Nu numai companiile plătesc dividende. Piața internațională de capital ne arată că diverse fonduri mutuale și fonduri tranzacționate la bursă (ETF) plătesc, de asemenea, dividende. Dacă vorbim despre companiile cotate la bursă, dividendele pot fi privite ca recompensă pentru investitori pentru cumpărarea și deținerea acțiunilor respectivei companii.

 

Ce sunt dividendele?

Dividendul este, conform articolului 67 din Legea nr. 31/1990, o „cotă-parte din profit ce se plătește fiecărui asociat“. Altfel spus, dividendele sunt acea parte din câștigurile unei companii care este distribuită către acționarii acesteia. Cel care stabilește valoarea dividendelor este Consiliul de Administrație al companiei. Acționarii comuni ai companiilor plătitoare de dividende sunt, de obicei, eligibili atâta timp cât dețin acțiunile înainte de data la care este aprobat dividendul. Companiile mai mari, mai stabile, cu profituri mai previzibile sunt, adesea, cei mai buni plătitori de dividende. Aceste companii tind să emită dividende regulat, pentru că încearcă să maximizeze averea acționarilor.

 

Istoricul pieței bursiere internaționale arată că firmele care activează în domeniile materiilor prime, produselor petroliere, utilităților, sănătății, industriei farmaceutice și în sectorul financiar-bancar oferă în mod regulat dividende acționarilor lor.

 

Startup-urile și alte companii cu o rată de expansiune ridicată, precum cele din sectoarele tehnologiei sau biotehnologiei, nu oferă dividende în mod regulat. Acestea pot fi în stadii incipiente de dezvoltare și pot suporta costuri ridicate (precum și pierderi) atribuite cercetării și dezvoltării, extinderii afacerii și activităților operaționale și este posibil să nu aibă fonduri suficiente. Chiar și companiile care realizează profituri, începând cu etapele intermediare, evită să plătească dividende dacă vor creșterea vânzărilor sau a cotei de piață.

 

Tipuri de dividende

În funcție de forma sub care sunt distribuite acționarilor, dividendele pot fi plătite în numerar sau sub formă de acțiuni suplimentare. Conform reglementărilor fiscale, există și alte plăți făcute de companii care pot fi asimilate dividendelor: suma plătită peste prețul pieței de o firmă pentru anumite bunuri sau servicii achiziționate de la un acționar, în cazul în care acea sumă nu a fost supusă impozitului pe profit sau pe venit sau în cazul în care plata făcută de companie a fost în folosul personal al acționarului.

 

Codul fiscal prevede că nu intră în categoria dividendelor:

  • distribuirea de titluri de participare suplimentare care nu modifică procentul de deținere a celorlalte titluri de participare ale acționarilor;
  • distribuirea în bani sau în natură efectuată în cazul lichidării persoanei juridice;
  • distribuirea în bani sau în natură efectuată în cazul reducerii de capital social constituit de către participanți;
  • distribuirea de prime de emisiune în mod proporțional cu partea care îi revine fiecărui participant;
  • distribuirea efectuată în cazul dobândirii sau răscumpărării titlurilor de participare proprii de către persoana juridică și care nu modifică procentul titlurilor de participare deținute de acționari.

 

În funcție de emitent, vorbim despre dividende plătite de companii și dividende plătite de fonduri. Dividendele plătite prin fonduri sunt diferite de cele plătite de companii. Dividendele companiei sunt plătite, de obicei, din profiturile generate de operațiunile comerciale ale companiei. Fondurile funcționează pe principiul valorii activului net (VAN), care reflectă evaluarea deținerilor lor sau prețul activului (activelor) pe care un fond îl poate urmări. Deoarece fondurile nu au niciun profit intrinsec, ele plătesc dividende provenite din VAN-ul lor.

 

Datorită funcționării fondurilor bazate pe VAN, plățile de dividende regulate și de înaltă frecvență nu ar trebui înțelese greșit ca o performanță excepțională a fondului. De exemplu, un fond de investiții în obligațiuni poate plăti dividende lunare pe măsură ce primește bani sub formă de dobânzi lunare asupra deținerilor sale purtătoare de dobânzi. Fondul transferă doar venitul din dobândă integral sau parțial către investitorii fondului.

 

Un fond de investiții pe acțiuni poate plăti și dividende. Acestea pot proveni din dividendele pe care le primește din acțiunile deținute în portofoliul său sau prin vânzarea unei anumite cantități de acțiuni. Este probabil ca investitorii care primesc dividendul din fond să își reducă valoarea deținerii, ceea ce se reflectă în VAN-ul redus la data ex-dividendului.

 

Cadrul legislativ care reglementează plata dividendelor

În România, legea cadru care reglementează acordarea dividendelor este Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (vezi articolele 67, 73, 111 și 1171-1172). Dispoziții speciale cu privire la dividende pentru companiile cotate pe piața de capital din România se găsesc în Legea nr. 297/2004 (vezi articolele 224, 238 și 239) și Regulamentul CNVM 1/2006.

 

Cum se calculează și se plătesc dividendele?

Profitul obținut de o companie poate fi integral distribuit acționarilor sau, în cazul în care firma vrea să facă investiții din profit, respectivele cheltuieli se scad din acesta. Ce rămâne (dacă nu mai există și alte alocări ale profitului) se distribuie sub formă de dividende. Spre exemplu, dacă o firmă a obținut un profit de 1.000 de lei, iar Consiliul de Administrație stabilește ca jumătate din profit să fie distribuit către cei 100 de acționari ai companiei, fiecare acționar al companiei va primi 5 lei.

 

De obicei, marea parte a profiturilor este păstrată în cadrul companiei, sub forma câștigurilor reportate,  care reprezintă banii care vor fi folosiți pentru activitățile comerciale ale companiei, iar restul poate fi alocat acționarilor ca dividend. Uneori, companiile pot face plăți de dividende chiar și atunci când nu obțin profituri adecvate. Ele pot opta pentru o astfel de politică pentru a-și menține istoricul stabilit, important mai ales pentru companiile listate la bursă, care, astfel, pot atrage acționari.

 

Consiliul de Administrație poate alege să emită dividende pe diferite perioade de timp și cu rate de plată diferite. Dividendele pot fi plătite la o frecvență programată, cum ar fi lunar, trimestrial sau anual.

 

Repartizarea trimestrială este opțională și poate fi făcută în cursul exercițiul financiar, în limita profitului contabil net realizat, după ce sunt acoperite toate pierderile contabile.

 

Companiile pot emite, de asemenea, dividende speciale nerecurente fie individual, fie pe lângă un dividend programat. Susținută de o performanță puternică a afacerii și de o perspectivă financiară îmbunătățită, Microsoft Corp. (MSFT) a declarat un dividend special de 3 dolari pe acțiune în 2004, mult peste dividendele trimestriale obișnuite, a căror valoare nu era mai mare de 0,16 $/pe acțiune.

 

Dividendele se distribuie asociaților în funcție de cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede alt mod. Altfel spus, acestea se plătesc în termenul stabilit de AGA sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea comercială va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea AGA care a aprobat situația financiară aferentă exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare. Anunțurile de plată a dividendelor sunt, în general, însoțite de o creștere sau scădere proporțională a prețului acțiunilor unei companii care este cotată pe bursă. De aceea, anumite date sunt extrem de importante pentru dividende și pentru prețul acțiunilor companiilor care plătesc dividende:

  • Data anunțului: dividendele sunt anunțate de conducerea companiei la data anunțului și trebuie aprobate de acționari înainte de a putea fi plătite.
  • Data ex-dividend: Data la care expiră eligibilitatea dividendului se numește data ex-dividend sau pur și simplu ex-data. De exemplu, dacă o acțiune are o dată ex-dividend anterioară celei de luni, 5 mai, acționarii care cumpără acțiunile în sau după acea zi NU se vor califica pentru a obține dividendul. Acționarii care dețin acțiunile cu o zi lucrătoare înainte de ex-data – adică vineri, 2 mai sau mai devreme – vor primi dividendul.
  • Data înregistrării: Data înregistrării este data limită stabilită de companie pentru a determina ce acționari sunt eligibili să primească un dividend sau o distribuție.
  • Data plății: Compania efectuează plata dividendului la o anumită dată, care este cea la care banii sunt creditați în conturile investitorilor.

 

Cum se impozitează dividendele?

Investitorii care caută câștiguri pe termen scurt pot alege, de asemenea, să primească plăți de dividende care oferă câștiguri instantanee și, de obicei, fără taxe.

 

În România, impozitul pe venitul din dividende poate fi egal cu zero dacă respectivul acționar deține cel puțin 10% din titlurile de participare, care pot fi acțiuni și alte titluri, pentru perioada de un an, la momentul în care se face plata dividendelor. În caz contrar, se plătește un impozit de 5% pe venitul brut, precum și plata unor taxe suplimentare de 10% pentru plata contribuțiilor la asigurările sociale de sănătate (CASS). Plata CASS se va face doar dacă valoarea cumulată a dividendelor este mai mare de 12 salarii minime brute pe economie, adică 24.960 de lei (2018 lei lunar). Sunt scutite de la plata CASS persoanele care obțin venituri doar din dividende și nu mai au și alte venituri din pensii, salarii, ajutor social, indemnizații, venituri din activități agricole și alte venituri independente sau din asocierea cu persoane juridice.

 

Calcularea și plata impozitului pe venit din dividende la stat se face de către compania care oferă dividende acționarilor. Impozitul de 5% din dividendul brut trebuie să fie plătit la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite dividendele către acționari. Pentru plata contribuției de 10% la CASS, trebuie depusă Declarația 100 până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost repartizate dividendele.

 

Cum se evaluează dividendele?

Dacă o companie are o istorie îndelungată a plăților de dividende, o reducere a sumei dividendului sau eliminarea acestuia poate semnala investitorilor că firma are probleme (verifică aici starea de sănătate a companiilor). Anunțul unei scăderi cu 50% a dividendelor de la General Electric Co. (GE), una dintre cele mai mari companii industriale americane, a fost însoțit de o scădere de peste 6% a prețului acțiunilor GE la 13 noiembrie 2017.

 

Totuși, o reducere a valorii dividendelor sau o decizie împotriva efectuării oricărei plăți a dividendelor nu înseamnă neapărat vești proaste despre o companie. Este posibil ca firma să aibă planuri mai bune de a investi banii, având în vedere situațiile financiare și operațiunile sale. De exemplu, conducerea unei companii poate alege să investească într-un proiect cu randament ridicat, care are potențialul de a mări randamentele acționarilor pe termen lung, în comparație cu unele câștiguri mărunte pe care le vor realiza prin plăți de dividende.

 

Pentru a compara mai multe acțiuni pe baza performanței lor de plată a dividendelor, investitorii pot utiliza factorul de randament al dividendului care măsoară dividendul în termeni procentuali din prețul actual de piață al acțiunii companiei.

 

Rata dividendului poate fi, de asemenea, cotată în funcție de suma pe care o primește fiecare acțiune – dividende pe acțiune (DPS).

 

În plus față de randamentul dividendelor, o altă măsură importantă de performanță pentru a evalua randamentele generate de o anumită investiție este factorul total de rentabilitate. Această cifră reprezintă dobânzi, dividende și creșteri ale prețului acțiunilor, printre alte câștiguri de capital.

 

Concluzie

Plățile de dividende se reflectă pozitiv asupra unei companii și ajută la menținerea încrederii investitorilor. Dividendele sunt, de asemenea, preferate de acționari, fiindcă sunt tratate ca venituri neimpozitate în multe țări ale lumii. În schimb, câștigurile de capital realizate prin vânzarea unei acțiuni al căror preț a crescut sunt considerate venituri impozabile.

 

Încă nu ai cont pe Termene.ro?

Testează gratuit platforma

 

Dacă ți se par utile informațiile de pe blogul Termene și vrei să afli când publicăm un nou articol, te poți abona la newsletterul nostru săptămânal.

Vreau să primesc newsletterul
Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe