Loading the Amira Audio Citește articolul...

Patru noi activități vor fi scutite de TVA de la jumătatea lunii iunie. Aplicarea noii dispoziții se face atât direct, prin facturare, cât și indirect, prin restituirea TVA.

Modificările figurează în Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, promulgată de președintele Klaus Iohannis și publicată în Monitorul Oficial nr. 310 din 12 aprilie 2023. Dispozițiile ei intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării, respectiv din 11 iunie 2023. 

Categoriile scutite de TVA

Așadar, potrivit documentului, următoarele activități vor fi scutite de TVA de la 11 iunie: 

La articolul 294, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, cu următorul cuprins:

„(5) Sunt scutite de taxă următoarele:

  • a) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești din rețeaua publică de stat, precum și serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești prestate către entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza prevederilor art. 25 alin. (41), dacă acestea sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică de stat, după caz;
  • b) livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii și echipamente de protecție, materiale și consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esențiale pentru compensarea și depășirea handicapurilor, altele decât cele prevăzute la lit. c) și d), precum și adaptarea, repararea, închirierea și leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unități spitalicești din rețeaua publică de stat, precum și cele efectuate către entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza art. 25 alin. (41), dacă acestea sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică de stat, după caz;
  • c) livrarea de proteze și accesorii ale acestora, cu excepția protezelor dentare scutite de taxă conform art. 292 alin. (1) lit. b);
  • d) livrarea de produse ortopedice.

Cum se aplică scutirea de TVA

Scutirea de TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii prevăzute la alin. (5) lit. a) și b) se aplică:

  • a) direct, prin facturare fără TVA de către furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii dacă beneficiarul livrării/prestării este unitatea spitalicească din rețeaua publică de stat sau, după caz, instituția/autoritatea publică centrală sau locală, care asigură finanțarea acesteia, potrivit legii;
  • b) prin restituirea TVA aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit, potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice. Sumele restituite de la bugetul de stat se utilizează de către entitățile nonprofit exclusiv pentru finanțarea achizițiilor de bunuri și/sau servicii prevăzute la alin. (5) lit. a) și b). 

Scutirile de taxă prevăzute la alin. (5) se aplică în condițiile prevăzute în normele metodologice.

Ordinul ministrului finanțelor și normele metodologice se emit în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevederile prezentei legi intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Exemple de aplicare a noilor prevederi legislative

Expertul fiscal Adrian Bența a explicat pentru incomemagazine.ro modul în care se poate aplica în practică legea care va intra în vigoare din 11 iunie.

„Vânzarea ochelarilor de vedere considerați proteze pentru vedere este supusă, la data prezentei analize, unei cote de TVA de 9%. Începând cu 11 iunie 2023 nu se mai colectează TVA la vânzarea acestor ochelari de vedere, iar operatorul economic ce vinde acești ochelari de vedere are dreptul să deducă TVA de la achizițiile efectuate în scopul vânzării ochelarilor”.

„Dacă un constructor înregistrat în scopuri de TVA în România realizează construcția unui spital aflat în subordinea Ministerului Sănătății, după data de 11 iunie 2023 nu va mai colecta TVA pentru lucrările de construcții-montaj. Desigur, nici spitalul nu este obligat să plătească TVA către constructor. Este permisă deducerea TVA de la toate achizițiile pentru edificarea spitalului. TVA deductibilă poate fi solicitată la rambursare, iar dacă rambursarea TVA nu se efectuează în termen, atunci această societate va avea dificultăți în finanțarea TVA de plată către furnizori”.

„O societate de construcție înregistrată în scopuri de TVA în România realizează un spital pe teritoriul României în favoarea unei asociații înregistrată în registrul cu beneficiarii de sponsorizări ținut de ANAF. Constructorul va factura serviciile de construcție cu TVA în procent de 19%. Asociația achită întreaga factură, inclusiv TVA către constructor. Asociația are dreptul să solicite rambursarea TVA conform prevederilor din noua lege”.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe