RARAUL SA
CUI 730137

Identificare şi activitate firmă

 • Adresă

  Str. AEROPORTULUI  3  Câmpulung Moldovenesc

 • Nr. de înmatriculare

  J33/13/1991

 • Cod CAEN

  1051

 • Domeniu Activitate Principal

  Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

 • Număr mediu angajaţi

  247

 • Cifra de afaceri netă

  79 355 627 RON

 • Judeţ

  SUCEAVA

 • Date de contact

  Vezi date de contact

 • Date incomplete?

  Actualizează date

Ai acces timp de 2 zile la instrumente inteligente pentru business

* Ofertă valabilă doar pentru reprezentanţii legali ai firmelor din România.

Date despre această firmă. Profit. Rapoarte. Indicatori financiari. Litigii. Datorii. Cifre de afaceri.

Termene.ro este cea mai mare bază de date din România ce deţine cele mai complexe informaţii financiare şi juridice despre 3 732 242 firme româneşti şi despre 19 271 004 dosare de instanţă.

Informaţiile sunt prelucrate automat pentru a-ţi oferi instant datele specifice care te interesează. Ai acces la o interfaţă prietenoasă pentru a găsi simplu şi rapid tot ceea ce te interesează.

Dorești să actualizezi datele firmei RARAUL SA?

Prezentare platforma Termene.ro

Cifra de afaceri

Firma RARAUL SA a avut o cifră de afaceri (CA) totală de 365 288 205 RON.

Cifra de afaceri pentru firma RARAUL SA este crescătoare.

Cifra de afaceri totală reprezintă suma totală a veniturilor din operaţiunile comerciale efectuate de firmă(facturate) în perioada 2008 - 2016 şi nu include TVA-ul.

Profitul net

Profitul firmei RARAUL SA este în crestere pentru perioada 2014 - 2016

Pentru a afla datele financiare, informaţii despre datoriile la bugetul de stat, cum este vazută firma de către ANAF (activă/ inactivă), menţiunile în Arhiva Garanţiilor Imobiliare, deschide un cont aici

Profitul net reprezintă venitul unei firme, după adăugarea veniturilor totale şi după ce s-au scăzut cheltuielile şi pierderile.

Repartizarea dosarelor pe Stadiu Procesual

Repartizarea dosarelor pe ani

Repartizarea dosarelor de instanţă pe judeţe

Firma RARAUL SA are un număr de dosare.

În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.

De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.

Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.

Monitorul Oficial - Firma RARAUL SA

Fragment din Monitorul nr. 3424 din anul 2017

      Consiliul de Administrație al RARĂUL - S.A., societate pe acțiuni, cu sediul în localitatea Câmpulung Moldovenesc, Strada Aeroportului nr. 3, județul Suceava, având numărul de înregistrare în registrul comerțului J33/13/1991 cod de înregistrare fiscală RO 730137 ("Societatea"), convoacă: A) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul Societății din localitatea Câmpulung Moldovenesc, Strada Aeroportului nr. 3, județul Suceava, în data de 30.10.2017, începând cu ora 11.00 ("AGOA"), cu următoarea ordine de zi: 1. Discutarea și aprobarea numirii unui nou membru al Consiliului de administrație ca urmare a renunțării domnului Paraschiv Bogdan, începând cu data de 31.08.2017, la mandatul de membru al Consiliului de administrație al RARĂUL - S.A. Denumirea societății este RARĂUL - S.A.


Fragment din Monitorul nr. 3424 din anul 2017

      Acționarii au dreptul de a consulta registrul de evidență al acționarilor și registrul de evidență al acțiunilor și a solicita relații cu privire la mențiunile efectuate la acțiunile pe care le dețin. Pe durata societății, creditorii acționarilor pot să-și exercite drepturile numai asupra părții din profit (dividende) cuvenite acționarului, iar în caz de lichidare a societății numai asupra părții ce revine acționarului din activele societății supuse lichidării. Drepturile și obligațiile legate de acțiunile deținute urmează aceste acțiuni în cazul transmiterii lor în proprietatea altor persoane fizice sau juridice.


Fragment din Monitorul nr. 3424 din anul 2017

      Pentru valabilitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare: 1) la prima convocare o reprezentare a acționarilor ce dețin cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați; 2) la convocările ulterioare o reprezentare a acționarilor ce dețin cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.


Fragment din Monitorul nr. 3424 din anul 2017

      În cazul în care se iau decizii privind: modificarea obiectului de activitate, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuzionarea, divizarea sau dizolvarea societății, hotărârile trebuie să fie luate cu cel puțin 2/3 din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunarea respectivă. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de Președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către persoana desemnată de acesta.


Fragment din Monitorul nr. 3424 din anul 2017

      Răspunderea pentru actele săvârșite de membrii consiliului de administrație pentru omisiunile acestora nu se întind asupra membrilor care: a. nu au asistat la ședința la care a fost luată decizia respectivă și, în termen de o lună de la data la care au luat cunoștință de aceasta, au formulat în scris împotrivirea lor în registrul de hotărâri al consiliului de administrație; b. au participat la dezbateri, dar au consemnat împotrivirea lor în registrul de hotărâri ale consiliului de administrație; c. nu au luat parte la deliberarea problemelor față de care, direct sau indirect, ei, soțiile, rudele sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, au interese contrare celor ale societății și au înștiințat despre această problemă pe ceilalți membri ai consiliului de administrație.


Fragment din Monitorul nr. 3424 din anul 2017

      Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții: a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia; b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente; c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate; d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate; e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie); f) stabilește tactica și strategia de marketing; g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate; h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs; i) mutarea sediului societății; j) schimbarea obiectului de activitate al societății; k) majorarea capitalului social; l) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor: • semnarea contractelor în vederea achiziționării de echipamente și utilaje în sistem leasing, pentru dezvoltarea în continuare a societății; • capacitatea de a decide transferul de credite de la o bancă la alta în condiții avantajoase pentru societate; • închiderea punctelor de lucru din țară, existente, și deschiderea altora noi; m) suspendarea contractelor individuale de muncă ale directorilor societății; n) stabilirea formei, conținutului și duratei contactelor de mandat încheiate cu directorii societății; o) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare sau credite comerciale, inclusiv a celor externe și stabilește competențele și nivelul de contractare a creditelor bancare curente; p) autorizează emiterea de garanții; q) autorizează orice credit financiar acordat de companie, cu excepția creditelor intra-group; r) decide cu privire la orice alte probleme ale societății care nu sunt stabilite de lege ca fiind de competența adunării generale a acționarilor; s) orice alte atribuții prevăzute de lege. Consiliul de administrație este responsabil pentru întocmirea tuturor documentelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al companiei, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.


Fragment din Monitorul nr. 3424 din anul 2017

      Fără a aduce atingere dispozițiilor anterioare, modificarea creditelor existente sunt de competența Directorului General, fără a fi nevoie de o decizie a consiliului de administrație; h) să vândă sau să dobândească participații în alte companii; i) să vândă sau să achiziționeze bunuri în conformitate cu prevederile legale. Directorul General este numit și revocat de către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale.


Fragment din Monitorul nr. 3424 din anul 2017

      Fiecare acționar al Societății înregistrat la data de referință (respectiv 20.10.2017) are dreptul să desemneze orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor, directorilor și funcționarilor Societății, în calitate de reprezentant pentru a participa și vota în numele său în cadrul oricărei Adunări Generale menționată la punctul A) sau B) de mai sus pe baza unei procuri speciale, disponibilizate de Societate. Acționarul reprezentat are obligația să dea, în cadrul formularului de procură specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare. Procura specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Procurile care vor fi întocmite contrar conținutului formularului de procură specială disponibilizat de Societate nu vor fi valabile, mandatarul pierzând dreptul de reprezentare a acționarului. Formularul de procură specială pentru reprezentare în fiecare dintre Adunările Generale menționate la punctele A) și B) de mai sus vor fi disponibilizate pe suport de hârtie la sediul Societății începând cu data publicării convocatorului.


Fragment din Monitorul nr. 3424 din anul 2017

      Textul integral al documentelor și proiectelor de hotărâri, precum și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a fiecărei Adunări Generale menționate la punctul A) sau B) de mai sus, după caz, vor fi disponibile începând cu data publicării convocatorului la sediul Societății.


Fragment din Monitorul nr. 2359 din anul 2017

      Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rarăul - S.A. ("Societatea"), convocată în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, cu Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1.028 din 28.03.2017 și în ziarul local Crai Nou din data de 28.03.2017, legal și statutar întrunită, în data de 28.04.2017, prima convocare, ora 11.00, în imobilul situat în localitatea Câmpulung Moldovenesc, Strada Aeroportului nr. 3, județul Suceava, în prezența acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 18.04.2017 care dețin un număr de 721.884 acțiuni, reprezentând 99,0096% din capitalul social al Societății, respectiv 99,0426% din drepturile de vot, în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, și a Actului Constitutiv, cu 721.884 de voturi pentru, fără voturi împotrivă și fără abțineri, s-au hotărât următoarele: 1. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de administrație pe anul 2016. Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată astăzi, 28.04.2017, în 5 (cinci) exemplare originale, fiecare beneficiind de aceeași forță juridică.


Alte firme din judeţul SUCEAVA

SERVICE PROMPT SRL - CUI 727913

   Adresa: Com. SCHEIA  144  Şcheia

   Numar mediu angajati: 34

   Judet: SUCEAVA

   Cifra de afaceri: 5328252

CRIS ALIN COMIMPEX SRL - CUI 727808

   Adresa: B-dul GEORGE ENESCU  46  Suceava

   Numar mediu angajati: 16

   Judet: SUCEAVA

   Cifra de afaceri: 2836206

VIRMUS PROD SRL - CUI 727891

   Adresa: Str. 22 DECEMBRIE  170 B  Suceava

   Numar mediu angajati: 5

   Judet: SUCEAVA

   Cifra de afaceri: 1781568

SPIT BUCOVINA SA - CUI 728129

   Adresa: Calea UNIRII  25 BIS  Suceava

   Numar mediu angajati: 17

   Judet: SUCEAVA

   Cifra de afaceri: 797241

MONTI COND SERV SRL - CUI 727840

   Adresa: Str. LUCEAFĂRULUI  1202  Ipoteşti

   Numar mediu angajati: 2

   Judet: SUCEAVA

   Cifra de afaceri: 574670

LUCA S.R.L. - CUI 727786

   Adresa: Calea UNIRII  47  Suceava

   Numar mediu angajati: 3

   Judet: SUCEAVA

   Cifra de afaceri: 288681

SAILOR COM SRL - CUI 726969

   Adresa: Str. ALEXANDRU CEL BUN  24  Suceava

   Numar mediu angajati: 2

   Judet: SUCEAVA

   Cifra de afaceri: 288326

GRETICOM S.R.L. - CUI 726411

   Adresa: Str. GRIGORE VINDIREU  8  Suceava

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: SUCEAVA

   Cifra de afaceri: 48996

MUHA S.R.L. - CUI 726861

   Adresa: Calea UNIRII  31E  SUCEAVA

   Judet: SUCEAVA

AGREMENTUL SRL - CUI 726802

   Adresa: Str. GRIGORE ALEXANDRU GHICA  11  Suceava

   Judet: SUCEAVA

OXANA S.R.L. - CUI 726870

   Adresa: Str. MIHAI EMINESCU  12C  SUCEAVA

   Judet: SUCEAVA

FERRARI SERVCOM SRL - CUI 726900

   Adresa: Str. MARASESTI  20  Suceava

   Judet: SUCEAVA