Conform unui proiect pus în dezbatere de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) studenții, masteranzii și doctoranzii din universitățile românești vor putea obține ajutoare de câte 50.000 de lei (circa 10.000 de euro) pentru a-și dezvolta afaceri.

Programul ministerului vizează crearea unei rețele de incubatoare de afaceri în România de către mediul universitar, în principal pentru asigurarea unor condiții favorabile dezvoltării și creșterii IMM-urilor înființate de studenții în an terminal și/sau masteranzi/doctoranzi.

Inițiativa guvernamentală poartă numele de „Program național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri”.

Doar studenții din ultimul an pot aplica la program

Procedura de implementare a programului multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri se află în consultare publică pentru 15 zile, până pe data de 10 mai.

Bugetul alocat pentru anul în curs este de 5.350.000 lei, cu finanțare disponibilă pentru 540 de studenți care vor urma cursuri de antreprenoriat. Mai mult, cei care vor înființa noi firme, eligibile pentru a fi incubate, se vor califica și pentru obținerea de granturi în cadrul programului.

Fiecare proiect va primi maximum 10.000 de euro. La program pot aplica doar studenții din ultimul an de studii.

Principalele prevederi ale proiectului

La program pot aplica studenți în ani terminali sau masteranzi din cadrul universităților acreditate din România, universități care dețin sau care autorizează până la data depunerii cererilor de finanțare, incubatoare de afaceri, în condițiile legii nr. 102 / 2016 privind incubatoarele de afaceri, cu completările și modificările ulterioare.

Prezentul program este implementat de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului prin (MAT) prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul Programului pentru anul 2023, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, este în valoare de 5.350.000 lei.

Pentru anii 2023 și 2024, prin implementarea Programului se estimează acordarea de alocații financiare nerambursabile pentru decontarea, prin intermediul universităților selectate, de cursuri de antreprenoriat pentru 540 de studenți, masteranzi și/sau doctoranzi, din care finanțarea a 80 de IMM-uri înființate prin program de către beneficiarii țintă.

Contravaloarea decontabilă a cursului de antreprenoriat organizat de către universitățile selectate este de 2500 de lei / cursant iar alocația financiară nerambursabilă decontată firmelor înființate de către beneficiarii țintă, în condițiile prezentei proceduri de implementare, sunt de maxim 50.000 de lei/societate eligibilă selectată.

Cum pot fi cheltuiți cei 10.000 de euro

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil (AFN în termenii proiectului) acordat prin Program firmelor înființate prin program de către beneficiarii țintă poate fi folosită pentru următoarele cheltuieli eligibile:

a) sumă forfetară în valoare de maxim 10.000 lei pentru crearea unui nou loc de muncă și păstrarea acestuia cel puțin un an de la plata AFN;

b) maxim 25.000 de lei pentru Pachet digital (voucher de digitalizare), care poate să conțină una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete;

c) sumă forfetară de maxim 15.000 de lei pentru asigurarea cheltuielilor de incubare pe perioada a minim 12 luni din momentul acordării AFN în incubatorul deținut de universitatea selectată.

Consultă aici proiectul pentru Programul național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri. Se pot trimite propuneri și sugestii în maximum 15 zile, la adresa de email: [email protected].

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe