Dacă deții o societate comercială în România, care este înregistrată în scopuri de TVA, trebuie să știi că ai posibilitatea să optezi pentru sistemul TVA la încasare. Ce înseamnă acest lucru? Pe scurt, poți deduce taxa pe valoare adăugată de pe facturile de achiziții și să o colectezi de pe facturile de vânzări doar în momentul în care efectuezi încasări și plăți. Acest sistem de TVA la încasare îți este de folos atunci când emiți facturi mai mari către clienți și le încasezi într-un termen mai lung, fiindcă ai obligația să plătești  TVA către stat numai după ce îți primești banii. Află mai multe despre TVA la încasare și în ce condiții poți beneficia de această facilitate.

Ce reprezintă sistemul TVA la încasare?

Beneficiile sistemului TVA la încasare

Cine este eligibil pentru sistemul TVA la încasare?

Care este perioada de aplicare pentru acest sistem?

Cum se calculează cifra de afaceri aferentă plafonului de 2.250.000 lei?

Ce reprezintă sistemul TVA la încasare?

Pus în aplicare pentru prima dată în 2013, sistemul TVA la încasare a fost conceput pentru a debloca fluxul de trezorerie pentru stat și societățile comerciale mici. Mai exact, trezoreria era nevoită să ramburseze taxa pe valoare adăugată deși nu încasase sumele respective, în timp ce firmele mici aveau obligația să plătească statului TVA-ul colectat, în baza declarațiilor depuse la ANAF, chiar dacă banii nu fuseseră încasați de la clienți. Sistemul nou aplicat a oferit tuturor posibilitatea să amâne achitarea și deducerea TVA până în momentul când încasau banii de la clienți și făceau plățile către furnizori.

În mod normal, taxa pe valoare adăugată ar trebui colectată în momentul în care emiți facturile către clienți, dar asta te-ar aduce în situația de a plăti mai departe TVA aferent la bugetul de stat cu mai mult timp înainte de a încasa efectiv banii. Ca o consecință, cash flow-ul tău ar putea fi dezechilibrat. Sistemul TVA la încasare îți permite să deduci și să colectezi taxa pe valoare adăugată doar în momentul în care primești banii de la clienții tăi. Pot opta pentru această facilitate persoanele impozabile înregistrate ca plătitoare de TVA, a căror cifra de afaceri nu a depășit plafonul TVA la încasare de 2.250.000 lei în anul calendaristic precedent.

Beneficiile sistemului TVA la încasare

Un astfel de sistem are un impact direct asupra cash flow-ului companiilor întrucât taxa pe valoare adăugată nu reprezintă nici venit și nici cheltuială, ci este doar un impozit datorat bugetului de stat. În acest sens, pentru firmele care nu depășesc acest plafon TVA la încasare de 2.250.000 de lei, sistemul conduce la îmbunătățirea fluxului de numerar. Societățile micuțe, care lucrează cu alte întreprinderi de aceeași mărime sau cu instituții ale statului, au posibilitatea să amâne plata TVA până în momentul în care își încasează banii de la clienți, evitând astfel blocajele financiare. De exemplu, dacă pentru o factură emisă și neîncasată se achita TVA-ul până în data de 25 a lunii următoare, prin intermediul sistemului TVA la încasare există posibilitatea amânării plății cu până la 90 de zile.

Sistemul TVA la incasare

Sistemul nu este de ajutor companiilor care au încasări imediat, ca în cazul restaurantelor, dar plătesc furnizorii la un anumit termen. Într-o astfel de situație, aplicarea sistemului TVA la încasare permite deducerea taxei doar în momentul plății, iar colectarea s-ar realiza la emiterea și încasarea facturilor, lucru ce ar putea afecta cash flow-ul. Așadar, beneficiile aplicării acestui sistem trebuie bine gândite în funcție de particularitățile fiecărei societăți pentru că doar dacă știi cum să-ți negociezi scadențele facturilor de vânzare și de cumpărare poți simți cu adevărat avantajele TVA-ului la încasare.

 

 

Cine este eligibil pentru sistemul TVA la încasare?

În ceea ce privește sistemul TVA la încasare, avem următoarele două componente:

  • Exigibilitatea TVA se amână până la data încasării contravalorii integrale sau parțiale a livrării de bunuri ori prestării de servicii;
  • Dreptul de deducere a taxei pe valoare adăugată este amânat până la data la care TVA aferent a fost plătit furnizorului/prestatorului.

Persoanele eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare sunt companiile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care își desfășoară activitatea în România, au o cifră de afaceri mai mică decât plafonul TVA la încasare de 2.250.000 de lei și nu au aplicat acest sistem în anul calendaristic precedent.

Ce inseamna TVA la incasare

Firmele care optează pentru aplicarea sistemului trebuie să depună la instituțiile fiscale competente o declarație TVA la încasare, respectiv formularul 097 – Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare. Odată intrate în sistem, poți verifica TVA la încasare pe site-ul ANAF, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare pe care îl găsești aici. De asemenea, poți opta pentru verificare plătitor TVA la încasare și prin analiza informațiilor financiare despre firme pe site-ul Termene.ro.

Care este perioada de aplicare pentru acest sistem?

Entitățile juridice (firmele) care optează pentru TVA la încasare vor aplica acest sistem începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu au depășit plafonul, până la sfârșitul anului calendaristic în care au ales aplicarea sistemului. În cazul în care nu au depășit plafonul de 2.250.000 de lei, se consideră că societățile în cauză optează, în mod tacit, pentru continuarea aplicării TVA la încasare și nu mai au obligația de a depune, din nou, notificarea la ANAF.

Depășirea plafonului de 2.250.000 de lei atrage, automat, încetarea sistemului TVA la încasare. În acest sens, se va depune la organul fiscal formularul 097 din care să rezulte că plafonul a fost depășit în anul calendaristic precedent.

Cum se calculează cifra de afaceri aferentă plafonului de 2.250.000 lei?

Cifra de afaceri pentru calcularea acestui plafon TVA la încasare este anuală și se compune din valoarea totală a livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii. La determinarea cifrei de afaceri aferentă plafonului se iau în calcul:

  • Operațiunile taxabile;
  • Operațiunile scutite de TVA, cu sau fără drept de deducere;
  • Operațiunile rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră a fi în străinătate;
  • Rândurile de regularizări aferente.

Nu se iau în considerare pentru calcularea cifrei de afaceri sumele înscrise în decont în rândurile cu date informative cum ar fi facturile emise după inspecția fiscală, informații privind TVA neexigibilă sau nedeductibilă. Totodată, nu sunt luate în calcul nici livrările de bunuri și prestările de servicii realizate în perioada în care persoana impozabilă nu a avut cod de înregistrare în scopuri de TVA. 

În concluzie, mecanismul TVA la încasare poate fi utilizat de o companie plătitoare de TVA, care îndeplinește condițiile stabilite prin lege, dacă intenționează să-și optimizeze fluxul de numerar în perioada fiscală. Până la începutul acestui an, România a folosit și plata defalcată a TVA, prin care clienții erau obligați să împartă plata facturii și să achite taxa separat, în contul de TVA al furnizorului, dar prevederea a fost abrogată.


Referințe: 

Anaf.ro, www.anaf.ro/. Accesat 30.09.2020.

“Cand Poate o Firma Opta Pentru Sistemul De TVA La Incasare?” SmartBill Blog, 6 Mar. 2020, www.smartbill.ro/blog/tva-la-incasare/. Accesat 30.09.2020.

Straton, Rentrop &. Sistemul TVA La Incasare in 2020. Conditii De Eligibilitate Si Prevederi. 5 Mar. 2018, www.fiscalitatea.ro/sistemul-tva-la-incasare-in-2017-conditii-de-eligibilitate-si-prevederi-16583/. Accesat 30.09.2020.

“TVA La Încasare.” VerificareTVA, www.verificaretva.ro/articole/TVA-la-incasare-Cine-cand-cum-aplica.aspx. Accesat 30.09.2020.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe