ALUMIL ROM INDUSTRY SA
CUI 10042631

Identificare şi activitate firmă

 • Adresă

  Calea RAHOVEI  286A  Bucureşti  sect 5

 • Nr. de înmatriculare

  J40/8540/1997

 • Cod CAEN

  4672

 • Domeniu Activitate Principal

  Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

 • Număr mediu angajaţi

  178

 • Cifra de afaceri netă

  57 927 503 RON

 • Judeţ

  BUCURESTI

 • Date de contact

  Vezi date de contact

 • Date incomplete?

  Actualizează date

Ai acces timp de 2 zile la instrumente inteligente pentru business

* Ofertă valabilă doar pentru reprezentanţii legali ai firmelor din România.

Date despre această firmă. Profit. Rapoarte. Indicatori financiari. Litigii. Datorii. Cifre de afaceri.

Termene.ro este cea mai mare bază de date din România ce deţine cele mai complexe informaţii financiare şi juridice despre 3 732 242 firme româneşti şi despre 19 271 004 dosare de instanţă.

Informaţiile sunt prelucrate automat pentru a-ţi oferi instant datele specifice care te interesează. Ai acces la o interfaţă prietenoasă pentru a găsi simplu şi rapid tot ceea ce te interesează.

Dorești să actualizezi datele firmei ALUMIL ROM INDUSTRY SA?

Prezentare platforma Termene.ro

Cifra de afaceri

Firma ALUMIL ROM INDUSTRY SA a avut o cifră de afaceri (CA) totală de 679 607 799 RON.

Cifra de afaceri pentru firma ALUMIL ROM INDUSTRY SA este descrescătoare.

Cifra de afaceri totală reprezintă suma totală a veniturilor din operaţiunile comerciale efectuate de firmă(facturate) în perioada 2008 - 2016 şi nu include TVA-ul.

Profitul net

Profitul firmei ALUMIL ROM INDUSTRY SA este în scădere pentru perioada 2015 - 2016

Pentru a afla datele financiare, informaţii despre datoriile la bugetul de stat, cum este vazută firma de către ANAF (activă/ inactivă), menţiunile în Arhiva Garanţiilor Imobiliare, deschide un cont aici

Profitul net reprezintă venitul unei firme, după adăugarea veniturilor totale şi după ce s-au scăzut cheltuielile şi pierderile.

Repartizarea dosarelor pe Stadiu Procesual

Repartizarea dosarelor pe ani

Repartizarea dosarelor de instanţă pe judeţe

Firma ALUMIL ROM INDUSTRY SA are un număr de dosare.

În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.

De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.

Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.

Monitorul Oficial - Firma ALUMIL ROM INDUSTRY SA

Fragment din Monitorul nr. 1838 din anul 2017

      De asemenea, în ceea ce privește Contractele încheiate cu Banca Transilvania - S.A., domnul Michail Sotiriou este împuternicit să reprezinte societatea cu depline puteri în fața Băncii Transilvania - S.A., în vederea derulării în bune condiții a facilității contractate (de la această instituție bancară), având dreptul de a semna orice act(e) adițional(e) la contractul de credit nr. 2/BWI/2014, ce pot avea ca obiect, inclusiv dar fără a se limita la, prelungirea termenelor, operațiuni de restructurare, reeșalonare, diminuare, modificarea și completarea structurii de garanții la nivelului necesarului de garantat conform negocierilor cu banca, precum și orice alte documente necesare derulării în bune condiții a facilității de credit contractate.


Fragment din Monitorul nr. 1838 din anul 2017

      În mod special se aprobă mandatarea dlui Michail Sotiriou, pentru semnarea contractului/lor de credit, a contractelor de garanții (mobiliare/imobiliare), a tuturor actelor adiționale aferente acestora, a Biletului la Ordin emis/avalizat/girat de Societate, precum și a tuturor cererilor, documentelor ce țin de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate cu privire la contractele de credit încheiate cu OTP Bank România - S.A. Mandatul este acordat inclusiv pentru instituirea și notarea interdicțiilor de înstrăinare, grevare cu sarcini, închiriere, dezmembrare și alipire, construire și demolare, restructurare și amenajare asupra imobilelor constituite în garanție. De asemenea, mandatul se consideră dat și pentru orice alte modificări care vor interveni pe parcursul derulării creditelor menționate în prezenta hotărâre, cu privire la contractele de credit și/sau de garanție aferente acestora, încheiate/ce se vor încheia cu OTP BANK ROMANIA - S.A., cum ar fi, dar fără a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorări/diminuări/restructurări ale sumei acordate a creditelor, majorări/diminuări de dobândă, constituire a unor noi garanții/înlocuirea acestora sau orice alte modificări ale raportului de creditare și/sau garantare, mandatul fiind dat până la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale.


Fragment din Monitorul nr. 1818 din anul 2017

      Consiliul de administrație al Societății Comerciale ALUMIL ROM INDUSTRY - S.A., societate înființată în conformitate cu legislația română, cu sediul social în București, Calea Rahovei nr. 286 A, sectorul 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8540/1997, CUI 10042631, atribut fiscal RO, capital social subscris și integral vărsat 6.250.000 RON (denumită în continuare "ALUMIL" sau "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 26.06.2017, începând cu ora 11.00 a.m., la sediul ALUMIL din Calea Rahovei, nr. 286 A, sectorul 5, București, având următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea revocării mandatului auditorului extern (statutar) al Societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES - S.R.L. și a numirii unui nou auditor extern (statutar) al Societății pentru un mandat de 1 (un) an în persoana ACCORDSERVE ADVISORY - S.R.L., persoană juridică română, înmatriculată în Registrul comerțului sub nr. J40/3130/2001, CUI RO13788963, cu sediul în București, Str. Oițelor nr. 7, Clădirea "APC House", et. 1, ap. 3, sectorul 4. Doar persoanele înregistrate ca acționari la data de 14.06.2017 care este data de referință a adunării, conform evidențelor emise de Depozitarul Central - S.A., pot participa și vota în cadrul adunării generale.


Fragment din Monitorul nr. 1818 din anul 2017

      Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri: a) este un acționar majoritar al societății sau o altă entitate controlată de respectivul acționar; b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a); c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a); d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).


Fragment din Monitorul nr. 1818 din anul 2017

      Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.


Fragment din Monitorul nr. 1818 din anul 2017

      Acționarii pot împuternici o instituție de credit care prestează servicii de custodie în baza unei procuri speciale întocmite conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și semnată de respectivul acționar care va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că: i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; iii) procura specială este semnată de acționar. Procura specială și declarația menționate mai sus trebuie depuse la sediul Societății din București, Calea Rahovei nr. 286 A, sectorul 5, în original, semnate și, după caz, ștampilate, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă la office@alumil.ro.


Fragment din Monitorul nr. 1818 din anul 2017

      Conform art. 92 alin. 20 din Legea nr. 24/2017, în situația în care un acționar care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.


Fragment din Monitorul nr. 1818 din anul 2017

      Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără alte formalități suplimentare. Acționarii care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: (i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală, și (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.


Fragment din Monitorul nr. 1818 din anul 2017

      În cazul în care la data menționată mai sus pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare nu se vor întruni condițiile de validitate prevăzute de Legea societăților comerciale și de actul constitutiv al Societății, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este convocată pentru data de 27.06.2017 începând cu ora 11.00 a.m. la aceeași adresă și având aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Societății, la telefon +4021.424.34.56.


Fragment din Monitorul nr. 1803 din anul 2017

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, SC ALUMIL ROM INDUSTRY - S.A., cu sediul în București, str. Calea Rahovei nr. 286A, având numărul de ordine în Registrul comerțului J40/8540/1997, codul unic de înregistrare 10042631 și o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, confirmă că a depus sub numărul INTERNET-115273414-2017 din data de 26.04.2017 la ANAF situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016, însoțite de raportul administratorului.


Alte firme din judeţul BUCURESTI

DANUBE CRUISES ROMANIA S.R.L. - CUI 10035430

   Adresa: P-ta Alba Iulia  2  BUCURESTI  sect 3

   Numar mediu angajati: 115

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 15268121

ACT MANAGEMENT S.R.L. - CUI 10042615

   Adresa: Str. BOSIANU  17  BUCUREŞTI

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 3938373

GRIG CHIROIU MEDIA COMPANY IMPEX SRL - CUI 10029730

   Adresa: Sos. IANCULUI  13  Bucureşti  sect 2

   Numar mediu angajati: 18

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 3270694

INTERAS COM SRL - CUI 10041890

   Adresa: Str. RONDĂ  31  Bucureşti  sect 2

   Numar mediu angajati: 2

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 1497572

CHITIMEX 97 IMPEX S.R.L. - CUI 10042470

   Adresa: Sos. STEFAN CEL MARE  234  BUCUREŞTI  sect 2

   Numar mediu angajati: 2

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 248717

BOGDAN DUMITRESCU MEDIA COMPANY IMPEX SRL - CUI 10029420

   Adresa: Str. LIVIU REBREANU  31  Bucureşti  sect 3

   Numar mediu angajati: 2

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 111112

ESPLAN DESIGN S.R.L. - CUI 10032280

   Adresa: Str. MATEI BASARAB - ANSAMBLUL LABIRINT  64  BUCURESTI  sect 3

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 40583

UNIVERSALCOM ALGIR SRL - CUI 10042526

   Adresa: Str. BANUL UDREA  6  Bucureşti  sect 3

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 4763

EDITURA EMINESCU SRL - CUI 10029446

   Adresa: Str. CALAFAT  52  Bucureşti  sect 2

   Numar mediu angajati: 0

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 1093

PRESTIGE EXPERT SERVICES SRL - CUI 10029578

   Adresa: Str. ING. EMIL BALABAN  3  BUCURESTI  sect 1

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 897

ICECA SERVICE S.R.L. - CUI 10029349

   Adresa: Str. IZVORUL TROTUSULUI  2  BUCURESTI  sect 4

   Numar mediu angajati: 0

   Judet: BUCURESTI

L & G GALL IMPEX S.R.L. - CUI 10029454

   Adresa: Str. SOLD. TINA PETRE  4  BUCURESTI  sect 3

   Judet: BUCURESTI