Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) anunță lansarea primelor module ale sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Este vorba de sistemul unic de management al informației privind fondurile externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 prin care se vor atrage cele 46 miliarde euro din Politica de Coeziune 2021-2027. 

Noua platformă este disponibilă la https://mysmis2021.gov.ro și este dezvoltată de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, în conformitate cu reglementările Comisiei Europene și cerințele de transparentizare și acces facil al beneficiarilor la fondurile externe nerambursabile, stabilite în cadrul Sistemului de management și control.

„România este acum într-un moment foarte important, având un buget de investiții care este aproape dublu față de ceea ce înseamnă perioada de programare precedentă, dar și față de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, , a transmis ministrul Marcel Boloș prin intermediul unui comunicat de presă.

În acest sens, ministrul a anunțat finalizarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ care stă la baza gestionării fiecărui cent din banii europeni de care dispune România, platformă care este „vitală pentru viitorul investițiilor strategice naționale”. 

Pe site-ul ministerului se găsește și noul sistem informatic, construit în conformitate cu regulile de transparentizare și acces facil la fonduri.

„Îmbunătățirea funcționalităților platformei față de cea veche, prin automatizarea anumitor acțiuni în diversele etape din ciclul de viață al programului/ proiectelor, va însemna pentru cei care accesează bani europeni eficientizarea și accelerarea procesului de implementare a proiectelor. Mulțumesc pe această cale tuturor partenerilor implicați, în special Serviciului de Telecomunicații Speciale, fără de care viitorul banilor europeni ar fi fost în pericol”, a mai transmis ministrul Marcel Boloș prin intermediul unui comunicat de presă.

Cum se utilizează platforma MySMIS2021/SMIS2021+

Conform reprezentanților MIPE, aplicația MySMIS2021 acoperă toate etapele ciclului de viață al unui proiect – definirea apelului, elaborarea și depunerea proiectului (cererii de finanțare), evaluarea, contractarea, achizițiile, implementarea și monitorizarea, prin module dedicate. 

Între modulele aplicației există o interdependență, astfel încât informațiile pot fi, pe de o parte, asociate codului unic al proiectului, și pe de altă parte, agregate la diferite niveluri ale programului operațional.

„La acest moment, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează platforma pentru etapa de preînscriere, pentru ca beneficiarii să aibă posibilitatea să creeze contul unic și să introducă documentele preliminare necesare procesului de accesare a fondurilor europene. De asemenea, beneficiarii au acces la un sistem de Helpdesk, pentru a putea răspunde în cel mai scurt timp celor interesați de finanțările europene”, se arată în comunicatul de presă transmis de MIPE.

Un manual de utilizare a platformei este disponibil la adresa MFE 2014-2020 – MySMIS2021 (fonduri-ue.ro). 

Când se lansează modulul „Cereri de finanțare”

Ulterior, în cursul lunii iunie se va lansa modulul „Cereri de finanțare”, care asigură introducerea de către beneficiari a informațiilor necesare pentru completarea cererii. Modulul este utilizat pentru introducerea de informații structurate și atașarea de documente justificative în secțiuni definite în vederea elaborării și transmiterii cererii de finanțare.

Pentru atingerea obiectivelor, în cadrul aplicațiilor MySMIS2021 (interfețele Back Office și Front Office), s-a introdus declarația unică în vederea simplificării procesului de evaluare, prin asumarea solicitantului că a respectat toate cerințele pentru depunerea cererii de finanțare și îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului, urmând ca solicitantul să prezinte toate documentele justificative în situația în care proiectul este admis la contractare pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.

Ce aduce nou sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+

Reprezentanții MIPE susțin că noul sistem informatic MySMIS2021/SMIS2021+ asigură o utilizare facilă, transparentă, nediscriminatorie și simplificată la fondurile europene, având ca obiective principale:

  • reducerea birocrației pentru beneficiari;
  • reducerea duratei proceselor de evaluare, selecție şi contractare, pentru respectarea termenelor și condițiilor prevăzute de reglementările legale aplicabile în domeniu;
  •  eficientizarea procesului de implementare și monitorizare a proiectelor  de către autoritățile responsabile.

În vederea creșterii calității serviciilor publice, sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ facilitează schimbul de date cu sisteme informatice ale altor autorități, în baza principiului interoperabilității.

„S-a pus accent pe corelarea informațiilor și preluarea automată a acestora în diverse secțiuni ale aplicației, pentru a reduce timpul necesar completării informațiilor de către utilizatori, precum și simplificarea procesului, prin comasarea sau eliminarea mai multor interfețe care existau în vechiul sistem informatic MySMIS2014.

De asemenea, la nivelul MySMIS2021 s-a optimizat modalitatea de construire și modificare a bugetului proiectului, iar informațiile introduse se corelează automat cu alte secțiuni, în funcție de tipul bugetului, după caz”, susțin reprezentanții MIPE.

46 de miliarde de euro pentru investiții strategice

În 2022, România a primit aprobarea Acordului de Parteneriat și a tuturor celor 16 programe aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, care aduc României 46 de miliarde de euro pentru investiții strategice în spitale mai sigure, rețele strategice de transport, modernizarea infrastructurii de apă și canalizare și sprijin pentru mediul de afaceri.

Toate investițiile cuprinse în Politica de Coeziune sunt stabilite pe baza analizei decalajelor și a rezultatului procesului de cartografiere a infrastructurii, serviciilor și nevoilor, inclusiv la nivel microregional, și cuprind domenii precum ocuparea forței de muncă, infrastructură, educație, locuințe, sănătate, servicii sociale și pentru îngrijire de lungă durată.

MIPE a lansat un calendar consolidat al apelurilor de proiecte în 2023, pentru programele cu finanțare din fonduri europene, care să permită o corelare a diferitelor surse, atât din Politica de Coeziune 2021-2027, cât și din PNRR.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe