• Consiliul Legislativ a emis un aviz favorabil în luna martie pentru modificarea legislației privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) și întreprinderile familiale (IF-urile). Propunerea legislativă înregistrată în Parlament prevede ca PFA-urile și IF-urile să poată fi transformate în SRL-uri de antreprenori, iar noile firme să continue istoricul fiscal, financiar și administrativ al fostei forme de organizare.

Proiectul parlamentar de lege privind modificarea legislației în ceea ce privește activitatea persoanelor fizice autorizate, a întreprinderile individuale și a întreprinderile familiale a fost avizat de Consiliul Legislativ, organism administrativ care a făcut însă și propuneri de îmbunătățire a proiectului.

Acum, urmează ca inițiativa parlamentară să primească în luna aprilie și avizele comisiilor de specialitate ( Comisia pentru antreprenoriat și turism; Comisia pentru muncă, familie și protecție socială; Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități;) înainte de a fi programată pentru dezbateri în plen.

Cel mai probabil, ținând cont de vacanța parlamentară care începe în iunie, în cazul unor avize favorabile în comisii, proiectul va ajunge la vot la toamnă, în cel mai bun caz. Chiar și așa, proiectul va fi aplicat ca lege după ce este avizat și trimis spre promulgare de Președintele României și ,apoi, publicat în Monitorul Oficial,

Ce schimbă proiectul

În textul inițiativei se prevede că „societatea cu personalitate juridică înființată prin transformarea persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale își menține datele de identificare fiscală și codul de înregistrare în scopuri de TVA”.

În momentul de față, datele de la Registrul Comerțului, citate în documentul amintit, arată că în România 433.165 persoane fizice active din punct de vedere juridic, dintre care 31.466 întreprinderi familiale, 120.615 întreprinderi individuale și 281.084 de PFA-uri.

Mai exact, un antreprenor cu PFA își poate schimba statutul în SRL fără să fie nevoit să înființeze o nouă firmă cu răspunde limitată, ci poate opta ca PFA să fie transformat în SRL.

În acest moment, singura opțiune este desființarea PFA-ului și înființarea unui SRL. Adoptarea acestei legi ar simplifica birocrația și ar menține pentru societatea nou creată istoricul comercial, fiscal și bancar al vechii entități.

„Multe PFA-uri, II-uri și IF-uri au ajuns la un nivel de dezvoltare, măsurat prin cifra de afaceri care impune necesitatea trecerii de la contabilitate în partidă simplă la contabilitate în partidă dublă și diversificarea codurilor CAEN”, se precizează în proiectul legislativ.

Două motive ar justifica modificarea legislativă, conform inițiativei.

  • „O soluția legislativă care să ofere un cadru juridic pentru transformarea acestor entități în persoane juridice, precum societățile cu răspundere limitată (SRL) ar reduce sarcina administrativă a statului și ar facilita accesul la procedurile prevăzute de legislație pentru persoanele fizice și juridice. Aceasta ar contribui, de asemenea, la eforul de debirocratizare și simplificare  proceselor administrative”.
  • „Un alt benefici al acest modificări legislative ar fi ca persoanele care au accesat fonduri nerambursabile pentru proiectele lor aleg să se transforme din PFA/II/IG în SRL nu vor mai fi obligate să returneze întreaga sumă primită, plus penalitățile aferente, în cazul în acre alegea să desființeze entitatea în perioada de monitorizare a proiectului”.

Ce a propus Consiliul Legislativ

Printre principalele modificări propuse se numără ajustarea titlului legii și a introducerii unui nou articol, art. 33′. Consiliul Legislativ a subliniat necesitatea corectitudinii redactării și a propus înlocuirea formei abreviate „OUG” cu expresia completă „Ordonanța de Urgență a Guvernului”.

Textul propus pentru articolul nou-introdus, art. 33′, a fost marcat în mod eronat ca fiind art. 331. Este necesară efectuarea corecturii de rigoare pentru a reflecta numărul corect al articolului.

Eliminarea Sintagmei Ambigue: În alineatul (1) al amendamentului, se propune eliminarea sintagmei „astfel cum sunt prevăzute acestea de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare”. Această modificare este sugerată pentru simplificarea textului și eliminarea ambiguității.

Reformularea Sintagmei „Registratorul de Registrul Comerțului”: Este necesară revederea și reformularea sintagmei „registratorul de registrul comerțului de pe raza teritorială a Registrului comerțului”, întrucât formularea actuală nu este clară și poate genera confuzii în interpretare.

Substituirea Referinței la OUG nr. 44/2008: Referința la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 este considerată incorectă, având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000. Propunerea este de a substitui această referință cu „conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență”, în concordanță cu practicile legislative actuale.

Clarificarea Referinței la „Societate”: În al doilea punct, se propune clarificarea referinței la „societate” în conformitate cu prevederile legislative. Este subliniat faptul că referirea inițială la „societate” trebuie ajustată pentru a reflecta corect scopul și efectele modificării formei de organizare a întreprinderii economice respective.

Aceste corecții sunt esențiale pentru asigurarea clarității și coerenței textului legislativ propus. Prin adoptarea acestor modificări, se urmărește îmbunătățirea calității legislației și asigurarea unei interpretări uniforme și corecte a dispozițiilor legale.

Referințele legislative au fost revizuite și reformulate pentru a asigura coerența și claritatea textului propus. În cadrul avizului emis, Consiliul Legislativ a subliniat că nu își exprimă opinia cu privire la oportunitatea soluțiilor legislative propuse, ci se concentrează exclusiv pe aspectele de natură tehnică și juridică.

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe