Automatele comerciale, inclusiv cele de tipul spălătoriilor auto sau de haine de tipul self – service, trebuie să elibereze bonuri fiscale. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței de Guvern de ieri.

 

Conform documentului, „utilizatorii, cu excepțiile prevăzute de ordonanța de urgență, au obligația să elibereze clienților bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amănuntul și/ sau serviciile prestate, iar la solicitarea acestora, să elibereze şi factură, la data eliberării bonului fiscal.”

Actul normativ stabilește, în principal, următoarelor aspecte:

  • configurația, precum şi caracteristicile tehnice și funcționale ale aparatelor de marcat electronice fiscale dedicate echipamentelor nesupravegheate de tipul automatelor comerciale care funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, în vederea testării și avizării acestora de către ICI București;
  • funcțiile interzise specifice pentru aceste dispozitive;
  • posibilitatea ca aparatele de marcat să fie alimentate cu energie electrică de joasă tensiune, direct din automatele comerciale;
  • situațiile noi în care aceste aparate de marcat se blochează automat

De asemenea, au fost definite echipamentele nesupravegheate ca fiind dispozitive de tipul automatelor comerciale prin intermediul cărora se comercializează cu amănuntul produse alimentare și/ sau nealimentare sau se prestează servicii direct către populație;

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor abroga prevederile legale referitoare la procedura de avizare tehnică, precum și cea de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale întrucât acestea vizează aparatele de marcat cu rolă jurnal (aparate vechi), semnarea și ștampilarea, de către emitent, a bonurilor fiscale emise de casele de schimb valutar, etc.

Noile categorii comerciale vizate

Noile modificări se referă și la „echipamente nesupravegheate”, prin care se definesc dispozitivele de tipul automatelor comerciale, care funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, prin intermediul cărora se comercializează cu amănuntul, produse alimentare și/sau nealimentare, sau se prestează servicii direct către populație. „Intră în categoria echipamentelor nesupravegheate și dispozitivele prin intermediul cărora se încasează contravaloarea serviciilor în regim de „autoservire”, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, cele prestate în spălătoriile auto și în stațiile automate de spălare articole textile”, arată documentul guvernamental.

Nu sunt considerate echipamente nesupravegheate dispozitivele de tipul automatelor comerciale, prin intermediul cărora se comercializează cu amănuntul produse alimentare și/ sau nealimentare, sau se prestează servicii direct către populație, care nu sunt dotate constructiv cu o unitate de control.

 Cum se aplică legea

Ordonanța prevede că, în situația defectării aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii consemnează în cartea de intervenții a aparatului de marcat electronic fiscal data şi ora la care au anunțat defectarea acestuia și păstrează notificarea efectuată conform celor convenite de părțile contractante.

Până la repunerea în funcțiune a aparatului defect, utilizatorii înregistrează toate operațiunile efectuate în această perioadă într-un registru, denumit în continuare registru special, care se completează fără ștersături și fără spații neutilizate.

Înregistrarea în registrul special a operațiunilor efectuate până la repunerea în funcțiune a aparatului defect, se face imediat după realizarea acestora sau până cel mai târziu la sfârșitul zilei de lucru, în funcție de specificul activității desfășurate.

La repunerea în funcțiune a aparatului, tehnicianul unității de service acreditate consemnează în registrul special, după ultima înregistrare a operațiunilor efectuate de utilizator, data și ora începerii funcționării aparatului, sub semnătura și numele în clar ale tehnicianului de service.”

Până la repunerea în funcțiune a aparatului defect, utilizatorii emit chitanțe pentru respectivele operațiuni și facturi, la cererea clienților. 

În situația întreruperii curentului electric în momentul emiterii unui bon fiscal, acesta se păstrează de către utilizator împreună cu raportul fiscal de închidere zilnică, cu excepția aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare.

Instalarea aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităților cu caracter ambulant se face la sediul/ domiciliul fiscal al utilizatorului, iar, în cazul celor destinate activității de taximetrie, la sediul distribuitorului autorizat sau al unității acreditate pentru service, după caz. Aparatele de marcat electronice se instalează la locul de funcționare sau de depozitare, după caz, al echipamentului nesupravegheat de tipul automatului comercial.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe