LISTA FIRME Nehoiu

(1 026)

P********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

P********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

I********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

IL FORNO DELLA CASA SRL

Cod unic inregistrare: 32122766 Numar Inmatriculare RC: J10/640/2013 Localitate: NEHOIU

I********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

B********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

BRATCOM SRL

Cod unic inregistrare: 11928050 Numar Inmatriculare RC: J10/254/1999 Localitate: NEHOIU

L********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

RIV COM S.R.L.

Cod unic inregistrare: 6112712 Numar Inmatriculare RC: J10/1681/1994 Localitate: NEHOIU

FAN IMPEX S.R.L.

Cod unic inregistrare: 10317171 Numar Inmatriculare RC: J10/190/1998 Localitate: NEHOIU

N********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

FLOAREA ION SI FLOAREA DOINA SOCIETATE IN NUME COLECTIV

Cod unic inregistrare: 7506740 Numar Inmatriculare RC: J10/632/1995 Localitate: NEHOIU

M********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

STAND UP EVENTS SRL

Cod unic inregistrare: 27634441 Numar Inmatriculare RC: J10/676/2010 Localitate: NEHOIU

F********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

DIACONU I SOCIETATE IN NUME COLECTIV

Cod unic inregistrare: 1173905 Numar Inmatriculare RC: J10/283/1992 Localitate: NEHOIU

M********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

B********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

B********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

A********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

S********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

ASS AVENSIS COMPANY S.R.L.

Cod unic inregistrare: 26574740 Numar Inmatriculare RC: J10/112/2010 Localitate: NEHOIU

ANI PROFOREST S.R.L.

Cod unic inregistrare: 23751449 Numar Inmatriculare RC: J10/578/2008 Localitate: NEHOIU

ALDELCO MAN POWER SRL

Cod unic inregistrare: 31068537 Numar Inmatriculare RC: J10/172/2017 Localitate: NEHOIU

STUPI SI MIERE SRL

Cod unic inregistrare: 32520680 Numar Inmatriculare RC: J10/916/2013 Localitate: NEHOIU

C********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

AUTO MULTI SERVICE SRL

Cod unic inregistrare: 5152778 Numar Inmatriculare RC: J10/121/1994 Localitate: NEHOIU

S********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

CONSUMCOOP SILVA COM SOCIETATE COOPERATIVA

Cod unic inregistrare: 1174013 Numar Inmatriculare RC: C10/23/2005 Localitate: NEHOIU

A********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

C********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

CONIFAST SRL

Cod unic inregistrare: 14548322 Numar Inmatriculare RC: J10/182/2002 Localitate: NEHOIU

O********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

S********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

N********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

Z********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

R********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

O********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

NEMO CONSTRUCT S.R.L.

Cod unic inregistrare: 17663830 Numar Inmatriculare RC: J10/699/2005 Localitate: NEHOIU

B & B DONACOM S.R.L.

Cod unic inregistrare: 19491782 Numar Inmatriculare RC: J10/1346/2006 Localitate: NEHOIU

IND CONSCOM L S.R.L.

Cod unic inregistrare: 9371282 Numar Inmatriculare RC: J10/207/1997 Localitate: NEHOIU

T********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

T********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

NEHSIN S.R.L.

Cod unic inregistrare: 16755359 Numar Inmatriculare RC: J10/860/2004 Localitate: NEHOIU

GEO VIG COM S.R.L.

Cod unic inregistrare: 9622228 Numar Inmatriculare RC: J10/369/1997 Localitate: NEHOIU

P********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

P********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

VITRUVIAN ASSET MANAGEMENT SRL

Cod unic inregistrare: 17126136 Numar Inmatriculare RC: J10/70/2005 Localitate: NEHOIU

C********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU

B********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: NEHOIU