Vezi toate informațiile despre această firmă deschizând un cont gratuit
DESCHIDE CONT GRATUIT
0

Cifra de afaceri

an 2017

-201.459

Profit/Pierdere

an 2017

1

Numar mediu angajati

an 2017

15 ANI

Vechimea firmei

inregistrata in 02.12.2002

Profilul companiei ELLADA SRL

CUI

15061030

Nr. de înmatriculare J34/409/2002
Stare firmă INREGISTRAT din data 02 Decembrie 2002
Obiect activitate 145 - Lista firme Cresterea ovinelor si caprinelor

Informatii contact ELLADA SRL

Localitate
Județ
Adresa -  -  Bujoru
Adresa Anaf *********
Telefon *********

Statut fiscal

INREGISTREAZA-TE

Statut TVA

INREGISTREAZA-TE

SPLIT TVA

INREGISTREAZA-TE

TVA la încasare

INREGISTREAZA-TE

Ultimele alerte/Noutati ELLADA SRL

Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100

Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piata = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100

Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100

Mențiuni în Monitorul Oficial al României partea a IV-a

Societate Data Nr. monitor Tip
ELLADA SRL 14.10.2013 5337 Rezolutie
ELLADA SRL 19.04.2012 1476 Anunt
... alte 11 mentiuni
ELLADA SRL 31.01.2011 0392 Hotarare
ELLADA SRL 31.01.2011 0392 Notificare
ELLADA SRL 30.10.2009 5650 Altele
ELLADA SRL 30.10.2009 5650 Notificare
ELLADA SRL 30.03.2009 1870 Notificare
ELLADA SRL 29.09.2008 5384 Hotarare
ELLADA SRL 29.09.2008 5384 Notificare
ELLADA SRL 06.12.2006 3877 Act aditional
ELLADA SRL 24.02.2004 0615 Act aditional
ELLADA SRL 03.11.2003 2697 Act aditional
ELLADA SRL 07.02.2003 0334 Incheiere

Mențiuni în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Societate Data Nr. buletin Tip
ELLADA SRL 06.11.2018 21017 Citaţie
12.2017 Total active circulante 619,254 623,100 624,447 0.62% Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an 564,673 570,028 572,296 0.95% Total capitalurii proprii 54,581 53,072 52,150 -2.76% Activele imobilizate reprezintă o componentă importantă a patrimoniului unei societă?i, sunt generatoare de beneficii economice viitoare ?i sunt de?inute pe o perioadă mai mare de un an în scopul desfă?urării activită?ii, ele neconsumându-se după prima utilizare, ci în timp, ca urmare a folosirii repetate. Acestea constituie suportul tehnico-material şi financiar necesar desfă?urării activită?ii. Activele imobilizate se împart în: ? imobilizări necorporale; ? imobilizări corporale; ? imobilizări financiare. Din analiza documentelor avute la dispozi?ie se observă faptul că, pe toată perioada analizată (martie 2016 – februarie 2018) societatea debitoare nu a de?inut în patrimoniul său active imobilizate.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 20292/26.10.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 11 Activele circulante prezintă o evolu?ie crescătoare pe perioada analizată. Comparativ cu anul 2016 valoarea acestora cre?te pe parcursul anului 2017 cu 0,62%, iar pe parcursul primelor două luni ale anului 2018 valoarea acestora cre?te cu 1.347 lei fa?ă de anul anterior. La finalul lunii februarie 2018 activele circulante însumează 624.447 lei, fiind compuse din stocuri cu valoarea de 493.254 lei, crean?e cu valoarea de 129.686 lei ?i disponibilită?i băne?ti în cuantum de 1.507 lei. Observăm că pe toată perioada analizată valoarea crean?elor clien?i este constantă, rămânând nemodificată din martie 2016 până în februarie 2018. Conform profilului societă?ii debitoare aceste crean?e trebuie să reprezinte sumele pe care Pharma Grup SRL le avea de primit de la Casa de Asigurări de Sănătate arondată. Această evolu?ie a crean?elor clien?i conduce la ideea că societatea debitoare întâmpină probleme în vederea recuperării acestor sume de bani sau nu îndepline?te criteriile de exigibilitate impuse. Conform informa?iilor primite de la Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov, la data de 16.05.2018, debitoarea nu avea sume de recuperat de la această institu?ie. Stocurile ?i disponibilită?ile băne?ti sunt singurele active circulante care î?i modifică valoarea pe parcursul primelor 2 luni ale anului 2018. Stocurile cresc valoric cu 415 lei de la 492.839 lei la finalul anului 2017 la 493.254 lei la finalul lunii februarie 2018. Disponibilită?ile băne?ti cresc cu 932 lei de la finalul anului 2017 la finalul lunii februarie 2018, fiind compuse în totalitate din sumele de?inute în casierie. Trebuie men?ionat faptul că valoarea ridicată a stocului de mărfuri a îngreunat activitatea economică a societă?ii debitoare blocând disponibilită?ile băne?ti aferente. Suma de 493.254 lei înregistrată la finalul lunii februarie 2018 în dreptul stocurilor reprezintă 79% din valoarea totală a activelor circulante. Precizăm faptul că, conform procesului verbal de inventariere din 11.06.2018 întocmit în perioada de observa?ie a fost identificat un stoc de marfă cu o valoare de doar 7.864,19 lei. În ceea ce urmează prezentăm evolu?ia activelor circulante pe parcursul perioadei analizate. Active circulante 30.12.2016 31.12.2017 28.02.2018 Evolu?ie 2017 stocuri 487,454 492,839 493,254 1.10% crean?e, din care: 131,310 129,686 129,686 -1.24% - clien?i 124,159 124,159 124,159 0.00% - impozit pe profit 7,151 5,527 5,527 -22.71% disponibilită?i băne?ti 491 575 1,507 17.20% Total active circulante 619,254 623,100 624,447 0.62% Activele circulante înregistrează o evolu?ie asemănătoare cu cea a datoriilor sub un an, ambele categorii cresc pe parcursul anului 2017 foarte u?or raportat la valorile înregistrate la finalul anului precedent. Este de men?ionat faptul că ritmul de cre?tere este pu?in mai accelerat pentru datorii. De asemenea, acest trend crescător se păstrează ?i pe parcursul primelor două luni ale anului 2018. Din analiza evolu?iei activelor circulante, coroborate cu evolu?ia datoriilor în perioada analizată, putem aprecia că în lipsa valorificării stocurilor ?i recuperării crean?elor societatea nu poate achita datoriile acumulate. La finalul anului 2016, societatea debitoare înregistrează datorii pe termen scurt în cuantum de 564.673 lei, din care 12.010 lei reprezintă valoarea datoriei către furnizori, 40.114 lei reprezintă valoarea datoriei către creditorii diver?i, 26.583 lei reprezintă valoarea datoriei către bugetul statului ?i bugetul asigurărilor sociale, 6.175 lei reprezintă valoarea datoriei către personal ?i impozitul pe salarii, iar suma de 479.791 lei reprezintă valoarea datoriei către asocia?i. Singura categorie de datorii pe termen scurt care î?i diminuează valoarea înregistrată la finalul anului 2016 este datoria către furnizori. Aceasta î?i mic?orează valoarea fa?ă de finalul anului 2016 cu 2.606 lei, ajungând ca la 28 februarie 2018 datoria către furnizori să fie în cuantum de 9.404 lei. Datoria către bugetul statului ?i bugetul asigurărilor sociale cunoa?te o majorare importantă a valorii; cre?te cu 20,33% de la 26.583 lei la finalul anului 2016 la 31.988 lei la sfâr?itul anului 2017. Pe parcursul lunilor ianuarie ?i februarie 2018 î?i continuă evolu?ia ascendentă înregistrând o mărire a valorii de 1.894 lei. Valoarea datoriei către creditorii diver?i rămâne nemodificată pe întreaga perioadă analizată – 40.114 lei. Pe parcursul anului 2017 valoarea înregistrată în contul 4551 Asocia?i conturi curente” s-a majorat cu 2.700 lei fa?a de valoarea înregistrată în luna decembrie a anului 2016, urmând ca pe parcursul perioadei analizate din anul 2018 să rămână nemodificată la valoarea de 482.491 lei. Este important de men?ionat faptul că valoarea de 482.491 lei înregistrată în contul 4551 la finalul lunii februarie 2018 reprezintă 84,31% din valoarea totală a datoriilor înregistrate de Pharma Group SRL ?i 77,27% din valoarea activelor totale a societă?ii debitoare. Aceste valori ridicate ale împrumuturilor acordate de către asocia?i entită?ii ne indică faptul că Pharma Group SRL a avut probleme financiare ce au necesitat finan?area activită?ii de către asocia?i înaintea perioadei analizate.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 20292/26.10.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 12 Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an, din care: 30.12.2016 31.12.2017 28.02.2018 Evolu?ie 2017 - furnizori 12,010 9,036 9,404 -24.76% - creditori diver?i 40,114 40,114 40,114 0.00% - personal 570 771 778 35.26% - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale 26,583 31,988 33,882 20.33% - impozit salarii 5,605 5,627 5,627 0.39% - ac?ionari 479,791 482,491 482,491 0.56% Total 564,673 570,028 572,296 0.95% Contul de profit ?i pierdere Contul de profit ?i pierdere este sinteza performan?ei economice, prin eviden?ierea veniturilor ?i cheltuielilor unui exerci?iu financiar ?i, astfel a modului de formare a rezultatelor economice. Prin urmare, în contul de profit ?i pierdere se regrupează fluxurile opera?ionale, financiare ?i extraordinare ale unei companii, facilitând extragerea unor concluzii cu privire la nivelul performan?elor economice ale activită?ii desfă?urate într-un anumit interval de timp. Mai jos am redat coordonatele activită?ii de exploatare. Indicator 30.12.2016 31.12.2017 28.02.2018 31.12.2017 Cifra de afaceri netă, din care 44,752 54,075 8,953 20.83% - venituri din vânzarea mărfurilor 44,752 54,075 8,953 20.83% Alte venituri din exploatare 0 0 0 Total venituri din exploatare 44,752 54,075 8,953 20.83% Cheltuieli privind mărfurile 35,623 34,961 6,138 -1.86% Cheltuieli cu personalul 34,489 14,478 3,450 -58.02% Cheltuieli privind presta?iile externe 484 4,517 288 833.25% Alte cheltuieli din exploatare 250 0 0 -100.00% Total cheltuieli din exploatare 70,846 53,956 9,876 -23.84% REZULTATUL EXPLOATĂRII -26,094 119 -922 -100.46% În analiza contului de profit ?i pierdere cea mai importantă activitate o reprezintă activitatea de exploatare. În ceea ce prive?te analiza activită?ii de exploatare, conform documentelor avute la dispozi?ie, se poate observa faptul că, pe parcursul perioadei analizate, valoarea totală a cifrei de afaceri nete este formată din venituri aferente vânzării mărfurilor. De asemenea, aceste venituri reprezintă ?i suma regăsită ca total al veniturilor societă?ii Pharma Group SRL. Analizând contul de profit ?i pierdere se remarcă faptul că în anul 2017 cifra de afaceri înregistrată de societate cre?te fa?ă de anul 2016 cu aproximativ 21%, iar cheltuielile din exploatare se diminuează cu un procent apropiat de aproximativ 24%. Pe parcursul primelor două luni analizate ale anului 2018 cifra de afaceri înregistrată de Pharma Group SA este în cuantum de 8.953 lei, iar cuantumul cheltuielilor depă?e?te u?or nivelul cifrei de afaceri fiind în sumă de 9.876 lei. Men?ionăm faptul că totalul cheltuielilor privind mărfurile consemnate în balan?a de verificare aferentă lunii decembrie 2017 este 63.809 lei. Dacă această categorie de cheltuieli ar fi fost înregistrată în totalitate în bilan?ul contabil aferent anului 2017, ?i nu doar suma de 34.961 lei, atunci rezultatul negativ net al exerci?iului ar fi fost în cuantum de 30.395 lei, ?i nu 1.509 lei. Ca o concluzie a celor exprimate mai sus se constituie rezultatul net al exerci?iilor, care este negativ în toate cele trei perioade analizate. În anul 2016 se situează la valoarea negativă de 20.094 lei ?i se diminuează cu 94,22% până la finalul anului 2017, ajungând la valoarea negativă de 1.509 lei conform bilan?ului contabil aferent anului 2017. Conform balan?ei de verificare aferentă lunii decembrie 2017 s-a înregistrat o cre?tere cu 16,48% a rezultatului negativ, la finalul anului 2017 înregistrându-se o pierdere de 30.395 lei. La finalul lunii februarie 2018 procesul continuă în acelea?i coordonate, pierderea înregistrată fiind în cuantum de 922 lei.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 20292/26.10.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 13 Ponderea cheltuielilor în Cifra de afaceri se prezintă astfel: Pondere cheltuieli în Cifra de afaceri 30.12.2016 31.12.2017 28.02.2018 Cheltuieli privind mărfurile 79.60% 64.65% 68.55% Cheltuieli cu personalul 77.07% 26.77% 38.53% Cheltuieli privind presta?iile externe 1.08% 8.35% 3.22% Alte cheltuieli din exploatare 0.56% 0.00% 0.00% Total cheltuieli din exploatare 158.31% 99.78% 110.30% Conform tabelului de mai sus ponderea cea mai mare în cifra de afaceri, pe parcursul anilor analiza?i, este reprezentată de cheltuielile cu mărfurile, urmată de cheltuielile cu personalul ?i cheltuielile privind presta?iile externe. II. Analiza indicatorilor de finan?are Indicatorii de lichiditate ?i solvabilitate calcula?i sunt: Indicatori de lichiditate ?i solvabilitate (%) 30.12.2016 31.12.2017 28.02.2018 Lichiditatea generală (Active circulante / Datorii curente) 109.67% 109.31% 109.11% Lichiditatea intermediară [(Active circulante – Stocuri) / Datorii curente] 23.34% 22.85% 22.92% Lichiditatea imediată (Disponibilită?i băne?ti / Datorii curente) 0.09% 0.10% 0.26% Solvabilitatea patrimonială (Capital propriu / Active totale) 8.81% 8.52% 8.35% Solvabilitatea generală (Total active / Datorii totale) 109.67% 109.31% 109.11% Interpretarea acestor indicatori este următoarea: ? Lichiditatea generală arată ce valoare din datoriile curente ale societă?ii poate fi achitată cu ajutorul activelor rapid transformabile în bani. Acest indicator arată faptul că, la data de 28.02.2018, debitoarea î?i putea acoperi integral datoriile curente cu ajutorul activelor rapid transformabile în lichidită?i, având un procent de aproximativ 110%. ? Lichiditatea intermediară („quick ratio”) reprezintă o rată de lichiditate prin care se determină rapiditatea întreprinderii de a-?i onora obliga?iile pe termen scurt prin eliminarea elementelor de active circulante cu cel mai scăzut grad de lichiditate (stocurile). Acest indicator este denaturat deoarece crean?ele clien?i ale societă?ii debitoare nu sunt lichide, soldul acestora fiind nemodificat din martie 2016. ? Corelarea cu indicatorul de lichiditate imediată a celorlal?i doi indicatori de lichiditate, eviden?iază o dificultate cu privire la capacitatea de achitare imediată a obliga?iilor scadente, aceasta având o valoare foarte redusă (0,26%) la finalul lunii februarie 2018. ?inând cont de specificul activită?ii acest indicator ar trebui să se situeze între 15% ?i 20%. ? Solvabilitatea patrimonială exprimă capacitatea de autofinan?are a societă?ii. Astfel, rezultatele acestui indicator arată că firma ?i-a sus?inut activitatea atât prin autofinan?are cât mai ales pe baza surselor externe de finan?are. ? Solvabilitatea generală reflectă capacitatea unei întreprinderi de a face fa?ă datoriilor înregistrate. În acest caz societatea î?i poate achita datoriile totale cu ajutorul activelor totale. Având în vedere datele avute la dispozi?ie, considerăm că declan?area stării de insolven?ă a societă?ii debitoare s-a produs înainte de perioada avută în vedere la realizarea acestui raport (martie 2016 – februarie 2018). Dezechilibrul dintre venituri ?i cheltuieli a continuat să se majoreze ?i pe parcursul perioadei analizate, iar starea financiară a societă?ii a rămas dificilă. Ca urmare, considerăm că principalele cauze care au condus la declan?area stării de insolven?ă a debitoarei au fost: ? neîncasarea valorii crean?elor clien?i care a rămas constată pe toată perioada analizată; ? desfă?urarea unei activită?i care nu a generat profit în perioada martie 2016 – februarie 2018; ? incapacitatea managementului societă?ii de a identifica modalită?i de valorificare a stocurilor pentru cre?terea veniturilor ?i implicit a încasărilor; ? lipsirea societă?ii de stocurile eviden?iate scriptic. Opinia administratorului judiciar cu privire la men?ionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă starea de insolven?ă ?i existen?a premiselor angajării răspunderii acestor persoane în condi?iile art. 169 din Legea 85/2014. În opinia administratorului judiciar, având în vedere analiza economico-financiară realizată, principalele cauze ale declan?ării stării de insolven?ă prezentate, responsabilitatea pentru declan?area stării de insolven?ă apar?ine reprezentantului statutar al societă?ii debitoare, doamna Costache Maria în calitate de administrator statutar ?i asociat, care nu a fost în măsură să gestioneze resursele societă?ii pentru a realiza o activitate rentabila, iar deciziile de management ale acestuia s-au dovedit a fi ineficiente pentru societate, în final ajungându-se la incapacitate de plată. Existen?a premiselor angajării răspunderii administratorului statutar în condi?iile art. 169 din legea 85/2014:BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 20292/26.10.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 14 Având în vedere analiza economico-financiară realizată, principalele cauze ale declan?ării stării de insolven?ă prezentate, responsabilitatea pentru declan?area stării de insolven?ă apar?ine reprezentantului statutar al societă?ii debitoare, doamna Costache Maria pentru următoarele motive: 1. art. 169 alin (1) lit. e) - au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia.” A?a cum am arătat în analiza de mai sus la finalul lunii februarie 2018 stocurile erau în sumă de 493.254 lei, reprezintând 79% din valoarea totală a activelor circulante. În cadrul inventarierii nu au fost identificate mărfuri cu o valoare apropiată de această sumă ridicată a stocului de marfă. Conform procesului verbal de inventariere din 11.06.2018, întocmit în perioada de observa?ie, a fost identificat un stoc de marfă cu o valoare de doar 7.864,19 lei. Prin urmare, se poate concluziona că aceste bunuri au fost înstrăinate în scopul personal al reprezentantului societă?ii, debitoarea neînregistrând beneficii de pe urma acestor vânzări. Aceste fapte contravin prevederilor art. 169 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2014. Anexe: ? situa?ii financiare ?i indicatori; Situa?ii financiare ?i indicatori Bilan? contabil (valori exprimate în LEI) Indicator 30.12.2016 31.12.2017 28.02.2018 Active imobilizate imobilizări necorporale 0 0 0 imobilizări corporale 0 0 0 imobilizări financiare 0 0 0 Total active imobilizate 0 0 0 Active circulante 30.12.2016 31.12.2017 28.02.2018 stocuri 487,454 492,839 493,254 crean?e, din care: 131,310 129,686 129,686 - clien?i 124,159 124,159 124,159 - impozit pe profit 7,151 5,527 5,527 disponibilită?i băne?ti 491 575 1,507 Total active circulante 619,254 623,100 624,447 Cheltuieli în avans 0 0 0 Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an, din care: 564,673 570,028 572,296 - furnizori 12,010 9,036 9,404 - creditori diver?i 40,114 40,114 40,114 - personal 570 771 778 - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale 26,583 31,988 33,882 - impozit salarii 5,605 5,627 5,627 - ac?ionari 479,791 482,491 482,491 ACTIVE CIRCULANTE NETE 54,581 53,072 52,150 Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 0 0 0BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 20292/26.10.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 15 ACTIVE NETE 54,581 53,072 52,150 Venituri în avans 0 0 0 Provizioane pentru riscuri ?i cheltuieli 0 0 0 Capital ?i rezerve - capital social din care: 200 200 200 - capital subscris vărsat 200 200 200 - rezultatul reportat 80,475 54,381 52,872 - rezultatul exerci?iului -26,094 -1,509 -922 - repartizarea profitului 0 0 0 TOTAL CAPITALURI PROPRII 54,581 53,072 52,150 Contul de profit ?i pierdere (valori exprimate în LEI) Indicator 30.12.2016 31.12.2017 28.02.2018 Cifra de afaceri netă, din care 44,752 54,075 8,953 - venituri din vânzarea mărfurilor 44,752 54,075 8,953 Alte venituri din exploatare 0 0 0 Total venituri din exploatare 44,752 54,075 8,953 Cheltuieli privind mărfurile 35,623 34,961 6,138 Cheltuieli cu personalul 34,489 14,478 3,450 Cheltuieli privind presta?iile externe 484 4,517 288 Alte cheltuieli din exploatare 250 0 0 Total cheltuieli din exploatare 70,846 53,956 9,876 REZULTATUL EXPLOATĂRII -26,094 119 -922 Venituri financiare 0 0 0 Cheltuieli financiare 0 4 0 - din care alte cheltuieli financiare 0 4 0 REZULTATUL FINANCIAR 0 -4 0 - din care diferen?e din curs valutar - net 0 0 0 REZULTATUL CURENT -26,094 115 -922 Venituri extraordinare 0 0 0 Cheltuieli extraordinare 0 0 0 REZULTATUL EXTRAORDINAR 0 0 0 Total venituri 44,752 54,075 8,953 Total cheltuieli 70,846 53,960 9,876 REZULTATUL BRUT -26,094 115 -922BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 20292/26.10.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 16 Impozit pe profit 0 1,624 0 REZULTATUL NET AL EXERCI?IULUI -26,094 -1,509 -922 Lichidator judiciar Fineco Insolvency SPRL Jude?ul Teleorman Secţiunea I - Profesionişti 1. Societatea ELLADA SRL 26.10.2018 20292 Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura insolvenţei
... alte 89 mentiuni
ELLADA SRL 31.08.2018 16174 Procesul verbal al sedintei adunării generale a creditorilor debitorului SC Ellada SRL,
ELLADA SRL 21.08.2018 15575 Tabel definitiv consolidat actualizat nr. 3
ELLADA SRL 14.08.2018 15422 Convocarea Adunării generale a creditorilor debitorului SC Ellada SRL,
ELLADA SRL 20.06.2018 12432 Citaţie
ELLADA SRL 12.06.2018 11844 Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura insolvenţei,
ELLADA SRL 08.06.2018 11648 Tabel definitiv consolidat actualizat nr. 2 al creanţelor debitorului SC Ellada SRL – în faliment
ELLADA SRL 07.06.2018 11497 Proces verbal al şedinţei adunării generale a creditorilor debitorului SC Ellada SRL
ELLADA SRL 07.05.2018 9086 Citaţie
ELLADA SRL 17.04.2018 7838 Convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC ELLADA SRL,
ELLADA SRL 12.04.2018 7484 Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura insolvenţei
ELLADA SRL 31.01.2018 2087 Citaţie
ELLADA SRL 22.01.2018 1349 Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura insolvenţei
ELLADA SRL 21.11.2017 21955 Depunere raport şi plan distribuire întocmit de lichidatorul judiciar în procedura insolvenţei,
ELLADA SRL 08.11.2017 21004 Proces verbal al şedinţei adunării generale a creditorilor debitorului SC Ellada SRL
ELLADA SRL 30.10.2017 20299 Convocarea adunării generale a creditorilor debitorului SC Ellada SRL
ELLADA SRL 09.10.2017 18633 Citaţie
ELLADA SRL 04.10.2017 18251 Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura insolvenţei,
ELLADA SRL 26.09.2017 17623 Depunere raport asupra fondurilor ob?inute din valorificarea bunurilor
ELLADA SRL 11.07.2017 13590 Proces verbal al şedinţei adunării generale a creditorilor debitorului SC Ellada SRL
ELLADA SRL 12.06.2017 11449 Convocare adunare generală a creditorilor debitorului SC ELLADA SRL,
ELLADA SRL 26.05.2017 10485 Citaţie
ELLADA SRL 10.05.2017 9179 Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura insolvenţei,
ELLADA SRL 09.05.2017 8991 Tabel definitiv consolidat actualizat nr. 1 al creanţelor debitorului SC Ellada SRL – în faliment
ELLADA SRL 07.04.2017 7098 Proces verbal al şedinţei Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Ellada SRL
ELLADA SRL 04.04.2017 6785 Citaţie
ELLADA SRL 24.03.2017 5976 Convocarea adunare generală creditori ai debitorului SC Ellada SRL,
ELLADA SRL 15.03.2017 5218 Depunere rapoarte întocmite de Lichidatorul judiciar în procedura insolvenţei
ELLADA SRL 09.02.2017 2604 Depunere raport şi plan distribuire întocmit de lichidatorul judiciar în procedura insolvenţei,
ELLADA SRL 07.02.2017 2466 Citaţie
ELLADA SRL 18.01.2017 1002 Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura insolvenţei,
ELLADA SRL 03.01.2017 6 Citaţie
ELLADA SRL 21.12.2016 23233 Proces verbal al şedinţei adunării generale a creditorilor debitorului SC ELLADA SRL
ELLADA SRL 19.12.2016 23106 Depunere raport şi plan distribuire întocmit de lichidatorul judiciar în procedura insolvenţei,
ELLADA SRL 08.12.2016 22325 Depunere raport şi plan distribuire întocmit de lichidatorul judiciar în procedura insolvenţei
ELLADA SRL 05.12.2016 22060 Convocarea adunării generale a creditorilor debitorului SC Ellada SRL,
ELLADA SRL 29.11.2016 21869 Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura insolvenţei,
ELLADA SRL 29.11.2016 21947 Tabel definitiv consolidat al creanţelor debitorului SC Ellada SRL – în faliment
ELLADA SRL 29.11.2016 21924 Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura insolvenţei
ELLADA SRL 01.11.2016 19876 Citaţie
ELLADA SRL 06.10.2016 18080 Proces verbal al şedinţei Adunării Generale a creditorilor debitorului SC Ellada SRL
ELLADA SRL 03.10.2016 17740 Anunţ privind depunerea rapoartelor de evaluare a bunurilor mobile
ELLADA SRL 28.09.2016 17449 Proces verbal al şedinţei adunării
ELLADA SRL 28.09.2016 17451 Convocarea adunării generale a creditorilor debitorului SC Ellada SRL
ELLADA SRL 26.09.2016 17193 Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura insolvenţei
ELLADA SRL 21.09.2016 16920 Convocarea adunării generale a creditorilor debitorului SC Ellada SRL
ELLADA SRL 12.09.2016 16299 Proces verbal al şedinţei Adunării generale a creditorilor debitorului SC Ellada SRL
ELLADA SRL 06.09.2016 16035 Citaţie
ELLADA SRL 06.09.2016 16044 Convocarea adunării generale a creditorilor debitorului SC Ellada SRL
ELLADA SRL 29.06.2016 12723 Comunicare
ELLADA SRL 21.06.2016 12081 Citaţie
ELLADA SRL 01.04.2016 6591 Tabel suplimentar al creanţelor debitorului SC Ellada SRL – în faliment
ELLADA SRL 15.02.2016 3109 Citaţie
ELLADA SRL 11.02.2016 2935 Comunicare sentinţa civilă nr. 16 din 21.01.2016
ELLADA SRL 27.01.2016 1697 Notificare privind deschiderea procedurii generale de faliment
ELLADA SRL 26.01.2016 1574 Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura insolventei
ELLADA SRL 31.12.2015 22448 Proces verbal al sedintei adunarii generale a creditorilor debitorului SC Ellada SRL
ELLADA SRL 22.12.2015 22176 Proces verbal al sedintei adunarii generale a creditorilor debitorului SC Ellada SRL
ELLADA SRL 21.12.2015 22130 Convocarea sedintei adunarii generale a creditorilor debitorului sc Ellada SRL,
ELLADA SRL 15.12.2015 21723 Convocarea sedintei adunarii generale a creditorilor debitorului SC Ellada SRL
ELLADA SRL 10.12.2015 21388 Citatie
ELLADA SRL 27.11.2015 20547 Anunt privind depunerea planului de reorganizare debitorului SC Ellada SRL
ELLADA SRL 26.11.2015 20460 Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura insolventei
ELLADA SRL 26.11.2015 20479 Proces verbal al sedintei adunarii generale a creditorilor debitorului SC Ellada SRL
ELLADA SRL 19.11.2015 19947 Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura insolventei,
ELLADA SRL 19.11.2015 19996 Convocare sedinta adunare generala creditori ai debitorului SC Ellada SRL,
ELLADA SRL 02.11.2015 18675 Citatie
ELLADA SRL 27.10.2015 18210 Tabel definitiv al creantelor debitorului SC Ellada SRL – în insolventa
ELLADA SRL 05.10.2015 16651 Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura insolventei
ELLADA SRL 17.09.2015 15441 Proces verbal al sedintei comitetului creditorilor debitorului SC Ellada SRL
ELLADA SRL 11.09.2015 15159 Convocare comitet creditori debitorului SC Ellada SRL
ELLADA SRL 30.07.2015 13399 Comunicare sentinta civila nr. 344 din 23.07.2015 si
ELLADA SRL 23.07.2015 13086 Citaţie
ELLADA SRL 18.06.2015 11211 Citatie
ELLADA SRL 26.05.2015 9539 Citatie
ELLADA SRL 17.04.2015 6956 Proces verbal al sedintei Comitetului Creditorilor debitorului SC Ellada SRL
ELLADA SRL 08.04.2015 6581 Convocare comitet creditori
ELLADA SRL 02.04.2015 6154 Citatie
ELLADA SRL 30.03.2015 5936 Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar /
ELLADA SRL 23.03.2015 5435 Comunicare sentinta civila nr. 115 din 04.03.2015
ELLADA SRL 17.02.2015 3044 Citatie
ELLADA SRL 12.02.2015 2857 Comunicare Încheierea din 21.01.2015
ELLADA SRL 22.01.2015 1287 comunica: Raportul lunar privind descrierea modului de
ELLADA SRL 12.01.2015 556 Anunt decizie înlocuire practician:
ELLADA SRL 12.01.2015 549 Proces verbal al sedintei adunarii generale a creditorilor debitorului SC Ellada SRL, nr. 14, din data de
ELLADA SRL 12.12.2014 22145 Raportul administratorului judiciar intocmit în baza Art. 97 din Legea 85/2014, privind cauzele si imprejurarile
ELLADA SRL 21.11.2014 20741 Citatie
ELLADA SRL 20.11.2014 20663 Raportul administratorului judiciar intocmit in baza Art. 92 din Legea 85/2014, privind procedurile de
ELLADA SRL 19.11.2014 20546 Comunicare
ELLADA SRL 14.11.2014 20336 Notificarea de deschidere a procedurii generale de insolventa privind debitoarea ELLADA SRL
Repartizarea dosarelor de instanţă pe judeţe

Firma ELLADA SRL are un număr de dosare.

În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.

De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.

Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.

Alte firme din judeţul TELEORMAN

AMERICAN PAN PRESTIGE SRL - CUI 15058949

   Adresa: Str. DUNARII  277  Alexandria

   Numar mediu angajati: 310

   Judet: TELEORMAN

   Cifra de afaceri: 31815827

   Localitate: ALEXANDRIA

DORO SRL - CUI 14999632

   Adresa: -  -  GURUIENI

   Numar mediu angajati: 9

   Judet: TELEORMAN

   Cifra de afaceri: 2027450

   Localitate: GURUIENI

EXPERTMED LCD SRL - CUI 14994287

   Adresa: Str. EROILOR  4B  Zimnicea

   Numar mediu angajati: 13

   Judet: TELEORMAN

   Cifra de afaceri: 1693043

   Localitate: ZIMNICEA

INTERCOM A &D SRL - CUI 15040836

   Adresa: Str. Chimiei  -  Turnu Magurele

   Numar mediu angajati: 7

   Judet: TELEORMAN

   Cifra de afaceri: 999189

   Localitate: TURNU MAGURELE

DATECH SRL - CUI 15019028

   Adresa: Str. Aleea CFR  -  Roşiori de Vede

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: TELEORMAN

   Cifra de afaceri: 167200

   Localitate: ROSIORI DE VEDE

DISCO ROM SRL - CUI 15040909

   Adresa: Str. Republicii  -  Videle

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: TELEORMAN

   Cifra de afaceri: 101866

   Localitate: VIDELE

JIPACOM SRL - CUI 15006516

   Adresa: Com. Olteni  -  Olteni

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: TELEORMAN

   Cifra de afaceri: 92031

   Localitate: OLTENI

MILADY SRL - CUI 15052652

   Adresa: Str. Dunarii  314  Alexandria

   Judet: TELEORMAN

   Cifra de afaceri: 85805

   Localitate: ALEXANDRIA

TODDY GROUP SRL - CUI 15040828

   Adresa: Str. POMPIERILOR  -  Turnu Magurele

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: TELEORMAN

   Cifra de afaceri: 57744

   Localitate: TURNU MAGURELE

TIMAR 2002 SRL - CUI 15052687

   Adresa: Str. Carpati  15  TURNU MAGURELE

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: TELEORMAN

   Cifra de afaceri: 24459

   Localitate: TURNU MAGURELE

CORVIN SCC SRL - CUI 15018952

   Adresa: Str. Dunarii zona Bl.L29 Sc.Gen.nr.7  -  Alexandria

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: TELEORMAN

   Cifra de afaceri: 240

   Localitate: ALEXANDRIA

ROMEDICA SUD SRL - CUI 14999640

   Adresa: Str. LIBERTĂŢII  314  ALEXANDRIA

   Judet: TELEORMAN

   Localitate: ALEXANDRIA