financiare, informaţii despre datoriile la bugetul de stat, cum este vazută firma de către ANAF (activă/ inactivă), menţiunile în Arhiva Garanţiilor Imobiliare, deschide un cont aici

Profitul net reprezintă venitul unei firme, după adăugarea veniturilor totale şi după ce s-au scăzut cheltuielile şi pierderile.

Repartizarea dosarelor pe Stadiu Procesual

Repartizarea dosarelor pe ani

Repartizarea dosarelor de instanţă pe judeţe

Firma DORIPESCO PROD SRL are un număr de dosare.

În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.

De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.

Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.

Monitorul Oficial - Firma DORIPESCO PROD SRL

Fragment din Monitorul nr. 4433 din anul 2017

      În calitate de administratori și asociați deținători a 100% capitalul social al societății DORIPESCO PROD - S.R.L., cu sediul în Hălchiu, Str. Bisericii nr. 224, jud. Brașov, CUI 7626266, EUID ROONRC.J08/812/1995, conform procesului-verbal încheiat la data de 14.09.2017, cu ocazia desfășurării ședinței Adunării Generale a asociaților Societății DORIPESCO PROD - S.R.L., am adoptat prezenta hotărâre, în condițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 (cu modificările ulterioare): Având în vedere prevederile art. 170 din Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară nr. 700/2014 (astfel cum a fost modificat ulterior), având în vedere procesul-verbal încheiat la data de 14.09.2017, cu ocazia desfășurării ședinței Adunării Generale a Asociaților Societății DORIPESCO PROD - S.R.L., adunarea generală a acționarilor a hotărât în unanimitate următoarele: 1. Se aprobă proiectul de divizare parțială a societății DORIPESCO PROD - S.R.L. prin transferul activelor și pasivelor aferente activității "Unitate de acvacultură intensivă de creștere a păstrăvilor și sturionilor" către DORIPESCO - S.A., cu sediul în Hălchiu, Str. Bisericii nr. 224, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/1532/1998, C.U.I. RO 4728717 - societate beneficiară în procesul de divizare, astfel cum a fost acesta publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2699/1.08.2017, în conformitate cu prevederile art. 242 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 (denumit în continuare "Proiectul").


Fragment din Monitorul nr. 4433 din anul 2017

      Prezentul act autentic va fi depus spre înscriere provizorie de către Societatea Profesională Notarială Mija Cosmin-Ioan și Mija Cătălina din Brașov la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, situație cu care suntem deplin de acord și pe care o solicităm în mod expres.


Fragment din Monitorul nr. 2779 din anul 2017

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, S.C. DORIPESCO PROD - S.R.L., cu sediul în Hălchiu, Str. Bisericii nr. 224, județul Brașov, având numărul de ordine în registrul comerțului J08/812/1995, codul unic de înregistrare 7626266 și o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, confirmă că a depus sub numărul INTERNT-117171262-2017 din data de 26.05.2017, la ANAF Brașov, copie după situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016, însoțite de raportul administratorului, raportul auditorului financiar.


Fragment din Monitorul nr. 2779 din anul 2017

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, S.C. DORIPESCO PROD - S.R.L., cu sediul în Hălchiu, str. Bisericii nr. 224, județ Brașov, având numărul de ordine în registrul comerțului J08/812/1995, codul unic de înregistrare 7626266 și o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, confirmă că a depus sub numărul de înregistrare FBVBRAJ-1326-2016 din data de 22.09.2016, la ANAF Brașov, copie după situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015, însoțite de raportul administratorului, raportul auditorului financiar.


Fragment din Monitorul nr. 2699 din anul 2017

      Baza legală Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate; Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 67/2006 - Legea privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora; Legea ONRC 26/2000 privind Registrul Comerțului, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților.


Fragment din Monitorul nr. 2699 din anul 2017

      Prezentul Proiect de divizare parțială a fost întocmit în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Asociaților Doripesco Prod - S.R.L. nr. 3/26.04.2017 și a acționarilor Societății Doripesco - S.A. nr. 1/28.04.2017, toate hotărârile indicate aprobând inițierea divizării parțiale a Societății Doripesco Prod - S.R.L.


Fragment din Monitorul nr. 2699 din anul 2017

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Asociaților Doripesco Prod nr. 3/26.04.2017, s-au aprobat, printre altele: • divizarea parțială, de principiu, a Societății Doripesco Prod - S.R.L. prin transferul activelor și pasivelor aferente activității "Unitate de acvacultură intensivă de creștere a păstrăvilor și sturionilor" către Doripesco - S.A., conf. raportului administratorului privind fundamentarea divizării în schimbul alocării de acțiuni de la Doripesco - S.A.; • mandatarea administratorului societății, dlui Crizbasan Emanoil Dorin pentru pregătirea și semnarea prezentului proiect de divizare parțială; • desemnarea în calitate de expert a unei persoane, în conformitate cu dispozițiile art. 243 3 din Legea nr. 31/1990 sub rezerva confirmării de către Oficiului Registrului Comerțului; • mandatarea administratorului societății, dlui Crizbasan Emanoil Dorin pentru efectuarea oricăror altor formalități și întreprinderea oricăror altor operațiuni economice, legale, financiare sau de orice alta natura necesare pentru pregătirea și implementarea procesului de divizare; efectuarea formalităților la Oficiul Registrului Comerțului sau împuternicirea în acest sens. Patrimoniul actual al Doripesco Prod - S.R.L.


Fragment din Monitorul nr. 2699 din anul 2017

      Sector de distribuție al apei plate de izvor Armonia - recent produsă și îmbuteliată lângă izvorul din Valea Bogații are perspectiva de dezvoltare și este destinat momentan livrării către restaurantele proprii și câțiva clienți. Această activitate se va dezvolta pe măsura creșterii cererii în piață. Divizare parțială desprindere în interesul societății - art. 250 1 litera b din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Fragment din Monitorul nr. 2699 din anul 2017

      Din punct de vedere economic divizarea Societății Doripesco Prod - S.R.L. se justifică prin necesitatea separării activităților și operațiunilor specifice creșterii și comercializării peștelui într-o singură entitate. Această etapă a procesului de divizare parțială are drept obiectiv delimitarea liniei de afaceri - creșterea și comercializarea peștelui, respectiv activitatea de creștere a sturionilor (Fermă de creștere păstrăvi/sturioni Podul Olt) prin transferarea activității cu elemente de activ și pasiv către Societatea Doripesco - S.A. Societatea beneficiară Doripesco - S.A. are obiectul principal de activitate legat, în special, de creșterea și vânzarea peștelui, având și codul CAEN 0322 - Acvacultură în ape dulci). Reorganizarea va asigura simplificarea și gestionarea eficientă a procesului decizional, strategic și operațional la nivelul societăților din grup, precum și o mai eficientă alocare a resurselor disponibile asigurându-se profitabilitatea la nivel de ramura de activitate, utilizarea cât mai eficientă a resurselor umane prin angajarea de persoane specializate pe fiecare domeniu în parte și evidențierea clară a cheltuielilor, veniturilor, a profitului/pierderii, a impozitelor și taxelor datorate pe fiecare societate în parte, asigurându-se astfel eficienta actului de decizie managerială pe fiecare societate în parte. În urma divizării, ferma "Unitate de acvacultura intensiva de creșterea păstrăvilor și sturionilor" de Ia Podul Olt va fi integrata în societatea DORIPESCO - S.A., societate existentă a cărei activitate principală este cea de creștere și comercializare pește.


Fragment din Monitorul nr. 2699 din anul 2017

      În Anexa 5 sunt prezentate bilanțurile contabile ale celor două societăți (Doripesco Prod - S.R.L. și Doripesco - S.A.) înainte de divizare, așa cum au fost depuse la ANAF la data de 31.12.2016. Anexa 6 și 7 prezintă situațiile financiare ale celor două societăți după divizare. Doripesco Prod - S.R.L. are dreptul de a participa la beneficii și dreptul la distribuirea profitului de către Doripesco - S.A. pentru acțiunile deținute la data prezentului Proiect așa cum au fost calculate la capitolele anterioare.


Alte firme din judeţul BRASOV

MIUTA PROD S.R.L. - CUI 7576249

   Adresa: Str. Campului  1  Risnov

   Numar mediu angajati: 11

   Judet: BRASOV

   Cifra de afaceri: 2234970

METAN GRUP S.R.L. - CUI 7626240

   Adresa: Str. CARPATILOR  42  Brasov

   Numar mediu angajati: 15

   Judet: BRASOV

   Cifra de afaceri: 1170006

FARMACIA ANNYLON SRL - CUI 7576311

   Adresa: Str. GEORGE MOROIANU  122  Săcele

   Numar mediu angajati: 3

   Judet: BRASOV

   Cifra de afaceri: 600640

STAVIROM IMPEX S.R.L. - CUI 7575979

   Adresa: Str. Mircea cel Batran  49  Brasov

   Numar mediu angajati: 3

   Judet: BRASOV

   Cifra de afaceri: 507079

V & L IMPEX S.R.L. - CUI 7576230

   Adresa: Calea FĂGĂRAŞULUI  59  BRAŞOV

   Numar mediu angajati: 2

   Judet: BRASOV

   Cifra de afaceri: 347216

CABANA COLIBA HAIDUCILOR S.A. - CUI 7626169

   Adresa: Coliba Haiducilor  -  POIANA BRASOV

   Numar mediu angajati: 2

   Judet: BRASOV

   Cifra de afaceri: 181935

PIN TELSON IMPEX S.R.L. - CUI 7596947

   Adresa: Str. CERNILEI  1  PREDELUŢ

   Judet: BRASOV

   Cifra de afaceri: 167443

CRIMADO IMPEX SRL - CUI 7576184

   Adresa: Str. CRISAN  9  Codlea

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: BRASOV

   Cifra de afaceri: 96280

STAPRO SRL - CUI 7575901

   Adresa: Str. Michael Weiss  27  Braşov

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: BRASOV

   Cifra de afaceri: 9600

RETIB COM SRL - CUI 7576117

   Adresa: Str. NEGOIU  -  Făgăraş

   Judet: BRASOV

DIONEA COM S.R.L. - CUI 7575944

   Adresa: Str. 13 DECEMBRIE  80  Brasov

   Judet: BRASOV

ORBAN-COM SRL - CUI 7576338

   Adresa: Str. Campului  23  Săcele

   Judet: BRASOV