O inițiativă legislativă poate obliga statul și la plata penalităților de întârziere, pe lângă dobânzi, exact cum Fiscul procedează în cazul contribuabililor. În prezent, autoritățile sunt forțate doar la achitarea dobânzilor, dacă sunt rău-platnice.

Inițiativa a fost semnată de 14 parlamentari și înregistrată săptămâna trecută la Senat.

„Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, contribuabilul/ plătitorul are dreptul la dobândă și penalitatea de întârziere din ziua următoare expirării termenului, până la data stingerii prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege. Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabilului/plătitorului”, se arată în propunerea legislativă.

Ce prevede proiectul

Textul de lege mai prevede că, în cazul creanțelor contribuabilului/ plătitorului rezultate din anularea unui act administrativ fiscal prin care au fost stabilite obligații fiscale de plată și care au fost stinse anterior anulării, contribuabilul/ plătitorul este îndreptățit la dobândă și penalitatea de întârziere începând cu ziua în care a operat stingerea creanței fiscale individualizate în actul administrativ anulat și până în ziua restituirii sau compensării creanței contribuabilului/plătitorului rezultate în urma anulării actului administrativ fiscal. 

Prevederile sunt aplicabile și pentru creanțele fiscale ce au făcut obiectul unei cereri de restituire, respinsă de organul fiscal, dar admisă definitiv de organul de soluționare a contestațiilor sau de instanța judecătorească.

Cât și cum se plătește

Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere și se suportă din același buget din care se restituie ori se rambursează, după caz, sumele solicitate de contribuabil/ plătitor. Nivelul penalității de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

Dreptul contribuabilului de a solicita dobândă și penalitate de întârziere se prescrie în cinci ani. Termenul începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care:

  • au fost stinse prin oricare dintre modalitățile de lege sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilului/ plătitorului;
  • anularea actului administrativ fiscal a devenit definitivă;
  • restituirea a fost admisă definitiv.

Argumentele inițiatorilor

În situația în care contribuabilii întârzie plățile către autoritățile fiscale, aceștia au de achitat dobânzi (0,02% pe zi) și penalități de întârziere (0,01% pe zi).

„Pentru echitate, propunem ca autoritățile fiscale să fie obligate și la plata penalităților de întârziere (0,01% pe zi). 

De asemenea, pentru situațiile în care organul fiscal tergiversează rambursarea acestor dobânzi și penalități, contribuabilul va fi îndreptățit și la penalitățile mai mari de nedeclarare (0,08%) doar pentru perioada următoare cererii de rambursare”, solicită inițiatorii.

Propunerea legislativă a fost înregistrată pe 28 martie la Senat.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe