UNISEM SA
CUI 302

Identificare şi activitate firmă

 • Adresă

  Str. MIHAI EMINESCU  57A  Bucureşti  sect 2

 • Nr. de înmatriculare

  J40/14/1990

 • Cod CAEN

  4621

 • Domeniu Activitate Principal

  Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

 • Număr mediu angajaţi

  59

 • Cifra de afaceri netă

  7 491 374 RON

 • Judeţ

  BUCURESTI

 • Date de contact

  Vezi date de contact

 • Date incomplete?

  Actualizează date

Ai acces timp de 2 zile la instrumente inteligente pentru business

* Ofertă valabilă doar pentru reprezentanţii legali ai firmelor din România.

Date despre această firmă. Profit. Rapoarte. Indicatori financiari. Litigii. Datorii. Cifre de afaceri.

Termene.ro este cea mai mare bază de date din România ce deţine cele mai complexe informaţii financiare şi juridice despre 3 732 242 firme româneşti şi despre 19 271 004 dosare de instanţă.

Informaţiile sunt prelucrate automat pentru a-ţi oferi instant datele specifice care te interesează. Ai acces la o interfaţă prietenoasă pentru a găsi simplu şi rapid tot ceea ce te interesează.

Dorești să actualizezi datele firmei UNISEM SA?

Prezentare platforma Termene.ro

Cifra de afaceri

Firma UNISEM SA a avut o cifră de afaceri (CA) totală de 177 959 174 RON.

Cifra de afaceri pentru firma UNISEM SA este crescătoare.

Cifra de afaceri totală reprezintă suma totală a veniturilor din operaţiunile comerciale efectuate de firmă(facturate) în perioada 2008 - 2016 şi nu include TVA-ul.

Profitul net

Profitul firmei UNISEM SA este în crestere pentru perioada 2013 - 2016

Pentru a afla datele financiare, informaţii despre datoriile la bugetul de stat, cum este vazută firma de către ANAF (activă/ inactivă), menţiunile în Arhiva Garanţiilor Imobiliare, deschide un cont aici

Profitul net reprezintă venitul unei firme, după adăugarea veniturilor totale şi după ce s-au scăzut cheltuielile şi pierderile.

Repartizarea dosarelor pe Stadiu Procesual

Repartizarea dosarelor pe ani

Repartizarea dosarelor de instanţă pe judeţe

Firma UNISEM SA are un număr de dosare.

În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.

De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.

Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.

Monitorul Oficial - Firma UNISEM SA

Fragment din Monitorul nr. 2581 din anul 2017

      Consiliul de Administrație al UNISEM - S.A., cu sediul social situat în București, sectorul 2, str. Mihai Eminescu nr. 57A, înregistrată sub nr. J40/14/1990 și având CUI RO 302 în temeiul art. 224 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 29.08.2017, ora 10.00, la adresa din București, Splaiul Unirii nr. 16, etaj 1, sectorul 4, Clădirea Muntenia Business, pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., la sfârșitul zilei de 16.08.2017, considerată data de referință, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății după cum urmează: Art. 14 - Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se modifică prin completarea cu litera J), ce va avea următorul conținut: ăj) dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădiri și terenuri, indiferent de valoarea lor".


Fragment din Monitorul nr. 2581 din anul 2017

      La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de 16.08.2017, considerată data de referință, în Registrul Acționarilor ținut de "DEPOZITARUL CENTRAL - S.A." În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă Adunare pentru data de 30.08.2017, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul Adunării rămâne valabilă.


Fragment din Monitorul nr. 2581 din anul 2017

      Unul sau mai mulți acționari ai societății, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunare; și (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.


Fragment din Monitorul nr. 2581 din anul 2017

      Toate documentele menționate la pct. (i) - (iv) de mai sus întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză realizată de un traducător autorizat. Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 - pot adresa întrebări în scris până cel mai târziu la data 25.08.2017, ora 10.00. Întrebările pot fi transmise prin: - Prin poștă sau curierat la adresa București, sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 16, etaj 9, camera L6, Clădirea Muntenia Business, în original; - Prin e-mail, la adresa juridic@unisemromania.ro, în format pdf. căreia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic semnătura electronică extinsă a acționarului solicitant, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.08.2017/30.08.2017". Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora. În toate cazurile, cererile vor fi însoțite de dovada calității de acționar - în original.


Fragment din Monitorul nr. 2581 din anul 2017

      Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 al. 1 pct. 14 din Legea 297 sau unui avocat. Împuternicirile, înainte de prima utilizare, se depun la adresa din București, sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 16, etaj 9, camera L6, Clădirea Muntenia Business, respectiv până la data de 25.08.2017, ora 10.00, în copie certificată cuprinzând mențiunea ăconform cu originalul" și semnătura reprezentantului.


Fragment din Monitorul nr. 2581 din anul 2017

      Procedura privind modul de exercitare a votului, împreună cu toate materialele aferente desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (note aferente punctelor de pe ordinea de zi/buletine de vot/procuri/proiect hotărâre) se vor afla la dispoziția acționarilor la adresa din București, sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 16, etaj 9, Camera L6, Clădirea Muntenia Business, și pe site-ul societății www.unisemromania.ro cu cel puțin 30 de zile înaintea datei adunării.


Fragment din Monitorul nr. 2581 din anul 2017

      Acționarii pot vota în cadrul adunării și prin corespondență. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până cel târziu cu 48 de ore înainte de data adunării, transmise cu respectarea următoarelor condiții: - Buletine de vot transmise în plic ce va avea mențiunea ăvot prin corespondență AGEA 29.08.2017/30.08.2017", prin poștă sau curier, pe adresa București, sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 16, etaj 9, camera L6, Clădirea Muntenia Business; - Buletine de vot în format .pdf cărora li s-a încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică extinsă cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, transmise prin e-mail la adresa juridic@unisemromania.ro. În cazul în care semnătura electronică extinsă aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.


Fragment din Monitorul nr. 1908 din anul 2017

      Prima convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UNISEM - S.A., cu sediul social situat în București, str. Mihai Eminescu nr. 57A, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/14/1990, CUI RO 302, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum 7.892.612,90 Iei împărțit în 78.926.129 acțiuni nominative cu valoare de 0,1 lei fiecare (Societatea), a fost convocată în conformitate cu convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 985 din data de 24.03.2017 și în ziarul de larg[ circulație BURSA din data de 27.03.2017 întrunită la prima convocare astăzi, 28.04.2017, ora 10.00, la adresa din București, Splaiul Unirii nr. 16, sectorul 4, etaj 1.


Fragment din Monitorul nr. 985 din anul 2017

      Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,0067 lei. Aprobarea datei de 06.06.2017 ca data plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 1293 alin. 2 din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr. 1/2006 și art. 2, lit. g) din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.


Alte firme din judeţul BUCURESTI

FARMAVET SA - CUI 256

   Adresa: Calea GIULESTI  333  Bucureşti  sect 6

   Numar mediu angajati: 427

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 152734184

IMECO S.A. - CUI 35

   Adresa: Str. GH. LAZAR  8A  BUCURESTI  sect 1

   Numar mediu angajati: 27

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 35602936

BUCUR OBOR S.A. - CUI 19

   Adresa: Sos. COLENTINA  2  BUCUREŞTI  sect 2

   Numar mediu angajati: 50

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 28219850

CONECT BUSINESS PARK SA - CUI 116

   Adresa: B-dul DIMITRIE POMPEI  10A  Bucuresti  sect 2

   Numar mediu angajati: 19

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 15834734

CI-CO SA - CUI 167

   Adresa: Aleea CAMPUL MOSILOR  5  Bucureşti  sect 2

   Numar mediu angajati: 41

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 9526123

COMATCHIM S.A. - CUI 299

   Adresa: Str. MASINA DE PAINE  49-51  BUCUREŞTI  sect 2

   Numar mediu angajati: 20

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 6280410

MATIRO SA - CUI 280

   Adresa: Str. FECIOAREI  13  Bucureşti  sect 2

   Numar mediu angajati: 18

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 1806177

COMPIL PIPERA S.A. - CUI 94

   Adresa: Sos. PIPERA  44  BUCUREŞTI  sect 2

   Numar mediu angajati: 17

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 1304074

JECO TRADING SA - CUI 124

   Adresa: Calea PLEVNEI  46-48  Bucureşti  sect 1

   Numar mediu angajati: 2

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 280102