Loading the Amira Audio Citește articolul...
 • Din proiectul ordonanței de urgență care va reglementa programul Start-Up Nation 2024 reiese că o mare parte din finanțările de 446 de milioane de euro ar urma să fie oferite proiectelor depuse de antreprenori sub 30 de ani din alte regiuni decât București și Ilfov.
 • Start-Up Nation 2024 a fost împărțit în două subprograme, unul adresat exclusiv tinerilor sub 30 de ani. Al doilea este direcționat spre persoanele între 30 și 35 de ani sau spre șomeri cu indemnizație de șomaj sau fără, dar sunt în căutarea unui loc de muncă sau sunt fără ocupație de mai mult timp.
 • Valoarea unui grant se ridică până la maximum de 50.000 de euro (250.000 de lei), iar beneficiarul trebuie să asigure minimum 10% din finanțarea pe care o cere.
 • Pentru solicitanții din regiunea București-Ilfov valoarea bugetul este de 29,75 milioane de euro, iar granturile se acordă doar tinerilor sub 30 de ani.
 • Start-Up Nation 2024 își propune să ducă la înființarea a peste 7.200 de întreprinderi mici și mijlocii și a peste 15.500 de locuri de muncă.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a pus în dezbatere marți, 23 aprilie, proiectul ordonanței de urgență al Start-Up Nation, document care va permite acordarea granturilor după ce va fi aprobat într-o ședință de guvern. Start-Up Nation este un programul adresat tinerilor antreprenori din România. Pentru Start-Up Nation Diaspora se va reveni în zilele următoare cu o variantă separată de ordonanță de urgență.

Traseul legislativ prevede ca după punerea proiectului în dezbatere, urmează că inițiativa să fie adoptată într-o viitoare ședință de guvern, iar după publicarea în Monitorul Oficial, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului să adopte procedura de aplicare a solicitanților (ghidul solicitantului).

Așa cum a prezentat în premieră Termene.ro, Start-Up Nation va avea două etape de înscriere în acest an. Mai întâi se vor face înscrieri, cel mai târziu până în iunie, la cursurile de antreprenoriat obligatorii. După absolvirea acestor cursuri, solicitanții se vor putea înscrie, probabil din septembrie, cu proiectul pentru care solicită un grant.

Pentru ediția Start-Up Nation 2024, programul de granturi a fost împărțit în două subprograme sau piloane.

Pilonul I – se adresează exclusiv tinerilor sub 30 de ani

„Pilonul I – Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor” este denumirea celei mai consistente scheme de finanțare a Start-Up Nation 2024.

Bugetul total ale acestui subprogram este de 295,75 milioane de euro, din care 238 de milioane de euro reprezintă contribuția Uniunii Europene, iar restul provine de la bugetul național.

 • Pentru a beneficia de finanțări din acest fond, beneficiarii trebuie să aibă obligatoriu sub 30 de ani în momentul când depun aplicațiile în program.

Conform proiectului de OUG, beneficiarii acestui pilon din Start-Up Nation 2024 sunt „tineri sub 30 de ani”, „indiferent de statutul pe piața muncii”, „inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate”.

Însă și aici mai apare o diferențiere, tinerii din regiunile mai puțin dezvoltate au un buget de aproape 9 ori mai mare decât cei din zonele dezvoltate ale României.

Cele 295,75 de milioane de euro ale Pilonului I din Start-Up Nation 2024 se împart astfel:

Pentru tinerii sub 30 de ani din pentru regiunile mai puțin dezvoltate  se oferă finanțări de 266 de milioane de euro, din care 226,1 milioane de euro reprezintă contribuția Uniunii Europene.

 • Regiunile mai puțin dezvoltate – Regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.

Pentru tinerii sub 30 de ani din pentru regiunile mai dezvoltate se oferă finanțări de 29,75 milioane de euro, din care 11,9 milioane de euro reprezintă contribuția Uniunii Europene.

 • Regiunea mai dezvoltată – Regiunea București Ilfov.

Pilonul I din Start-Up Nation 2024 își propune ca obiective:

 • asigurarea accesului la cursuri de formare în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale pentru un număr estimat de 25.000 de persoane fizice eligibile;
 • minimum 10% din persoanele fizice sprijinite pentru participarea la cursuri de formare în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale vor fi persoane ce aparțin minorității rome;
 •   finanțeze un număr estimat de 5.250 de întreprinderi înființate;
 • întreprinderile finanțate vor crea prin intermediul programului un număr estimat de 10.500 locuri de muncă.

Mai trebuie precizat că „beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a menține activitatea și ocupate locurile de muncă asumate prin formularul de finanțare pentru o perioadă de minim 24 de luni de la finalizarea perioadei de implementare”, așa cum se precizează în proiect.

Pilonul II – se adresează exclusiv tinerilor între 30-35 de ani, șomerilor și persoanelor inactive pe piața muncii

„Pilonul II Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul persoanelor din grupul țintă” este denumirea celui de-al doilea subprogram din Start-Up Nation 2024 propus de Ministerul Economie, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT).

Bugetul total pentru „Pilonul II Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul persoanelor din grupul țintă” este de 150,4 milioane de euro, din care 127,8 milioane de euro reprezintă contribuția Uniunii Europene.

Bugetul acestui pilon este acordat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate: Regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.

Persoanele eligibile din regiunile mai puțin dezvoltate care fac parte din grupul țintă al Pilonului II și care pot obține finanțări trebuie să fie în una din următoarele categorii:

 • Tineri cu vârsta între 30 de ani și până în 35 de ani neîmpliniți la momentul înscrierii în aplicația electronică, indiferent de statutul pe piața muncii, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate în ultimele 12 luni.
 • Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate, dar care este înregistrată la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) sau la alt furnizor de servicii de ocupare acreditat, pentru a fi sprijinită în ocuparea unui loc de muncă.
 • Șomeri, inclusiv persoană reîntoarsă în țară din străinătate, care are peste 16 ani, dar nu a ajuns la pensionare, și care este înregistrată la ANOFM ca fiind fără loc de muncă și primește indemnizația de șomaj.
 • Șomeri de lungă durată, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate. Altfel spus, persoane care nu mai beneficiază de indemnizația de șomaj.
 • Persoane inactive „care nu fac parte din forța de muncă respectiv care nu sunt nici ocupate, nici șomere, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate”.
 • Persoane din grupurile dezavantajate pe piața muncii, „persoane cu nivel scăzut de instruire (ultimul nivel de școlarizare absolvit ISCED 2), persoane cu dizabilități, persoane din comunitățile supuse riscului de excluziune socială, persoane din zonele defavorizate”.

Pilonul I din Start-Up Nation 2024 își propune ca obiective:

 • asigurarea accesului la cursuri de formare în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale pentru un număr estimat de 4.600 de persoane fizice eligibile;
 • să se finanțeze un număr estimat de 2.500 de întreprinderi înființate;
 • să se creeze un număr estimat de 5.000 de locuri de muncă;

Mai mult „beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a menține ocupate locurile de muncă asumate prin formularul de finanțare pentru o perioadă de minim 24 de luni de la finalizarea perioadei de implementare”, se precizează în proiect. În plus, beneficiarul ajutorului de minimis „nu are dreptul de a înstrăina acțiunile/părțile sociale pe perioada  implementării sau sustenabilității afacerii, sub sancțiunea neacordării sau recuperării ajutorului de minimis acordat”.

Proiectul OUG Start-Up Nation 2024 poate fi consultat aici.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe