Loading the Amira Audio Citește articolul...

Încercarea de a acoperi gaura bugetară estimată de ministrul Finanțelor la 20 de miliarde de lei a determinat Guvernul să gândească un set de măsuri ce vizează inclusiv blocarea achizițiilor sau a leasing-ului ori închirierii mai multor bunuri.

Conform noii Ordonanțe de Urgență, aflate în lucru, conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, au obligația de a dispune măsurile necesare, astfel încât cheltuielile cu bunurile și serviciile efectuate în anul 2023 să nu depășească prevederile bugetare aferente anului 2022.

Lista interdicțiilor

De la data intrării în vigoare a prevederilor noii ordonanțe de urgență, autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, inclusiv activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă acestea, li se interzice achiziționarea, preluarea în leasing sau închirierea de:

  • a) autoturisme;
  • b) mobilier și aparatură birotică.

Asigurarea necesităților de astfel de bunuri se va putea face numai prin redistribuiri din cadrul aceleiași instituții sau de la alte instituții publice.

Fac excepție:

  • a) autoritățile și instituțiile publice nou-înființate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, numai în primul an de funcționare, dacă acestea nu provin din restructurarea și/sau reorganizarea altor instituții publice, deja existente;
  • b) obiectivele de investiții cu punere în funcțiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu condiția ca în devizul general al lucrării acesteia să fi fost prevăzute ca primă dotare;

Achizițiile publice aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a noii ordonanțe de urgență se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii procedurilor respective, numai în condițiile în care autoritatea contractantă a transmis deja, până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, spre publicare anunțul sau invitația de participare.

Salarii plafonate și angajări suspendate

Conducătorii autorităților și instituțiilor publice au obligația de a dispune măsurile necesare, astfel încât cheltuielile de personal efectuate în 2023 să nu depășească nivelul plăților din 2022 exclusiv sumele aferente titlurilor executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, majorate cu 5%.

Prevederile nu se aplică în cazul instituțiilor publice nou-înființate în anul 2023, care nu rezultă din reorganizarea altor instituții deja existente.
Totodată, începând cu data intrării în vigoare a noii ordonanțe de urgență, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din:

  • a) instituțiile și autoritățile publice;
  • b) instituțiile publice locale.

Pentru posturile pentru care s-a desfășurat proba scrisă a concursurilor sau examenelor sau, după caz, proba practică, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată.

Prin derogare, funcțiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri, cu notificarea prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii.

Pensionar sau angajat la stat

O altă categorie vizată este cea a pensionarilor angajați la stat. Prevederile sunt aplicabile persoanelor care:

  • a) la data intrării în vigoare a prezentului articol sunt pensionari cumularzi;
  • b) după data intrării în vigoare a prezentului articol devin pensionari cumularzi.

Aceștia trebuie să opteze, în 15 zile de la intrarea în vigoare a OUG, între suspendarea plății pensiei pe durata exercitării activității și încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcție.

Neîndeplinirea obligației privind exprimarea opțiunii constituie cauză de încetare de drept a raporturilor de muncă stabilite în baza contractului individual de muncă sau a actului de numire în funcție, precum și a raporturilor de serviciu.

Prevederile nu se aplică persoanelor care ocupă funcții didactice de predare din unitățile de învățământ și funcții de specialitate medico-sanitară din unitățile sanitare.

Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și beneficiarilor de pensii de serviciu și pensii militare stabilite prin legi speciale.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe