BARLINEK ROMANIA SA
CUI 5444241

Identificare şi activitate firmă

 • Adresă

  B-dul Mărăşeşti  57  Oneşti

 • Nr. de înmatriculare

  J04/442/1994

 • Cod CAEN

  1610

 • Domeniu Activitate Principal

  Taierea si rindeluirea lemnului

 • Număr mediu angajaţi

  280

 • Cifra de afaceri netă

  124 333 498 RON

 • Judeţ

  BACAU

 • Date de contact

  Vezi date de contact

 • Date incomplete?

  Actualizează date

Ai acces timp de 2 zile la instrumente inteligente pentru business

* Ofertă valabilă doar pentru reprezentanţii legali ai firmelor din România.

Date despre această firmă. Profit. Rapoarte. Indicatori financiari. Litigii. Datorii. Cifre de afaceri.

Termene.ro este cea mai mare bază de date din România ce deţine cele mai complexe informaţii financiare şi juridice despre 3 732 242 firme româneşti şi despre 19 271 004 dosare de instanţă.

Informaţiile sunt prelucrate automat pentru a-ţi oferi instant datele specifice care te interesează. Ai acces la o interfaţă prietenoasă pentru a găsi simplu şi rapid tot ceea ce te interesează.

Dorești să actualizezi datele firmei BARLINEK ROMANIA SA?

Prezentare platforma Termene.ro

Cifra de afaceri

Firma BARLINEK ROMANIA SA a avut o cifră de afaceri (CA) totală de 604 681 904 RON.

Cifra de afaceri pentru firma BARLINEK ROMANIA SA este crescătoare.

Cifra de afaceri totală reprezintă suma totală a veniturilor din operaţiunile comerciale efectuate de firmă(facturate) în perioada 2008 - 2016 şi nu include TVA-ul.

Profitul net

Profitul firmei BARLINEK ROMANIA SA este în crestere pentru perioada 2015 - 2016

Pentru a afla datele financiare, informaţii despre datoriile la bugetul de stat, cum este vazută firma de către ANAF (activă/ inactivă), menţiunile în Arhiva Garanţiilor Imobiliare, deschide un cont aici

Profitul net reprezintă venitul unei firme, după adăugarea veniturilor totale şi după ce s-au scăzut cheltuielile şi pierderile.

Repartizarea dosarelor pe Stadiu Procesual

Repartizarea dosarelor pe ani

Repartizarea dosarelor de instanţă pe judeţe

Firma BARLINEK ROMANIA SA are un număr de dosare.

În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.

De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.

Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.

Monitorul Oficial - Firma BARLINEK ROMANIA SA

Fragment din Monitorul nr. 4408 din anul 2017

      Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BARLINEK ROMÂNIA - S.A., Onești, întrunită în ședință Extraordinară la data de 30.10.2017, ora 11.00, la sediul societății din Onești, Bulevardul Mărășești nr. 57, jud. Bacău; având în vedere procesul-verbal al ședinței aflată la prima convocare, întrunită în condițiile legale prevăzute de art. 113 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul art.113 și 115 (1) ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 12 pct. 2 lit. "n" din actul constitutiv al societății, hotărăște: 1. ART. 1. Actualizarea actului constitutiv al Societății prin introducerea următoarelor modificări: a) modificarea Art. 12 - Atribuțiile adunării generale, punctul 1, astfel: "1. Adunarea generală ordinară a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții: a) să discute, să aprobe sau să modifice bilanțul contabil, după ascultarea raportului administratorilor și cenzorilor și să fixeze dividendul; b) să aleagă administratorii și să fixeze remunerația cuvenită administratorilor; c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar; d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor; e) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor; f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății; g) analizează rapoartele Consiliului de Administrație cu privire la situația economico-financiară a societății, perspectivele referitoare la profit, forța de muncă, relațiile cu clienții, etc.; h) aprobă programele de investiții, altele decât cele prevăzute la art. 17, lit. e) din prezentul act constitutiv; i) exprimarea consimțământului pentru contractarea angajamentelor sau exercitarea drepturilor în ceea ce privește încheierea, modificarea, denunțarea contractelor de credite, contractelor de împrumuturi, contractelor de factoring, contractelor de cash pooling, precum și a contractelor-cadru de schimb valutar, cu excepția tranzacțiilor în cadrul Grupului de Întreprinderi Barlinek; j) exprimarea consimțământului pentru operațiunile de subscriere, achiziționare, înstrăinare a acțiunilor sau a părților sociale ale societăților sau ale altor persoane juridice; b) modificarea Art. 16 litera "b", astfel: b) Consiliul de Administrație este condus de un președinte. Președintele Consiliului de Administrație reprezintă societatea în relația cu terții, organele administrației publice, organele de justiție și alte organe de stat; c) modificarea art.17. Atribuțiile Consiliului de Administrație, astfel: Art. 17. - Atribuțiile Consiliului de Administrație Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții: a) Stabilește și aprobă pe baza strategiilor proprii programul de activitate pe exercițiul financiar următor; b) Întocmirea și semnarea documentelor juridice prin care Societate să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății indiferent de valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic; c) Aprobă participarea societății cu aporturi în numerar sau în natură la alte societăți constituite, în curs de constituire sau în vederea constituirii, în condițiile de la lit. b) al prezentului articol; d) Stabilește și aprobă programele de investiții și de dotare a societății, în condițiile de la lit. b) al prezentului articol; e) Stabilește și aprobă structura organizato


Fragment din Monitorul nr. 4408 din anul 2017

      Președintele Consiliului de Administrație are în principal următoarele atribuții: a) Președintele Consiliului de Administrație reprezintă societatea independent, în timp ce ceilalți membri ai Consiliului de Administrație acționează împreună cu un alt membru al Consiliului; b) Președintele Consiliului de Administrație își exprimă consimțământul pentru contractarea angajamentelor sau exercitarea drepturilor în ceea ce privește încheierea, denunțarea contractului de cont bancar și pentru acordarea împuternicirilor pentru operare pe conturi; c) Președintele Consiliului de Administrație își exprimă consimțământul pentru acordarea împuternicirilor pentru efectuarea operațiuni al căror obiect este schimb valutar; d) Președintele Consiliului de Administrație își exprimă consimțământul pentru încheierea, desființarea sau modificarea contractelor al căror obiect este constituirea depozitelor la termen cu valoare de peste 5 milioane de zloți sau echivalentul acestei sume în altă monedă conform cursului mediu al Băncii Naționale a Poloniei la data încheierii; e) Președintele Consiliului de Administrație își exprimă consimțământul pentru operațiunile al cărui obiect este ordin de virament al fondurilor din cont bancar într-o altă formă decât electronică.


Fragment din Monitorul nr. 4408 din anul 2017

      Consiliul de Administrație va avea următoarea componență: 1. Președinte - Michalowski Wojciech Maciej 2. Membru - Wrona Pawel 3. Membru - Borowiec Bartlomiej Marcin 4. Membru - Sczasny Sebastian Jerzy 5. Membru - Marasek Anna Jolanta; d) modificarea Art. 18 - Directorii Președintele Consiliului de Administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre membrii Consiliului de Administrație sau din afara acestuia.


Fragment din Monitorul nr. 4408 din anul 2017

      Auditul financiar se organizează conform normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România. Auditorul financiar are obligația să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaIuarea eIementelor patrimoniale s-a făcut conform normelor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare. Modalitatea și procedura de raportare a auditorului financiar vor fi stabilite, conform reglementării profesiei, prin contractul de prestări servicii.


Fragment din Monitorul nr. 4408 din anul 2017

      Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BARLINEK ROMÂNIA - S.A., Onești, întrunită în ședință Ordinară la data de 30.10.2017, ora 10.00, la sediul societății din Onești, Bulevardul Mărășești nr. 57, jud. Bacău; având în vedere procesul-verbal al ședinței aflată la prima convocare, întrunită în condițiile legale prevăzute de art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul art. 111 (1) și (2) ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 12 pct. 1. lit. "c" din actul constitutiv al societății, hotărăște: Art. 1. Revocarea începând cu data de 21 iulie 2017, a auditorului financiar, PROEXPERT - S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Ana Ipătescu nr. 2, bl. 2, sc. B, ap. 4, jud. Bacău.


Fragment din Monitorul nr. 3618 din anul 2017

      Având în vedere prevederile art. 113, 115 și 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990, republicată, precum și prevederile art. 12 pct. 2 lit. "n", 13 și 14 din actul constitutiv al Societății, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Societății în data de 30 octombrie 2017, ora 11.00, la sediul Societății, clădirea administrativă, sala de protocol, pentru toți acționarii înscriși la sfârșitul zilei de 01 octombrie 2017 în registrul acționarilor ținut de S.C. RVM Consult - S.R.L., având următoarea ordine de zi: 1. actualizarea actului constitutiv al Societății prin introducerea următoarelor modificări: a) modificarea Art. 12 - Atribuțiile adunării generale, punctul 1, astfel: "1. Adunarea generală ordinară a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții: a) să discute, să aprobe sau să modifice bilanțul contabil, după ascultarea raportului administratorilor și cenzorilor și să fixeze dividendul; b) să aleagă administratorii și să fixeze remunerația cuvenită administratorilor; c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum si să revoce auditorul financiar; d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor; e) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor; f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății; g) analizează rapoartele consiliului de administrație cu privire la situația economico-financiară a societății, perspectivele referitoare la profit, forța de muncă, relațiile cu clienții etc.; h) aprobă programele de investiții, altele decât cele prevăzute la art. 17, lit. e) din prezentul act constitutiv; i) exprimarea consimțământului pentru contractarea angajamentelor sau exercitarea drepturilor în ceea ce privește încheierea, modificarea, denunțarea contractelor de credite, contractelor de împrumuturi, contractelor de factoring, contractelor de cash pooling, precum a contractelor-cadru de schimb valutar, cu excepția tranzacțiilor în cadrul Grupului de Întreprinderi Barlinek; j) exprimarea consimțământului pentru operațiunile de subscriere, achiziționare, înstrăinare a acțiunilor sau a părților sociale ale societăților sau ale altor persoane juridice; b) modificarea art. 16 litera "b", astfel: b) Consiliul de administrație este condus de un președinte. Președintele consiliului de administrație reprezintă societatea în relația cu terții, organele administrației publice, organele de justiție și alte organe de stat; c) modificarea art. 17 - Atribuțiile consiliului de administrație, astfel: Art. 17. - Atribuțiile consiliului de administrație Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții: a) stabilește și aprobă pe baza strategiilor proprii programul de activitate pe exercițiul financiar următor; b) întocmirea și semnarea documentelor juridice prin care Societate să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății indiferent de valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic; c) aprobă participarea societății cu aporturi în numerar sau în natură la alte societăți constituite, în curs de constituire sau în vederea constituirii, în condițiile de la lit. b) al prezentului articol; d) stabilește și aprobă programele de investiții și de dotare a societății, în condițiile de la lit. b) al prezentului articol; e) stabilește și aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi; f) stabilește și aprobă scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe, precum și declasarea și casare


Fragment din Monitorul nr. 3618 din anul 2017

      Președintele Consiliului de administrație are în principal următoarele atribuții: a) Președintele Consiliului de administrație reprezintă societatea independent, în timp ce ceilalți membri ai consiliului de administrație acționează împreună cu un alt membru al consiliului; b) Președintele Consiliului de administrație își exprimă consimțământul pentru contractarea angajamentelor sau exercitarea drepturilor în ceea ce privește încheierea, denunțarea contractului de cont bancar și pentru acordarea împuternicirilor pentru operare pe conturi; c) Președintele Consiliului de administrație își exprimă consimțământul pentru acordarea împuternicirilor pentru efectuarea operațiunilor al căror obiect este schimb valutar; d) Președintele Consiliului de administrație își exprimă consimțământul pentru încheierea, desființarea sau modificarea contractelor al căror obiect este constituirea depozitelor la termen cu valoare de peste 5 milioane de zloți sau echivalentul acestei sume în altă monedă conform cursului mediu al Băncii Naționale a Poloniei la data încheierii; e) Președintele Consiliului de administrație își exprimă consimțământul pentru operațiunile al cărui obiect este ordin de virament al fondurilor din cont bancar într-o altă formă decât electronică.


Fragment din Monitorul nr. 3618 din anul 2017

      Consiliul de administrație va avea următoarea componență: 1. președinte - Michalowski Wojciech Maciej; 2. membru - Wrona Pawel; 3. membru - Borowiec Bartlomiej Marcin; 4. membru - Sczasny Sebastian Jerzy; 5. membru - Marasek Anna Jolanta. Președintele Consiliului de administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.


Fragment din Monitorul nr. 3618 din anul 2017

      În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări ordinare și extraordinare, se convoacă o nouă adunare ordinară în data de 31 octombrie 2017, ora 10.00, în același loc și având aceeași ordine de zi, respectiv o nouă adunare extraordinară în data de 31 octombrie 2017, ora 11.00, în același loc și având aceeași ordine de zi. În eventualitatea acestei noi convocări, data de referință pentru participarea la vot rămâne aceeași.


Fragment din Monitorul nr. 3618 din anul 2017

      Acționarii înscriși în registru la data de referință pot participa la adunare personal sau prin împuternicit, în baza unei procuri emise pentru adunare. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de data adunării, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în cadrul adunării. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, pe baza actului de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv dovada calității de împuternicit în cazul persoanelor juridice.


Alte firme din judeţul BACAU

FILDAS SRL - CUI 5381119

   Adresa: Str. ALEX. TOLSTOI  67  Bacău

   Numar mediu angajati: 10

   Judet: BACAU

   Cifra de afaceri: 1075220

COPOMIR IMPEX S.R.L. - CUI 5381070

   Adresa: Str. CALEA MARASESTI  12  Bacau

   Numar mediu angajati: 7

   Judet: BACAU

   Cifra de afaceri: 851179

LIFE PRINT S.R.L. - CUI 5333022

   Adresa: Str. VASILE PARVAN  28  Bacau

   Numar mediu angajati: 12

   Judet: BACAU

   Cifra de afaceri: 706005

ILCARPROD S.R.L. - CUI 5332680

   Adresa: Str. MUNTELUI  2  COMANESTI

   Numar mediu angajati: 3

   Judet: BACAU

   Cifra de afaceri: 83457

ALLA DENT ISVORANU SOCIETATE IN NUME COLECTIV - CUI 5380733

   Adresa: Str. CASTANILOR  7  BACAU

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: BACAU

   Cifra de afaceri: 49943

PAVOLGA COM S.R.L. - CUI 5380768

   Adresa: -  -  FLORESTI

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: BACAU

   Cifra de afaceri: 48384

DONCIZ - PREST S.R.L. - CUI 5332736

   Adresa: Str. MARASESTI  21  ONEŞTI

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: BACAU

   Cifra de afaceri: 35191

GAMAN & COMP SOCIETATE IN NUME COLECTIV - CUI 5381089

   Adresa: Str. MARASESTI  -  Onesti

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: BACAU

   Cifra de afaceri: 28584

COMVELSOR S.R.L. - CUI 5380709

   Adresa: Str. ANDREI MURESAN  17  BACĂU

   Judet: BACAU

   Cifra de afaceri: 18900

SOFT-BEN S.R.L. - CUI 5380890

   Adresa: B-dul ALEXANDRU CEL BUN  4  BACĂU

   Numar mediu angajati: 0

   Judet: BACAU

   Cifra de afaceri: 2700

LUMILINA PRODCOM SRL - CUI 5380636

   Adresa: Com. RACHITOASA  -  BARCANA

   Numar mediu angajati: 0

   Judet: BACAU

DENISFEL-IMPEX SRL - CUI 5332892

   Adresa: Str. CHIMIEI  159  Dărmăneşti

   Judet: BACAU