COMTRAM SA
CUI 2680930

Identificare şi activitate firmă

 • Adresă

  Str. HENRI COANDA  75  Sibiu

 • Nr. de înmatriculare

  J32/300/1991

 • Cod CAEN

  4211

 • Domeniu Activitate Principal

  Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

 • Număr mediu angajaţi

  99

 • Cifra de afaceri netă

  17 553 677 RON

 • Judeţ

  SIBIU

 • Date de contact

  Vezi date de contact

 • Date incomplete?

  Actualizează date

Ai acces timp de 2 zile la instrumente inteligente pentru business

* Ofertă valabilă doar pentru reprezentanţii legali ai firmelor din România.

Date despre această firmă. Profit. Rapoarte. Indicatori financiari. Litigii. Datorii. Cifre de afaceri.

Termene.ro este cea mai mare bază de date din România ce deţine cele mai complexe informaţii financiare şi juridice despre 3 732 242 firme româneşti şi despre 19 271 004 dosare de instanţă.

Informaţiile sunt prelucrate automat pentru a-ţi oferi instant datele specifice care te interesează. Ai acces la o interfaţă prietenoasă pentru a găsi simplu şi rapid tot ceea ce te interesează.

Dorești să actualizezi datele firmei COMTRAM SA?

Prezentare platforma Termene.ro

Cifra de afaceri

Firma COMTRAM SA a avut o cifră de afaceri (CA) totală de 200 977 132 RON.

Cifra de afaceri pentru firma COMTRAM SA este crescătoare.

Cifra de afaceri totală reprezintă suma totală a veniturilor din operaţiunile comerciale efectuate de firmă(facturate) în perioada 2008 - 2016 şi nu include TVA-ul.

Profitul net

Profitul firmei COMTRAM SA este în scădere pentru perioada 2015 - 2016

Pentru a afla datele financiare, informaţii despre datoriile la bugetul de stat, cum este vazută firma de către ANAF (activă/ inactivă), menţiunile în Arhiva Garanţiilor Imobiliare, deschide un cont aici

Profitul net reprezintă venitul unei firme, după adăugarea veniturilor totale şi după ce s-au scăzut cheltuielile şi pierderile.

Repartizarea dosarelor pe Stadiu Procesual

Repartizarea dosarelor pe ani

Repartizarea dosarelor de instanţă pe judeţe

Firma COMTRAM SA are un număr de dosare.

În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.

De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.

Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.

Monitorul Oficial - Firma COMTRAM SA

Fragment din Monitorul nr. 3429 din anul 2017

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificată și completată, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și în conformitate cu prevederile statutului, în data de 22.08.2017, la sediul societății s-a întrunit AGEA, în prima convocare, în prezența acționarilor deținând 23.958.976 din acțiuni, reprezentând 92,9261% din capitalul social, hotărând cu 100% voturile exprimate, respectiv cu 92,9261% din totalul voturilor, următoarele: 1. aprobarea vânzării activului situat în Făgăraș, Str. Plopului nr. 2, județul Brașov, proprietatea societății, constând în teren în suprafață de 14.507 mp și construcții C1-atelier reparații auto și utilaje; C2-birouri+grup sanitar; C3-casă poartă la prețul minim de 217.000 euro + TVA în condițiile legii conform raportului de evaluare nr. 521 din 20.06.2017; 2. aprobarea modalității de valorificare a activului menționat la punctul 1 prin licitație publică conform caietului de sarcini; 3. mandatarea președintelui consiliului de administrație al societății cu posibilitatea de substituire, pentru a semna în numele și pentru societate contractul de vânzare-cumpărare precum și orice alt document necesar în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii adunării generale extraordinară a acționarilor; 4. aprobarea desființării punctului de lucru Făgăraș, Str. Plopului nr. 2, județul Brașov, după perfectarea vânzării imobilului, și radierea acestuia de la Oficiul Registrului Comerțului; 5. mandatarea președintelui consiliului de administrație al societății cu posibilitatea de substituire pentru a face pentru societate și în numele acesteia toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului; 6. aprobarea datei de 08.09.2017, ca dată de înregistrare a acționarilor și a datei de 07.09.2017, ca exdate.


Fragment din Monitorul nr. 2526 din anul 2017

      În conformitate cu prevederile articolului 119 al Legii nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare și cu dispozițiile Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație al S.C. COMTRAM - S.A., Sibiu, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 22.08.2017, ora 14.00, la sediul societății din Sibiu, str. Henri Coandă, nr. 75, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea vânzării activului situat în Făgăraș, Str. Plopului nr. 2, județul Brașov, proprietatea societății, constând în teren în suprafață de 14.507 mp și construcții C1 - atelier reparații auto și utilaje; C2 - birouri + grup sanitar, C3 - casă poartă, la prețul minim de 217.000 euro + TVA în condițiile legii conform raportului de evaluare nr. 521 din 20.06.2017; 2. Aprobarea modalității de valorificare a activului menționat la punctul 1 prin licitație publică conform caietului de sarcini; 3. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății cu posibilitatea de substituire, pentru a semna în numele și pentru Societate contractul de vânzare-cumpărare precum și orice alt document necesar în vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor; 4. Aprobarea desființării punctului de lucru Făgăraș, Str. Plopului nr. 2, județul Brașov, după perfectarea vânzării imobilului, și radierea acestuia de la Oficiul Registrului Comerțului; 5. Aprobarea împuternicirii unei persoane pentru a face pentru societate și în numele acesteia toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului; 6. Aprobarea datei de 08.09.2017, ca dată de înregistrare a acționarilor și a datei de 07.09.2017, ca exdate. Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură generală sau specială.


Fragment din Monitorul nr. 2526 din anul 2017

      Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 24.07.2017, între orele 9.00-15.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale/generale se va depune/expedia la sediul societății sau semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@comtram.ro până inclusiv la data de 16.08.2017, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.


Fragment din Monitorul nr. 2526 din anul 2017

      Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 24.07.2017, între orele 09.00- 15.00,de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.comtram.ro În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22.08.2017" sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@comtram.ro până la data de 16.08.2017, ora 13.00. Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.


Fragment din Monitorul nr. 2337 din anul 2017

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificată și completată, a Legii nr. 297/2004, privind piața de capital și în conformitate cu prevederile statutului, în data de 26.05.2017, la sediul societății, s-a întrunit A.G.O.A., în prima convocare, în prezența acționarilor deținând 23.958.976 din acțiuni, reprezentând 92,9261% din capitalul social, hotărând cu 100% voturile exprimate, respectiv cu 92,9261% din totalul voturilor, următoarele: 1. Aprobarea revocării consiliului de administrație. Se împuternicește dna Boricsan Flavia Oana pentru îndeplinirea formalităților la O.R.C.


Fragment din Monitorul nr. 1815 din anul 2017

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificată și completată, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și în conformitate cu prevederile statutului, în data de 21.04.2017, la sediul societății s-a întrunit AGOA, în prima convocare, în prezența acționarilor deținând 23.958.976 din acțiuni, reprezentând 92,9261% din capitalul social, hotărând cu 100% voturile exprimate, respectiv cu 92,9261% din totalul voturilor, următoarele: 1. Aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate pentru exercițiul financiar 2016 și ca pierderea înregistrată la sfârșitul anului 2016 să se acopere din profitul anilor următori. Se împuternicește dna Boricsan Flavia Oana pentru îndeplinirea formalităților la ORC.


Fragment din Monitorul nr. 1695 din anul 2017

      Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de 31.05.2017; (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 31.05.2017. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "Întrebări frecvente".


Fragment din Monitorul nr. 1695 din anul 2017

      Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 19.05.2017, între orele 9.00-15.00, sau se pot descărca de pe website-ul societății. Un exemplar al procurii speciale/generale se va depune/expedia la sediul societății sau semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@comtram.ro până inclusiv la data de 15.06.2017, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.


Fragment din Monitorul nr. 1695 din anul 2017

      Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de 31.05.2017; (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 31.05.2017. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "Întrebări frecvente".


Fragment din Monitorul nr. 1695 din anul 2017

      Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 19.05.2017, între orele 9.00-15.00, sau se pot descărca de pe website-ul societății. Un exemplar al procurii speciale/generale se va depune/expedia la sediul societății sau semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@comtram.ro până inclusiv la data de 15.06.2017, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.


Alte firme din judeţul SIBIU

SIFEE SRL - CUI 2680582

   Adresa: Str. ŞCOALA DE INOT  22  Sibiu

   Numar mediu angajati: 3

   Judet: SIBIU

   Cifra de afaceri: 9389037

UNICOM IMPEX SRL - CUI 2680779

   Adresa: Str. LUNGA  13  Sibiu

   Numar mediu angajati: 5

   Judet: SIBIU

   Cifra de afaceri: 1308150

DUMITRU M S.R.L. - CUI 2581120

   Adresa: PIATA NOUA  -  Cisnadie

   Numar mediu angajati: 5

   Judet: SIBIU

   Cifra de afaceri: 140122

NIROM SRL - CUI 2581112

   Adresa: Str. MAGURII  7  Cisnădie

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: SIBIU

   Cifra de afaceri: 126492

PROMPT SERVICE PRODUCTIV SRL - CUI 2680809

   Adresa: Str. STEFAN CEL MARE  37  SIBIU

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: SIBIU

   Cifra de afaceri: 120964

EXOTIC DINASTY SRL - CUI 2680728

   Adresa: Str. X  38  Cristian

   Numar mediu angajati: 3

   Judet: SIBIU

   Cifra de afaceri: 27575

MIROPA SRL - CUI 2680850

   Adresa: Str. FLORILOR  36A  Sibiu

   Numar mediu angajati: 0

   Judet: SIBIU

   Cifra de afaceri: 19670

VENUS-SIB S.R.L. - CUI 2680620

   Adresa: Str. MUNCITORILOR  3  SIBIU

   Numar mediu angajati: 0

   Judet: SIBIU

   Cifra de afaceri: 11823

MIRACOL S.R.L. - CUI 2680884

   Adresa: Aleea PETUNIEI  1  Sibiu

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: SIBIU

   Cifra de afaceri: 5942

RUSCA S.R.L. - CUI 2581503

   Adresa: Sebeşu de Jos  221  Sebeşu de Jos

   Judet: SIBIU

SANGERUX S.R.L. - CUI 2680701

   Adresa: Str. NEGOI  3  SIBIU

   Judet: SIBIU

ROSU SI NEGRU SRL - CUI 2680795

   Adresa: Aleea TABEREI  5  Sibiu

   Judet: SIBIU