SKONX & CO SRL - CUI 6955554

CUI 6955554

+ Compară
Vezi toate informațiile despre această firmă deschizând un cont gratuit
DESCHIDE CONT GRATUIT
333.049

Cifra de afaceri

an 2017

-21.764

Profit/Pierdere

an 2017

3

Numar mediu angajati

an 2017

23 ANI

Vechimea firmei

inregistrata in 07.02.1995

Profilul companiei SKONX & CO SRL

CUI

6955554

Nr. de înmatriculare J22/67/1995
Stare firmă INREGISTRAT din data 07 Februarie 1995
Obiect activitate 4676 - Lista firme Comert cu ridicata al altor produse intermediare

Informatii contact SKONX & CO SRL

Localitate
Județ
Adresa Str. MIRCEA CEL BATRAN  1  Iasi
Adresa Anaf *********
Telefon *********
Email *********
Web *********

Statut fiscal

INREGISTREAZA-TE

Statut TVA

INREGISTREAZA-TE

SPLIT TVA

INREGISTREAZA-TE

TVA la încasare

INREGISTREAZA-TE

Ultimele alerte/Noutati SKONX & CO SRL

Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100

Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piata = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100

Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100

Mențiuni în Monitorul Oficial al României partea a IV-a

Societate Data Nr. monitor Tip
SKONX & CO SRL 17.03.2010 1071 Hotarare
SKONX & CO SRL 10.03.2010 0802 Hotarare
... alte 5 mentiuni
SKONX & CO SRL 12.11.2008 6365 Hotarare
SKONX & CO SRL 05.02.2007 0403 Act aditional
SKONX & CO SRL 05.02.2007 0403 Notificare
SKONX & CO SRL 10.05.2005 1497 Act aditional
SKONX & CO SRL 04.02.2002 0200 Act aditional

Mențiuni în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Societate Data Nr. buletin Tip
SKONX & CO SRL 15.11.2018 21764 Raport privind activitatea administratorului judiciar,
0000.0000.00 Imobilizări corporale306,76554.33290,69048.75274,61540.30 Imobilizări financiare0 0.0000.0000.00 ACTIVE IMOBILIZATE306,76554.33290,69048.75274,61540.30 Cheltuieli înregistrate în avans00.0000.0000.00 ACTIV TOTAL564,590100.00596,275100.00681,379100.00 Valoarea crean?elor(sumele neîncasate de la clien?i) a înregistrat în perioada analizată o men?inere cam la acela?i nivel, aceasta datorită ?i influen?ei factorilor economici externi ?i a situa?iei de criză cu care se confruntă ?i alte societă?i partenere, astfel lipsa disponibilită?ilor băne?ti cu care se confruntă acestea prin neplata la termen a obliga?iilor contractuale, afectează implicit activitatea debitoarei. Evolu?ia pasivului debitoarei în ultimele trei exerci?ii financiare anterioare deschiderii procedurii insolven?ei, este prezentată mai jos, atât structural, ca evolu?ie a datoriilor ?i capitalurilor proprii, cât ?i pe principalele elemente componente. Evolu?ia pasivului debitoarei Interna?ional SRL în perioada 2015-2017 Se constată o men?inere a pasivului total în decursul perioadei analizate. Datoriile înregistrând o u?oară scădere astfel că, de la 55, 71% din total pasive, aceasta ajungând la sfâr?itul anului 2017 ajungând la un procent de 48, 57% din total masă pasivă. Pasivdec. 2015%dec. 2016%dec. 2017% TOTAL DATORII314,54955.71354,24459.41330,95548.57 CAPITALURI PROPRII250,041 44.29 242,031 40.59 350,424 51.43 Alte pasive00 PASIV TOTAL564,590596,275681,379 Evolutia activului in perioada decembrie 2015-decembrie 2017 2,825 50,585 255,000255,000 0000 306,765 290,690 00000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 dec.2015dec. 2016 Disponibilită?i băne?ti Crean?e Stocuri Imobilizări necorporale Imobilizări corporale Imobilizări financiare Cheltuieli înregistrate în avansBULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 17891/26.09.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 15 I.1. Activele imobilizate Activele imobilizate reprezintă suportul material pentru desfă?urarea activită?ii unei societă?i ?i un element esen?ial care reflectă investi?iile efectuate în decursul timpului de către aceasta. SC Interna?ional SRL nu de?ine imobilizări necorporale, conform balan?ei la 30.06.2018, însă de?ine imobilizări corporale de tipul:construc?ii, acestea ocupând un procent semnificativ în activul total al debitoarei, astfel că la sfâr?itul anului 2017 acestea înregistrau un procent de 58, 08% din total activ, cu o valoare de 266.577, 22lei. La data deschiderii procedurii insolven?ei situa?ia totală a activelor imobilizate ale companiei se prezenta astfel: Situa?ia activelor imobilizate 30.06.2018 Construc?ii 321.500, 00 Total 321.500, 00 Total amortizare 54.922, 78 Total active imobilizate 266.577, 22 I.2. Active circulante Activele circulante reprezintă a doua componentă în structura activului bilan?ier, iar prin natura lor, pot însemna modalitatea prin care se pot ob?ine lichidită?i pe termen scurt. Activele circulante ale societă?ii debitoare sunt constituite în ordinea inversă a lichidită?i din stocuri, crean?e neîncasate, investi?ii financiare pe termen scurt ?i disponibilită?i băne?ti. Societatea debitoare de?ine active circulante la data de 30.06.2018 fapt pentru care , în perioada de observa?ie se va analiza în amănunt situa?ia analitică a contului 411 clien?i, crean?ele de încasat considerând a fi resurse financiare pentru reorganizarea judiciară a activită?ii. Analiza evolu?iei performan?elor financiare Analiza contului de profit ?i pierdere Contul de profit ?i pierdere este un document contabil care oferă imaginea fidelă asupra performan?ei financiare a întreprinderii, sintetizând într-o manieră explicită veniturile ?i cheltuielile înregistrate în scopul desfă?urării activită?ii, prezentând modul de formare a rezultatelor economice. A?adar, contul de profit ?i pierdere este un document de sinteză contabilă prin care se regrupează fluxurile de exploatare, financiare ?i extraordinare ale unei întreprinderi. Cu ajutorul lui se explică modul de constituire a rezultatului exerci?iului în diferite etape permi?ând desprinderea unor concluzii legate de nivelul performan?elor economice ale activită?ii desfă?urate de o entitate într-un exerci?iu financiar. Prin urmare, analiza evolu?iei contului de profit ?i pierdere este necesară pentru a contura o imagine cât mai fidelă ?i complexă a situa?iei debitoarei, precum ?i pentru a putea definii cât mai precis cauzele ?i împrejurările care au determinat instalarea stării de insolven?ă a acesteia. Imaginea de ansamblu asupra contului de profit ?i pierdere aferentă perioadei 31.12.2015 – 31.12.2017 conform situa?iilor financiare se prezintă după cum urmează: Denumire indicator 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 Cifra de afaceri neta - 25.200 141.200 Venituri totale 0 25.200 141.200 Cheltuieli totale 133.161 32.454 28.571 Profit sau pierdere financiar Profit 133.161 108.393 Pierdere 8.010 250,041 242,031 350,424 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 dec. 2015dec. 2016dec. 2017 CAPITALURI PROPRII CAPITALURI PROPRIIBULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 17891/26.09.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 16 Din analiza datelor prezentate şi în conformitate cu prevederile articolului 169 din Legea insolvenţei nr. 85/2014, considerăm că pentru acest moment administratorului statutar al societăţii debitoare nu i se pot imputa fapte privind antrenarea răspunderii materiale şi financiare. Având în vedere cele menţionate, apreciem că la această dată, motivele şi împrejurările declanşării procedurii simplificate de insolvenţă a debitoarei sunt de natura conjuncturii factorilor externi desfăşurării activităţii de prestări servicii a S.C. Interna?ional SRL , factori influenţaţi în principal de modul în care activează la această dată mediul de afaceri al societăţii româneşti. În funcţie de apariţia a noi aspecte ce fac obiectul prezentei legi raportul va fi completat cu noi date. Lichidator judiciar, Art Pro Insolv SPRL, prin Jr. Petre Motrun 2. Societatea SKONX & CO SRL 26.09.2018 17891 Raport privind activitatea administratorului judiciar, întocmit în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 1 din
... alte 31 mentiuni
SKONX & CO SRL 14.05.2018 9658 Raport privind activitatea administratorului judiciar,
SKONX & CO SRL 16.02.2018 3442 Raport privind activitatea administratorului judiciar,
SKONX & CO SRL 17.01.2018 1059 Comunicare încheiere amânare + încheiere suspendare
SKONX & CO SRL 22.09.2017 17381 Raport privind activitatea administratorului judiciar, întocmit în conformitate
SKONX & CO SRL 14.06.2017 11659 Raport privind activitatea administratorului judiciar, întocmit în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 1 din
SKONX & CO SRL 31.03.2017 6538 Raport privind activitatea administratorului judiciar, întocmit în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 1 din
SKONX & CO SRL 09.01.2017 319 Raport privind activitatea administratorului judiciar,
SKONX & CO SRL 16.11.2016 21021 Cita?ie
SKONX & CO SRL 12.09.2016 16310 Raport privind activitatea administratorului judiciar, întocmit în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 1 din
SKONX & CO SRL 22.07.2016 14079 Cita?ie
SKONX & CO SRL 24.06.2016 12370 Comunicare decizie civilă nr.348
SKONX & CO SRL 24.05.2016 10037 Raport privind activitatea administratorului judiciar, întocmit în conformitate
SKONX & CO SRL 23.05.2016 9970 Cita?ie
SKONX & CO SRL 07.03.2016 4675 Citaţie
SKONX & CO SRL 02.02.2016 2096 Comunicare Sentinţă civilă nr.1571,
SKONX & CO SRL 02.02.2016 2195 Raport privind activitatea administratorului judiciar,
SKONX & CO SRL 13.11.2015 19483 Cita?ie
SKONX & CO SRL 30.09.2015 16338 Raport privind activitatea administratorului judiciar, întocmit în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 1 din
SKONX & CO SRL 26.06.2015 11720 Citatie
SKONX & CO SRL 25.06.2015 11649 Citatie
SKONX & CO SRL 17.04.2015 6961 Raport privind activitatea administratorului judiciar, întocmit în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 1 din
SKONX & CO SRL 26.03.2015 5734 Citatie
SKONX & CO SRL 10.03.2015 4534 Citatie
SKONX & CO SRL 03.03.2015 4091 Hotarâri ale adunarii creditorilor debitorului SC Skonx&CO SRL Ia?i
SKONX & CO SRL 25.02.2015 3631 Anun?
SKONX & CO SRL 23.02.2015 3499 Convocator adunare creditori
SKONX & CO SRL 19.02.2015 3323 Tabel preliminar al creantelor SC Skonx&Co SRL Iasi
SKONX & CO SRL 16.02.2015 3033 Raport întocmit în conf. cu prev. art. 20 alin. 1 lit. a si art. 54 alin. 1
SKONX & CO SRL 06.02.2015 2427 Comunicare
SKONX & CO SRL 05.01.2015 7 Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolventei
SKONX & CO SRL 23.12.2014 22741 Comunicare
Repartizarea dosarelor de instanţă pe judeţe

Firma SKONX & CO SRL are un număr de dosare.

În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.

De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.

Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.

Alte firme din judeţul IASI

TENT CO SRL - CUI 6937221

   Adresa: Str. MOARA DE VANT  31  Iaşi

   Numar mediu angajati: 5

   Judet: IASI

   Cifra de afaceri: 3617789

   Localitate: IASI

BAREDI SRL - CUI 6937280

   Adresa: Str. PETRU RARES  12  Hirlau

   Numar mediu angajati: 2

   Judet: IASI

   Cifra de afaceri: 1188072

   Localitate: Hârlău

TIN-COMPANY SRL - CUI 6936765

   Adresa: -  Deleni

   Numar mediu angajati: 7

   Judet: IASI

   Cifra de afaceri: 697177

   Localitate: DELENI

J.L.F.CARO SRL - CUI 6937299

   Adresa: Str. MIHAIL SADOVEANU  9  Târgu Frumos

   Numar mediu angajati: 5

   Judet: IASI

   Cifra de afaceri: 633748

   Localitate: TARGU FRUMOS

ILMA SUPER COM SRL - CUI 6937256

   Adresa: COM.MIROSLAVA  -  Miroslava

   Numar mediu angajati: 4

   Judet: IASI

   Cifra de afaceri: 415307

   Localitate: MIROSLAVA

SIRIUS LUX SRL - CUI 6907484

   Adresa: Str. DECEBAL  24  Iaşi

   Judet: IASI

   Cifra de afaceri: 281890

   Localitate: IASI

ALIMENT DACIA SRL - CUI 6955414

   Adresa: Str. VITEJILOR  1  Iaşi

   Judet: IASI

   Cifra de afaceri: 35613

   Localitate: IASI

SERVAMCO SRL - CUI 6887522

   Adresa: Str. STEFAN CEL MARE  -  Tirgu Frumos

   Judet: IASI

   Cifra de afaceri: 1087

   Localitate: Târgu Frumos

CRITAS SRL - CUI 6887255

   Adresa: Str. BUCIUM  17  Iaşi

   Judet: IASI

   Localitate: IASI

ALEXIS COM-PREST SRL - CUI 6887220

   Adresa: Sos. NICOLINA  104  IASI

   Numar mediu angajati: 0

   Judet: IASI

   Localitate: IASI

GO WEST SRL - CUI 6937272

   Adresa: Calea CHIŞINĂULUI  23A  Iaşi

   Numar mediu angajati: 0

   Judet: IASI

   Localitate: IASI

IRBER SRL - CUI 6955350

   Adresa: P-ta. VOIEVOZILOR  20  Iaşi

   Numar mediu angajati: 0

   Judet: IASI

   Localitate: IASI