SALAMANDRA PLUS SRL - CUI 12156500

CUI 12156500

+ Compară
Vezi toate informațiile despre această firmă deschizând un cont gratuit
DESCHIDE CONT GRATUIT
59.478.044

Cifra de afaceri

an 2017

-3.884.342

Profit/Pierdere

an 2017

365

Numar mediu angajati

an 2017

19 ANI

Vechimea firmei

inregistrata in 16.09.1999

Profilul companiei SALAMANDRA PLUS SRL

CUI

12156500

Nr. de înmatriculare J24/478/1999
Stare firmă RELUARE ACTIVITATE din data 05 Februarie 2015
Obiect activitate 1011 - Lista firme Productia si conservarea carnii

Informatii contact SALAMANDRA PLUS SRL

Localitate
Județ
Adresa Str. CARAMIZILOR  55A  Baia Sprie
Adresa Anaf *********
Telefon *********
Email *********
Web *********

Statut fiscal

INREGISTREAZA-TE

Statut TVA

INREGISTREAZA-TE

SPLIT TVA

INREGISTREAZA-TE

TVA la încasare

INREGISTREAZA-TE

Vezi toate informațiile despre această firmă deschizând un cont gratuit

DESCHIDE CONT GRATUIT

Ultimele alerte/Noutati SALAMANDRA PLUS SRL

Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100

Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piata = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100

Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100

Vezi toate informațiile despre această firmă deschizând un cont gratuit

DESCHIDE CONT GRATUIT

Mențiuni în Monitorul Oficial al României partea a IV-a

Societate Data Nr. monitor Tip
SALAMANDRA PLUS SRL 25.09.2017 3506 Hotarare
SALAMANDRA PLUS SRL 13.05.2015 2376 Rezolutie
... alte 19 mentiuni
SALAMANDRA PLUS SRL 23.03.2015 1508 Rezolutie
SALAMANDRA PLUS SRL 07.08.2014 4552 Rezolutie
SALAMANDRA PLUS SRL 24.07.2014 4176 Notificare
SALAMANDRA PLUS SRL 06.05.2014 2466 Decizie
SALAMANDRA PLUS SRL 28.04.2014 2377 Decizie
SALAMANDRA PLUS SRL 28.04.2014 2371 Notificare
SALAMANDRA PLUS SRL 18.07.2013 3739 Anunt
SALAMANDRA PLUS SRL 18.07.2013 3739 Anunt
SALAMANDRA PLUS SRL 18.06.2013 3223 Decizie
SALAMANDRA PLUS SRL 08.11.2012 4393 Decizie
SALAMANDRA PLUS SRL 23.10.2012 4102 Hotarare
SALAMANDRA PLUS SRL 23.10.2012 4114 Notificare
SALAMANDRA PLUS SRL 05.12.2011 4332 Notificare
SALAMANDRA PLUS SRL 03.11.2010 4540 Act aditional
SALAMANDRA PLUS SRL 03.11.2010 4540 Notificare
SALAMANDRA PLUS SRL 13.11.2009 5854 Act aditional
SALAMANDRA PLUS SRL 13.11.2009 5854 Notificare
SALAMANDRA PLUS SRL 15.10.2009 5344 Act aditional
SALAMANDRA PLUS SRL 15.10.2009 5344 Notificare

Mențiuni în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Societate Data Nr. buletin Tip
SALAMANDRA PLUS SRL 11.01.2019 593 Raport de activitate nr. 12 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în conformitate cu
SALAMANDRA PLUS SRL 06.11.2018 20987 Proces verbal al adunării creditorilor Salamandra Plus SRL
... alte 33 mentiuni
SALAMANDRA PLUS SRL 01.11.2018 20721 Proces verbal al comitetului creditorilor Salamandra Plus SRL
SALAMANDRA PLUS SRL 01.11.2018 20651 Raport de activitate nr. 11 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în conformitate cu
SALAMANDRA PLUS SRL 29.10.2018 20400 Convocarea adunării creditorilor
SALAMANDRA PLUS SRL 29.10.2018 20404 Erată
12.2016 31.12.2017 31.08.2018 31.12.2017 31.08.2018 Lichiditatea generală (Active circulante / Datorii curente) 93.68% 112.36% 87.07% 19.94% -22.51% Lichiditatea intermediară [(Active circulante – Stocuri) / Datorii curente] 93.52% 112.16% 86.91% 19.94% -22.51% Lichiditatea imediată (Disponibilită?i băne?ti / Datorii curente) 0.09% 0.00% 0.03% -98.38% 2162.56% Solvabilitatea patrimonială (Capital propriu / Active totale) -4.14% -8.91% -11.89% 115.21% 33.47% Solvabilitatea generală (Total active / Datorii totale) 96.03% 91.82% 89.31% -4.38% -2.74% Interpretarea acestor indicatori este următoarea: Lichiditatea generală arată ce valoare din datoriile curente ale societă?ii poate fi achitată cu ajutorul activelor rapid transformabile în bani. Acest indicator arată faptul că, la data de 30.08.2018, debitoarea î?i putea acoperi datoriile curente cu ajutorul activelor rapid transformabile în lichidită?i în cuantum de 87,07%. Lichiditatea intermediară („quick ratio”) reprezintă o rată de lichiditate prin care se determină capacitatea întreprinderii de a-?i onora obliga?iile pe termen scurt prin eliminarea elementelor de active circulante cu cel mai scăzut grad de lichiditate (stocurile). Conform acestui indicator, la 30.08.2018, 96,91% din datoriile curente puteau fi achitate cu ajutorul activelor cu grad ridicat de lichiditate existente în patrimoniul firmei; Corelarea cu indicatorul de lichiditate imediată a celorlal?i doi indicatori de lichiditate, eviden?iază o dificultate cu privire la capacitatea de achitare imediată a obliga?iilor scadente, aceasta având o valoare redusă (0,03%), la finalulBULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 20386/29.10.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 9 lunii august 2018. Astfel că societatea nu dispunea de lichidită?i suficiente pentru a-?i sus?ine activitatea la acel moment; Solvabilitatea patrimonială exprimă capacitatea de autofinan?are a societă?ii. Astfel, rezultatele acestui indicator arată că societatea ?i-a sus?inut activitatea pe baza surselor externe de finan?are; Solvabilitatea generală reflectă capacitatea unei întreprinderi de a face fa?ă datoriilor înregistrate. În acest caz societatea î?i poate achita datoriile totale în procent de 89,31% cu ajutorul activelor totale la finalul lunii august 2018. Având în vedere datele avute la dispozi?ie, considerăm că declan?area stării de insolven?ă s-a produs în cursul anului 2017, iar în perioada următoare dezechilibrul continuă, valoarea datoriilor se majorează, cifra de afaceri rămâne 0 lei, iar starea financiară a societă?ii rămâne dificilă, ca urmare a valorilor semnificative a cheltuielilor societă?ii, care nu s-au diminuat în aceea?i măsură cu veniturile. Ca urmare, considerăm că principalele cauze care au condus la declan?area stării de insolven?ă a debitoarei au fost: desfă?urarea unei activită?i care nu a generat profit în perioada 2017 – august 2018, ca urmare a faptului că investi?iile în cele două parcuri fotovoltaice nu au generat profit; ? blocarea unei păr?i semnificative ca valoare din activele debitoarei în crean?e, fapt ce a determinat imposibilitatea achitării datoriilor scadente, blocare ca urmare a investi?iei în cele două parcuri fotovoltaice; ? ajustarea greoaie a cheltuielilor în func?ie de veniturile societă?ii, ceea ce a condus la înregistrarea de pierderi semnificative aferente activită?ii din exploatare; ? încasarea cu dificultate a sumelor datorate de membrii grupului. Referitor la posibilitatea de reorganizare a activită?ii debitoarei men?ionăm: Având în vedere prevederile art. 97 alin. (3), administratorii judiciari consideră că activitatea societă?ii poate fi reorganizată, cu îndeplinirea următoarelor obiective (minimale): - rentabilizarea activită?ii economice prin redimensionarea costurilor de func?ionare ale societă?ii; - recuperarea crean?elor. Subliniem faptul că, societatea debitoare a func?ionat ca un vehicul investi?ional pentru celelalte două societă?i din grup, respectiv Varo Future Developement SRL ?i Varo Green Developement SRL, astfel sumele de bani primite de ENERGHEIA GROUP ROMANIA SRL cu preponderen?ă din partea asociatului străin (asociat unic) au fost utilizate pentru dezvoltarea a două parcuri fotovoltaice aflate la acest moment în patrimoniul societă?ilor Varo Future Developement SRL ?i respectiv Varo Green Developement SRL. Precizăm faptul că ENERGHEIA GROUP ROMANIA SRL este asociatul majoritar în cadrul celor două societă?i cu o pondere în capitalul social de 95,45%. Având în vedere faptul că cele trei societă?i sunt interconectate există posibilitatea propunerii de către administratorii judiciari a unui plan de reorganizare de grup, luându-se în calcul diverse scenarii de restructurare a societă?ilor din grup (valorificare par?ială sau totală de active, respectiv ac?iuni de?inute, divizare, fuziune, etc.), astfel încât după analizarea tuturor posibilită?ilor ?i a implica?iilor asupra activită?ii viitoare se va alege cea mai fezabilă variantă. Administratorii judiciari î?i exprimă disponibilitatea atât în ceea ce prive?te întocmirea unui plan de reorganizare, cât ?i în ceea ce prive?te colaborarea cu debitoarea la întocmirea unui plan de reorganizare propus de aceasta, în conformitate cu prevederile art. 97, alin. (3) din Legea nr. 85/2014. Opinia administratorilor judiciari cu privire la men?ionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă starea de insolven?ă ?i existen?a premiselor angajării răspunderii acestor persoane în condi?iile art. 169 din Legea 85/2014. Având în vedere documentele analizate, precum ?i cauzele insolven?ei, administratorii judiciari nu au putut identifica ?i sus?ine cu documente justificative o legătură de cauzalitate între ac?iunile ?i demersurile efectuate de organele de conducere ale debitoarei care să contravină faptelor reglementate de prevederile art. 169 din Legea 85/2014. Având în vedere aceste aspecte, în măsura în care va intra în posesia unor noi documente relevante, administratorii judiciari î?i rezervă dreptul de a semnala orice aspect care contravine faptelor recunoscute de art. 169 din Legea 85/2014. Anexe: situa?ii financiare Indicator de structură Bilan? contabil (valori exprimate în LEI) Indicator 31.12.2016 31.12.2017 31.08.2018 Active imobilizate imobilizări necorporale 580580580 imobilizări corporale 10.72610.72610.726 imobilizări financiare 827.070827.070827.070 Total active imobilizate 838.376838.376838.376 Active circulante stocuri 58.01658.01658.016 Lucrări ?i servicii în curs de execu?ie 58.01658.01658.016 crean?e 33.435.55632.816.99232.529.332 casa, conturi la bănci 33.78244712.943 Total active circulante 33.527.35432.875.45532.600.291 Cheltuieli în avans 0027.898 Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an 35.788.27529.258.23637.442.367 ACTIVE CIRCULANTE NETE -2.260.9213.617.219-4.814.178BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 20386/29.10.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 10 Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 07.458.9180 ACTIVE NETE -1.422.545-3.003.323-3.975.801 Venituri în avans 000 Provizioane pentru riscuri ?i cheltuieli 000 Capital ?i rezerve - capital social din care: 225.000225.000225.000 - capital subscris vărsat 225.000225.000225.000 - capital subscris nevărsat - rezerve - rezerve din reevaluare - rezultatul reportat -2.097.077-1.647.545-3.228.323 - rezultatul exerci?iului 449.532-1.580.778-972.478 - repartizarea profitului TOTAL CAPITALURI PROPRII -1.422.545-3.003.323-3.975.801 Contul de profit ?i pierdere (valori exprimate în LEI) Indicator 31.12.201631.12.201731.08.2018 Cifra de afaceri netă 32.492.69700 Produc?ia vândută 32.492.69700 Venituri aferente costului de produc?iei în curs de execu?ie -2.950.35000 Alte venituri din exploatare: 000 Total venituri din exploatare 29.542.34700 Cheltuieli cu materii prime, alte materiale 27.980.9434.8761.853 Energia ?i apa 1.2812.7103.354 Cheltuieli cu chiria 71.877108.53145.465 Cheltuieli cu personalul 95.58747.1670 Cheltuieli cu amenzile si penalitati 1.8900541.175 Cheltuieli privind presta?iile externe 763.661539.295402.774 Alte cheltuieli cu impozitele ?i taxele (ct. 635,645) 21.041670.74345 Alte cheltuieli 9735879.367 Total cheltuieli din exploatare 28.937.2531.373.9101.004.033 REZULTATUL EXPLOATĂRII 605.094-1.373.910-1.004.033 Venituri din ajustarea pentru deprecierea activelor corporale si circulante (7813,7814) 0 Cheltuieli din ajustarea pentru deprecierea activelor corporale si circulante(654,6811,6814) Venituri financiare 265.466396.358 din care venituri din dobânzi 513 alte venituri financiare (765) 265.461296.355 Cheltuieli financiare 421.028206.87164.803 din care cheltuieli cu dobânzile alte cheltuieli financiare (664,665) 421.028206.87164.803 REZULTATUL FINANCIAR -155.562-206.86831.555 REZULTATUL CURENT 449.532-1.580.778-972.478 Venituri extraordinare 000 Cheltuieli extraordinare 000 REZULTATUL EXTRAORDINAR Total venituri 29.807.813396.358 Total cheltuieli 29.358.2811.580.7811.068.836 REZULTATUL BRUT 449.532-1.580.778-972.478 Impozit pe profit 00 REZULTATUL NET AL EXERCI?IULUI 449.532-1.580.778-972.478 Administrator judiciar Fineco Insolvency SPRL Jude?ul Maramureş Secţiunea I - Profesionişti 1. Societatea SALAMANDRA PLUS SRL 29.10.2018 20386 Tabel preliminar al crean?elor actualizat la data de 26.10.2018*
SALAMANDRA PLUS SRL 25.10.2018 20196 Anun? depunere documente de către administratorul judiciar
SALAMANDRA PLUS SRL 25.10.2018 20178 Convocare comitet creditori
SALAMANDRA PLUS SRL 28.09.2018 18141 Raport de activitate nr. 10 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în conformitate cu
SALAMANDRA PLUS SRL 31.08.2018 16207 Raport de activitate nr. 9 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în conformitate cu prevederile
SALAMANDRA PLUS SRL 31.07.2018 14766 Raport de activitate nr. 8 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în conformitate cu prevederile
SALAMANDRA PLUS SRL 29.06.2018 13120 Raport de activitate nr. 7
SALAMANDRA PLUS SRL 25.05.2018 10737 Raport de activitate nr. 6
SALAMANDRA PLUS SRL 07.05.2018 9026 Comunicare sentinţă civilă nr. 723
SALAMANDRA PLUS SRL 27.04.2018 8701 Raport nr. 5
SALAMANDRA PLUS SRL 30.03.2018 6781 Raport nr. 4
SALAMANDRA PLUS SRL 08.03.2018 5051 Proces verbal al comitetului creditorilor Salamandra Plus SRL
11.2017 01.12.2017- 31.12.2017 01.01.2018- 31.01.2018 01.02.2018- 14.02.2018 Total Nr. Crt. Explica?ii Sume Sume Sume 1 Sold ini?ial 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Încasări 3 Creditare lichidator judiciar 7,3 111,70 94,50 213,50 Dobândă 0,00BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4410/28.02.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 13 4 Total Încasări 7,30 111,70 0,00 94,50 213,50 5 Plă?i 6 Po?tă 7,3 17,20 24,50 7 Comision bancar 4,50 4,50 9,00 8 Taxe eliberare CF 0,00 9 Publicitate 90,00 90,00 180,00 Anexa 5 - Dovada încasărilor şi a plăţilor V.Solicitări adresate judecătorului sindic În principal: -Aprobarea propunerii de închidere a procedurii de insolven?ă faţă de societatea debitoare, în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014; -Aprobarea unui onorariu al lichidatorului judiciar aferent perioadei de derulare a procedurii de insolvenţă de 4.000 lei + cheltuieli de procedură în cuantum de 213,50 lei care urmează a fi achitate din fondul de lichidare, în conformitate cu art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014; -Să dispuneţi, în conformitate cu art. 180 din Legea insolvenţei, descărcarea lichidatorului judiciar de toate îndatoririle şi responsabilităţile ce i-au revenit în baza Legii nr. 85/2014. În subsidiar, în eventualitatea în care veţi da curs solicitării de înlocuire a lichidatorului judiciar formulată de creditor şi nu veţi dispune închiderea procedurii de insolvenţă la termenul de judecată din 07.03.2018: -Să dispune?i aprobarea unui onorariu pentru lichidatorul judiciar provizoriu Asset Recovery IPURL de 4000 lei ?i 213,50 lei reprezentând cheltuieli de procedură, raportat la prevederile art. 57 alin (12) din Legea 85/2014. Cluj-Napoca Asset Recovery IPURL 28.02.2018 Prin asociat coordonator Av. Drago? Giura * Dosar nr. 3720/100/2017 Aqua Hidroprest SRL, J24/342/2011, CUI 28303535 (În faliment) Baia Mare, str. Dealul Florilor, nr. 3A, Judeţ Maramureş în faliment, en faillite, în bankruptcy Tabelul definitiv al creanţelor Nr. ie?ire: 114/16.02.2018 Creditor Adresa Creanţa solicitata Creanţa după verificare % grupa % total Men?iuni Grupa I - creanţe bugetare Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice a Jude?ului Maramureş Baia Mare, Aleea Serelor, nr. 2A, jud. Maramureş 50.806,00 50.806,00 100,00% 100,00% Total grupa I 50.806,00 50.806,00 100,00% 100,00% Total creanţe 50.806,00 50.806,00 100,00% Asset Recovery IPURL prin asociat coordonator practician în insolventa Av. Dragoş Giura 2. Societatea SALAMANDRA PLUS SRL 28.02.2018 4410 Reconvocare Comitet Creditori
SALAMANDRA PLUS SRL 22.02.2018 3934 Comunicare Încheiere
SALAMANDRA PLUS SRL 14.02.2018 3177 Proces verbal al comitetului creditorilor Salamandra Plus SRL
SALAMANDRA PLUS SRL 07.02.2018 2629 Raport nr. 3
SALAMANDRA PLUS SRL 06.02.2018 2489 Convocare comitet creditori
SALAMANDRA PLUS SRL 23.01.2018 1508 Citaţie
12.2015 Sold la 31.12.2016 Active imobilizate Imobilizări necorporale 470,0 470,0 Imobilizări corporale 0,0 0,0 Imobilizări financiare 0,0 0,0 ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL 470,0 470,0 Active circulante Stocuri 142,0 142,0 Crean?e 43.549,0 43.549,0 Investi?ii pe termen scurt 0,0 0,0 Casa ?i conturi la banci 724,0 0,0 ACTIVE CIRCULANTE TOTAL 44.415,0 43.691,0 Cheltuieli în avans 0,0 0,0 Datorii pe termen scurt, până la un an 56.783,0 56.059,0 Active circulante nete/Datorii curente nete -12.368,0 -12.368,0 Total active minus datorii curente -11.898,0 -11.898,0 Datorii pe termen lung, peste un an 0,0 0,0 Provizioane 0,0 0,0 Venituri în avans 0,0 0,0 Capital ?i rezerve Capital din care 200,0 200,0 capital subscris vărsat 200,0 200,0BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 329/09.01.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 14 Denumire indicatori Sold la 31.12.2015 Sold la 31.12.2016 capital subscris nevărsat 0,0 0,0 patrimoniul regiei 0,0 0,0 Prime de capital 0,0 0,0 Rezerve din reevaluare 0,0 0,0 Rezerve 0,0 0,0 Ac?iuni proprii 0,0 0,0 Profitul sau pierderea reportată Sold C Sold D 3.026,0 12.098,0 Profitul sau pierderea exerci?iului Sold C Sold D 9.072,0 Repartizarea profitului 0,0 0,0 CAPITALURI PROPRII TOTAL -11.898,0 -11.898,0 Situaţia veniturilor ?i cheltuielilor Denumire indicatori Sold la 31.12.2015 Sold la 31.12.2016 Cifra de afaceri netă 61.830,0 0,0 Varia?ia stocurilor de produse finite Sold C 0,0 0,0 Sold D 0,0 0,0 Venituri din produc?ia de imobilizări 0,0 0,0 Alte venituri din exploatare 0,0 0,0 VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL 61.830,0 0,0 Cheltuieli privind materiile prime ?i materialele consumabile 2.008,0 0,0 Alte cheltuieli materiale 0,0 0,0 Cheltuieli privind energia ?i apa 0,0 0,0 Cheltuieli privind mărfurile 0,0 0,0 Reduceri comerciale primite 0,0 0,0 Cheltuieli cu personalul 9.897,0 0,0 Cheltuieli cu amortizările+ajustări active circulante 0,0 0,0 Cheltuieli privind presta?iile externe 53.045,0 0,0 Cheltuieli cu alte impozite,taxe ?i vărsăminte asimilate 0,0 0,0 Alte cheltuieli de exploatare 0,0 0,0 CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL 64.950,0 0,0 Rezultat din exploatare -3.120,0 0,0 VENITURI FINANCIARE-TOTAL 0,0 0,0 CHELTUIELI FINANCIARTE-TOTAL 2.344,0 0,0 Rezultat financiar -2.344,0 0,0 Rezultat curent al exerci?iului -5.464,0 0,0 Venituri extraordinare 0,0 0,0 Cheltuieli extraordinare 0,0 0,0 Rezultat din activitatea extraordinară 0,0 0,0 VENITURI TOTALE 61.830,0 0,0 CHELTUIELI TOTALE 67.294,0 0,0 REZULTATUL BRUT AL EXERCI?IULUI -5.464,0 0,0 Impozitul pe profit 3.608,0 PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ A EXERCI?IULUI -9.072,0 0,0 Obiectivul situa?iilor financiare este furnizarea de informaţii despre poziţia financiară, performanţele şi modificările poziţiei financiare a societă?ii în exerci?iul financiar încheiat. Altfel spus, bilanţul este documentul contabil de sinteză, care fotografiază la un moment dat situaţia patrimonială şi financiară a societăţii. El redă ansamblul resurselor de care dispune aceasta la o anumită dată, ca şi utilizările acestor resurse la aceeaşi dată, indicând rezultatul pe care 1-a obţinut entitatea în cursul exerciţiului. Din bilanţ se desprind originea şi folosirea fondurilor de care dispune societatea. Bilanţul reflectă poziţia financiară a societăţii, respectiv capacitatea de a se adapta schimbărilor mediului, oferind informaţii esenţiale despre capacitatea acesteia de a degaja fluxuri viitoare de numerar şi echivalente de numerar şi despre necesită?ile viitoare de resurse. După cum se poate observa din situaţiile prezentate mai sus, în perioada analizată activele imobilizate au înregistrat un trend constant, la valoarea de 470 lei,fiind compuse în întregime din cheltuieli de constituire. Activele circulante, constituite majoritar din crean?e, rămân la valoare constantă pe parcursul anului 2016, astfel încât la finalul acestuia, activele circulante sunt în sumă de 43.691lei, constituite în majoritate din clien?i de încasat. În ceea ce priveşte datoriile societăţii, acestea rămân la finele anului 2016 în sumă de 56.059 lei, compuse din datoriiBULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 329/09.01.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 15 către asocia?i în cuantum de 46.234 lei (adica 82,5%) din total datorii ?i datorii către bugetul de stat 9.825 lei (17,5%) din total datorii. Se poate observa că datoriile pe termen scurt (datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an) depăşesc nivelul activelor circulante la finele perioadei analizate, ceea ce înseamnă că societatea nu îşi poate plăti datoriile exigibile cu disponibilităţile existente. Spre deosebire de bilanţ, care înregistrează stocurile în sens larg, respectiv cantităţile acumulate de bunuri, creanţe, titluri şi datorii la un moment dat, contul de profit şi pierdere traduce activitatea societăţii în termeni de flux. Contul de profit şi pierdere înregistrează în credit totalul de bunuri, servicii sau monedă care intră ca venituri (fluxul de intrări), iar în debit, bunurile, serviciile, moneda care ies sub formă de cheltuieli (fluxul de ieşiri). Astfel, contul de profit şi pierdere reflectă performanţa, respectiv capacitatea ei de a genera profit, care se exprimă prin aptitudinea acesteia de a genera fluxuri viitoare de numerar (venituri) prin utilizarea resurselor existente (cheltuielile perioadei), permiţând stabilirea gradului de eficienţă în utilizarea de noi resurse. În ceea ce priveşte cifra de afaceri înregistrată de societatea debitoare, aceasta urmează un trend descendent până la valoarea zero în anul 2016, scăderea fiind dramatică, de la 61.830 lei în 2015 la zero. Cheltuielile nu sunt însă în corela?ie cu veniturile, în anul 2015 firma înregistrând o pierdere de 3.120 lei din exploatare, iar în anul 2016 firma nu a mai avut nici o activitate, fiind practic abandonată. Vom analiza în cele ce urmează situaţia patrimonială a societăţii prin prisma activelor şi datoriilor, rezultatul diferenţei acestor elemente fiind activul net contabil (expresie a averii nete a asociaţilor). Acest indicator dă indicii asupra solvabilită?ii globale a întreprinderii şi asupra dimensiunilor capitalurilor proprii ale societăţii comerciale. În perioada analizată, nivelul activelor şi datoriilor a avut următoarea structură: În aceste condiţii evoluţia activului net contabil este reflectată astfel: Din graficul de mai sus, se poate observa că în anul 2015 activul net contabil are valori negative ?i clar rămâne la această valoare deoarec în cursul anului 2016 nu s-a înregistrat nici o activitate.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 329/09.01.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 16 Fondul de rulment poate fi determinat prin scăderea datoriilor pe termen scurt din activele circulante. În acest context, fondul de rulment net exprimă excedentul activelor circulante asupra datoriilor pe termen scurt. Or, activele circulante reprezintă lichidităţi potenţiale într-un interval mai mic de un an, adică intrări de fonduri datorate: realizării stocurilor, încasării (recuperării) creanţelor pe termen scurt, conservării unor încasări (disponibilităţi). În privinţa datoriilor pe termen scurt, acestea reprezintă exigibilităţi potenţiale pe un interval mai scurt de un an, datorită ajungerii la scadenţă a angajamentelor societăţii. În cazul în care fondul de rulment înregistrează valori negative, lichidită?ile potenţiale nu acoperă în mod global exigibilităţile potenţiale şi dificultăţile sunt previzibile în termenii echilibrului financiar. Valoarea negativă a fondului de rulment reflectă absorbirea unei părţi din resursele temporare pentru finanţarea unor necesităţi permanente, astfel alocările pe termen lung sunt finan?ate prin resurse pe termen scurt, în cazul nostru fondul de rulment este egal cu -12.368 lei. Nevoia de fond de rulment reprezintă rezultatul compensării operaţiilor de exploatare nefinalizate încă din punct de vedere financiar sub forma încasărilor, respectiv a plă?ilor. Analiza nevoii de fond de rulment constă în aprecierea mărimii sale prin compararea cu previziunile societă?ii sau cu normele sectoriale. Astfel, se poate pune un diagnostic asupra echilibrului financiar parţial rezultat din acoperirea nevoilor temporare ale societăţii şi a influenţei acestuia asupra trezoreriei, lichidităţii şi riscului de neplată specific societăţii. Trezoreria netă (TN) este determinată din relaţiile: TN = Fond de rulment - Nevoia de fond de rulment Sau TN = Trezorerie activă - Trezorerie pasivă Trezoreria este un sold rezultat în urma comparării fondului de rulment cu nevoia de fond de rulment sau a trezoreriei active cu cea pasivă. Dacă func?iile de investiţii, finan?are şi exploatare sunt reflectarea aspectului abstract al dublei reprezentări a operaţiilor patrimoniale, trezoreria este aspectul concret al fluxurilor monetare degajate de respectivele operaţii. Trezoreria este analizată în raport cu fondul de rulment şi nevoia de fond de rulment. Dacă fondul de rulment este mai mic decât nevoia de fond de rulment, atunci situaţia financiară a societăţii se caracterizează printr-un dezechilibru al trezoreriei, fiind necesară recurgerea la credite pe termen scurt sau descoperiri de cont. Însă nu întotdeauna acest dezechilibru conduce la insolvabilitate sau risc de neplată. Creditele pe termen scurt nu au în toate cazurile un caracter precar, existând posibilitatea înnoirii lor continue. Dacă fondul de rulment este mai mare decât nevoia de fond de rulment, se degajă o trezorerie activă care conferă soliditate situaţiei financiare a societăţii. Prezentăm în cele ce urmează fondul de rulment, nevoia de fond de rulment şi trezoreria netă în baza datelor din balanţa contabilă întocmită de societate pentru luna decembrie : Fond rulment F.R.= Cap.proprii - D.T.L. + V.Av. - Ac. Imob. -12.368,0 -11.898,0 0,0 0,0 470,0 Nevoia F.R. N.F.R.= Stocuri + Creanţe + Ch.Av. + Inv.T.S. - D.T.S. -12.368,0 142,0 43.549,0 0,0 0,0 56.059,0 Trez. neta T.N.= F.R. - N.F.R. 0,00 -12.368,00 -12.368,00 După efectuarea calculelor, ob?inem o trezorerie netă de zero lei, insuficientă pentru continuarea activită?ii. Continuăm prin a analiza lichiditatea şi solvabilitatea financiară a debitoarei. Lichiditatea şi solvabilitatea financiară exprimă capacitatea unei societă?i comerciale de a face fa?ă plă?ilor scadente. În timp ce lichiditatea financiară reflectă capacitatea de plată pe termen scurt (de obicei, durata exerci?iului financiar) a unei firme, solvabilitatea vizează coordonatele pe termen mediu şi lung ale plăţilor unei firme. Starea de lichiditate financiară este proprie circuitului financiar al agentului economic, stare care depinde de următorii factori: -raportul dintre viteza de rotaţie a creanţelor şi viteza de rotaţie a obliga?iilor. Astfel, cu cât timpul dintre două încasări succesive se diminuează, iar timpul dintre două plă?i succesive creşte, cu atât se consolidează starea de lichiditate. -Trezoreria netă pozitivă consolidează starea de lichiditate, -Amortizarea accelerată consolidează rezervele monetare necesare plăţilor scadente, -Sporirea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli, -Starea de profitabilitate reală. Formele lichidită?ii financiare sunt: - lichiditatea generală, - lichiditatea intermediară, - lichiditatea efectivă. Lichiditatea generală reflectă capacitatea activelor circulante disponibile (stocuri, facturi neîncasate, plasamente pe termen scurt) de a se transforma în disponibilităţi băneşti, care să acopere datoriile scadente ale societăţii comerciale. Acest indicator poate fi determinat sub două forme: -Forma absolută, calculată ca diferenţă între activele circulante şi datoriile scadente. -Forma relativă, calculată ca rată a lichidităţii generale (active circulante/datorii pe termen scurt). Lichiditatea intermediară evidenţiază capacitatea activelor circulante (altele decât stocurile) de a participa la finanţarea datoriilor scadente. Lichiditatea intermediară îmbracă la rândul ei două forme, forma absolută şi forma relativă, calculate ca diferenţă, respectiv raport între activele circulante diminuate cu stocurile şi datoriile pe termen scurt. Lichiditatea efectivă măsoară gradul în care disponibilită?ile băneşti acoperă plăţile scadente. Lichiditatea efectivă, în formă absolută şi relativă, se determină ca diferen?ă/raport între trezorerie şi datoriile pe termen scurt. Efectuând calculele în cazul de fa?ă rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos:BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 329/09.01.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 17 Denumire indicatori 31.12.2015 31.12.2016 Lichiditatea generală -12.368,00 -12.368,00 Rata lichidită?ii generale % 78,22 77,94 Lichiditatea intermediară -12.510,00 -12.510,00 Rata lichidită?ii intermediare % 77,97 77,68 Lichiditatea efectivă -56.059,00 -56.059,00 Rata lichidită?ii efective % 1,28 0,00 Rata lichidităţii efective trebuie să aibă o valoare minimă de 0,2 - 0,3 pentru a reflecta o garanţie de lichiditate pentru întreprindere, ceea ce nu e cazul firmei analizate. Din câte se poate observa, în cei doi ani analizaţi, valorile înregistrate de lichiditatea generală scad de la an la an. Lichiditatea intermediară ?i cea efectivă men?in trendul descrescător. Solvabilitatea este o stare a unei companii care exprimă capacitatea acesteia de a-şi achita obligaţiile pe termen lung. Rezultă deci că solvabilitatea este specifică mai multor circuite financiare, derulate pe parcursul mai multor exerciţii financiare. Solvabilitatea vizează capacitatea de rambursare a ratelor curente angajate (de la bănci şi institu?ii financiare). Solvabilitatea este influenţată de viteza de rotaţie a mijloacelor fixe.În cazul de faţă, valoarea activelor totale nu depăşeşte în perioada analizată (anii 2015 ?i 2016) nivelul pasivelor exigibile, înregistrându-se capitaluri proprii negative. Capacitatea de autofinanţare se determină în baza informaţiilor din contul de profit şi pierdere şi reflectă potenţialul financiar de creştere economică a firmei, respectiv sursa financiară generată de activitatea după scăderea tuturor cheltuielilor plătibile la o anumită scadenţă. Finanţarea internă sau autofinanţarea este modalitatea cea mai de dorit pentru întreprinderi datorită avantajelor pe care le prezintă: - are o sursă permanentă de finanţare la dispoziţia societăţii, - nu are nevoie să apeleze la surse externe de finanţare, care sunt limitate, - îi permite o anumită autonomie faţă de bănci. În perioada analizată autofinan?area este egală cu capacitatea de autofinan?are, adică nu s-au plătit dividende. Referitor la capacitatea de autofinanţare observăm că aceasta evoluează astfel: CAF 2015 -9.072,00 2016 0,00 Grafic, evoluţia capacităţii de autofinan?are poate fi redată astfel: După cum se observă ?i din grafic, capacitatea de autofinan?are este negativă în 2015, în 2016 este zero, firma fiind în imposibilitatea de a-?i continua activitatea. IV. Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei cu men?ionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă Având în vedere discu?iile purtate cu administratorul special al debitoarei, precum şi situa?iile prezentate la capitolele anterioare în opinia noastră, la starea de insolvenţă a debitoarei au contribuit următoarele =Scăderea veniturilor societăţii pe fondul abandonării acesteia -Necorelarea cheltuielilor cu veniturile în cursul anului 2015 Având în vedere volumul datoriilor acumulate şi lipsa lichidită?ilor la acest nivel reprezentan?ii debitoarei au considerat că singura posibilitate prin care se poate stopa cre?terea datoriilor către bugetul de stat ?i bugetele asigurărilor sociale de stat, prin diminuarea dobânzilor ?i penalită?ilor, este intrarea în insolven?ă. În afara aspectelor menţionate mai sus, până la data prezentului raport lichidatorul judiciar nu a identificat cauze sau fapte care să fie de natură să antrenezeBULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 329/09.01.2018 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 18 răspunderea vreunei persoane pentru ajungerea debitoarei în insolvenţă. În măsura în care, pe viitor, după analizarea în detaliu a tuturor aspectelor menţionate mai sus, se vor identifica astfel de fapte, lichidatorul judiciar va depune o completare la acest raport cu indicarea persoanelor cărora le-ar putea fi imputabile. Contravaloarea remunera?iei şi a cheltuielilor efectuate de către lichidatorul judiciar până la data prezentului raport este de 6.089,90 lei, conform decontului anexat prezentului raport, sumă care se va plăti din averea debitorului sau contul U.N.P.I.R. Lichidator judiciar, C.I.I Augustin Lucia 2. Societatea SALAMANDRA PLUS SRL 09.01.2018 329 Raport nr. 2 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în conformitate cu prevederile
SALAMANDRA PLUS SRL 14.12.2017 23568 Proces verbal al adunării creditorilor societă?ii Salamandra Plus SRL
SALAMANDRA PLUS SRL 07.12.2017 23057 Tabel preliminar al crean?elor rectificat *
SALAMANDRA PLUS SRL 13.11.2017 21297 Raport nr. 1
SALAMANDRA PLUS SRL 06.11.2017 20810 Notificare
SALAMANDRA PLUS SRL 06.11.2017 20822 Comunicare încheierea camerei de consiliu
SALAMANDRA PLUS SRL 02.11.2017 20562 Anun?
SALAMANDRA PLUS SRL 16.10.2017 19082 Comunicare încheiere civilă nr. 2465
SALAMANDRA PLUS SRL 31.08.2017 16002 Raportul administratorului judiciar privind propunerea de continuare a perioadei de observaţie a debitorului
SALAMANDRA PLUS SRL 29.08.2017 15821 Comunicare încheierea civilă nr. 2000,
SALAMANDRA PLUS SRL 29.08.2017 15800 Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă
Repartizarea dosarelor de instanţă pe judeţe

Firma SALAMANDRA PLUS SRL are un număr de dosare.

În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.

De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.

Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.

Alte firme din judeţul MARAMURES

STIL AURA SRL - CUI 12129190

   Adresa: B-dul BUCURESTI  44  Baia Mare

   Numar mediu angajati: 254

   Judet: MARAMURES

   Cifra de afaceri: 12133868

   Localitate: BAIA MARE

PISANO GRUP SRL - CUI 12151058

   Adresa: B-dul INDEPENDENTEI  19  Baia Mare

   Numar mediu angajati: 21

   Judet: MARAMURES

   Cifra de afaceri: 9056421

   Localitate: BAIA MARE

RELOTEX SRL - CUI 12118914

   Adresa: Str. MARGEANULUI  13  Baia Mare

   Numar mediu angajati: 172

   Judet: MARAMURES

   Cifra de afaceri: 8341608

   Localitate: BAIA MARE

TRANS TUR ARDELEAN SRL - CUI 12118779

   Adresa: B-dul TRAIAN  3  Baia Mare

   Numar mediu angajati: 15

   Judet: MARAMURES

   Cifra de afaceri: 4153582

   Localitate: BAIA MARE

INDPRODCOM SRL - CUI 12120019

   Adresa: Aleea MOCIREI  4  Mocira

   Numar mediu angajati: 14

   Judet: MARAMURES

   Cifra de afaceri: 1262571

   Localitate: MOCIRA

INTERIOR SRL - CUI 12144174

   Adresa: Str. AVRAM IANCU  8  Baia Mare

   Numar mediu angajati: 4

   Judet: MARAMURES

   Cifra de afaceri: 630864

   Localitate: BAIA MARE

FORTERM SRL - CUI 12119987

   Adresa: B-dul BUCUREŞTI  44  Baia Mare

   Numar mediu angajati: 4

   Judet: MARAMURES

   Cifra de afaceri: 453068

   Localitate: BAIA MARE

MICHAEL SRL - CUI 12151120

   Adresa: Str. VLAD TEPES  6B  Baia Mare

   Numar mediu angajati: 4

   Judet: MARAMURES

   Cifra de afaceri: 168565

   Localitate: BAIA MARE

ECLISSI SRL - CUI 12156446

   Adresa: B-dul REPUBLICII  43A  Baia Mare

   Judet: MARAMURES

   Cifra de afaceri: 80770

   Localitate: BAIA MARE

1111 SINEL SRL - CUI 12129140

   Adresa: Str. VICTORIEI  48  Borsa

   Judet: MARAMURES

   Localitate: BORSA

DOLCE VITA SRL - CUI 12151090

   Adresa: Str. BAII  3  Baia Mare

   Judet: MARAMURES

   Localitate: BAIA MARE

WEST COMPANY MEDICAL SRL - CUI 12118787

   Adresa: B-dul UNIRII  16  Baia Mare

   Judet: MARAMURES

   Localitate: BAIA MARE