Loading the Amira Audio Citește articolul...

Conducerea ANAF a pus în dezbatere publică pe 30 mai, un proiect de ordin de președinte privind procedura de determinare și regularizare a diferenței de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus față de sumele care pot fi redirecționate pentru a fi deductibile din taxele către Fisc.

Firmele care au redirecționat sume pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, dar constată în urma unei rectificări a impozitului că au redirecționat mai mult decât aveau dreptul trebuie să declare diferența prin formularul 100 și să o achite.

Pentru a intra în vigoare, proiectul de ordin trebuie aprobat de șeful ANAF și publicat în Monitorul Oficial. Mai reamintim aici că Președintele ANAF, Lucian Heiuș, și-a dat demisia în această săptămână și a fost înlocuit de Nicoleta Cârciumaru, cea care era vicepreședinte. Aceasta va fi președinte interimar.

Până la publicare, eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la proiectele de acte normative pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării, 30 mai,  în scris, la Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media – cu mențiunea “Conf.Legii nr.52/2003” sau la următoarele adrese:

  • Prin scrisori, la adresa poștală: Agenția Națională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 București 050741 – la Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media.
  • Electronic, la adresa de mail: [email protected] • Prin fax, la numărul: 021-319.98.57. Transparenta decizionala

După ce vor trimite sugestii, proiectul va mai rămâne în dezbatere publică până pe 29 iunie 2023.

Proiectul de Ordin ANAF vine să modificare și să completeze Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Ce se schimbă/Principalele modificări

Noul Ordin vizează schimbări în cazul a două anexe.

La Anexa nr.3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”, după poziția 90, se introduc două noi poziții, pozițiile 91 și 92, cu următorul cuprins:

91 Diferența de impozit pe profit care a fost redirecționată în plus; 

92 Diferența de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus;

La Anexa nr.4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs»”, se modifică și se completează, după cum urmează:

a) La Capitolul II „Completarea declarației”, punctul 3 „Secţiunea B «Date privind creanța fiscală»”, 

Subpunctul 3.2 se modifică și se completează, după cum urmează: 

– Primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„3.2. Tabelul de la pct. II „Impozite, taxe şi alte obligații care nu se plătesc în contul unic” din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 11, 25 – 27, 29 – 51, 57 – 63, 65 – 71, 74 – 77, 81 – 89, 91 și 92 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.” 

– După subpunctul 3.2.13., se introduc două noi subpuncte, subpunctele 3.2.14. și 3.2.15, cu următorul conținut: 

„3.2.14. Obligația prevăzută la poziția 91 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat se declară de către plătitorii de impozit pe profit, în situaţia în care, ulterior depunerii formularului de redirecționare potrivit art.42 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul pe profit datorat al anului pentru care s-a dispus redirecționarea se rectifică în sensul diminuării acestuia, iar contribuabilii au redirecționat o sumă mai mare decât suma care putea fi redirecţionată, potrivit legii. Contribuabilul datorează bugetului de stat diferența de impozit pe profit care a fost redirecționată în plus, precum și obligațiile fiscale accesorii calculate de la data virării diferenței de impozit pe profit care a fost redirecționată în plus din contul 20.A.01.03.00 

„Sume redirecționate din impozitul pe profit”, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), în contul bancar al entității beneficiare și până la data stingerii impozitului datorat. 

3.2.15. Obligația prevăzută la poziţia 92 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat se declară de către plătitorii de impozit pe venitul microîntreprinderilor, în situaţia în care, ulterior depunerii formularului de redirecționare potrivit art.56 alin.(2^1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul pe venitul microîntreprinderilor datorat al anului pentru care s-a dispus redirecționarea se rectifică în sensul diminuării acestuia, iar contribuabilii au redirecționat o sumă mai mare decât suma care putea fi redirecționată, potrivit legii. 

Contribuabilul datorează bugetului de stat diferența de impozit pe venitul microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus, precum și obligațiile fiscale accesorii calculate de la data virării diferenței de impozit pe venitul microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus din contul 20.A.02.49.00 „Sume redirecționate din impozitul pe venitul microîntreprinderilor”, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), în contul bancar al entității beneficiare și până la data stingerii impozitului datorat.”

Cui se aplică noua procedură

Procedura se aplică de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • a) au dispus redirecționarea unor sume din impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, potrivit art.42 și art.56 din Codul fiscal;
  • b) au rectificat impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat al anului pentru care s-a dispus redirecționarea, în sensul diminuării acestuia. În situația în care, ulterior depunerii formularului 177 „Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”, impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat al anului pentru care s-a dispus redirecționarea se rectifică în sensul diminuării acestuia, iar contribuabilii au redirecționat o sumă mai mare decât suma care putea fi redirecționată, potrivit legii, aceștia datorează bugetului de stat diferența de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus.

Ce trebuie să știe un antreprenor sau un contabil

În aplicarea procedurii, contribuabilii plătitori de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor determină:

  • a) valoarea impozitului sau a diferenței de impozit care poate fi redirecționată luând în calcul valoarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat diminuat, stabilit în urma rectificării;
  • b) diferența de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus față de suma care poate fi redirecționată, potrivit legii.

Cum se calculează diferența de profit care a fost redirecționată în plus

Modul în care se determină diferența de impozit pe profit care a fost redirecționată în plus a fost stabilită de ANAF astfel:

„În cazul în care impozitul pe profit al anului pentru care s-a dispus redirecționarea se rectifică în sensul diminuării acestuia, în baza datelor rectificate se determină valoarea impozitului pe profit sau a diferenței de impozit pe profit care poate fi redirecționată prin scăderea din valoarea minimă stabilită, potrivit art.25 alin.(4) lit.i) din Codul fiscal, a sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, acordate entităților beneficiare în anul pentru care s-a depus declarația anuală de impozit pe profit, conform art.25 alin.(4) lit.i) și lit.ț) și a sumelor reportate, astfel cum au fost înscrise în formularul 101 “Declarație privind impozitul pe profit”, declarația rectificativă, a anului respectiv”.

„Pentru stabilirea limitei impozitului pe profit prevăzută la art.25 alin.(4) lit.i) pct.2 din Codul fiscal, se va avea în vedere și scăderea din acesta a sumelor aferente creditului fiscal și a impozitului pe profit scutit/redus, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui ANAF nr.3386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 “Declarație privind impozitul pe profit” și 120 “Decont privind accizele”, cu modificările și completările ulterioare”.

”Diferența de impozit pe profit care a fost redirecționată în plus se determină prin scăderea din suma redirecționată prin formularul 177 „Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor“ a sumei care poate fi redirecționată, stabilită potrivit pct.3 lit.a), pct.4 și pct.5”.

„Determinarea diferenței de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus În cazul în care impozitul pe veniturile microîntreprinderilor al anului pentru care s-a dispus redirecționarea se rectifică în sensul diminuării acestuia, în baza datelor rectificate se determină valoarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau a valorii diferenței de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care poate fi redirecționată prin scăderea din valoarea stabilită, potrivit art.56 alin.(1^1) din Codul fiscal, calculată pentru întregul an fiscal, a sumelor acordate entităților beneficiare în anul respectiv conform art.56 alin.(1^1), alin.(1^5) și alin.(2^2) din Codul fiscal și a sumelor reportate. Diferența de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus se determină prin scăderea din suma redirecționată prin formularul 177 „Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor“ a sumei care poate fi redirecționată, stabilită potrivit pct.3 lit.a) și pct.7”.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe