APA NOVA BUCURESTI SA
CUI 12276949

Identificare şi activitate firmă

 • Adresă

  Str. TUNARI  60A  Bucureşti  sect 2

 • Nr. de înmatriculare

  J40/9006/1999

 • Cod CAEN

  3600

 • Domeniu Activitate Principal

  Captarea, tratarea si distributia apei

 • Număr mediu angajaţi

  2016

 • Cifra de afaceri netă

  693 536 738 RON

 • Judeţ

  BUCURESTI

 • Date de contact

  Vezi date de contact

 • Date incomplete?

  Actualizează date

Ai acces timp de 2 zile la instrumente inteligente pentru business

* Ofertă valabilă doar pentru reprezentanţii legali ai firmelor din România.

Date despre această firmă. Profit. Rapoarte. Indicatori financiari. Litigii. Datorii. Cifre de afaceri.

Termene.ro este cea mai mare bază de date din România ce deţine cele mai complexe informaţii financiare şi juridice despre 3 732 242 firme româneşti şi despre 19 271 004 dosare de instanţă.

Informaţiile sunt prelucrate automat pentru a-ţi oferi instant datele specifice care te interesează. Ai acces la o interfaţă prietenoasă pentru a găsi simplu şi rapid tot ceea ce te interesează.

Dorești să actualizezi datele firmei APA NOVA BUCURESTI SA?

Prezentare platforma Termene.ro

Cifra de afaceri

Firma APA NOVA BUCURESTI SA a avut o cifră de afaceri (CA) totală de 5 375 548 601 RON.

Cifra de afaceri pentru firma APA NOVA BUCURESTI SA este descrescătoare.

Cifra de afaceri totală reprezintă suma totală a veniturilor din operaţiunile comerciale efectuate de firmă(facturate) în perioada 2008 - 2016 şi nu include TVA-ul.

Profitul net

Profitul firmei APA NOVA BUCURESTI SA este în scădere pentru perioada 2015 - 2016

Pentru a afla datele financiare, informaţii despre datoriile la bugetul de stat, cum este vazută firma de către ANAF (activă/ inactivă), menţiunile în Arhiva Garanţiilor Imobiliare, deschide un cont aici

Profitul net reprezintă venitul unei firme, după adăugarea veniturilor totale şi după ce s-au scăzut cheltuielile şi pierderile.

Repartizarea dosarelor pe Stadiu Procesual

Repartizarea dosarelor pe ani

Repartizarea dosarelor de instanţă pe judeţe

Firma APA NOVA BUCURESTI SA are un număr de dosare.

În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.

De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.

Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.

Monitorul Oficial - Firma APA NOVA BUCURESTI SA

Fragment din Monitorul nr. 2884 din anul 2017

      Hotărârea nr. 6 Aprobă prelungirea mandatului de auditor financiar al Societății pentru exercițiul financiar 2017 al societății KPMG Audit - S.R.L., cu sediul social în București, Victoria Business Park, DN1, șos. București-Ploiești nr. 69-71, parter, sectorul 1, CIF RO 12997279, reprezentată de dl Richard PERRIN, și o împuternicește dna Irina- Elena MUNTEANU - Director Financiar, să semneze contractul cu auditorul, în numele și pe seama Societății.


Fragment din Monitorul nr. 2884 din anul 2017

      Hotărârea nr. 7 Domnul Jorj-Mădălin MIHAILOVICI - Directorul General al Societății este împuternicit pentru a semna Actul Constitutiv actualizat al Societății cu modificările aduse prin Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.05.2017 și orice document necesar înregistrării la Oficiul Registrul Comerțului a hotărârilor adoptate de această Adunare Generală Ordinară, precum și să efectueze formalitățile de înregistrare, cu posibilitatea de a-și substitui orice persoană pe care o va desemna în acest sens.


Fragment din Monitorul nr. 2886 din anul 2017

      În anul două mii șaptesprezece, la data de 24 mai, ora 10.00, acționarii societății APA NOVA BUCUREȘTI - S.A., societate pe acțiuni cu capital social integral subscris și vărsat de 53.497.460 lei, având sediul social în str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6- 9, sectorul 2, București, nr. de înregistrare la ORC București J40/9006/1999, C.U.I. 12276949 (denumită în cele ce urmează "Societatea"), reprezentând 100% capitalul social al Societății, reuniți în adunare generală extraordinară, cu unanimitate au hotărât următoarele: Hotărârea nr. 1 Adunarea Generală Extraordinară aprobă completarea obiectului de activitatea al Societății și, respectiv, modificarea corespunzătoare a articolului 3.3. din Actul Constitutiv al Societății, cu următoarele activități secundare: - cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică; - cod CAEN 3521 - Producția gazelor; - cod CAEN 3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte; - cod CAEN 5819 - Alte activități de editare; - cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; - cod CAEN 8130 - Activități de întreținere peisagistică; - cod CAEN 9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor Hotărârea nr. 3 Adunarea Generală Extraordinară aprobă, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și cu modificările și completările ulterioare, trecerea în competența Consiliului de Administrație al Societății a hotărârilor privind înființarea/desființarea/modificarea sediilor secundare ale Societății și respectiv, modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății prin completarea art. 12.2 cu următorul punct: ăh) de a hotărî cu privire la înființarea/desființarea/ modificarea sediilor secundare ale Societății." Hotărârea nr. 5 Domnul Jorj-Mădălin MIHAILOVICI - Directorul General al Societății este împuternicit pentru a semna Actul Constitutiv actualizat al Societății cu modificările aduse prin Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.05.2017 și orice document necesar înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor adoptate de această Adunare Generală Extraordinară, precum și să efectueze formalitățile de înregistrare, cu posibilitatea de a-și substitui orice persoană pe care o va desemna în acest sens.


Fragment din Monitorul nr. 2881 din anul 2017

      În anul două mii șaptesprezece, la data de 24 mai, ora 10.00, acționarii Societății APA NOVA BUCURESTI - S.A., societate pe acțiuni cu capital social integral subscris și vărsat de 53.497.460 lei, având sediul social în str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6- 9, sectorul 2, București, nr. de înregistrare la ORC București J40/9006/1999, C.U.I. 12276949 (denumită în cele ce urmează Societatea"), reprezentând 100% capitalul social al Societății, reuniți în adunare generală extraordinară, cu unanimitate au hotărât următoarele: Hotărârea nr. 2 Adunarea Generală Extraordinară aprobă înființarea/desființarea unor puncte de lucru, schimbarea denumirilor și/sau completării adreselor pentru anumite puncte de lucru ale Societății precum și completarea/modificarea activităților desfășurate de Societate la anumite puncte de lucru, după cum urmează: 1. Aprobă schimbarea denumirii "PUNCT DE LUCRU - DIRECȚIA DE PRODUCȚIE - STAȚIA DE POMPARE SUD", amplasat în strada Șinei nr. 44, sectorul 5, București, în "PUNCT DE LUCRU - SEDIUL ȘINEI".


Fragment din Monitorul nr. 2111 din anul 2017

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, S.C. APA NOVA BUCUREȘTI - S.A., cu sediul în București, sectorul 2, str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, având numărul de ordine în registrul comerțului J40/9006/1999, codul unic de înregistrare 12276949 și o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, confirmă că a depus sub numărul 117313408 din data de 29.05.2017 la DGFP/ANAF/DGAMC București, copie de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ian. 2016 - 31 dec. 2016, însoțite de raportul administratorului.


Fragment din Monitorul nr. 3994 din anul 2016

      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale APA NOVA BUCURESTI - S.A., cu sediul în București, sectorul 2, Strada Tunari nr. 60A, Clădirea ȘTEFAN CEL MARE, etajele 6-9, înregistrată sub nr. J40/9006/1999, cod unic de înregistrare 12276949, care a fost înregistrat sub nr. 422077 din 26.10.2016.


Fragment din Monitorul nr. 3994 din anul 2016

      Durata mandatului de administrator al dlui Frédéric Laurent FAROCHE este de 4 (patru) ani, cu posibilitatea reînnoirii conform prevederilor legale în vigoare și ale Actului Constitutiv al Societății. Remunerația dlui Frédéric c Laurent FAROCHE este cea stabilită prin Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 02.12.2014 pentru administratorii neexecutivi.


Fragment din Monitorul nr. 3994 din anul 2016

      Hotărârea nr. 3 Directorul General al Societății, dl Jorj-Mădălin MIHAILOVICI, este împuternicit, cu posibilitatea de a-și substitui orice persoană pe care o va desemna în acest sens, pentru a semna orice document necesar înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală Ordinară, inclusiv, dacă va fi cazul, Actul Constitutiv actualizat al Societății, precum și să efectueze formalitățile de înregistrare și să semneze orice document necesar în acest sens.


Fragment din Monitorul nr. 3994 din anul 2016

      În anul două mii șaisprezece, la data de 20 octombrie, la orele 13, acționarii Societății APA NOVA BUCUREȘTI - S.A. ("Societatea"), reprezentând 100% din capitalul social al Societății, reuniți în adunare generală extraordinară la sediul social al Societății din str. Aristide Demetriade nr. 2, sectorul 1, București, cu unanimitate au hotărât următoarele: Hotărârea nr. 1 Art. 1. Adunarea Generală Extraordinară aprobă schimbarea sediului social al Societății din str. Aristide Demetriade nr. 2, sectorul 1, București, România, la următoarea adresă: str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sectorul 2, București, România.


Fragment din Monitorul nr. 3994 din anul 2016

      Hotărârea nr. 2 Adunarea Generală Extraordinară aprobă modificarea denumirii punctului de lucru al Societății "DIRECȚIA PRODUCȚIE - NOD HIDROTEHNIC BREZOAIELE" situat în comuna Slobozia Moară, jud. Dâmbovița, noua denumire fiind "DIRECȚIA PRODUCȚIE - NOD HIDROTEHNIC - PRIZA BREZOAELE", comuna Slobozia Moară, jud. Dâmbovița.


Alte firme din judeţul BUCURESTI

VEOLIA APA SERVICII SRL - CUI 12276930

   Adresa: Str. PROFESORILOR  2  Bucureşti  sect 4

   Numar mediu angajati: 80

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 17483911

DUNLOP MILLS SRL - CUI 12271909

   Adresa: Str. VINTILA VODA  2  Bucureşti  sect 3

   Numar mediu angajati: 14

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 1044407

JINLI INTERNATIONAL TRADE S.R.L. - CUI 12275820

   Adresa: Şos. DOBROEŞTI  47  BUCUREŞTI  sect 2

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 79873

MIN SOR COM IMPEX S.R.L. - CUI 12275811

   Adresa: Aleea DOBRINA  8  BUCURESTI  sect 2

   Numar mediu angajati: 5

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 68919

ON LINE VIDEO PRODUCTION S.R.L. - CUI 12272890

   Adresa: Str. SURORILOR  9-15  BUCUREŞTI  sect 1

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 60868

ULICI ELECTRONIC IMPEX S.R.L. - CUI 12267061

   Adresa: Str. Popa Petre  12  BUCURESTI  sect 2

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 500

ART COMMUNICATION SRL - CUI 12263183

   Adresa: Str. Hrisovului  26  Bucureşti  sect 1

   Numar mediu angajati: 0

   Judet: BUCURESTI

XTREME SOFT S.R.L. - CUI 12266945

   Adresa: B-dul Mihai Bravu  172  BUCUREŞTI  sect 2

   Numar mediu angajati: 0

   Judet: BUCURESTI

Q SERV SRL - CUI 12266473

   Adresa: Calea 13 Septembrie  73  BUCURESTI  sect 5

   Judet: BUCURESTI

CONNECT PROMOTION S.R.L. - CUI 12267070

   Adresa: Str. Barbu Momuleanu  11  BUCUREŞTI  sect 2

   Numar mediu angajati: 0

   Judet: BUCURESTI

SIVIPISCICOL SRL - CUI 12267304

   Adresa: B-dul MĂRĂŞEŞTI  21-23  Bucureşti  sect 4

   Judet: BUCURESTI

FAST TOP 2000 SRL - CUI 12271879

   Adresa: Str. BARAJ BISTRITEI  3  Bucureşti  sect 3

   Judet: BUCURESTI