Vezi toate informațiile despre această firmă deschizând un cont gratuit
DESCHIDE CONT GRATUIT
0

Cifra de afaceri

an 2017

0

Profit/Pierdere

an 2017

-

Numar mediu angajati

an 2017

15 ANI

Vechimea firmei

inregistrata in 08.10.2003

Profilul companiei COROFIUM SRL

CUI

15800478

Nr. de înmatriculare J35/2350/2003
Stare firmă INREGISTRAT din data 08 Octombrie 2003
Obiect activitate 8299 - Lista firme Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

Informatii contact COROFIUM SRL

Localitate
Județ
Adresa Calea CIRCUMVALATIUNII  51  Timişoara
Adresa Anaf *********
Telefon *********
Email *********
Web *********

Statut fiscal

INREGISTREAZA-TE

Statut TVA

INREGISTREAZA-TE

SPLIT TVA

INREGISTREAZA-TE

TVA la încasare

INREGISTREAZA-TE

Vezi toate informațiile despre această firmă deschizând un cont gratuit

DESCHIDE CONT GRATUIT

Ultimele alerte/Noutati COROFIUM SRL

Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100

Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piata = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100

Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100

Vezi toate informațiile despre această firmă deschizând un cont gratuit

DESCHIDE CONT GRATUIT

Mențiuni în Monitorul Oficial al României partea a IV-a

Societate Data Nr. monitor Tip
COROFIUM SRL 14.08.2014 4762 Notificare
COROFIUM SRL 04.10.2013 5199 Rezolutie
... alte 9 mentiuni
COROFIUM SRL 11.03.2013 1299 Notificare
COROFIUM SRL 04.03.2013 1189 Notificare
COROFIUM SRL 28.02.2013 1128 Hotarare
COROFIUM SRL 15.04.2009 2119 Hotarare
COROFIUM SRL 19.06.2006 1883 Act aditional
COROFIUM SRL 20.01.2006 0210 Act aditional
COROFIUM SRL 23.03.2004 0928 Hotarare
COROFIUM SRL 03.12.2003 3147 Incheiere
COROFIUM SRL 03.12.2002 2611 Act aditional

Mențiuni în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Societate Data Nr. buletin Tip
COROFIUM SRL 12.04.2019 7585 Notificare privind inlocuirea lichidatorului judiciar
COROFIUM SRL 12.04.2019 7586 Raport nr. 1 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor efectuate în condiţiile Legii 85/2014
... alte 14 mentiuni
COROFIUM SRL 12.04.2019 7569 Notificare
COROFIUM SRL 12.04.2019 7604 Adresa
COROFIUM SRL 11.02.2019 2908 Citaţie
COROFIUM SRL 15.01.2019 793 Decizia A.J.F.P. Timiş nr. 204 /09.01.2019
COROFIUM SRL 22.11.2018 22254 Depunere rapoarte întocmite de lichidatroul judiciar în procedura simplificată
COROFIUM SRL 01.11.2018 20651 Proces verbal adunare generală creditori debitoare Corofium SRL
COROFIUM SRL 22.10.2018 19802 Convocare Adunarea Creditorilor
12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018 A. ACTIVE IMOBILIZAT E 1. IMOBILIZARI NECORPORALE 0 0 0 0 11. IMOBILIZARI CORPORALE 31.626 31.626 9.626 0 III. IMOBILIZARI FiNANCTARE 0 0 0 0 ACTIVE IMOBiLIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 31.626 31.626 9.626 0 B.ACTIVE CIRCULANTE 1. STOCURI 132.116 44.851 52.156 123 11. CREANTE 484.246 444.249 163.169 120.582 111. INVESTITII PE TERMEN SCURT 0 0 0 0 IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 10.094 44.607 25.282 13 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 626.459 533.707 240.607 120.718 C. CHELTUIELI IN AVANS 0 0 0 0 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATiTE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 183.650 206.960 326.040 -57.190 E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORiI CURENTE NETE (rd.09+10-1 1-18) 442.809 326.747 -85.433 -57 190 F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 474.435 358.373 -75.807 -57.190 G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE iNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 345.809 281.809 0 0 H. PROVIZIOANE 0 0 0 0 I. VENITURI 1N AVANS din care: 0 0 0 0 subvenşii pentru investiţii 0 0 0 0 venituri înregistrate în avans 0 0 0 0 J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL din care: 200 200 200 200 capital subscris vărsat 200 200 200 200 capital subscris nevarsat 0 0 0 0 patrimoniul regiei 0 0 0 0 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 0 0 0 0 IILREZERVE DIN REEVALUARE (et. 105) 0 0 0 15.914 IV.REZERVE (ct. 106) 261.204 128.427 128.427 128.426 Actiuni proprii (ct. 109) 0 0 0 0 Castiguri legate de instrumentele de capitalLtri proprii (et. 141) 0 0 0 0 Pierderi legate de instmmentele de capitaluri proprii (et. 149) 0 0 0 0 PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA ct.117 sold C 0 sold D 0 0 52.063 188.519 PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR Sold C 0 0 0 0 Sold D 132.778 52.063 136.457 101.965 Repartizarea profitului ct.129 0 0 0 0BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18525/03.10.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 27 CAPITALURI PROPRII Total(rd.19+23+24+25-26+27- 28+29-30+31-32-33+35) 128.626 76.564 494.069 -57.190 Patrimoniu public ct.1016 0 0 0 0 CAPITALURI - TOTAL 128.626 76.564 494.069 -57.190 Repartizarea profitului ct.129 0 0 0 0 CAPITALURI PROPRII Total(rd.19+23+24+25-26+27- 28+29-30+31-32-33) 128.626 76.564 -75.807 -57.190 Patrimoniu public ct.1016 0 0 0 0 CAPITALURI - TOTAL 128.626 76.564 -75.807 -57.190 Un aspect important la care trebuie să răspundă analiza activităţii societăţii este identificarea dificultăţilor care au situat societatea în imposibilitatea efectuării plăţilor scadente. De asemenea, este necesar să se stabilească dacă aceste dificultăţi au un caracter accidental sau unul de performanţă în funcţie de măsurile care s-au luat pentru reorganizarea şi redresarea activităţii, lichidarea celor neviabile. Obiectivul situaţiilor financiare este furnizarea de informaţii despre poziţia financiară, a performanţelor şi modificărilor poziţiei financiare a societăţii în exerciţiul financiar încheiat. Altfel spus Bilanţul şi la Societatea Comercială SC Contrast Prod Com SRL fotografiază la un moment dat situaţia patrimonială şi financiară firmei şi redă ansamblul de resurse de care dispune aceasta la momentul analizat, precum şi utilizarea acestor resurse la aceeaşi dată, indicând rezultatul pe care l-a obţinut entitatea în cursul exerciţiului financiar. Pentru a avea o oglindă mai clară a situaţiei financiare trebuie să urmărim evoluţia Contului de profit şi pierdere pe aceeaşi perioadă analizată. Contul de profit şi pierdere lei Denumirea indicatorului Sold la : 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018 CIFRA DE AFACERI NETĂ 25.418 88.383 39.086 27.144 VENITURI DIN EXPLOATARE 25.418 88.383 39.086 27.144 VENITURI DIN EXPLOATARE- TOTAL 25.418 88.383 39.086 27.144 CHELTUIELI MATERIALE 39.132 2.132 4.086 CHELTUIELI CU ENERGIA ŞI APA 0 0 CHELTUIELI PRIVIND MĂRFURILE 0 0 CHELTUIELI DE PERSONAL 26.226 26.436 7.768 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 92.838 109.227 151.835 129.109 TOTAL CHELTUIELI 158.196 140.446 163.689 129.109 PROFIT /PIERDERE -132.778 -52.063 -136.457 53.798 PIERDERE 0 0 -75.311 Analizând cifra de afaceri pe perioada supusă observării se constată că veniturile din exploatare realizate pe fiecare perioadă în parte nu au scăzut semnificativ ci s-au menţinut la acelaşi nivel. Urmărind evoluţia cheltuielilor pe aceeaşi perioadă se observă că pe naturi de cheltuieli nu sunt mişcări semnificative nici chiar la nivelul anului 2013, creştere semnificativă nu înregistrează nici un fel de cheltuieli. Până în Nu se înregistrează majorări şi penalităţile aferente datoriilor neachitate la bugetul de stat, însă toate accesoriile calculate de furnizori au paralizat activitatea unităţii, au crescut constant cheltuielile. În ceea ce priveşte situaţia stocurilor de la începutul perioadei de analiză, valoarea acestora scade constant, înregistrând descre?teri semnificative începând din anul 2013, an în care are loc inspectia fiscala ANAF Teleorman, concretizată în Raportul de inspec?ie fiscală nr.F-TR-278-19.08.2013 finalizat cu Decizia de impunere nr. F- TR 355-19.08.2013. Prin Decizia de impunere arătată, ANAF Teleorman ca organ fiscal stabile?te sume de plată la nivelul de 278.328 lei. Aceste sume ANAF Teleorman le stabile?te dând jos din cheltuielile firmei cheltuieli materiale folosite la lucrările de construc?ii în luna martie 2012, lucrări pe care firma le avea în derulare. Facturarea lucrărilor realizate cu aceste materiale, s-a făcut cu fact. nr.13/01.08.2012 ?i fact.14/18.12.2012 şi în anul 2013, baza situa?iilor de lucrări şi a proceselor verbal de receptie. Considerând că sunt cheltuieli nedeductibile organul fiscal a calculate TVA, impozit pe profit şi accesorii în sumă totală de 278.328 lei. SC Contrast Prod Com SRL a contestat actul de control ?i Decizia de impunere arătate la Tribunalul Teleorman unde aceste două documente au ?i fost anulate, iar ANAF Teleorman a făcut recurs la Curtea de Apel Bucure?ti, iar aceasta casează sentin?a pe lipsă de procedura ?i trimite cauza spre rejudecare. Tribunalul Teleorman rejudecă cauza iar prin Sentin?a civilă nr.364/24.08.2016 a hotărît anularea celor doua acte emise de ANAF. ANAF înaintează recurs la Curtea de Apel Bucureşti care este respins prin Decizia Civilă nr.1337/23.03.2017. După cum se poate observa din situaţiile prezentate mai sus, activele imobilizate, respectiv ma?ini ?i utilaje, mijloace de transport, în toată perioada analizată nu mai există în partimoniu deoarece au fost executate silit de ANAF Teleorman. Astfel prin Decizia de instituire a măsurilor asiguratorii nr.39/25.07.2013 DGFP Teleorman blochează toate conturile bancare şi indisponibilizează sumele existente şi viitoare şi pune în aplicare Procesul verbal de sechestru asigurator pentru bunurile mobile din patrimonial firmei, bunuri care au şi fost scoase la licita?ie conform Procesului verbal de adjudecare pentru bunuri mobile nr.74101/25.09.2017 şi facturii fiscale nr.0496864/25.09.2017. În toată această perioada, SC Contrast Prod Com SRL a încercat să mai desfă?oare activitate, dar cu conturile blocate, activitatea de construc?ii nu prea poate fi desfă?urată. Mai mult sumele depuse de debitoare pentru plă?ile curente,BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18525/03.10.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 28 ANAF Teleorman le deconta în contul celor 278.328 lei din Deciziei de impunere nr. F-TR 355-19.08.2013 care în final a fost anulată după patru ani. Astfel debitoarea SC Contrast Prod Com SRL, fiind în imposibilitatea de să i se deconteze debitele curente în eviden?a pe plătitor a ANAF Teleorman, debitele curente s-au transformat în debite restante, care au acumulat acesorii, fiind imposibil de a mai desfăsura activitate. Această situaţie a dus la imposibilitatea redresării situaţiei financiare a firmei, pe fondul măsurilor dispuse de ANAF Teleorman. Pentru acest motiv considerăm că nu se face nimeni vinovat, nici unul din elementele prevăzute la art. 169 alin. (1) din Legea 85/2014, Legea prevenirea insolvenţei şi de insolvenţă, nefiind identificat în perioada analizată. Datoriile pe termen scurt cu perioadă de rambursare de până la un an depăsesc nivelul activelor circulante, ceea ce înseamnă că societatea nu-şi poate achita datoriile exigibile la termen lucru care aduce penalită?i înrobitoare, iar disponibilităţile nu mai există fiind indisponibilizate de ANAF, nu mai există stocuri de valorificat iar încasarea creanţelor este imposibilă deoarece agen?ii economici de la care debitoarea ar avea de încasat sunt radia?i în urma falimentului. III. Posibilitatea reală de reorganizare efectivă a activităţii debitorului şi motivele care permit reorganizarea debitorului În cazul de faţă lichidatorul judiciar constată că în ceea ce priveşte capacitatea debitorului de a proceda la revitalizarea activităţii prin propunerea unui plan de reorganizare şi redresare, nu există şanse reale, pentru că SC Contrast Prod Com SRL nu are mijloace fixe în patrimoniu constând în ma?ini ?i utilaje, nu are stocuri de materii prime sau materiale, nu are lucrări de construc?ii în derulare ce s-ar poatea transforma rapid în disponibilităti băneşti, nu are contracte viabile care să ajute la redresarea activităţii şi nici un fel de dotări corespunzătoare. Mai mult, nu există eventuale venituri posibile de realizat care ar acoperi cheltuielile curente, datoriile curente cât şi datoriile restante cu majorările şi penalităţile calculate de furnizori. SC Contrast Prod Com SRL a acumulat datorii mari către ANAF Teleorman din debitele restante de după controlul ANAF din 2013, iar insuficien?a fondurilor pentru achitarea obligatiilor curente, acumularea de datorii care antreneaza majorari şi penalitati de intarziere precum şi imposibilitatea de a recupera creantele datorate de doi clien?i care au fost radiati în urma procedurii falimentului (SC 3TCONSTRUCT ?i SC PEFIN GENERAL PROD cu debite imposibil de recuperat în valoare de 77 922.65 lei) fac imposibilă posibilitatea viabilită?ii unui plan de redresare. Lichidator judiciar al SC Contrast Prod Com SRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Stuparu Floarea Jude?ul Timiş Secţiunea I - Profesionişti 1. Societatea COROFIUM SRL 03.10.2018 18525 Tabelul definitiv al debitoarei Corofium- în faliment
COROFIUM SRL 13.09.2018 16954 Proces verbal adunare generală creditori debitoare Corofium SRL
COROFIUM SRL 05.09.2018 16440 Convocare adunarea creditorilor
COROFIUM SRL 04.09.2018 16360 Tabelul preliminar al debitoarei Corofium- în faliment
COROFIUM SRL 30.08.2018 16117 Raport asupra cauzelor ?i împrejurărilor care au
COROFIUM SRL 02.08.2018 14911 Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă
COROFIUM SRL 23.07.2018 14444 Comunicare încheiere civilă nr. 899 din 13.07.2018
Repartizarea dosarelor de instanţă pe judeţe

Firma COROFIUM SRL are un număr de dosare.

În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.

De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.

Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.

Alte firme din judeţul TIMIS

CLUB MSJ STYLE SRL - CUI 15794589

   Adresa: Str. TUDOR VLADIMIRESCU  20  INCAPEREA 4  Lugoj

   Numar mediu angajati: 3

   Judet: TIMIS

   Cifra de afaceri: 265524

   Localitate: LUGOJ

CORALSERV SRL - CUI 15722299

   Adresa: Str. DUMITRU TICHINDEAL  37  -  SINNICOLAU MARE

   Numar mediu angajati: 2

   Judet: TIMIS

   Cifra de afaceri: 224487

   Localitate:

CENTRUL MEDICAL DR. CLITAN SRL - CUI 15800460

   Adresa: Str. MARTIR CERNAIANU  8A  -  TIMISOARA

   Numar mediu angajati: 2

   Judet: TIMIS

   Cifra de afaceri: 137487

   Localitate: TIMISOARA

DREAMS PARTY SRL - CUI 15769020

   Adresa: Str. RODNEI  7A  Giroc

   Numar mediu angajati: 2

   Judet: TIMIS

   Cifra de afaceri: 57793

   Localitate: GIROC

ALTSPACE SRL - CUI 15744190

   Adresa: Str. GHEORGHE LAZAR  42  Timişoara

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: TIMIS

   Cifra de afaceri: 32730

   Localitate: TIMISOARA

MARTIN STYL SRL - CUI 15728526

   Adresa: Str. BABADAG  2  Timişoara

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: TIMIS

   Cifra de afaceri: 25211

   Localitate: TIMISOARA

MEDIA STAR SRL - CUI 15761565

   Adresa: Calea SAGULUI  41  -  Timişoara

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: TIMIS

   Cifra de afaceri: 6000

   Localitate: TIMISOARA

CS DESIGN SRL - CUI 15787450

   Adresa: Str. VICTORIEI  450  -  Biled

   Judet: TIMIS

   Localitate: BILED

MKM CONSULT PROIECT SRL - CUI 15760209

   Adresa: Str. PAVLOV IVAN PETROVICI  18  TIMIŞOARA

   Judet: TIMIS

   Localitate: TIMISOARA

CARSODENT SRL - CUI 15768920

   Adresa: Str. DALIEI  8  TIMISOARA

   Judet: TIMIS

   Localitate: TIMISOARA

CONS-AUTO 2003 SRL - CUI 15734820

   Adresa: B-dul LIVIU REBREANU  4  Timişoara

   Judet: TIMIS

   Localitate: TIMISOARA

SELECTIVANCE SRL - CUI 15731149

   Adresa: Str. FRATII BUZESTI  18  TIMIŞOARA

   Judet: TIMIS

   Localitate: TIMISOARA