LISTA FIRME Ciucsangeorgiu

(181)

A********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU

ANTAL AREVA TRANS SRL

Cod unic inregistrare: 33023043 Numar Inmatriculare RC: J19/113/2014 Localitate: CIUCSANGEORGIU

LONGIFOLIA SRL

Cod unic inregistrare: 30082517 Numar Inmatriculare RC: J19/168/2012 Localitate: CIUCSANGEORGIU

B********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU

BOGLARKA HT S.R.L.

Cod unic inregistrare: 17331114 Numar Inmatriculare RC: J19/255/2005 Localitate: Ciucsângeorgiu

M********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU

ZUW COMPANY SRL

Cod unic inregistrare: 23760560 Numar Inmatriculare RC: J19/438/2008 Localitate: CIUCSANGEORGIU

S********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: Ciucsângeorgiu

SANYI CONSTRUCT S.R.L.

Cod unic inregistrare: 22372340 Numar Inmatriculare RC: J19/831/2007 Localitate: Ciucsângeorgiu

K********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU

T********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: Ciucsângeorgiu

T********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU

K********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU

F********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU

ARIEX SRL

Cod unic inregistrare: 516878 Numar Inmatriculare RC: J19/261/1992 Localitate: CIUCSANGEORGIU

DESIGN HAZCENTRUM S.R.L.

Cod unic inregistrare: 28383798 Numar Inmatriculare RC: J19/221/2011 Localitate: CIUCSANGEORGIU

VELOREX SRL

Cod unic inregistrare: 7565460 Numar Inmatriculare RC: J19/407/1995 Localitate: CIUCSANGEORGIU

HEIDY IMPEX SRL

Cod unic inregistrare: 17716374 Numar Inmatriculare RC: J19/668/2005 Localitate: CIUCSANGEORGIU

F********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU

F********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: Ciucsângeorgiu

B********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: Ciucsângeorgiu

LAGUNA ELECTRONIC SRL

Cod unic inregistrare: 14758510 Numar Inmatriculare RC: J19/201/2002 Localitate: CIUCSANGEORGIU

G********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU

PAL FOREX COMPANY SRL

Cod unic inregistrare: 16897868 Numar Inmatriculare RC: J19/1036/2004 Localitate: CIUCSANGEORGIU

M********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU

A********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU

LARIX FORCOMPROD SRL

Cod unic inregistrare: 17800369 Numar Inmatriculare RC: J19/750/2005 Localitate: CIUCSANGEORGIU

GALTEK SRL

Cod unic inregistrare: 16798457 Numar Inmatriculare RC: J19/914/2004 Localitate: Ciucsângeorgiu

B********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU

K********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: Ciucsângeorgiu

G********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU

CONSUMCOOP CIUCSINGEORGIU COOPERATIVA DE CONSUM

Cod unic inregistrare: 489960 Numar Inmatriculare RC: J19/1030/1991 Localitate: Ciucsângeorgiu

L********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU

P********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU

G********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU

ANY CRISTAL SRL

Cod unic inregistrare: 24406694 Numar Inmatriculare RC: J19/862/2008 Localitate: CIUCSANGEORGIU

BOLETUS SRL

Cod unic inregistrare: 14656626 Numar Inmatriculare RC: J19/148/2002 Localitate: CIUCSANGEORGIU

APROFA SRL

Cod unic inregistrare: 11241438 Numar Inmatriculare RC: J19/415/1998 Localitate: CIUCSANGEORGIU

T & T COMPANY SRL

Cod unic inregistrare: 15421121 Numar Inmatriculare RC: J19/397/2003 Localitate: CIUCSANGEORGIU

SZILVIA-IMPEX SRL

Cod unic inregistrare: 13153316 Numar Inmatriculare RC: J19/98/2000 Localitate: CIUCSANGEORGIU

P********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU

B********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU

S********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU

N********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU

F********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU

T********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU

H********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: Ciucsângeorgiu

G********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: Ciucsângeorgiu

UNIVERS CLOTHING STORE SRL

Cod unic inregistrare: 30460833 Numar Inmatriculare RC: J19/312/2012 Localitate: CIUCSANGEORGIU

K********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: CIUCSANGEORGIU