Loading the Amira Audio Citește articolul...
  • În Monitorul Oficial nr. 610 din 1 iulie a fost publicată hotărârea de guvern privind organizarea și funcționarea Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni. Hotărârea a fost adoptată de Executiv în ședința din 28 iunie.
  • Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni  este o instituție mai puțin cunoscută care se ocupă, pe lângă atestarea unor profesii din domeniul construcțiilor sau Horeca, administrează și un sistem de compensare datorii și creanțe ale persoanelor juridice cu capital de stat și de drept privat.
  • 6.000 firme au cerut, în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 mai 2024, stingerea datoriilor prin compensare nemonetară.

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (CPPI) gestionează administrarea la nivel național a sistemului de compensare datorii și creanțe, sistemul informatic de compensare, denumit SIC, precum și toate informațiile primite de la persoanele juridice, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare.

Pe scurt, creanțele înscrise în SIC pot fi stinse prin realizarea unor servicii, activități, livrări de produse realizate de firmele care au datorii sau de parteneri ai acestor companii debitoare.

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie a fost înființată în urmă cu 24 de ani și se află în subordinea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Hotărârea Guvernului nr. 729, publicată în Monitorul Oficial nr. 610, completează legislația privind organizarea și funcționarea Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni.

Instituția mai puțin cunoscută

Conducerea CPPI susține că în cei peste 24 de ani de funcționare a readus în circuitul economic național peste 77 miliarde de euro arierate diminuate prin compensare, au precizat reprezentanții instituției.

În cadrul sistemului de compensare, „CPPI asigură stingerea facturilor neplătite sau neîncasate, reflectate în contabilitatea persoanelor juridice, prin compensarea lor reciprocă, până la concurența celei mai mici dintre obligații, pe baza ordinului de compensare ca și instrument de plată nemonetar, conform cadrului legislativ reglementat de: OUG nr. 77/1999 aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 22/2016 aprobată cu modificări prin Legea nr. 155/2017 și de Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 773/2019”, ne-au explicat reprezentanții companiei.

„Operațiunile de compensare se realizează în manieră voluntară, prin aprobarea soluțiilor de compensare identificate și furnizate de sistemul de compensare în conturile de utilizator sau în cadrul compensărilor convenite și solicitate de comun acord de către persoanele juridice. Operațiunile de compensare se realizează online, digitalizat și securizat, cu ajutorul semnăturii electronice calificate, CPPI semnând electronic ordinul de compensare fiecărui participant și borderoul facturilor care s-au compensate”, ne-a declarat Irinel Ghiță, directorul general al Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie.

Datorii de aproape 11 miliarde de euro reduse prin compensare în ultimii 4 ani

CPPI a creat sistemul de compensare pentru companiile din mediul privat și cu capital de stat, persoane juridice cu sediul în România, interesate să stingă datoriile și să recupereze creanțele în manieră nemonetară folosind ordinul de compensare ca instrument de plată nemonetar.

Acest sistem a fost folosit de companii din domenii diverse precum: producție, energie, tranzacții, comerț, industrie, transport, agricultură, construcții, imobiliare, media, turism, distribuție, servicii.

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie reduce lunar volumul arieratelor cu aproximativ 100 milioane de euro. 6.000 persoane juridice au cerut, în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 mai 2024, stingerea facturilor în cadrul sistemului de compensare, conform datelor instituției.

 „Numărul soluțiilor identificate de sistem, în perioada 2020 – 2024, a fost de peste 381.000. Numărul maxim de participări într-o operațiune de compensare, în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 mai 2024, a fost de 12 companii. Volumul total al arieratelor diminuate prin compensare, în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 mai 2024, a fost de peste 10,7 miliarde de euro”, detaliază directorul general al CPPI.

Recordul de compensare din 2024

Valoarea maximă a unei tranzacții de compensare în 2024 a fost de 59,6 milioane lei. Valoarea minimă a unei tranzacții de compensare în cursul acestui an a fost de 147,62 lei. Ponderea companiilor cu capital privat care realizează tranzacții de compensare în SIC este de peste 90%, restul reprezentându-l companiile cu capital de stat.

CPPI continuă în prezent procesul de dezvoltare a sistemului de compensare din fonduri proprii, pe partea de hardware și software, pentru creșterea capacității de procesare, rulare, stocare și securitate cibernetică.

Serviciile de compensare

CPPI prestează servicii publice de compensare pentru persoanele juridice cu capital de stat și privat, cu sediul în România, necesare realizării operațiunilor de compensare nemonetare identificate de SIC pe baza informațiilor transmise către adresa web de compensare dedicată, precum: operațiuni de compensare nemonetare predefinite, operațiuni de compensare nemonetare bilaterale și operațiuni de compensare nemonetare multilaterale.

„În domeniul sistemului de compensare datorii și creanțe, CPPI realizează activitățile necesare gestionării unitare și administrării la nivel național a sistemului de compensare datorii și creanțe, a sistemul informatic de compensare”, conform datelor puse la dispoziție de conducerea instituției.

De asemenea, efectuează activitățile necesare prestării serviciilor publice de compensare persoanelor juridice cu capital de stat și privat, deopotrivă, cu sediul în România, pentru operațiuni de compensare nemonetare identificate de SIC pe baza informațiilor transmise către adresa web de compensare dedicată, precum: operațiuni de compensare nemonetare predefinite, operațiuni de compensare nemonetare bilaterale, operațiuni de compensare nemonetare multilaterale.

Mediere între firme

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie asigură organizarea realizării online, în cadrul SIC a stingerii obligațiilor de plată reciproce între persoane juridice, până la concurența obligației celei mai mici, prin ordine de compensare.

Instituția emite în format electronic, înserierea și numerotarea, în SIC, pentru fiecare persoană juridică participantă a ordinului de compensare împreună cu borderoul datoriilor stinse că și documente justificative de înregistrare în contabilitate a stingerii facturilor neplătite/neîncasate care au făcut obiectul compensării și care se anexează la notă contabilă. Dată înregistrării în contabilitate este cea înscrisă pe ordin și pe borderou;

CPPI păstrează în SIC, în format electronic, documentele aferente operațiunilor de compensare finalizate, începând cu anul 2020, conform Hotărârii Guvernului nr. 773/2019;

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie se ocupă și de funcționarea aplicației de compensare și a bazei de date ce conține istoricul operațiunilor de compensare realizate de persoanele juridice cu sediul în România în perioada 1999 – 2019 sub cadrul instituțional reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie, și a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, precum și arhivarea documentelor aferente acestor operațiuni și a documentelor de compensare rezultate din această activitate de compensare.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe