Anularea din oficiu a codului de TVA poate fi generată de mai multe situații și generează probleme referitoare la dreptul de deducere și, respectiv, la ajustarea TVA.

Autoritățile fiscale au dreptul sa anuleze din oficiu înregistrarea TVA a unui contribuabili in anumite situații clar precizate de legislație. Societățile comerciale care își pierd astfel calitatea de plătitor de TVA. Un contribuabil își poate pierde calitatea de plătitor de TVA in cazul in care este inactiv sau a intrat in inactivitate temporara, înscrisa in Registrul Comerțului. Data anulării codului de TVA este data comunicării deciziei de declarare a inactivității.

O firma devine inactiva daca nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativa, se sustrage de la efectuarea inspecției fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia sau nu funcționează la domiciliul fiscal declarat.

Când se suspendă codul TVA

„Anularea codului de TVA se realizează din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al șaselea decont de taxă în prima situație și, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxă în a doua situație. Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA și Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată. Registrele sunt publice și se afișează pe site-ul ANAF. Înscrierea în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată se face de către organul fiscal competent, în termen de cel mult trei zile de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA”, a explicat expertul Cristian Marinescu pentru revista CECCAR, asociația contabililor din România.

Cele cinci cazuri de situații când se anulează din oficiu TVA

Conform unei situații prezentate de ANAF, există nu mai puțin de cinci situații în care se poate anula codul pentru taxa pe valoare adăugată (TVA).

În fiecare dintre cazuri, organele fiscale au drept punct legal de sprijin articolul 153 (9) din Codul fiscal.

Cazul 1

  1. 1. Dacă este declarată inactivă, de la data declarării ca inactivă;

Pot fi din nou impozabile în scopuri de TVA

a) Dacă încetează situația care a condus la anulare, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, respectiv:

– reactivarea prin decizie a organului fiscal ;

– înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind reluarea activității.

Cazul 2

Dacă a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii, de la data înscrierii mențiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerțului;

Cazul 3

Dacă asociații/ administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni şi/ sau faptele prevăzute la articolul 2 aliniatul (2) litera a) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal. Prin excepție, în cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA dacă:

  • a) administratorii și/ sau persoana impozabilă însăși, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni, au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni şi/sau faptele prevăzute la articolul 2 aliniatul (2) litera a) din OG nr. 75/2001;
  • b) asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/ sau administratorii și/ sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la articolul 2 aliniatul (2) litera a) din OG nr. 75/2001.

Conform reprezentanților ANAF, situația revine la normal „dacă încetează situația care a condus la anulare, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, respectiv:

– faptele care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, au fost scoase din evidența cazierului fiscal,

– actualii asociați/administratori sau persoana impozabilă însăși nu au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau situații de atragere a răspunderii solidare”.

Cazul 4

Dacă nu a depus pe niciun decont de taxă pentru:

– 6 luni consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală luna calendaristică, codul de TVA se anulează din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al șaselea decont de taxă;

– două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic, codul de TVA se anulează din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxă.

Cazul 5

Dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii nr. 31/1990, nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică potrivit criteriilor și în termenele stabilite prin OPANAF nr. 17/2015, codul de TVA se anulează de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, în următoarele situații în care se află persoanele impozabile:

  • solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit articolul 153 aliniatul (1) litera b) din Codul fiscal, după înregistrarea acestora de către organul fiscal;
  • au înscris în registrul comerțului mențiuni privind modificarea sediului social sau privind schimbarea asociaților și/sau administratorilor. 

Ce se întâmplă cu dreptul de deducere și ajustare a TVA

„Persoanele cărora li s-a anulat codul de TVA din oficiu de organele fiscale nu beneficiază pe perioada respectivă de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor efectuate, dar sunt supuse obligației de plată a TVA colectate”, susține Cristian Marinescu, auditor public extern pentru Curtea de Conturi.

Conform acestuia, nu se fac ajustări ale TVA aferente serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor și activelor corporale fixe în curs de execuție (adică a bunurilor care nu reprezintă bunuri de capital). Există obligația ajustării taxei pentru bunurile de capital, respectiv toate activele corporale fixe, operațiunile de transformare sau modernizare a bunurilor imobile/ părților de bunuri imobile, precum și bunurile care fac obiectul unui contract de închiriere, de leasing sau de concesiune.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe