Loading the Amira Audio Citește articolul...
  • În acest moment, persoanele fără carte de muncă, dar cu venituri independente, se pot asigura pentru a beneficia de concedii și indemnizații sociale de sănătate doar dacă raportează venituri medii lunare între 3.300 și 9.900 de lei. În plus, persoanele care au contract de muncă nu se mai pot asigura și pentru veniturile independente.

Executivul României a respins, printr-un punct de vedere trimis Senatului, un proiect de lege care ar schimba modul în care persoanele cu contract de muncă și venituri independente se pot asigura pentru valoarea reală a veniturilor totale realizate. În prezent, se pot asigura doar la salariul de pe cartea de muncă. Punctul de vedere este unul consultativ; senatorii și apoi deputații vor decide dacă acest proiect poate fi adoptat sau nu.

Guvernul României consideră, însă, că nu poate sprijini acest proiect pentru că este scris neclar și, în special, pentru că ar crește cheltuielile din bugetul asigurărilor publice fără a preciza sursa veniturilor care să acopere aceste cheltuieli.

„Având în vedere obiectul de reglementare, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative”, este concluzia punctului de vedere trimis de la Palatul Victoria.

Propunerea legislativă

Este vorba de un proiect de lege pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

„Se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, persoanele fizice, altele decât cele care se află exclusiv în situațiile prevăzute la alin. (1), pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate”, se precizează în inițiativa înregistrată în luna mai la Senat.

„Modificarea legislativă care face obiectul acestei propuneri legislative vizează introducerea în categoria persoanelor care se pot asigura voluntar în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prin încheierea unui contract, a persoanelor fizice care se află atât în situația prevăzută la art. 1 aliniatul 1 din OUG 158/2005, cât și într-o altă situație care, luată individual, i-ar permite încheierea unui contract de asigurare voluntară”, se precizează în nota de fundamentare a proiectului.

Situația actuală a asigurărilor voluntare

O persoană care realizează venituri din activități independente se poate asigura voluntar pe baza unui contract de asigurări pentru a beneficia de concedii și indemnizații sociale de sănătate, pentru venitul lunar realizat efectiv din această activitate, cu anumite limite legale (venitul asigurat nu poate fi mai mic de 3.300 de lei și nu poate fi mai mare de 9.900 de lei). Astfel, aceasta se va putea asigura voluntar pentru un venit lunar realizat de maximum 9.900 de lei.

Pentru persoanele fizice care nu realizează venituri din salarii, asigurarea pentru concedii și indemnizații este facultativă, nu obligatorie, așa cum este pentru persoanele angajate, pentru care există obligația plății contribuției asiguratorii pentru muncă, reglementată prin Codul fiscal.

„Astfel, fiind o asigurare facultativă, pot beneficia de asigurare doar persoanele care încheie contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate cu casa de asigurări de sănătate unde sunt luate în evidență ca persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate”, precizează reprezentanții guvernului în analiza făcută proiectului.

„Asigurarea persoanelor fizice (altele decât cele cu venituri din salarii) în baza contractului de asigurare pentru concedii și indemnizații este condiționată de plata unei contribuții pentru asigurarea pentru concedii și indemnizații în cotă de 1%, aplicată asupra venitului lunar înscris în contractul de asigurare, această asigurare fiind facultativă”, mai explică specialiștii de la Palatul Victoria.

Impactul bugetar

Guvernul își motivează refuzul de a sprijini acest proiect prin faptul că inițiativa ar avea un impact negativ asupra bugetului public.

„Întrucât proiectul ar avea un impact financiar asupra bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, aducem la cunoștință faptul că, în anul 2024, bugetul Fondului este prevăzut cu subvenții pentru acoperirea deficitului, în vederea asigurării serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale și altor servicii la care au dreptul asigurații”, se explică în analiza Guvernului României.

În măsura în care soluțiile propuse generează cheltuieli bugetare, era necesară respectarea art. 138 alin. (5) din Constituție, cel referitor la alcătuirea bugetului public național.

De asemenea, „aplicarea măsurilor propuse prin această inițiativă legislativă ar putea conduce la majorarea cheltuielilor cu concediile medicale suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate”, punctează reprezentanții guvernului.

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice, altele decât cele care realizează venituri din desfășurarea unei activități în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum și alte venituri asimilate salariilor sau realizează în România venituri de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, sau beneficiază de indemnizație de șomaj, potrivit legii.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe