NUTRICOM SA
CUI 1924239

Identificare şi activitate firmă

 • Adresă

  Str. PORTULUI  52  Olteniţa

 • Nr. de înmatriculare

  J51/57/1991

 • Cod CAEN

  146

 • Domeniu Activitate Principal

  Cresterea porcinelor

 • Număr mediu angajaţi

  258

 • Cifra de afaceri netă

  84 097 309 RON

 • Judeţ

  CALARASI

 • Date de contact

  Vezi date de contact

 • Date incomplete?

  Actualizează date

Ai acces timp de 2 zile la instrumente inteligente pentru business

* Ofertă valabilă doar pentru reprezentanţii legali ai firmelor din România.

Date despre această firmă. Profit. Rapoarte. Indicatori financiari. Litigii. Datorii. Cifre de afaceri.

Termene.ro este cea mai mare bază de date din România ce deţine cele mai complexe informaţii financiare şi juridice despre 3 732 242 firme româneşti şi despre 19 271 004 dosare de instanţă.

Informaţiile sunt prelucrate automat pentru a-ţi oferi instant datele specifice care te interesează. Ai acces la o interfaţă prietenoasă pentru a găsi simplu şi rapid tot ceea ce te interesează.

Dorești să actualizezi datele firmei NUTRICOM SA?

Prezentare platforma Termene.ro

Cifra de afaceri

Firma NUTRICOM SA a avut o cifră de afaceri (CA) totală de 1 304 199 773 RON.

Cifra de afaceri pentru firma NUTRICOM SA este descrescătoare.

Cifra de afaceri totală reprezintă suma totală a veniturilor din operaţiunile comerciale efectuate de firmă(facturate) în perioada 2008 - 2016 şi nu include TVA-ul.

Profitul net

Profitul firmei NUTRICOM SA este în scădere pentru perioada 2015 - 2016

Pentru a afla datele financiare, informaţii despre datoriile la bugetul de stat, cum este vazută firma de către ANAF (activă/ inactivă), menţiunile în Arhiva Garanţiilor Imobiliare, deschide un cont aici

Profitul net reprezintă venitul unei firme, după adăugarea veniturilor totale şi după ce s-au scăzut cheltuielile şi pierderile.

Repartizarea dosarelor pe Stadiu Procesual

Repartizarea dosarelor pe ani

Repartizarea dosarelor de instanţă pe judeţe

Firma NUTRICOM SA are un număr de dosare.

În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.

De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.

Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.

Monitorul Oficial - Firma NUTRICOM SA

Fragment din Monitorul nr. 3541 din anul 2017

      În ziua de 17.07.2017, ora 11, acționarii NUTRICOM - S.A., societate înființată și funcționând conform legilor române, cu sediul social în Oltenița, Str. Portului nr. 52, înmatriculată în Registrul Comerțului Călărași sub numărul J51/57/1991, Cod Unic de Înregistrare RO1924239 ("Societatea"), s-au întrunit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în prezența acționarilor deținând un număr de 85.341.326 acțiuni (inclusiv voturi exprimate prin corespondenta), reprezentând 91,29701% din totalitatea capitalului social, fiind adoptate, cu majoritate de voturi, următoarele hotărâri, conform ordinii de zi publicate prin Convocatorul publicat în M. Of. nr. 2058 din 15.06.2017 (în continuare "Convocatorul") și Completarea Convocatorului, publicată în M. Of. nr. 2331 din 05.07.2017 (în continuare "Completarea"): 1) Se aprobă modificarea Art. 7 din Actul Constitutiv al Societății care va avea următoarea formă: "Art. 7 Acțiunile: Acțiunile sunt obișnuite, nominative și dematerializate.


Fragment din Monitorul nr. 3541 din anul 2017

      Evidența acționarilor și a deținătorilor de acțiuni la NUTRICOM - S.A. va fi ținută doar de către o societate de registru independent privată, conform dispozițiilor art. 180 din Legea nr. 31/1990. Retragerea, schimbarea societății de registrul independent privată va putea fi făcută doar prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor." 2) Se aprobă modificarea Art. 10 din Actul Constitutiv al societății care va avea următoarea formă: "Art. 10. Transferabilitatea: Acțiunile sunt indivizibile, dematerializate. Transmiterea dreptului de proprietate al acțiunilor se realizează prin actul de cesiune perfectat între cedent și cesionar sau între mandatarii acestora și va fi semnat de Președintele C.A./Vicepreședintele C.A. și secretarul C.A. care se regăsește în lista cu numele, prenumele și specimenele de semnătură ale reprezentațiilor Beneficiarului și sunt autorizați să semneze în numele acestuia și/sau cereri adresate societății de registrul independent privat ce deține registrul acționarilor, conform art. 7." 3) Se aprobă modificarea Art. 12 din Actul Constitutiv al societății care va avea următoarea formă: "Art. 12. Convocarea Adunării Generale: Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de vicepreședinte.


Fragment din Monitorul nr. 3541 din anul 2017

      Adunările ordinare au loc cel puțin o dată pe an la cinci luni de la încheierea exercițiului financiar. Adunarea generală extraordinară se convoacă în mod excepțional, de câte ori este nevoie, la cererea administratorilor, a acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutivi cu excepția primilor doi ani de la înființarea societății. Adunarea generală extraordinară va fi convocată de către administratori.


Fragment din Monitorul nr. 3541 din anul 2017

      Toate documentele bancare, instrumentele de plată cum sunt ordinele de plată sau acte prin care se dispune cu privire la sume de bani din contul sau patrimoniul societății precum și contractele de credit, contracte de ipotecă, anexe și garanțiile acestora vor fi semnate de Președinte C.A./Director General Daher Rabih Hanna ori de către Vicepreședinte C.A. Turcanu Robert-Paul sau în lipsa acestora de către mandatar în baza procurii notariale împreună cu Directorul Economic Pescarasu Paul. În cazul în care Directorul Economic lipsește, acesta va putea desemna un mandatar ce va putea semna în locul său în baza unei procuri notariale.


Fragment din Monitorul nr. 3541 din anul 2017

      În conformitate cu art. 153 indice 20 alin. 4 din Legea 31/1990, participarea la reuniunile consiliului de administrație, ale directorialului sau ale consiliul de administrație, poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv prin tel. GSM 3G, video conferință, internet - email." 6) Ca urmare a modificărilor de mai sus, se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății, ce va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași pentru a fi făcute mențiunile corespunzătoare.


Fragment din Monitorul nr. 3541 din anul 2017

      În ziua de 17.07.2017, ora 14.00, acționarii NUTRICOM - S.A., societate înființată și funcționând conform legilor române, cu sediul social în Oltenița, Str. Portului nr. 52, înmatriculată în Registrul Comerțului Călărași sub numărul J51/57/1991, Cod Unic de Înregistrare RO1924239 ("Societatea"), s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în prezența acționarilor deținând un număr de 85.341.326 acțiuni (inclusiv voturi exprimate prin corespondență), reprezentând 91,29701% din totalitatea capitalului social, fiind adoptate, cu majoritate de voturi, următoarele hotărâri, conform ordinii de zi publicate prin Convocatorul publicat în M. Of. nr. 2058 din 15.06.2017 (în continuare "Convocatorul"), prima Completare a Convocatorului, publicată în M. Of. nr. 2331 din 05.07.2017 (în continuare "Completarea 1") și cea de-a doua Completare a Convocatorului, publicată în M. Of. nr. 2346 din 06.07.2017 (în continuare "Completarea 2"): 1) Se aprobă raportul administratorilor consolidat pentru anul 2016 (pct. 2 de pe ordinea de zi din Convocator).


Fragment din Monitorul nr. 3109 din anul 2017

      În ziua de 17.07.2017, acționarii NUTRICOM - S.A., societate înființată și funcționând conform legilor române, cu sediul social în Oltenița, Str. Portului nr. 52, înmatriculată la Registrul Comerțului Călărași sub numărul J51/57/1991, cod unic de înregistrare RO1924239 ("Societatea"), s-au întrunit în adunarea generală extraordinară a acționarilor, în prezența acționarilor deținând un număr de 85.341.326 acțiuni (inclusiv voturi exprimate prin corespondență), reprezentând 91,29701% din totalitatea capitalului social, fiind adoptate, cu majoritate de voturi, următoarele hotărâri, conform ordinii de zi publicate prin convocatorul publicat în M. Of. nr. 2058 din 15.06.2017 (în continuare "Convocatorul") și completarea convocatorului, publicată în M. Of. nr. 2331 din 05.07.2017 (în continuare "Completarea"): 1) Se aprobă contractarea unui credit pe termen scurt de la CEC BANK pentru finanțarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităților curente de către Societate, în calitatea de beneficiar al Măsurii 14T - plăți privind bunăstarea animalelor, capital de lucru sau investiții, în limita sumei de 10.000.000,00 lei. Se aprobă totodată constituirea următoarelor garanții pentru facilitatea/facilitățile de credit aprobate conform celor de mai sus: - cesiunea creanțelor pe care Societatea le are de încasat de la APIA; - ipoteca mobiliară pe cont curent; - garanția pe fonduri de garantare; - contract de fidejusiune încheiat între CEC BANK Sucursala Călărași și președintele CA - dl Rabih Hanna Daher.


Fragment din Monitorul nr. 3109 din anul 2017

      În ziua de 17.07.2017, acționarii NUTRICOM - S.A., societate înființată și funcționând conform legilor române, cu sediul social în Oltenița, Str. Portului nr. 52, înmatriculată la Registrul Comerțului Călărași sub numărul J51/57/1991, cod unic de înregistrare RO1924239 ("Societatea"), s-au întrunit în adunarea generală ordinară a acționarilor, în prezența acționarilor deținând un număr de 85.341.326 acțiuni (inclusiv voturi exprimate prin corespondență), reprezentând 91,29701% din totalitatea capitalului social, fiind adoptate, cu majoritate de voturi, următoarele hotărâri, conform ordinii de zi publicate prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României nr. 2058 din 15.06.2017 (în continuare "Convocatorul"), prima completare a convocatorului, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 2331 din 05.07.2017 (în continuare "Completarea 1") și cea de-a doua completare a convocatorului, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 2346 din 06.07.2017: 1) Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierderi pe anul 2016 și repartizarea profitului.


Fragment din Monitorul nr. 2888 din anul 2017

      Consiliul de Administrație al Societății NUTRICOM - S.A., întrunit azi, 27.06.2017, având în vedere cele hotărâte prin Hotărârea AGOA NUTRICOM - S.A. nr. 2 din 06.02.2017, prin care s-a decis: "Se aprobă invalidarea Deciziilor C.A. contrare legii și Actului Constitutiv, precum și a actelor adoptate de persoanele ce au avut calitate de administrator al Societății în perioada 25.05.2016-12.09.2016 ca fiind nelegale și contrare Actului Constitutiv al Societății".


Fragment din Monitorul nr. 2888 din anul 2017

      Având în vedere Decizia CA de numire a Directorului General Adjunct BAROUD MILAD a Consiliul de Administrație nr. 1 din data de 06.06.2016, invalidată conform celor de mai sus, având în vedere că în organigrama Societății nu există funcția de Director General Adjunct, decide: Art. 1. Revocarea din funcția de Director General Adjunct a dlui BAROUD MILAD, cetățean libanez, născut la 24.12.1975 în Liban, numit în data de 06.06.2016, de către Consiliul de Administrație revocat în baza Hot. A.G.A nr. 1/12.09.23016. În drept prezenta Decizie a fost luată în temeiul art. 142 și urm. din Legea societăților nr. 31/1990.


Alte firme din judeţul CALARASI

PRODPAN SA - CUI 1923330

   Adresa: Str. VARIANTA NORD  1  Călăraşi

   Numar mediu angajati: 52

   Judet: CALARASI

   Cifra de afaceri: 3974481

COMARO S.R.L. - CUI 1923578

   Adresa: Str. CUZA VODA  131  Oltenita

   Numar mediu angajati: 11

   Judet: CALARASI

   Cifra de afaceri: 1448953

BALMEC SRL - CUI 1924069

   Adresa: Com. MITRENI  -  Mitreni

   Numar mediu angajati: 11

   Judet: CALARASI

   Cifra de afaceri: 1299270

PASCAL MIXTCOM SNC - CUI 1924034

   Adresa: Str. Mihai Eminescu  7A  Olteniţa

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: CALARASI

   Cifra de afaceri: 1234684

PISCICOLA SA - CUI 1923799

   Adresa: DN.3  KM 112+980  Călăraşi

   Numar mediu angajati: 8

   Judet: CALARASI

   Cifra de afaceri: 229833

AGROMEC BORCEA SA - CUI 1923446

   Adresa: Com. BORCEA  -  Borcea

   Judet: CALARASI

   Cifra de afaceri: 141152

RUSE SRL - CUI 1923756

   Adresa: COM. CUZA VODA  -  Cuza Vodă

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: CALARASI

   Cifra de afaceri: 136748

DUNAREA 75 SRL - CUI 1924042

   Adresa: Str. GAROFIŢEI  14 B  Olteniţa

   Judet: CALARASI

   Cifra de afaceri: 19746

FAUR SRL - CUI 1923322

   Adresa: Com. Jegălia  -  Iezeru

   Judet: CALARASI

SOCIETATE COOPERATIVA CONSUMCOOP OLTENITA - CUI 1923942

   Adresa: B-dul TINERETULUI  82  Olteniţa

   Judet: CALARASI

COM TRANS ALIM SRL - CUI 1924000

   Adresa: Str. H.RADULESCU  15  Olteniţa

   Judet: CALARASI

GENERAL PROIECT SRL - CUI 1924212

   Adresa: Aleea Centralei  1  Călăraşi

   Judet: CALARASI