Loading the Amira Audio Citește articolul...

Planul de conturi general este practic un tablou al conturilor sistematizate sub forma unei liste. Acesta este destinat organizării evidenței contabile și cuprinde absolut toate conturile utilizate de o entitate economică în contabilitate.

 

Conturile sunt organizate după conținutul economic și după funcția lor contabilă. Cu ajutorul lor se pot urmări toate activele și pasivele din patrimoniul unei firme/companii. De curând au fost adăugate câteva noi conturi contabile și astfel planul contabil a suferit câteva modificări. Articolul de față adresează aceste modificări și prezintă noul plan de conturi, versiunea 2020.

Ultimele conturi introduse în planul de conturi general

De-a lungul timpului, din ordinul Ministerului Finanțelor Publice, se pot adăuga diverse conturi în planul de conturi general. Găsiți în cele ce urmează care sunt conturile nou adăugate și ce presupun acestea.

 

Contul 463

În urma publicării în Monitorul Oficial nr.792 în data de 17 septembrie 2018, prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.3067, din 10 septembrie 2018, se prevede introducerea contului 463 ce face referire la „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” (A)

 

În conformitate cu art 28. Alineatul 81 din legea mai sus menționată, toate persoanele care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au și obligația de a întocmi situații financiare interimare. Pentru a completa în acest mod legea contabilității, a fost nevoie de Legea nr.163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 și de modificarea Legii nr. 1/2205 privind funcționarea și modul de organizarea al cooperației.

 

În ceea ce privește repartizările interimare de dividende, sumele aferente acestora se vor înregistra în contabilitate și se vor reflecta în situațiile financiare interimare drept creanțe față de asociați/acționari. Propunerea constă în faptul că suma corespunzătoare contabilizării dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar să fie recunoscută printr-un cont distinct și anume 463.

 

În consecință, odată cu introducerea în planul de conturi aplicabil a unui cont nou, se completează și capitolul referitor la funcțiunea conturilor în mod corespunzător prin includerea funcțiunii contului respectiv.

 

Astfel, dividendele repartizate în avans se vor regulariza pe seama dividendelor distribuite pe baza situațiilor financiare anuale aprobate potrivit legii. La capitolul 11 se va introduce funcțiunea contului 463, care se referă la ținerea în evidență a dividendelor repartizate conform legii în cursul exercițiului financiar și care urmează să se regularizeze după aprobarea situațiilor financiare anuale.

 

De reținut că 463 este un cont de activ. În debitul contului se va înregistra suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar. În creditul lui se va înregistra suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar și regularizate pe seama dividendelor anuale și, de asemenea, și sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate conform legii. Soldul contului este reprezentat de sumele repartizate ca dividende în cursul exercițiului financiar conform legii.

 

Alte conturi introduse și modificate

În urma publicării în monitorul oficial, la data de 18 iulie 2018, Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.531/2018 aduce câteva modificări în ceea ce privește Planul de conturi general. Aceste modificări se referă la introducerea a patru noi conturi contabile și modificarea unuia dintre ele. Un alt proiect de ordin publicat pe 29 ianuarie 2018 introduce și el în planul de conturi general alte patru conturi și aduce câteva modificări. Găsești mai jos lista completă a conturilor nou adăugate și a modificărilor aduse planului contabil:

 • A fost introdus contul 4315 – „Contribuția de asigurări sociale (P)”
 • A fost introdus contul 4316 – „Contribuția de asigurări sociale de sănătate (P)”
 • A fost introdus contul 436 – „Contribuția asiguratorie pentru muncă (P)”
 • A fost introdus contul 646 – „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă
 • A fost modificată denumirea contului 8038 – „Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare”
 • A fost introdus contul 6548 – „Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări”.
 • A fost introdus contul 7586 – „Venituri reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale”.
 • A fost schimbată denumirea contului 441 din „Impozitul pe profit/venit” în „Impozitul pe profit și alte impozite”.
 • A fost introdus contul 4415 – „Impozitul specific unor activități” (P).
 • A fost introdus contul 6231 – „Cheltuieli de protocol”.
 • A fost introdus contul 6232 – „Cheltuieli de reclamă și publicitate”.
 • A fost introdus contul 695 – „Cheltuieli cu impozitul specific unor activități”.

 

Planul de conturi general

Găsești mai jos noul plan de conturi, actualizat pentru 2020

 

Clasa 1 – Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi și datorii asimilate

10. Capital si rezerve
101. Capital*4)
1011. Capital subscris nevarsat (P)
1012. Capital subscris varsat (P)
1015. Patrimoniul regiei (P)
1016. Patrimoniul public*5) (P)
1017. Patrimoniul privat*6) (P)
1018. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (P)
103. Alte elemente de capitaluri proprii
1031. Beneficii acordate angajatilor sub forma instrumentelor de capitaluri
proprii (P)
1033. Diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate
straina*7) (A/P)
1038. Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile in
vederea vanzarii si alte elemente de capitaluri proprii*8) (A/P)
104. Prime de capital
1041. Prime de emisiune (P)
1042. Prime de fuziune/divizare (P)
1043. Prime de aport (P)
1044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni (P)
105. Rezerve din reevaluare (P)
106. Rezerve
1061. Rezerve legale (P)
1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)
1068. Alte rezerve (P)
107. Diferente de curs valutar din conversie*9) (A/P)
108. Interese care nu controleaza*10)
1081. Interese care nu controleaza – rezultatul exercitiului financiar (A/P)
1082. Interese care nu controleaza – alte capitaluri proprii (A/P)
109. Actiuni proprii
1091. Actiuni proprii detinute pe termen scurt (A)
1092. Actiuni proprii detinute pe termen lung (A)
1095. Actiuni proprii reprezentand titluri detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta (A)
11. Rezultatul reportat
117. Rezultatul reportat
1171. Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (A/P)
1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai
putin IAS 29*11) (A/P)
1173. Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile (A/P)
1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
1175. Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din
reevaluare (P)
1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (A/P)*12)
12. Rezultatul exercitiului financiar
121. Profit sau pierdere (A/P)
129. Repartizarea profitului (A)
14. Castiguri sau pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
141. Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
1411. Castiguri legate de vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
1412. Castiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
149. Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
1491. Pierderi rezultate din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A)
1495. Pierderi rezultate din reorganizari, care sunt determinate de anularea titlurilor detinute (A)
1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)
15. Provizioane
151. Provizioane
1511. Provizioane pentru litigii (P)
1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor (P)
1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (P)
1514. Provizioane pentru restructurare (P)
1515. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (P)
1516. Provizioane pentru impozite (P)
1517. Provizioane pentru terminarea contractului de munca (P)
1518. Alte provizioane (P)
16. Imprumuturi si datorii asimilate
161. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
1614. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
1615. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci (P)
1617. Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
1618. Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P)
162. Credite bancare pe termen lung
1621. Credite bancare pe termen lung (P)
1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (P)
1623. Credite externe guvernamentale (P)
1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
1625. Credite bancare externe garantate de banci (P)
1626. Credite de la trezoreria statului (P)
1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)
166. Datorii care privesc imobilizarile financiare
1661. Datorii fata de entitatile afiliate (P)
1663. Datorii fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun (P)
167. Alte imprumuturi si datorii asimilate (P)
168. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate
1681. Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P)
1682. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
1685. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P)
1686. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun (P)
1687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P)
169. Prime privind rambursarea obligatiunilor si a altor datorii
1691. Prime privind rambursarea obligatiunilor (A)
1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A)

 

Clasa 2 – Conturi de imobilizări

20. IMOBILIZARI NECORPORALE
201. Cheltuieli de constituire (A)
203. Cheltuieli de dezvoltare (A)
205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (A)
206. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (A)
207. Fond comercial
2071. Fond comercial pozitiv*13) (A)
2075. Fond comercial negativ (P)
208. Alte imobilizari necorporale (A)
21. Imobilizari corporale
211. Terenuri si amenajari de terenuri (A)
2111. Terenuri
2112. Amenajari de terenuri
212. Constructii (A)
213. Instalatii tehnice si mijloace de transport
2131. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (A)
2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (A)
2133. Mijloace de transport (A)
214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si
materiale si alte active corporale (A)
215. Investitii imobiliare (A)
216. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (A)
217. Active biologice productive (A)
22. Imobilizari corporale in curs de aprovizionare
223. Instalatii tehnice si mijloace de transport in curs de aprovizionare (A)
224. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si
materiale si alte active corporale in curs de aprovizionare (A)
227. Active biologice productive in curs de aprovizionare (A)
23. Imobilizari in curs
231. Imobilizari corporale in curs de executie (A)
235. Investitii imobiliare in curs de executie (A)
26. Imobilizari financiare
261. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)
262. Actiuni detinute la entitati asociate (A)
263. Actiuni detinute la entitati controlate in comun (A)
264. Titluri puse in echivalenta*14) (A)
265. Alte titluri imobilizate (A)
266. Certificate verzi amanate (A)
267. Creante imobilizate
2671. Sume de incasat de la entitatile afiliate (A)
2672. Dobanda aferenta sumelor de incasat de la entitatile afiliate (A)
2673. Creante fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun (A)
2674. Dobanda aferenta creantelor fata de entitatile asociate si entitatile
controlate in comun (A)
2675. Imprumuturi acordate pe termen lung (A)
2676. Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A)
2677. Obligatiuni achizitionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terti (A)
2678. Alte creante imobilizate (A)
2679. Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A)
269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
2691. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
2692. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitati asociate (P)
2693. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitati controlate in comun (P)
2695. Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare (P)
28. Amortizari privind imobilizarile
280. Amortizari privind imobilizarile necorporale
2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale,
drepturilor si activelor similare (P)
2806. Amortizarea activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (P)
2807. Amortizarea fondului comercial*15) (P)
2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale (P)
281. Amortizari privind imobilizarile corporale
2811. Amortizarea amenajarilor de terenuri (P)
2812. Amortizarea constructiilor (P)
2813. Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport (P)
2814. Amortizarea altor imobilizari corporale (P)
2815. Amortizarea investitiilor imobiliare (P)
2816. Amortizarea activelor corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (P)
2817. Amortizarea activelor biologice productive (P)
29. Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor
290. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale
2903. Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2905. Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor
comerciale, drepturilor si activelor similare (P)
2906. Ajustari pentru deprecierea activelor necorporale de explorare si evaluare a
resurselor minerale (P)
2908. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale (P)
291. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale
2911. Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri (P)
2912. Ajustari pentru deprecierea constructiilor (P)
2913. Ajustari pentru deprecierea instalatiilor si mijloacelor de transport (P)
2914. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale (P)
2915. Ajustari pentru deprecierea investitiilor imobiliare (P)
2916. Ajustari pentru deprecierea activelor corporale de explorare si evaluare a
resurselor minerale (P)
2917. Ajustari pentru deprecierea activelor biologice productive (P)
293. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie
2931. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie (P)
2935. Ajustari pentru deprecierea investitiilor imobiliare in curs de executie (P)
296. Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
2961. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile
afiliate (P)
2962. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitati
asociate si entitati controlate in comun (P)
2963. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
2964. Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor de incasat de la entitatile
afiliate (P)
2965. Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor fata de entitatile asociate
si entitatile controlate in comun (P)
2966. Ajustari pentru pierderea de valoare a imprumuturilor acordate pe termen
lung (P)
2968. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate (P)

 

Clasa 3 – Conturi de stocuri și producție în curs de execuție

30. Stocuri de materii prime si materiale
301. Materii prime (A)
302. Materiale consumabile
3021. Materiale auxiliare (A)
3022. Combustibili (A)
3023. Materiale pentru ambalat (A)
3024. Piese de schimb (A)
3025. Seminte si materiale de plantat (A)
3026. Furaje (A)
3028. Alte materiale consumabile (A)
303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)
308. Diferente de pret la materii prime si materiale (A/P)
32. Stocuri in curs de aprovizionare
321. Materii prime in curs de aprovizionare (A)
322. Materiale consumabile in curs de aprovizionare (A)
323. Materiale de natura obiectelor de inventar in curs de aprovizionare (A)
326. Active biologice de natura stocurilor in curs de aprovizionare (A)
327. Marfuri in curs de aprovizionare (A)
328. Ambalaje in curs de aprovizionare (A)
33. Productie in curs de executie
331. Produse in curs de executie (A)
332. Servicii in curs de executie (A)
34. Produse
341. Semifabricate (A)
345. Produse finite (A)
346. Produse reziduale (A)
347. Produse agricole (A)
348. Diferente de pret la produse (A/P)
35. Stocuri aflate la terti
351. Materii si materiale aflate la terti (A)
354. Produse aflate la terti (A)
356. Active biologice de natura stocurilor aflate la terti (A)
357. Marfuri aflate la terti (A)
358. Ambalaje aflate la terti (A)
36. Active biologice de natura stocurilor
361. Active biologice de natura stocurilor (A)
368. Diferente de pret la active biologice de natura stocurilor (A/P)
37. Marfuri
371. Marfuri (A)
378. Diferente de pret la marfuri (A/P)
38. Ambalaje
381. Ambalaje (A)
388. Diferente de pret la ambalaje (A/P)
39. Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie
391. Ajustari pentru deprecierea materiilor prime (P)
392. Ajustari pentru deprecierea materialelor
3921. Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
3922. Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)
393. Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie (P)
394. Ajustari pentru deprecierea produselor
3941. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor (P)
3945. Ajustari pentru deprecierea produselor finite (P)
3946. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale (P)
3947. Ajustari pentru deprecierea produselor agricole (P)
395. Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti
3951. Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti (P)
3952. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti (P)
3953. Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti (P)
3954. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti (P)
3955. Ajustari pentru deprecierea produselor agricole aflate la terti (P)
3956. Ajustari pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor aflate la terti (P)
3957. Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti (P)
3958. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti (P)
396. Ajustari pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor (P)
397. Ajustari pentru deprecierea marfurilor (P)
398. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor (P)

 

Clasa 4 – Conturi de terți

40. Furnizori si conturi asimilate
401. Furnizori (P)
403. Efecte de platit (P)
404. Furnizori de imobilizari (P)
405. Efecte de platit pentru imobilizari (P)
408. Furnizori – facturi nesosite (P)
409. Furnizori – debitori
4091. Furnizori – debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor (A)
4092. Furnizori – debitori pentru prestari de servicii (A)
4093. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A)
4094. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A)
41. Clienti si conturi asimilate
411. Clienti
4111. Clienti (A)
4118. Clienti incerti sau in litigiu (A)
413. Efecte de primit de la clienti (A)
418. Clienti – facturi de intocmit (A)
419. Clienti – creditori (P)
42. Personal si conturi asimilate
421. Personal – salarii datorate (P)
423. Personal – ajutoare materiale datorate (P)
424. Prime reprezentand participarea personalului la profit*16) (P)
425. Avansuri acordate personalului (A)
426. Drepturi de personal neridicate (P)
427. Retineri din salarii datorate tertilor (P)
428. Alte datorii si creante in legatura cu personalul
4281. Alte datorii in legatura cu personalul (P)
4282. Alte creante in legatura cu personalul (A)
43. Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate
431. Asigurari sociale
4311. Contributia unitatii la asigurarile sociale (P)
4312. Contributia personalului la asigurarile sociale (P)
4313. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (P)
4314. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate (P)
4315. Contributia de asigurari sociale (P)
4316. Contributia de asigurari sociale de sanatate (P)
4318. Alte contributii pentru asigurarile sociale de sanatate*1)
436. Contributia asiguratorie pentru munca (P)
437. Ajutor de somaj
4371. Contributia unitatii la fondul de somaj (P)
4372. Contributia personalului la fondul de somaj (P)
438. Alte datorii si creante sociale
4381. Alte datorii sociale (P)
4382. Alte creante sociale (A)
44. Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate
441. Impozitul pe profit si alte impozite
4411. Impozitul pe profit (P)
4415. Impozitul specific unor activitati (P)
4418. Impozitul pe venit*17) (P)
442. Taxa pe valoarea adaugata
4423. TVA de plata (P)
4424. TVA de recuperat (A)
4426. TVA deductibila (A)
4427. TVA colectata (P)
4428. TVA neexigibila (A/P)
444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
445. Subventii
4451. Subventii guvernamentale (A)
4452. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A)
4458. Alte sume primite cu caracter de subventii (A)
446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P)
447. Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate (P)
448. Alte datorii si creante cu bugetul statului
4481. Alte datorii fata de bugetul statului (P)
4482. Alte creante privind bugetul statului (A)
45. Grup si actionari/asociati
451. Decontari intre entitatile afiliate
4511. Decontari intre entitatile afiliate (A/P)
4518. Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate (A/P)
453. Decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun
4531. Decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate
4538. Dobanzi aferente decontarilor cu entitatile asociate si entitatile controlate
in comun (A/P)
455. Sume datorate actionarilor/asociatilor
4551. Actionari/Asociati – conturi curente (P)
4558. Actionari/Asociati – dobanzi la conturi curente (P)
456. Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P)
457. Dividende de plata (P)
458. Decontari din operatiuni in participatie
4581. Decontari din operatiuni in participatie – pasiv (P)
4582. Decontari din operatiuni in participatie – activ (A)
46. Debitori si creditori diversi
461. Debitori diversi (A)
462. Creditori diversi (P)
463. Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar (A)
466. Decontari din operatiuni de fiducie
4661. Datorii din operatiuni de fiducie (P)
4662. Creante din operatiuni de fiducie (A)
47. Conturi de subventii, regularizare si asimilate
471. Cheltuieli inregistrate in avans (A)
472. Venituri inregistrate in avans (P)
473. Decontari din operatiuni in curs de clarificare (A/P)
475. Subventii pentru investitii
4751. Subventii guvernamentale pentru investitii (P)
4752. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P)
4753. Donatii pentru investitii (P)
4754. Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (P)
4758. Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii (P)
478. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (P)
48. Decontari in cadrul unitatii
481. Decontari intre unitate si subunitati (A/P)
482. Decontari intre subunitati (A/P)
49. Ajustari pentru deprecierea creantelor
491. Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti (P)
495. Ajustari pentru deprecierea creantelor – decontari in cadrul grupului si cu
actionarii/asociatii (P)
496. Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori diversi (P)

 

Clasa 5 – Conturi de trezorerie

50. Investitii pe termen scurt
501. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)
505. Obligatiuni emise si rascumparate (A)
506. Obligatiuni (A)
507. Certificate verzi primite (A)
508. Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate
5081. Alte titluri de plasament (A)
5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament (A)
509. Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt
5091. Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
5092. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt (P)
51. Conturi la banci
511. Valori de incasat
5112. Cecuri de incasat (A)
5113. Efecte de incasat (A)
5114. Efecte remise spre scontare (A)
512. Conturi curente la banci
5121. Conturi la banci in lei (A)
5124. Conturi la banci in valuta (A)
5125. Sume in curs de decontare (A)
5126. Conturi la banci in lei – TVA defalcat (A)
5127. Conturi la banci in valuta – TVA defalcat (A)
518. Dobanzi
5186. Dobanzi de platit (P)
5187. Dobanzi de incasat (A)
519. Credite bancare pe termen scurt
5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta (P)
5193. Credite externe guvernamentale (P)
5194. Credite externe garantate de stat (P)
5195. Credite externe garantate de banci (P)
5196. Credite de la Trezoreria Statului (P)
5197. Credite interne garantate de stat (P)
5198. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)
53. Casa
531. Casa
5311. Casa in lei (A)
5314. Casa in valuta (A)
532. Alte valori
5321. Timbre fiscale si postale (A)
5322. Bilete de tratament si odihna (A)
5323. Tichete si bilete de calatorie (A)
5328. Alte valori (A)
54. Acreditive
541. Acreditive
5411. Acreditive in lei (A)
5414. Acreditive in valuta (A)
542. Avansuri de trezorerie*18) (A)
58. Viramente interne
581. Viramente interne (A/P)
59. Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie
591. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)
595. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate (P)
596. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor (P)
598. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si
creante asimilate (P)

 

Clasa 6 – Conturi de cheltuieli

60. Cheltuieli privind stocurile
601. Cheltuieli cu materiile prime
602. Cheltuieli cu materialele consumabile
6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022. Cheltuieli privind combustibilii
6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
6025. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat
6026. Cheltuieli privind furajele
6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
604. Cheltuieli privind materialele nestocate
605. Cheltuieli privind energia si apa
606. Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor
607. Cheltuieli privind marfurile
608. Cheltuieli privind ambalajele
609. Reduceri comerciale primite
61. Cheltuieli cu serviciile executate de terti
611. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile
613. Cheltuieli cu primele de asigurare
614. Cheltuieli cu studiile si cercetarile
615. Cheltuieli cu pregatirea personalului
62. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti
621. Cheltuieli cu colaboratorii
622. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
6231. Cheltuieli de protocol
6232. Cheltuieli de reclama si publicitate
624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
625. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari
626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
63. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
64. Cheltuieli cu personalul
641. Cheltuieli cu salariile personalului
642. Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor
6421. Cheltuieli cu avantajele in natura acordate salariatilor
6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor
643. Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii
644. Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit
645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
6451. Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale
6452. Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
6453. Cheltuieli privind contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
6455. Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile de viata
6456. Cheltuieli privind contributia unitatii la fondurile de pensii facultative
6457. Cheltuieli privind contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate
6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
646. Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca
65. Alte cheltuieli de exploatare
651. Cheltuieli din operatiuni de fiducie
6511. Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei
6512. Cheltuieli din derularea operatiunilor de fiducie
6513. Cheltuieli din lichidarea operatiunilor de fiducie
652. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator
654. Pierderi din creante si debitori diversi
655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale
658. Alte cheltuieli de exploatare
6581. Despagubiri, amenzi si penalitati
6582. Donatii acordate
6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital
6584. Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizari
6586. Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte
normative speciale*19)
6587. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare
6588. Alte cheltuieli de exploatare
66. Cheltuieli financiare
663. Pierderi din creante legate de participatii
664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate
6641. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate
6642. Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate
665. Cheltuieli din diferente de curs valutar
6651. Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta*20)
6652. Diferente nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investitia neta intr-o entitate straina
666. Cheltuieli privind dobanzile
667. Cheltuieli privind sconturile acordate
668. Alte cheltuieli financiare
68. Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare
681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere
6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor
6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante
6817. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea fondului comercial
686. Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierdere de valoare
6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
6863. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
6864. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante
6865. Cheltuieli financiare privind amortizarea diferentelor aferente titlurilor de stat
6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor si a altor datorii
69. Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite
691. Cheltuieli cu impozitul pe profit
695. Cheltuieli cu impozitul specific unor activitati*1b)
698. Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in
elementele de mai sus*21)

 

Clasa 7 – Conturi de venituri

70. Cifra de afaceri neta
701. Venituri din vanzarea produselor finite, produselor agricole si a activelor biologice de natura stocurilor
7015. Venituri din vanzarea produselor finite
7017. Venituri din vanzarea produselor agricole
7018. Venituri din vanzarea activelor biologice de natura stocurilor
702. Venituri din vanzarea semifabricatelor
703. Venituri din vanzarea produselor reziduale
704. Venituri din servicii prestate
705. Venituri din studii si cercetari
706. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii
707. Venituri din vanzarea marfurilor
708. Venituri din activitati diverse
709. Reduceri comerciale acordate
71. Venituri aferente costului productiei in curs de executie
711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
712. Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie
72. Venituri din productia de imobilizari
721. Venituri din productia de imobilizari necorporale
722. Venituri din productia de imobilizari corporale
725. Venituri din productia de investitii imobiliare
74. Venituri din subventii de exploatare
741. Venituri din subventii de exploatare
7411. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri*22)
7412. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale
7413. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului
7415. Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala
7416. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare
7418. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata
7419. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
75. Alte venituri din exploatare
751. Venituri din operatiuni de fiducie
7511. Venituri ocazionate de constituirea fiduciei
7512. Venituri din derularea operatiunilor de fiducie
7513. Venituri din lichidarea operatiunilor de fiducie
754. Venituri din creante reactivate si debitori diversi
755. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale
758. Alte venituri din exploatare
7581. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
7582. Venituri din donatii primite
7583. Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital
7584. Venituri din subventii pentru investitii
7586. Venituri reprezentand transferuri cuvenite in baza unor acte normative speciale*1a)
7588. Alte venituri din exploatare
76. Venituri financiare
761. Venituri din imobilizari financiare
7611. Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate
7612. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate
7613. Venituri din actiuni detinute la entitati controlate in comun
7615. Venituri din alte imobilizari financiare
762. Venituri din investitii financiare pe termen scurt
764. Venituri din investitii financiare cedate
7641. Venituri din imobilizari financiare cedate
7642. Castiguri din investitii pe termen scurt cedate
765. Venituri din diferente de curs valutar
7651. Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta*23)
7652. Diferente favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare
care fac parte din investitia neta intr-o entitate straina
766. Venituri din dobanzi
767. Venituri din sconturi obtinute
768. Alte venituri financiare
78. Venituri din provizioane, amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare
781. Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare
7812. Venituri din provizioane
7813. Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor
7814. Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante
7815. Venituri din fondul comercial negativ
786. Venituri financiare din amortizari si ajustari pentru pierdere de valoare
7863. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
7864. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante
7865. Venituri financiare din amortizarea diferentelor aferente titlurilor de stat

 

Clasa 8 – conturi speciale

80. Conturi in afara bilantului
801. Angajamente acordate
8011. Giruri si garantii acordate
8018. Alte angajamente acordate
802. Angajamente primite
8021. Giruri si garantii primite
8028. Alte angajamente primite
803. Alte conturi in afara bilantului
8031. Imobilizari corporale primite cu chirie sau in baza altor contracte similare
8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
8033. Valori materiale primite in pastrare sau custodie
8034. Debitori scosi din activ, urmariti in continuare
8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta
8036. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
8037. Efecte scontate neajunse la scadenta
8038. Bunuri primite in administrare, concesiune, cu chirie si alte bunuri similare
8039. Alte valori in afara bilantului
804. Certificate verzi
805. Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate,
neajunse la scadenta
8051. Dobanzi de platit
8052. Dobanzi de incasat*24)
806. Certificate de emisii de gaze cu efect de sera
807. Active contingente
808. Datorii contingente
809. Creante preluate prin cesionare
89. Bilant
891. Bilant de deschidere
892. Bilant de inchidere

 

Clasa 9 – conturi de gestiune*25)

90. Decontari interne
901. Decontari interne privind cheltuielile
902. Decontari interne privind productia obtinuta
903. Decontari interne privind diferentele de pret
92. Conturi de calculatie
921. Cheltuielile activitatii de baza
922. Cheltuielile activitatilor auxiliare
923. Cheltuieli indirecte de productie
924. Cheltuieli generale de administratie
925. Cheltuieli de desfacere
93. Costul productiei
931. Costul productiei obtinute
933. Costul productiei in curs de executie

 

Completări

*1) In acest cont se inregistreaza contributia datorata, potrivit legii, de alte persoane decat angajatii, pentru asigurarile sociale de sanatate.

*1a) In acest cont se evidentiaza veniturile reprezentand transferuri cuvenite in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute de Codul fiscal.

*1b) Se utilizeaza pentru evidentierea impozitului specific unor activitati, definit potrivit legii.

*4) In functie de forma juridica a entitatii se inscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.

*5) Acest cont mai apare doar la entitatile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public.

*6) Acest cont apare doar la entitatile care detin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat.

*7) Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.

*8) Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.

*9) Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.

*10) Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.

*11) Acest cont apare doar la entitatile care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 si pana la inchiderea soldului acestui cont.

*12) In acest cont se evidentiaza eventualele diferente rezultate din dispozitiile tranzitorii cuprinse in prezentele reglementari, in conditiile prevazute de acestea.

*13) Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate.

*14) Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.

*15) Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate.

*16) Se utilizeaza atunci cand exista baza legala pentru acordarea acestora.

*17) Se utilizeaza pentru evidentierea impozitului pe venitul microintreprinderilor, definite conform legii.

*18) In acest cont vor fi evidentiate si sumele acordate prin sistemul de carduri.

*19) In acest cont se evidentiaza cheltuielile reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute de Codul fiscal.

*20) In acest cont nu se inregistreaza diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investitia neta intr-o entitate straina.

*21) Se utilizeaza conform reglementarilor legale.

*22) Se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri.

*23) In acest cont nu se inregistreaza diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investitia neta intr-o entitate straina.

*24) Acest cont se foloseste de catre entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing.

*25) Pentru organizarea contabilitatii de gestiune, folosirea conturilor din aceasta clasa este optionala.

 

Ce trebuie să știi despre planul de conturi general

Probabil există câteva detalii pe care nu le cunoști încă despre planul de conturi general. În primul rând, este bine de știut că ai posibilitatea să dezvolți conturile sintetice din planul de conturi în conturi analitice, în funcție de necesitățile impuse de reglementări sau chiar potrivit nevoilor specifice ale diverselor entități.

 

Conturile pot avea funcție contabilă de activ, de pasiv sau pot fi bifuncționale. De cele mai multe ori, conturile care prezintă o funcție contabilă de activ vor corespunde elementelor de natura activelor și cheltuielilor, în vreme ce conturile cu funcție contabilă de pasiv vor corespunde elementelor de natura datoriilor, a capitalurilor proprii și veniturilor. Desigur, acestea pot fi și aferente ajustărilor de valoare.

 

De asemenea, nu uita că în conturile de trei cifre, 9 la finalul contului reprezintă operațiuni de sens contrar celor acoperite în mod firesc de conturile de nivel superior din grupa căreia aparțin. Conturile care se găsesc în afara bilanțului sunt conturi care se debitează și se creditează în funcție de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanț ale operațiunii. Acest lucru se întâmplă la scadență sau la data realizării acesteia. Nu în ultimul rând, pentru organizarea contabilității de gestiune, nu este obligatorie utilizarea conturilor din clasa 9, cele de gestiune.

 

Sperăm că acest articol îți va veni la îndemână ori de câte ori ai o nelămurire!

 

Citește și: 

Ce înseamnă contabilitatea primară și ce activități presupune?

Ce este bilanțul contabil al unei firme?

 

Dacă ți se par utile informațiile de pe blogul Termene și vrei să afli când publicăm un nou articol, te poți abona la newsletterul nostru săptămânal.

Vreau să primesc newsletterul

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe