Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației a stabilit marjele de preț ce pot fi obținute de constructori prin Programul național de investiții pentru consolidarea spitalelor și a școlilor. Sumele variază între 2.000 și 4.500 de euro/ mp.

Sunt vizate Programul național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino“ și Programul național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ.

188 milioane de euro vor fi alocate doar anul acesta pentru spitalele încadrate în clasa I de risc din subordinea Ministerului Sănătății.

Programul de reconsolidare a spitalelor

Primul se va derula în perioada 2023-2025, cu posibilitatea de prelungire cu 2 ani, și va avea ca obiectiv general proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții la spitalele care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice, în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice, precum și asigurarea funcționalității acestora conform tuturor cerințelor fundamentale și a creșterii eficienței energetice a acestora.

Care sunt lucrările vizate

În cadrul Programului se pot realiza lucrări de intervenții pentru:

  • consolidarea seismică,
  • reabilitarea,
  • modernizarea,
  • creșterea eficienței energetice,
  • lucrări de demolare parțială,
  • lucrări de demolare a construcției existente și de realizare a unei construcții noi, la clădirile aferente infrastructurii de sănătate publică.

Care sunt costurile acceptate

Un Ordin al ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, consultat de Termene.ro, propune un cost unitar/mp suprafață desfășurată, în funcție de categoriile de lucrări care se pot realiza prin program și de categoriile clădirilor.
Costurile unitare/mp suprafață desfășurată sunt diferențiate în funcție de încadrarea sau nu a clădirii ca monument istoric, respectiv
2500 euro/mp suprafață desfășurată pentru clădirile care nu sunt clasificate monumente istorice și
4500 euro/mp suprafață desfășurată pentru clădirile clasificate ca monumente istorice.
Costul unitar aferent lucrărilor pentru demolarea construcției existente și pentru realizarea unei construcții noi este de 2000 Euro/mp suprafață desfășurată.

Cum se stabilesc prețurile

Ordinul MDLPA, consultat de Termene.ro, instituie principiile în baza căror se stabilesc valorile obiectivelor de investiții care se realizează prin program, respectiv:

  • dacă se realizează demolarea construcției existente și realizarea unei construcții noi, costurile astfel stabilite nu pot include costurile unitare pentru lucrări de consolidare seismică, creștere a eficienței energetice și lucrări conexe;
  • la stabilirea valorii obiectivului de investiții sunt luate în considerare exclusiv costurile aferente categoriilor de lucrări stabilite pentru obiectivul de investiții prin măsurile de intervenție propuse prin raportul de expertiză tehnică și prin raportul de audit energetic, studiul topografic, studiul geotehnic și alte studii specifice;
  •  în situația în care obiectivul de investiții cuprinde mai multe corpuri de clădiri, determinarea costului unitar se face pentru fiecare corp de clădire, în funcție de lucrările de intervenție propuse prin raportul de expertiză tehnică și prin raportul de audit energetic, studiul topografic, studiul geotehnic și alte studii specifice pentru acesta.

La valoarea determinată prin utilizarea costului unit/mp suprafață desfășurată se adaugă o marjă de buget de 25%, determinând valoarea totală a obiectivului de investiții ce va fi aprobată.

Costurile unitare menționate nu includ taxa pe valoarea adăugată.

Programul de reconsolidare a școlilor

În Programul național de investiții „Școli sigure și sănătoase”, în cazul demolării construcției existente și realizării unei construcții noi este prevăzut același cost unitar/mp suprafață desfășurată, pentru ambele programe, de 2000 euro/mp.

De ce apar aceste diferențe de costuri?

Reprezentanții MDLPA susțin că s-a ținut cont de specificul clădirilor la care se realizează lucrările, respectiv de specificul spitalelor și de normativele pe care acestea trebuie să le respecte pentru a respecta cerințele legale și reglementările tehnice în vigoare (instalațiile electrice, termice, sanitare, fluide medicale, precum și lucrările de conformare din punct de vedere al securității la incendiu și lucrările de extindere pentru asigurarea circuitelor medicale).

„Realizarea lucrărilor în vederea respectării acestor cerințe a condus la stabilirea unui cost unitar/mp suprafață desfășurată mai mare decât cel stabilit pentru Programul național de investiții „Școli sigure și sănătoase”. De asemenea, pentru investițiile care se realizează prin Programul național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino“ a fost stabilit un cost unitar total, indiferent de structura din care sunt realizate clădirile, care include toate categoriile de lucrări care se pot realiza prin program, tocmai pentru a permite realizarea lucrărilor cu încadrarea într-un cost total, fără a fi nevoie să se respecte limite pentru anumite categorii de lucrări (lucrări de consolidare, lucrări de creștere a eficienței energetice, lucrări conexe)”, se arată în referatul de aprobare al Ordinului MDLPA.

S-au avut în vedere specificul cerințelor și performanțelor tehnice la care trebuie să ajungă clădirile, care ar fi putut duce, de exemplu, ca lucrările pentru instalațiile electrice, termice, sanitare, fluide medicale, precum și lucrările de conformare din punct de vedere al securității la incendiu și lucrările de extindere pentru asigurarea circuitelor medicale (lucrări conexe) să aibă o pondere mai mare în totalul cheltuielilor decât cea preconizată. Prin stabilirea unui cost unitar total, nediferențiat pe categorii de lucrări, beneficiarii pot jongla cu costurile, în funcție de starea clădirii și de cerințele efective, punctuale, care trebuie atinse în vederea realizării unei clădiri funcționale și care respectă toate reglementările și normativele în vigoare.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe