• Guvernul a sesizat la finalul lunii martie Parlamentul României în ceea ce privește aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 18/2024 prin care guvernul acordă antreprenorilor credite cu garanții de stat în cadrul programului denumit IMM Plus.
  • Practic, Executivul de la Palatul Victoria a prelungit și în anul 2024 vechiul program IMM Invest Plus, sub noua denumire IMM Plus, prin care întreprinderile românești pot lua credite bancare cu garanții cu dobânzi subvenționate de stat.
  • Bugetul este de maximum 12,5 miliarde lei, iar garanțiile se vor acorda în limita unui plafon de 11,1 miliarde lei, pentru 11.500 beneficiari. Sumele de care pot beneficia întreprinzătorii în cadrul IMM Plus sunt mai mari decât cele din programul IMM Invest Plus și pot ajunge până la 280.000 de euro.

Pentru ca OUG 18/2024 să poată fi aplicată, guvernul trebuia să sesizeze Parlamentul, iar acest lucru a fost realizat la finalul lunii martie, atunci când Senatul a fost înștiințat oficial. Pasul următor este ca Ministerul de Finanțe și fondurile naționale de garantare să pregătească deschiderea apelurilor de finanțare pentru acest an. Termenul asumat inițial de reprezentanții ministerului și ai guvernului era sfârșitul lunii iunie, momentul când antreprenorii putea beneficia deja de credite garantate de stat. „Se lucrează la acest lucru. Ne-am dori să le deschidem și luna asta, mai sunt mici pași de făcut pentru ca programul să-și atingă scopul”, ne-a declarat unul dintre oficialii guvernamentali care coordonează și acest program.

Conform unui comunicatului oficial al Ministerului de Finanțe din 7 martie, actul normativ pentru instituirea Programului IMM Plus a fost inițiat pentru a asigura, până la 30 iunie 2024, accesul la finanțare al firmelor care nu dispun de sumele necesare pentru proiectele de investiții și pentru continuarea activității.

Bugetul este de maximum 12,5 miliarde lei, iar garanțiile se vor acorda în limita unui plafon de 11,1 miliarde lei, pentru 11.500 beneficiari.

Programul IMM Plus prelungește măsurile de sprijin instituite prin vechea schemă de ajutor de stat IMM Invest Plus și se derulează prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Fondul Român de Contragarantare (FRC) și Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR).

Valoarea ajutorului de stat a crescut

Valorile maxime ale ajutoarelor de stat au fost majorate de la 2.000.000 euro la 2.250.000 euro per întreprindere/UAT, respectiv de la 250.000 euro la 280.000 de euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfășoară activitatea în sectorul agriculturii primare și de la 300.000 euro la 335.000 de euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii.

În baza schemei de ajutor de stat se acordă ajutor de stat sub formă de garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.

Tipul de beneficiar stabilit de oficialii guvernului sunt: autoritate publică locală, fermieri, fermieri mici și mijlocii, întreprinderi mici și mijlocii, Start-up, UAT

Componentele programului

  • Componenta IMM ROMÂNIA PLUS facilitează accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniștii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanțarea altor credite de investiții sau cheltuieli destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.
  • Componenta AGRO PLUS este dedicată întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniștii din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.
  • Componenta IMM PROD PLUS are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, care activează în sectoare productive.
  • Componenta CONSTRUCT PLUS are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediu implementate de: IMM-uri şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecți și birouri individuale de arhitectură; dar și Unități Administrativ Teritoriale (municipii, orașe, comune).
  • Componenta RURAL PLUS are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele de investiții și creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate fermierilor, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.
  • Componenta INNOVATION PLUS are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru companiile românești inovative și/sau care își promovează produsele și serviciile destinate exportului.

Detalii despre ajutorul de stat

Ordonanța de urgență prevede următoarele condiții mai importante pentru desfășurarea IMM Plus:

În baza prezentei scheme de ajutor de stat se acordă ajutor de stat sub formă de garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat.

Pentru creditele/liniile de credit valoarea maximă a finanțărilor acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții.

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 10.000.000 lei. Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 5.000.000 lei.

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanțărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de 10 prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru cel puțin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.

Durata garanțiilor acordate nu poate depăși 6 ani pentru creditele de investiții și 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.

În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili, instituțiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.

În completarea garanțiilor de stat pot fi acordate garanții financiare proprii de către alte instituții financiare bancare și nebancare, conform normelor și procedurilor proprii ale acestora.

Pentru garanțiile acordate beneficiarilor schemei de ajutor de stat se percep comisioane de risc, astfel:

  • pentru beneficiarii ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii: la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4 – 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat;
  • pentru beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mari, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și a UAT-urilor: la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4 – 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat.
Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe