FOR & DU SECURITY SRL - CUI 18309344

CUI 18309344

+ Compară
Vezi toate informațiile despre această firmă deschizând un cont gratuit
DESCHIDE CONT GRATUIT
0

Cifra de afaceri

an 2016

-5.161

Profit/Pierdere

an 2016

-

Numar mediu angajati

an 2016

-

Vechimea firmei

inregistrata in -

Profilul companiei FOR & DU SECURITY SRL

E clientul tău? Emite-le facturi cu Smart Bill și eficientizează-ți afacerea

CUI

18309344

Nr. de înmatriculare J13/132/2006
Stare firmă SUSPENDARE ACTIVITATE din data 26 Octombrie 2012
Obiect activitate 8010 - Lista firme Activitati de protectie si garda

Informatii contact FOR & DU SECURITY SRL

Localitate
Județ
Adresa Str. BRIZEI  26  Constanţa
Adresa Anaf *********
Telefon *********

Statut fiscal

INREGISTREAZA-TE

Statut TVA

INREGISTREAZA-TE

SPLIT TVA

INREGISTREAZA-TE

TVA la încasare

INREGISTREAZA-TE

Ultimele alerte/Noutati FOR & DU SECURITY SRL

Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100

Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piata = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100

Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100

Mențiuni în Monitorul Oficial al României partea a IV-a

Societate Data Nr. monitor Tip
FOR & DU SECURITY SRL 14.12.2012 5292 Rezolutie
FOR & DU SECURITY SRL 10.11.2011 4117 Hotarare
... alte 5 mentiuni
FOR & DU SECURITY SRL 04.12.2008 6941 Notificare
FOR & DU SECURITY SRL 18.03.2008 1518 Hotarare
FOR & DU SECURITY SRL 18.03.2008 1518 Notificare
FOR & DU SECURITY SRL 20.02.2006 0554 Act aditional
FOR & DU SECURITY SRL 02.02.2006 0372 Extras al incheierii

Mențiuni în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Societate Data Nr. buletin Tip
05.16 10.05.16 01.06.2016- 30.06.2016 01.07.2016- 31.07.2016 01.08.2016- 31.08.2016 01.09.2016- 30.09.2016 01.03.18- 31.03.18 Total Nr. Crt. Explica?ii Sume Sume Sume Sume 1 Sold ini?ial 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770,21 968,09 0,00 2 Încasări 3 Recuperare debitori 0,00 4 Creditare lichidator judiciar 17,20 7,80 439,02 464,02 5 Vanzare imprejmuire_Salage anu Ana 17.356,50 17.356,50 6 Dobanda 0,04 0,55 0,59 7 Total Încasări 17,20 0,00 7,80 17.795,56 0,55 0,00 17.821,11 8 Plă?iBULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5675/16.03.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 13 Perioada de raportare: 01.05.16 10.05.16 01.06.2016- 30.06.2016 01.07.2016- 31.07.2016 01.08.2016- 31.08.2016 01.09.2016- 30.09.2016 01.03.18- 31.03.18 Total Nr. Crt. Explica?ii Sume Sume Sume Sume 9 Po?tă 17,20 7,80 0,00 0,00 25,00 10 Comision bancar 13,52 5,00 18,52 11 Evaluare_Appraisin g experts 250,00 0,00 250,00 12 Publicitate_monitor ul de Cluj 180,00 0,00 180,00 13 Restituire creditare LJ CII Dragos Giura 0,00 450,54 450,54 14 Retributie LJ CII Dragos Giura 15.581,83 0,00 15.581,83 15 Restituire creditare LJ provizoriu 180,44 180,44 16 Retributie LJ provizoriu 787,65 787,65 17 Comision 2% UNPIR 0,00 347,13 0,00 347,13 18 Total Plă?i 17,20 0,00 7,80 16.025,35 802,67 968,09 17.821,11 19 Sold final 0,00 0,00 0,00 1.770,21 968,09 0,00 0,00 3.Situa?ia distribuirilor de sume către creditori efectuate până în prezent Ca urmare a încasării sumei de 17.356,5 lei rezultată în urma valorificării prezentate la primul punct din prezentul raport, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul de fonduri şi Planul de distribuire între creditori nr. 1, documente pe care le-a depus la dosarul cauzei şi afişat la uşa instanţei, la data de 13.09.2016, conform prevederilor art. 160 alin 4 din Legea 85/2014. Raportul de fonduri şi planul de distribuire au fost publicate în BPI nr. 16415 şi 16398 din data de 13.09.2016. Totodată, depunerea raportului de fonduri şi a planului de distribuire au fost notificare creditorilor prin anunţul publicat în BPI nr. 16399/13.09.2016. Ca urmare a faptului că împotriva planului de distribuire şi a raportului de fonduri nu au fost formulate contestaţii în termenul prevăzut de art. 160 alin 5 din Legea 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la realizarea plăţilor propuse. În temeiul art. 160 alin 1, lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor pentru prezentarea raportului asupra fondurilor la data de 29.09.2016 prin BPI nr. 16976/22.09.2016, procesul verbal al adunării creditorilor fiind depus la dosarul cauzei şi publicat în BPI nr. 17688/03.10.2016 Astfel, din totalul crean?elor care a fost înscris în tabelul definitiv al societă?ii debitoare, în sumă de 45.160 lei, rămâne neachitat un procent de 100%, în cuantum de 4.409.179,31 lei. 4. Concluziile privind incidenţa prevederilor art. 169din legea 85/2014 În cadrul raportului privind cauzele ?i împrejurările care au dus la apari?ia stării de insolven?ă, lichidatorul judiciar provizoriu a arătat că este în imposibilitatea de a nominaliza persoanele culpabile pentru ajungerea societă?ii în incapacitate de plată. Totodată, acesta a arătat că în opinia sa, în cadrul dosarului de urmărire penală 76/P/2012 (n.b. – ulterior trimiterii în judecata a devenit dosarul nr. 5209/117/2015), se va ajunge la identificarea persoanelor răspunzătoare de ajungerea societă?ii în incapacitate de plată ?i implicit se va putea proceda la formularea unei cereri de antrenare a răspunderii patrimoniale. În aceste condiţii, lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor la data de 23.02.2018 pentru a prezenta situaţia creditorilor cu privire la propunerea de a închide prezenta procedură de insolven?ă. În cadrul adunării de creditori nu a putut fi luată o hotărâre raportat la lipsa cvorumului datorată de abţinerea de la vot a creditorului majoritar. Procesul verbal al adunării creditorilor a fost depus la dosarul cauzei şi publicat în BPI nr 4480/01.03.2018. În continuare, lichidatorul judiciar expune motivele pentru care a decis formularea prezentului raport final cu propunerea de închidere a procedurii de insolvenţă, motive prezentate şi în raportul de activitate nr.12 publicare în BPI nr 3530/19.02.2018: -Nu există păr?i vătămate care să se fi cerut înscrierea la masa credală a Relramo SRL, ca păr?i civile, ulterior demarării procesului penal; mai mult, În patrimoniul debitoarei nu există active care în urma valorificării să se materializeze în distribuiri de sume, -Procesul penal este în plină desfă?urare în fata primei instan?e de judecată, având un probatoriu complex de administrat astfel încât o eventuală soluţie de condamnare definitivă va fi pronun?ată într-un interval lung de timp, -Legea 85/2014 consacră principiul celerită?ii desfă?urării acesteia, fapt ce intră în contradic?ie cu perioada lungă de timp ce trebuie a?teptată pentru solu?ionarea definitivă a dosarului penal (din data de 08.11.2016, de la primul termen de judecată ?i până la acest moment nu s-a terminat de administrat probatoriu în cadrul procesului penal), -Păr?ile vătămate în cadrul procesului penal î?i vor putea îndestula preten?iile civile în cadrul procedurii penale, fiind lipsită de interes men?inerea prezentei proceduri de insolven?ă pentru simpla constatare dacă se impune formularea unei antrenări de răspundere, scopul acesteia (recuperarea creanţelor de către păgubi?i) putând fi atins în cadrul procesuluiBULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5675/16.03.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 14 penal, dacă se va constata vinovăţia persoanelor inculpate (printre care şi fostul administrator statutar, Rus Aurel). 5.Concluzii finale Având în vedere aspectele reliefate mai sus, arătăm că în prezenta procedură toate bunurile din averea debitoarei au fost valorificate, iar conform eviden?elor contabile nu au existat debitori care, la data intrării în procedura de insolven?ă, să fie recuperabili. Din sumele astfel ob?inute au fost efectuate plă?i par?iale pentru acoperirea cheltuielilor de procedură, conform rapoartelor depuse la dosarul cauzei. Potrivit dispozi?iilor art. 175 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 O procedură de faliment va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite şi când fondurile nereclamate au fost depuse la bancă.” Totodată, art. 167 alin. (1) din Legea insolven?ei prevede faptul că După ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul va supune judecătorului-sindic un raport final însoţit de situaţiile financiare finale.” În consecin?ă, lichidatorul judiciar a întocmit prezentul raport final, convocând totodată şedinţa adunării creditorilor societă?ii debitoare pentru data de 20.03.2018, la Tribunalul Specializat Cluj, Sala 102, astfel încât creditorii să poată contesta sau aproba raportul final. Anexa 3 – Dovada convocării adunării creditorilor în vederea aprobării raportului final 6.Solicitări adresate judecătorului sindic Prin urmare, solicităm respectuos judecătorului sindic să dispună: -Aprobarea prezentului raport final; -Închiderea procedurii de faliment a debitoarei Relramo SRL, conform art. 175 alin. (2) din Legea nr. 85/2006; -Radierea debitoarei Relramo SRL dîn registrul comer?ului, -Descărcarea lichidatorului şi a persoanelor care l-au asistat de atribu?iuni şi îndatoriri, în temeiul art. 180 din Legea nr. 85/2014. 15.03.2018, Cluj-Napoca Asset Recovery IPURL, Prin asociat coordonator Av. Drago? Giura Jude?ul Constanţa Secţiunea I - Profesionişti 1. Societatea FOR & DU SECURITY SRL 16.03.2018 5675 Raport asupra fondurilor obţinute din lichidarea bunurilor şi din încasarea creanţelor
FOR & DU SECURITY SRL 15.03.2018 5575 Raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului
... alte 38 mentiuni
FOR & DU SECURITY SRL 23.01.2018 1526 Raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului
FOR & DU SECURITY SRL 19.01.2018 1268 Raport asupra fondurilor obţinute din lichidarea bunurilor şi din încasarea creanţelor
FOR & DU SECURITY SRL 09.11.2017 21197 Raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului
FOR & DU SECURITY SRL 09.11.2017 21135 Raport asupra fondurilor obţinute din lichidarea bunurilor şi din încasarea creanţelor
FOR & DU SECURITY SRL 13.09.2017 16774 Raport asupra fondurilor obţinute din lichidarea bunurilor şi din încasarea creanţelor
FOR & DU SECURITY SRL 13.09.2017 16698 Raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului
FOR & DU SECURITY SRL 11.05.2017 9246 Raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului
FOR & DU SECURITY SRL 11.05.2017 9266 Raport asupra fondurilor obţinute din lichidarea bunurilor şi din încasarea creanţelor
FOR & DU SECURITY SRL 21.02.2017 3513 Raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului
FOR & DU SECURITY SRL 28.11.2016 21750 Raport asupra fondurilor obţinute din lichidarea bunurilor şi din încasarea creanţelor
FOR & DU SECURITY SRL 23.11.2016 21535 Raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului
FOR & DU SECURITY SRL 27.09.2016 17305 Raport asupra fondurilor obţinute din lichidarea bunurilor şi din încasarea creanţelor
FOR & DU SECURITY SRL 27.09.2016 17338 Raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului
FOR & DU SECURITY SRL 16.05.2016 9441 Raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului
FOR & DU SECURITY SRL 12.04.2016 7277 Raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului
FOR & DU SECURITY SRL 15.02.2016 3090 Raport asupra fondurilor obţinute din lichidarea bunurilor şi din încasarea creanţelor
FOR & DU SECURITY SRL 09.02.2016 2726 Raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului
FOR & DU SECURITY SRL 26.11.2015 20437 Raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului
FOR & DU SECURITY SRL 14.10.2015 17306 Raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului
FOR & DU SECURITY SRL 27.05.2015 9633 Raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului
FOR & DU SECURITY SRL 25.02.2015 3620 Raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului
FOR & DU SECURITY SRL 07.01.2015 191 Tabel definitiv consolidat creditori
FOR & DU SECURITY SRL 10.12.2014 21938 Tabel suplimentar creditori
FOR & DU SECURITY SRL 25.11.2014 20921 Raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului
FOR & DU SECURITY SRL 28.05.2014 10174 Raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generala de insolventa
FOR & DU SECURITY SRL 28.03.2014 6205 Raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generala de insolventa
FOR & DU SECURITY SRL 25.03.2014 5948 Convocare adunare creditori
FOR & DU SECURITY SRL 19.03.2014 5470 Comunicare sentinta civila nr. 673/25.02.2014
FOR & DU SECURITY SRL 29.01.2014 1882 Raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generala de insolventa
FOR & DU SECURITY SRL 27.01.2014 1620 Tabel definitiv creditori
FOR & DU SECURITY SRL 27.09.2013 15673 Raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generala de insolventa
comerciala FOR & DU SECURITY SRL 30.05.2013 9482 Raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generala de insolven?a
comerciala FOR & DU SECURITY SRL 29.05.2013 9441 Raport asupra cauzelor si împrejurarilor care au dus la aparitia insolventei debitorului
comerciala FOR & DU SECURITY SRL 01.03.2013 3770 Raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generala de insolventa
comerciala FOR & DU SECURITY SRL 28.02.2013 3672 Convocarea adunarii creditorilor
comerciala FOR & DU SECURITY SRL 19.02.2013 3007 Tabel preliminar creditori
comerciala FOR & DU SECURITY SRL 04.01.2013 82 Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolventei
comerciala FOR & DU SECURITY SRL 19.12.2012 18470 Comunicare încheiere nr. 1509/27.11.2012
Repartizarea dosarelor de instanţă pe judeţe

Firma FOR & DU SECURITY SRL are un număr de dosare.

În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.

De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.

Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.

Monitorul Oficial - Firma FOR & DU SECURITY SRL

Fragment din Monitorul nr. 5292 din anul 2012

      Pronunțată în ședința din data de: 26.10.2012 Persoana desemnată conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010 - Ene Ecaterina Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 577317 din data 24.10.2012 pentru FOR & DU SECURITY - S.R.L., cod unic de înregistrare: 18309344, număr de ordine în registrul comerțului: J13/132/2006.


Fragment din Monitorul nr. 5292 din anul 2012

      Asupra cererii de față: Prin cererea înregistrată sub nr. 577317 din data 24.10.2012 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: modificare date asociați persoane fizice; persoane împuternicite; suspendare activitate firma de la 26.10.2012 până la 25.10.2015; solicitant declarații și înregistrarea datelor din declarația tip - model 3 pe proprie răspundere în registrul comerțului. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.


Fragment din Monitorul nr. 5292 din anul 2012

      Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: modificare date asociați persoane fizice; persoane împuternicite; suspendare activitate firma de la 26.10.2012 până la 25.10.2015; solicitant declarații și înregistrarea datelor din declarația tip - model 3 pe proprie răspundere în registrul comerțului potrivit datelor din: declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 577317 din 24.10.2012; hotărâre asociat unic nr. 1760 din 22.10.2012. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a lV-a, a prezentei rezoluții.


Fragment din Monitorul nr. 4117 din anul 2011

      Subsemnatul FORMAGIU GELU, asociat unic în cadrul societății comerciale sus-menționate, am hotărât: • Se deschide punct de lucru la următoarea adresa: Constanța,Incinta Port Constanța, Grup Exploatare, etaj I, Dana 52, jud. Constanța. Redactată și semnată, sub semnătură privată, în patru exemplare originale, azi 11.10.2011.


Fragment din Monitorul nr. 2048 din anul 2011

      Subsemnatul FORMAGIU GELU, asociat unic la societatea mai sus menționată, am hotărât: Se deschide punct de lucru în Botoșani, Calea Națională nr. 46, sc. B, ap. 19, jud. Botoșani. Redactat și semnat în 4 exemplare originale, sub semnătură privată, astăzi, 26.05.2011.


Fragment din Monitorul nr. 6941 din anul 2008

      Subsemnații FORMAGIU GELU, asociat unic, am hotărât Se Completează obiectul cu: 8532-învățământ secundar, tehnic sau profesional 8557-învățământ în domeniul sportiv și recreațional 8552-învățământ în domeniul cultural(limbi straine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc) 8559-Alte forme de învătământ n.c.a. Redactat și semnat sub semnătura privată în 4 exemplare originale astăzi 25.06.2008.


Fragment din Monitorul nr. 6941 din anul 2008

      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale FOR & DU SECURITY SRL, cu sediul în MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța, Str. BRIZEI, nr.26, bloc FC9, scara B, etaj 2, ap.21, înregistrată sub nr. J13/132/2006, cod unic de înregistrare 18309344, care a fost înregistrat sub nr.42715 din 25.06.2008.


Fragment din Monitorul nr. 1518 din anul 2008

      Subsemnații FORMAGIU GELU și DUDUC BANICA, asociați, am hotărât retragerea din funcția de asociat și administrator a dnei DUDUC BANICA, cu cesionarea cu titlu gratuit a 100 Ron,10 p.s.Dlui FORMAGIU GELU care devine asociat unic. Se schimbă sediul social în Constanța, Str. Brizei, nr. 26, Bl. FC9, Sc. B, Et. 2, Ap. 21, Jud. Constanța.


Fragment din Monitorul nr. 1518 din anul 2008

      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale FOR & DU SECURITY SRL, cu sediul în MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța, Str. BRIZEI, nr. 26, bloc FC9, scara B, etaj 2, ap. 21, înregistrată sub nr. J13/132/2006, cod unic de înregistrare 18309344, care a fost înregistrat sub nr. 47731 din 12.10.2007.


Fragment din Monitorul nr. 554 din anul 2006

      Subsemnații Formagiu Gelu și Duduc Banica, asociați la Societatea Comercială FOR & DU SECURITY - S.R.L., cu sediul în Constanța, str. Ioan Ursu, nr. 51, bl. N2B, sc. D, ap. 58, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J 13/132/2006, cod unic de înregistrare 18309344, am hotărât declararea unui punct de lucru în Constanța, Str. Brazdei, nr. 21, județul Constanța. Redactat și semnat în 4 exemplare sub semnătură privată astăzi, 3.02.2006.


Alte firme din judeţul CONSTANTA

SNOW CLEAN S.R.L. - CUI 18269339

   Adresa: Str. CELULOZEI  6  CONSTANŢA

   Numar mediu angajati: 41

   Judet: CONSTANTA

   Cifra de afaceri: 2020142

   Localitate: CONSTANTA

TRICOTEX SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA - CUI 18236439

   Adresa: Str. MIRCEA CEL BATRAN  142  Constanţa

   Numar mediu angajati: 8

   Judet: CONSTANTA

   Cifra de afaceri: 360772

   Localitate: CONSTANTA

AUTO MOTO ALEXE SRL - CUI 18269312

   Adresa: Str. OLTENIEI  30  Constanţa

   Numar mediu angajati: 12

   Judet: CONSTANTA

   Cifra de afaceri: 214600

   Localitate: CONSTANTA

BLACK SEA CONSTRUCT SRL - CUI 18277439

   Adresa: Str. CONSTANTEI  1  Mangalia

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: CONSTANTA

   Cifra de afaceri: 191580

   Localitate: MANGALIA

CABINETE MEDICALE DR. TODE S.R.L. - CUI 18293078

   Adresa: Str. MIHAI VITEAZU  67  CONSTANŢA

   Numar mediu angajati: 2

   Judet: CONSTANTA

   Cifra de afaceri: 179932

   Localitate: CONSTANTA

CONTOUR CENTER SRL - CUI 18232224

   Adresa: Str. BOGDAN VODĂ  67-69  Constanţa

   Numar mediu angajati: 5

   Judet: CONSTANTA

   Cifra de afaceri: 164939

   Localitate: CONSTANTA

YGREC CONSULTING SRL - CUI 18249676

   Adresa: Str. GHEORGHE LAZĂR  6  Constanţa

   Numar mediu angajati: 2

   Judet: CONSTANTA

   Cifra de afaceri: 91705

   Localitate: CONSTANTA

ANTONIO STYLE 2006 SRL - CUI 18209914

   Adresa: B-dul 1 MAI  39  Constanţa

   Numar mediu angajati: 4

   Judet: CONSTANTA

   Cifra de afaceri: 79737

   Localitate: CONSTANTA

LA BELLE CHRISTIN SRL - CUI 18296775

   Adresa: Str. PARING  11  Constanţa

   Judet: CONSTANTA

   Localitate: CONSTANTA

BUSFARM S.R.L. - CUI 18223625

   Adresa: Aleea MACILOR  2  CONSTANŢA

   Judet: CONSTANTA

   Localitate: CONSTANTA

STOMA DENY SRL - CUI 18252663

   Adresa: Str. REPUBLICII  99  Medgidia

   Judet: CONSTANTA

   Localitate: MEDGIDIA

CAMBIA UNIVERSAL SRL - CUI 18218068

   Adresa: Str. MONUMENTULUI  2  Medgidia

   Judet: CONSTANTA

   Localitate: MEDGIDIA