Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și cele familiale vor putea angaja, la rândul lor, zilieri, conform unei inițiative legislative înregistrate săptămâna aceasta la Senat.

În prezent, munca zilieră este reglementată de Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri precum și de Ordinul nr. 1439/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Motivarea noilor dispoziții

În expunerea de motive a inițiativei legislative se arată că în prezent munca zilieră presupune desfășurarea de activități necalificate cu caracter ocazional pentru un beneficiar persoană juridică. 

Adoptarea și punerea în aplicare a noului act normativ ar avea drept consecință creșterea gradului de ocupare pe piața muncii a persoanelor din categoria de populație. Zilierii nu au o calificare profesională sau nu au o educație școlară și li se oferă șansa să presteze o muncă.

Din anul 2011, când legea a intrat în vigoare, numărul zilierilor înregistrați a crescut, conform statisticilor. Reglementarea cadrul normativ pentru munca zilieră a avut drept rezultat o creștere semnificativă a numărului de persoane ocupate pe piața muncii, însă a apărut şi o serie de probleme la punerea în aplicare care privesc sănătatea și securitatea zilierilor, protecția minorilor care desfășoară muncă zilieră, domeniile în care se poate desfășura munca necalificată cu caracter ocazional.

Schimbările preconizate

Proiectul de act normativ are în vedere următoarele aspecte:

  • extinderea ariei „beneficiarului de lucrări”, astfel ca forţa de muncă în regim ziler să poată fi utilizată, pe lângă persoana juridică, şi de persoana fizică autorizată şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale, întreprinderea familială; 
  • având în vedere cadrul legal în vigoare care restricţionează angajarea de personal în instituţiile publice şi pentru a preveni eludarea legii din acest punct de vedere, acestea au fost exceptate de la aplicarea acestor prevederi;
  • se completează textul actului normativ cu sintagme corecte actualizate ale ministerelor;
  • o mai bună reglementare a modului în care se realizează înregistrările în registrul de evidenţă a zilierilor, această operaţiune făcându-se în ordine cronologică, fără a lăsa pagini sau poziții libere precum şi posibilitatea ca extrasul din acest registru să poată fi transmis către inspectoratul teriforial de muncă şi în format electronic, ceea ce aduce mai multă rigoare în realizarea evidenţelor care privesc acest tip de activitate lucrativă;
  • se crează posibilitatea efectuării plăţii zilierului prin folosirea mijloacelor de plată electronică precum şi posibilitatea de efectuare a plăţii la sfârşit de săptămână numai cu acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar.

Impactul social

Inițiatorii susțin că unul dintre rezultate vizează flexibilizarea relaţiilor de muncă şi, cu prioritate, creşterea gradului de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din categoria de populație, care nu are o calificare profesională, este fără educaţie şcolară sau care sunt beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe